Вісник Донбаської державної
машинобудівної академії

Збірник наукових праць

Проблематика: висвітлення новітньої наукової та практичної інформації, одержаної у ході досліджень і промислового впровадження розробок академії
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 9778 від 19.04.2005
ISSN: 1993-8322
Фахова реєстрація у ВАК України: перереєстровано: Наказ МОН України № 326 від 04.04.2018 (технічні науки)(додаток 9).
Галузь науки: технічні, економічні науки
Періодичність: 4 рази на рік
Мова видання: українська, російська, англійська, німецька
Засновники: Донбаська державна машинобудівна академія
Голова редакційної колегії: Ковальов В. Д., д-р техн. наук, проф.
Заступник голови редакційної колегії: Турчанін М. А., д-р хім. наук, проф.
Відповідальні секретарі: Марков О. Є., д-р техн. наук, проф. (секція технічних наук);
Єлецьких С. Я., д-р. екон. наук, проф. (секція економічних наук)
Члени редколегії: Авдєєнко А. П., канд. хім. наук, проф.; Алієв І. С., д-р техн. наук, проф.; Бейгельзимер Я. Ю., д-р техн. наук, проф.; Бурлуцький С. В., д-р екон. наук, проф.; Грибков Е. П., д-р техн. наук, доц.; Дашич П., проф. (Сербія); Дия Х., проф. (Польща); Єлецьких С. Я., д-р екон. наук, проф.; Жбанков Я. Г., д-р техн. наук, доц.; Марков О. Є., д-р. техн. наук, проф.; Найзабеков А. Б., проф. (Казахстан); Кассов В. Д., д-р техн. наук, проф.; Ковалевський С. В., д-р техн. наук, проф.; Лесков Я., проф. (Польща); Марусич В., проф. (Хорватія); Міленін А. А., проф. (Польща); Періг О. В., канд. техн. наук, доц.; Рамос Ф. Ф. Р., проф. (Португалія); Рекова Н. Ю., д-р екон. наук, проф.; Тарасов О. Ф., д-р техн. наук, проф.; Тулупенко В. М., д-р фіз.-мат. наук, проф.; Циглер Д., проф. (Польща); Чигарьов В. В., д-р техн. наук, проф.; Федорінов В. А., канд. техн. наук, проф.; Фесенко А. М., канд. техн. наук, доц.
Адреса редакції: Донбаська державна машинобудівна академія
вул. Академічна, 72, Краматорськ, Україна, 84313
Тел.: (380-626) 41-67-88
Факс: (380-626) 41-63-15
E-mail: herald@dgma.donetsk.ua, nis@dgma.donetsk.ua

Вимоги до статей
©Донбаська державна машинобудівна академія