ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Робочі навчальні програми АВП

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 123 «КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ»

«ОПП Комп’ютерні системи та мережі (бакалаври)»

Обов'язкові дисципліни

Syllabus_Електричн_ вим_рювання та прилади_2020_бакалавр

Syllabus_Квал_ф_кац_йна робота бакалавра_2020_бакалавр

РНПД_Інженерна та комп'ютерна граф_ка_2020_бакалавр

РНПД_Українська мова (за профес_йним спрямуванням)_2020_бакалавр

РПНД_Інженерія програмного забезпечення_2020_бакалавр

РПНД_Іноземна Мова (за профес_йним спрямуванням)_2020_бакалавр

РПНД_Історія України_2020_бакалавр

РПНД_Історія української культури_2020_бакалавр

РПНД_Адміністрування_комп'ютерних мереж_2020_бакалавр

РПНД_Апаратні та програмн_ засоби комп'ютерної _нженер_ї_2020_бакалавр

РПНД_Вища математика_2020_бакалавр

РПНД_Вступ до осв_тнього процесу_2020_бакалавр

РПНД_Електрон_ка та комп'ютерна схемотехн_ка_2020_бакалавр

РПНД_Захист _нформац_ї в комп'ютерних системах_2020_бакалавр

РПНД_Комп'ютерн_ мереж__2020_бакалавр

РПНД_Комп'ютерн_ технолог_ї та програмування_2020_бакалавр

РПНД_Комп'ютерне моделювання_2020_бакалавр

РПНД_Компоненти сучасних комп'ютерних систем_2020_бакалавр

РПНД_Контролери та їх програмне забезпечення_2020_бакалавр

РПНД_Основи комп'ютерної _нженер_ї_2020_бакалавр

РПНД_Основи охорони прац_ та безпека життєд_яльност__2020_бакалавр

РПНД_Основи системного анал_зу_2020_бакалавр

РПНД_П_дприємницька д_яльн_сть та економ_ка п_дприємства_2020_бакалавр

РПНД_Практика комп'ютерна_2020_бакалавр

РПНД_Практика конструкторська_2020_бакалавр

РПНД_Практика переддипломна_2020_бакалавр

РПНД_Практика технолог_чна_2020_бакалавр

РПНД_Системне програмне забезпечення_2020_бакалавр

РПНД_Теор_я ймов_рност_й_мататематична статистика_2020_бакалавр

РПНД_Технолог_ї проектування комп'ютерних систем_2020_бакалавр

РПНД_Фізика_2020_бакалавр

РПНД_Філософ_я_2020_бакалавр

РПНД_Чисельн_ методи та моделювання на ЕОМ_2020_бакалавр

Дисципліни вільного вибору

Syllabus_Інформаційн_ мереж__2020_бакалавр

Syllabus_Історія науки _ техн_ки_2020_бакалавр

Syllabus_Етика та естетика_бакалавр

Syllabus_Людино-машинний _нтерфейс_2020_бакалавр

Syllabus_Об'єктно-ор_єнтоване програмування_2020_бакалавр

Syllabus_Орган_зац_я баз даних_2020_бакалавр

Syllabus_Паралельнi та розпод_лен_ обчислення_2020_бакалавр

Syllabus_Проектування вбудованих м_кроконтролер_в_2020_бакалавр

Syllabus_САПР_2020_бакалавр

Syllabus_Системи штучного iнтелекту та _нтелектуальний анал_з даних_2020_бакалавр

Syllabus_Системне програмування_2020_бакалавр

Syllabus_Техн_чна механ_ка_2020_бакалавр

РПНД_Історія науки _ техн_ки_2020_бакалавр

РПНД_Web програмування_2020_бакалавр

РПНД_Господарське та трудове право_2020_бакалавр

РПНД_Еколог_я_2020_бакалвр

РПНД_Комп'ютерна лог_ка_2020_бакалавр

РПНД_Основи наукових досл_джень_2020_бакалавр

РПНД_Правознавство_2020_бакалавр

РПНД_Робота з в_ддаленими базами даних_2020_бакалавр

РПНД_Розпод_лен_ системи на баз_ ПЛК_2020_бакалавр

РПНД_Теор_я _нформац_ї та кодування_2020_бакалавр

РПНД_Теор_я алгоритм_в та автомат_в_2020_бакалавр

РПНД_Техн_чна механ_ка_2020_бакалавр

РПНД_Управл_ння проектами_2020_бакалавр

РПНД_Хімія_2020_бакалавр

ОПП Комп’ютерні системи та мережі (магістри)

Обов'язкові дисципліни

РПНД_Технолог_ї обчислювального _нтелекту_2020_м

РПНД_Розпод_лен_ комп'ютерн_ системи та мереж__2020_м

РПНД_Проектуваннята та досл_дження комп'ютерних систем та мереж_2020_м

РПНД_Педагог_ка вищої школи та методолог_чн_ засади _нженерної осв_ти_2020_м

РПНД_Охорона прац_ в галуз_ та цив_льний захист_2020_м

РПНД_Науково- досл_дна практика_2020_м

РПНД_Методолог_я _ орган_зац_я наукових досл_джень_2020_м

РПНД_Комп'ютерн_ системи штучного _нтелекту_2020_м

РПНД_Анал_з, синтез _ оптим_зац_я _нформац_йних мереж_2020_м

РПНД__ноземна мова за профес_йним спрямуванням_2020_м

Syllabus_Квал_ф_кац_йна робота маг_стра_2020_м

Дисципліни вільного вибору

Syllabus iнформацiйна безпека в комп'ютерних мережах_2020м

iноземна мова (за професiйним спрямуванням)_2020_м

iнтелектуальна власнiсть_2020_м

Математичнi методи дослiдження операцiй_2020_м

Адміністрування комп'ютерних систем та мереж 2020

Мережнi iнформацiйнi технологiї_2020_м

Методи синтезу апаратних засобiв_2020_м

Моделювання складних систем_2020_м

Основи теорiї керування якiстю технiчних систем_2020_м

Оцiнка ефективностi проектних рiшень_2020_м

Пограмна обробка наукових дослiджень_2020_м

Сучаснi методи органiзацiї i аналiзу даних_2020_м

Технологiя електронних комунiкацiй_2020_м

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 151 «АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

