ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Автоматизації виробничіх процесів

Програми практичної підготовки АВП

Виробнича практика студентів спеціальності «Автоматичне керування технологічними процесами» є важливою ланкою в ланцюзі професійної підготовки бакалаврів, фахівців і магістрів.

Практика відбувається на підприємствах різних форм власності, технічне устаткування й організація виробництва яких відповідають сучасним вимогам підготовки випускників і програмі практики.

Метою практики є вивчення виробничо-господарської діяльності підприємств машинобудування, верстатобудування і металургії, технологічних процесів механічної обробки деталей і складання, експлуатації програмно-керованого устаткування; набуття практичних навичок з розробки технологічних процесів і виробництв; закріплення, поглиблення і розширення знань з теоретичних дисциплін; набуття досвіду роботи в колективі.

Студенти проходять практичну підготовку за сімома видами практик:

1)      комп'ютерна – два тижні після 3-го триместру. Практика відбувається відповідно до Робочої програми для студентів І курсу напряму підготовки 6.050202 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології», розробленої і затвердженої на засіданні кафедри (пр. № 11 від 8.02.01р.), календарного плану і індивідуального завдання;

2) виробнича (технологічна) – три тижні перед 10-м триместром. Практика відбувається відповідно до Робочої програми виробничої технологічної практики для студентів ІV курсу напряму підготовки 6.050202 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології», розробленої і затвердженої на засіданні кафедри (пр. № 2 від 16.09.03р., перезатвердженої 20.04.09 р. на Раді ФАМІТ), календарного плану і індивідуального завдання;

3) переддипломна  – один тиждень з початку 11-го триместру + 45 год.  (одна доба на тиждень в 11-му триместрі), 12-й триместр – 45 годин. Практика відбувається відповідно до Робочої програми переддипломної практики для студентів ІV курсу напряму підготовки 6.050202 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології», розробленої і затвердженої на засіданні кафедри, календарного плану і індивідуального завдання;

4)      виробнича (конструкторсько-технологічна – перший триместр V курсу, перший тиждень – безперервна, інша частина – періодична, один раз на тиждень протягом триместру. Практика відбувається відповідно до  Робочої програми конструкторсько-технологічної практики студентів V курсу спеціальності 7.05020201, розробленої і затвердженої на засіданні кафедри (пр. № 3 від 30.09.06 р.), календарного плану і індивідуального завдання;

5) і виробнича (науково-дослідна) – перший триместр, перший тиждень – безперервна, інша частина – періодична, один раз на тиждень протягом  триместру. Практика відбувається відповідно до Робочої програми науково-дослідницької практики магістрів V курсу спеціальності 8.05020201, розробленої і затвердженої на засіданні кафедри, календарного плану і індивідуального завдання;

6) переддипломна – другий триместр, періодична, один раз на тиждень протягом  триместру. Практика відбувається відповідно до Робочої програми переддипломної практики студентів V курсу спеціальності 7.05020201 (пр. № 1 від 4.09.12 р.), календарного плану і індивідуального завдання;

7) переддипломна – третій триместр, безперервна протягом чотирьох тижнів. Практика відбувається відповідно до Робочої програми переддипломної практики студентів VI курсу спеціальності 8.05020201, календарного плану і індивідуального завдання.