ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Автоматизації виробничіх процесів

СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВИЙ ГУРТОК НАПРЯМКУ ВИКОРИСТАННЯ ВБУДОВАНИХ МІКРОКОНТРОЛЕРІВ

Керівники: к.т.н., доц. Жартовський О. В., ст. викл. Донченко Є. І.


Постійно діючий студентський науковий гурток, забезпечує спадкоємність і безперервність навчання студентів науково-дослідної діяльності, сприяє ранньому вибору наукового напрямку, сприяє підвищенню рівня наукової підготовки студентів, виробітку наукових навичок і вмінь.

У гуртку створюються умови для формування творчо активної особистості відповідно до її потреби і здатності. Всесторонньо допомагаючи студентам у самостійному науковому пошуку, організаційно, технічно й практично забезпечуються їхні наукові праці, а саме можливості по реалізації у мікроконтролерних системах контролю і керування.

Робота в науковому студентському кружку є запорукою високої якості професійної й етичної підготовки молодих учених і фахівців.

У результаті навчання в постійно діючому студентському науковому гуртку у студентів:

- розвиваються здатності до абстрактного мислення, синтезу нових ідей, до пошуку, обробки й аналізу інформації з різних джерел, математичному й логічному мисленню, розробці й дослідженню математичних моделей систем, об'єктів, процесів або явищ із використанням інформаційних технологій і ЕОМ;

- розвивається кооперація з іншими студентами й науковим керівником у процесі обговорення проблемних питань, пов'язаних з розробкой мікроконтролерних систем, а так само прищеплюється здатність розділяти цінності колективної й наукової етики;

- розвивається вміння самостійно аналізувати й оцінювати підходи до розробки мікроконтролерних систем, вибирати найбільш раціональні з них, а також контролювати результати власних зусиль у навчальному або науковому процесі.

- розвивається вміння практично реалізовувати розробки у вигляді експериментальних зразків установок на базі вбудованих мікроконтролерів.

За час роботи гуртка було реалізовано багато науково-технічних проектів. Деякі з них пройшли шлях від саморобних прототипів до промислової реалізації.

Так, наприклад, проект системи контролю просапних культур «Мрія-2» народився і отримав практичне використання саме у гуртку.

За допомогою метода лазерно-утюжної технології у гуртку був уперше виготовлений прототип: двостороння плата мікроконтролерного пристрою “Мрія-2.”

img_1.jpg

Після перевіркі роботоздатності проекту, послідуюча система мікроконтролерного пристрою “Мрія-2” була виготовлена вже фабрічним чином. Деталі були встановлені за допомогою паяльної пасти.

img_2.jpg

Спеціально для установки плати “Мрія-2” у типовому корпусі прорізані отвори та пази.

img_3.jpg

Монтаж плати у корпусі виконувався за допомогою гвинтів.

img_4.jpg

Нарешті тестовий запуск. Мікроконтролерна система “Мрія-2” екран тестування.

img_5.jpg

Мікроконтролерна система “Мрія-2” в готовому вигляді

img_6.jpg