ОПП Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (магістри)

Обов'язкові дисципліни

ОК1 РНПД_Іноз_мова за_проф_спрям_1_сем_маг_151_ОПП

ОК2 РНПД Методологія і організація наукових досліджень_151_ОПП

ОК3 Syllabus ПВШМЗІО English

ОК3 РНПД ПВШМЗІО_151_ОПП

ОК4 РНПД Охорона праці в галузі та цивільний захист_151_ОПП

ОК5 РНПД Автоматизоване проектування складних об’єктів та систем_151_ОПП

ОК6 РНПД Роботизовані технологічні комплекси_151_ОПП

ОК7 РНПД Теорія оптимального управління_151_ОПП

ОК8 РНПД Технологія обчислювального інтелекту _151_ОПП

ОК9 РПНД Цифрові системи керування та обробки інформації_151_ОПП

ОК10 РНПД Науково-дослідна практика_151_ОПП

ОК11 РНПД Переддипломна практика_151_ОПП

ОК12 Syllabus-Квалiфiкацiйна_робота_магiстра-151_ОПП

Дисципліни вільного вибору

ВК1 РНПД Автоматизація процесів з використанням нано-технологій_151_ОПП

ВК2 РНПД_Іноз_мова_(за_проф_спрям)_2_сем_маг_151_ОПП

ВК3 РНПД Інтелектуальна власність_151_ОПП

ВК4 РНПД Основи теорії керування якістю технологічних систем_151_ОПП

ВК5 РНПД_Оцінка ефективності проектних рішень_151_ОПП

ВК6 РНПД_Аналiз_синтез_i_оптимiзацiя_iнформацiйних_мереж_-151_ОПП

ВК7 РНПД Гідропневмоприводи та пристрої автоматики_151_ОПП

ВК8 РНПД Моделювання складних систем_151_ОПП

ВК9 РПН Електропривод та автоматизація ЗПМ_151_ОПП

ВК10 РНПД Методи синтезу апаратних засобів_151_ОПП

ВК11 РНПД Проектування та дослідження адаптивних систем управління_151_ОПП

ВК12 РНПД Програмна обробка наукових досліджень_151_ОПП

ВК13 РПН Сучасні інструменти моделювання та проектування_151_ОПП

ВК14 РНПД CADCAM системи_151_ОПП


СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 151 «АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

ОНП «Автоматизоване управління технологічними процесами» (магістри)

Обов'язкові дисципліни

Syllabus-Кваліфікаційна робота магістра-151_ОНП

РНПД Автоматизоване проектування складних об’єктів та систем 151 ОНП

РНПД Іноземна мова (за професійним спрямуванням)_151_ОНП

РНПД Методологія і організація наукових досліджень 151 ОНП

РНПД Моделювання складних систем_151_ОНП

РНПД Наукова робота та принципи її організації 151 ОНП

РНПД Науково-дослідна практика_151_ОНД

РНПД Науково-дослідна робота за темою магістерської роботи 151 ОНП

РНПД Охорона праці в галузі та цивільний захист 151 ОНП

РНПД Педагогіка вищої школи та методологічні засади інженерної освіти 151 ОНП

РНПД Переддипломна практика 151 ОНП

РНПД Програмна обробка наукових досліджень 151 ОНП

РНПД Системний аналіз об’єктів автоматизації 151 ОНП

РНПД Сучасні методи дослідження систем 151 ОНП

РНПД Теорія оптимального управління_151_ОНП

РНПД Технології обчислювального інтелекту 151 ОНП

РНПД Цифрові системи керування та обробки інформації 151 ОНП

Силабус ПВШМЗІОангл English Syllabus of_TUPMFEE course by Perig


Вільного вибору

РНПД CADCAM системи 151 ОНП

РНПД Автоматизація процесів з використанням нано-технологій 151 ОНП

РНПД Аналіз синтез і оптимізація інформаційних мереж -151 ОНП

РНПД Гідропневмоприводи та пристрої автоматики 151 ОНП

РНПД Гнучке автоматизоване виробництво 151 2020 ОНП

РНПД Дослідження та планування експериментів 151 ОНП

РНПД Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 2 сем 151 ОНП

РНПД Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 3 сем 151 ОНП

РНПД Інтелектуальна власність 151 ОНП

РНПД Методи синтезу апаратних засобів 151 ОНП

РНПД Монтаж, обслуговування і ремонт систем керування 151 ОНП

РНПД Основи теорії керування якістю технологічних систем 151 ОНП

РНПД Оцінка ефективності проектних рішень 151 ОНП

РНПД Проектування та дослідження адаптивних систем управління 151 ОНП

РНПД Синтез нечітких регуляторів в САК 151 ОНП

РНПД Електропривод та автоматизація ЗПМ 151 2020

РНПД Сучасні інструменти моделювання та проектування 151 ОНП