ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Наукова робота АВП

Організація НДР на кафедрі стосується роботи викладачів у другій половині дня. Тематика робіт підкоряється єдиному науковому напрямку кафедри Дк-07-2019 «Підвищення ефективності виробничих процесів машинобудування та металургії шляхом впровадження автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій» (кер. Клименко Г.П.).

Викладачі кафедри (Клименко Г.П., Суботін О.В., Разживін О.В.) беруть участь у міжнародному проекті TEMPUS Desire, керівник від ДДМА – проф. каф. КІТ Тарасов О.Ф.

НДРС займаються 100 % магістрів, починаючи з ІV курсу. Студенти проводять дослідження в рамках дипломних проектів бакалавр, розвиваючи їх до дослідницької частини дипломного проекту магістра. За результатами НДРС студенти готують виступи на конференціях, публікації в «Студентському віснику» та інших виданнях.

На кафедрі є студенти, які навчаються за системою «Обдаровані студенти». Вони проводять дослідження, які, як правило, пов'язані з тематикою НДР своїх керівників. Під їхнім керівництвом готуються не тільки публікації і виступи на конференціях, але й виготовляються та допрацьовуються лабораторні установки і макети.

Редколегії наукових видань до складу яких входить к.т.н., доц. Періг О. В.

I. З 2015 року к.т.н., доц. Періг О. В. [Періг О. В. (канд. техн. наук, доц.)] є членом редколегії Гугл Сколар (Google Scholar)-індексованого видання відкритого доступу Вісник Донбаської державної машинобудівної академії [Herald of the DSEA]:

http://www.dgma.donetsk.ua/science_public/ddma/

http://nfv.ukrintei.ua/view/5ba9e97de9c40f1989321d53

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/ irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21RE F=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=& S21COLORTERMS=0&S21STR=vddma

II. З 2019 року к.т.н., доц. Періг О. В. [assoc. prof. Perig A., CSc. (Donbass State Engineering Academy)] є членом редколегії Індекс-Копернікус-індексованого кат. Б фах. видання відкритого доступу Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія «Педагогічні науки» [Bulletin of the Cherkasy Bohdan Khmelnytsky National University. Series Pedagogical Sciences] (Категорiя Б (фах.) + Index Copernicus):

http://ped-ejournal.cdu.edu.ua/index

https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=45416

http://nfv.ukrintei.ua/view/5b1925e17847426a2d0ab2f3

Журнал Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія «Педагогічні науки» входить до «Переліку наукових фахових видань України» категорії «Б», у яких можуть публікуватися результати досліджень здобувачів наукових ступенів доктора філософії і доктора наук за педагогічними спеціальностями 011, 012, 013, 014, 015 на підставі Наказу Міністерства освіти і науки України від 17 березня 2020 р. № 409.

III. З 2021 року к.т.н., доц. Періг О.В. [▪Alexander V. Perig, PhD, Donbass State Engineering Academy, UKRAINE] є членом редколегії Індекс-Копернікус-індексованого міжнародного журналу відкритого доступу The European Educational Researcher (EUER) [European Educational Researcher] (DOAJ-, ERIHPLUS-, ERIC- та Index Copernicus-):

https://eu-er.com/

https://eu-er.com/editorial-board/

https://doaj.org/toc/2517-6323

https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=494240

IV. З 2021 року к.т.н., доц. Періг О.В. [▪Alexander V. Perig, Donbass State Engineering Academy, Kramatorsk, Ukraine] є членом дорадчої редколегії (Advisory Editorial Member) Скопус- / ВоС Коре- / Індекс-Копернікус- (Scopus / ESCI WoS Core / Index Copernicus)- індексованого міжнародного журналу відкритого доступу Acta Metallurgica Slovaca [{ACTA METALLURGICA SLOVACA, TECHNICKA UNIV V KOSICIACH & HUTNICKA FAKULTA, LETNA 9, KOSICE, 04200, SLOVAKIA}; {SCICELL SRO, MOJZESOVO 18, MOJZESOVO, SLOVAKIA, 94104}] ({Acta Metallurgica Slovaca in Scopus: Scopus SNIP (2019) = 0.516; SciMagoJr Q3 - Materials Science - Metals and Alloys}; {Acta Metallurgica Slovaca in WoS Core: Web of Science Core Collection - Emerging Sources

https://journals.scicell.org/index.php/AMS/about/editorialTeam

https://journals.scicell.org/index.php/AMS/about

https://www.scopus.com/sourceid/19600156802

http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=19600156802&tip=sid&exact=no

http://ip-science.thomsonreuters.com/cgibin/ jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=1335-1532

https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=42627

https://doaj.org/toc/1335-1532