ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Автоматизації виробничіх процесів

ПОЗАШКІЛЬНИЙ ТА СТУДЕНТСЬКИЙ ГУРТОК «ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ТУРИСТСЬКО-КРАЄЗНАВЧІЙ РОБОТІ»

Керівники: к.т.н., доц. Суботін О. В.


Під керівництвом доцента кафедри АВП, к.т.н. Суботіна О.В. ведеться гурткова робота зі школярами міста та студентами кафедри АВП спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» та 151 «Автоматизація та КІТ».

З 2019 року розроблена та втілюється освітня (навчальна) програма з позашкільної роботи «Цифрові технології в туристсько-краєзнавчій роботі» вищого рівня навчання (Наказ директора департаменту освіти і науки Донецької обласної адміністрації №312/163-19-02 від 05.09.2019 р.).

Мета програми полягає в формуванні відповідних компетентностей особистості засобами інформаційних технологій та робототехніки та застосування їх в туристсько-краєзнавчій роботі.

Навчальна програма реалізується у гуртку історико-краєзнавчого напрямку інформаційно-технічного профілю. Програма спрямована на залучення вихованців до сучасних технологій конструювання, програмування та використання роботизованих пристроїв (навчальні конструктори MakeblockUltimateRobotKit 2.0).

img_7.jpg img_8.jpg
img_9.jpg

Передбачається два пов’язані напрями – робототехніка та інформаційні технології (ІТ). Основні знання та навички, що мають бути сформовані у вихованців, що працюють за програмою:

1. Конструювання мехатронних систем (МТС). Передбачається розробка фізичної моделі автоматизованої технічної системи (АТС), яка включає шасі, електронні компоненти, сенсори, виконавчі механізми тощо. Спочатку передбачається збірка робота за шаблоном (коробочна версія, конструктор), а далі – розробка АТС за індивідуальним проектом із використанням набору додаткових елементів, іншого конструктору або індивідуальних моделей.

img_10.jpg img_11.jpg

2. Програмування МТС та/або АТС. Передбачається алгоритмізація процесу керування фізичною моделлю робота, програмування (графічне, з застосуванням базових мов програмування), а потім – програмування мікроконтролерівна «Ардуіно».

img_12.jpg img_13.jpg

3. Оформлення проекту (роботи). Передбачається підготовка презентації з застосуванням як текстового, фото-, відеоматеріаліу, так і демонстрація фізичної моделі АТС. Для чого формуються навички застосування інструментів МS Office та графічних редакторів, а також монтування фото-, відео матеріалу.


Основні завдання програми полягають у формуванні таких компетентностей:

пізнавальна – оволодіння основними поняттями робототехніки, технічного конструювання роботів, написання керуючих комп'ютерних програм;

практична – закріплення та поглиблення вмінь і навичок конструювання роботів з використанням відповідних матеріалів й інструментів; удосконалення умінь і навичок програмування в галузі робототехніки та застосування їх в туристсько-краєзнавчій роботі;

творча – розвиток образного, технічного мислення, проектування та створення власних комп'ютерних програм та програм керування діючими моделями роботів, розвиток пізнавальної активності, стійкого інтересу до робототехніки;

інформаційно-комунікаційна – впевнене і відповідне застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) для створення, пошуку, обробки та обміну інформацією під час проектування роботів або індивідуальних МТС та АТС; розуміння етики роботи з інформацією (авторське право, інтелектуальна власність тощо);

соціальна – створення умов для самореалізації, соціальної адаптації дітей, виховання культури праці, дисципліни, точності й акуратності, вміння працювати в команді.