ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Філії та пропозиції для підприємств АВП

ФІЛІЇ АВП

Теоретичне навчання і практична підготовка фахівців здійснюються в рамках інтеграції навчального процесу з виробництвом, особливо при підготовці бакалаврів і магістрів. Цьому сприяє можливість використання студентами і викладачами інформаційної і матеріальної бази філії кафедри на НКМЗ, а також високо розвинуті технології розробки систем автоматизації на НКМЗ, ЕМСС, Краматорській ТЕЦ та інших підприємствах.

На філіях кафедри (зокрема на НКМЗ) для навчального процесу використовуються два навчальних центри (полігони) фірми SІEMENS, на яких студенти відпрацьовують уміння і здібності проектування, програмування й обслуговування комп’ютерно-інтегрованих систем керування. На кожний навчальний рік розробляється план загальних дій філії і кафедри за напрямками роботи: організаційна, методична, наукова, навчальна, а також стажування викладачів.

З філією кафедри узгоджуються кандидатури випускників, яких розподіляють на це підприємство. Співробітники філії кафедри беруть участь у роботі ДЕК «Бакалавр» і «Магістр».

План роботи філії ЕМСС 2021-22 План роботи філії НКМЗ 2021-22
ПРОПОЗИЦІЇ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ І ФІРМ АВП

Відмітна особливість фахівця – його здатність вирішувати широке коло завдань з розробки та обслуговування електронної та комп'ютерної техніки, вимірювальних приладів, електричних апаратів, аналогових і цифрових систем керування, електромеханічних, гідравлічних і пневматичних приводів.

Спеціаліст з автоматизованого керування може працювати на підприємствах, в організаціях та фірмах по застосуванню комп'ютерних і мікропроцесорних систем для автоматизованого керування, а також для збирання і обробки інформації, бути науковим співробітником або викладачем ВНЗ.

Випускник може посідати посади:

- інженер з експлуатації та ремонту систем автоматичного керування;

- інженер-конструктор систем автоматичного керування;

- інженер-дослідник автоматизованих систем керування (АСУ);

- інженер-електронік з монтажу, налагодження та ремонту засобів програмного керування обладнанням;

- інженер-програміст з розробки прикладного програмного забезпечення.

Діяльність фахівця з автоматичного керування цікава і багатогранна, проте вимагає великої ерудиції і професійних знань у галузях математики, фізики, механіки, інформатики та обчислювальної техніки, систем програмування, штучного інтелекту та нейромережевих технологій, електротехніки, мікропроцесорної техніки, теорії керування, безпеки праці та економіки.

Навчальний план спеціальності насичений дисциплінами з проектування і застосування мікропроцесорних засобів, програмування і організації роботи персональних ЕОМ і локальних обчислювальних мереж, електроніки і мікросхемотехніки, автоматизованих систем керування та обробки інформації, а також систем із гідро-, пневмо- і електроприводами.

Студенти не тільки отримують солідну підготовку для роботи на ПЕОМ, що відповідає вимогам інженера-програміста, а й набувають уміння і навичок конструювання та обслуговування спеціальних систем, призначених для конкретних завдань керування, адміністрування комп'ютерних мереж, моделювання систем керування.

Саме в умінні використовувати мікропроцесорну обчислювальну техніку в керуванні технологічними процесами і полягає цінність фахівця з АСУ. На ринку праці потрібні розумні і здатні оригінально мислити інженери. Вони повинні вміти враховувати всі особливості взаємодії людини і машини, програми і апаратури, електроніки і механіки.

Знання, отримані за фахом, дозволяють поглянути на світ іншими очима, а також набути впевненості, що ти людина майбутнього із цікавою, творчою і затребуваною часом професією.

ЯКУ РОБОТУ МОЖЕ ВИКОНУВАТИ СПЕЦІАЛІСТ?

Виробничі функції, що виконуються фахівцями з автоматизованого керування, досить великі: від розробки систем автоматизації та створення програмного забезпечення – до моделювання та дослідження процесів керування і розробки принципово нових систем керування, які полягають у наступному:

 • розробка мікропроцесорних пристроїв автоматичного керування;
 • проектування аналогових і цифрових систем автоматичного керування із застосуванням сучасних засобів автоматизації;/li>
 • моделювання на ПЕОМ технологічних процесів і об'єктів, систем автоматичного керування, електронних і релейних контакторних схем;
 • ідентифікація параметрів і настройка електричних і гідравлічних приводів;
 • технічне обслуговування контрольно-вимірювальних приладів, пристроїв автоматики, ЧПК, електронних і гідравлічних систем;
 • виконання на ПЕОМ розрахунків будь-якої складності, документації, схем і креслень з використанням сучасних прикладних програм;
 • обслуговування комп'ютерів і локальних обчислювальних мереж;
 • адміністрування комп'ютерних систем;
 • розробка прикладних програм;
 • розробка програмного забезпечення функціонування АСУ;
 • модернізація застарілих систем ЧПК.