ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Автоматизації виробничіх процесів

СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВИЙ ГУРТОК З КЕРОВАНОЇ КРАНОВОЇ ДИНАМІКИ

Керівники: к.т.н., доц. Періг О.В., к.ф.-м.н., доц. Костіков О.А.


Науковий студентський гурток з керованої кранової динаміки знайомить студентів кафедри АВП з практичними застосуваннями обчислювальних можливостей сучасного відкритого та безкоштовного програмного забезпечення {Wolfram Language через Wolfram Cloud Basic & Wolfram|Alpha; SageMath; SciLab; GNU Octave; OpenModelica; JModelica.org; LibreOffice Calc; Python; C++; Maxima; GNU R; Giac/Xcas тощо} до формулювання, розв’язання та інформаційно-автоматизаційного аналізу задач акаузального кіберфізичного моделювання процесів і систем керованої кранової динаміки та логістики.

В роботі гуртка приймали участь наступні студенти кафедри АВП:

֍ Лозун Руслан Романович:

https://publons.com/researcher/2021611/ruslan-r-lozun/

https://publons.com/researcher/S-7128-2017/

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57192890862

֍ Ларічкін Олексій Вікторович:

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57209615014

֍ Дериглазов Олександр Іванович:

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56018775400

Рецензовані міжнародні публікації наукового студентського гуртка з керованої кранової динаміки:

֍ [Стаття DOI:10.1155/2014/451804; WOSUID: WOS:000330438100001] Perig, A. V., Stadnik, A. N., & Deriglazov, A. I. [Дериглазов Олександр Іванович] (2014). Spherical Pendulum Small Oscillations for Slewing Crane Motion [Малі осциляції сферичного маятника при поворотному русі крану]. Scientific World Journal, 2014, Article number 451804, 1–10. doi:10.1155/2014/451804. Retrieved from https://doi.org/10.1155/2014/451804 [SCIE WoS Core (Web of Science Core Collection - Science Citation Index Expanded)]

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84893179778&origin=resultslist

https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&KeyUT=WOS:000330438100001&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL

֍ [Стаття DOI:10.1155/2014/203709; WOSUID: WOS:000340467200001] Perig, A. V., Stadnik, A. N., Deriglazov, A. I. [Дериглазов Олександр Іванович], & Podlesny, S. V. (2014). 3 DOF Spherical Pendulum Oscillations with a Uniform Slewing Pivot Center and a Small Angle Assumption [Осциляції сферичного маятника з трьома ступенями свободи з рівномірно обертовою точкою підвісу та з припущенням малого кута]. Shock and Vibration, 2014, Article number 203709, 1–32. doi:10.1155/2014/203709. [SCIE WoS Core (Web of Science Core Collection - Science Citation Index Expanded); Impact Factor 2020: 1.628]

Retrieved from https://doi.org/10.1155/2014/203709

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84928722437&origin=resultslist

https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&KeyUT=WOS:000340467200001&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL

֍ [Стаття DOI:10.1177/0306419016669033] Kostikov, A. A., Perig, A. V., & Lozun, R. R. [Лозун Руслан Романович] (2017). Simulation-assisted teaching of graduate students in transport: A case study of the application of acausal freeware JModelica.org to solution of Sakawa’s open-loop optimal control problem for payload motion during crane boom rotation [Навчання студентів-старшокурсників транспортних спеціальностей із використанням комп’ютерного моделювання: Окремий випадок застосування акаузального безкоштовного програмного забезпечення JModelica.org до розв’язання задачі Сакави з оптимального позиційного управління рухом вантажу упродовж обертання стріли крану без зворотнього зв’язку із розімкненим ланцюгом впливу]. International Journal of Mechanical Engineering Education, 45(1), 3–27. Retrieved from https://doi.org/10.1177/0306419016669033

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85008708369&origin=resultslist

֍ [Стаття DOI:10.1007/S40430-016-0554-2; WOSUID: WOS:000394173100008]

Kostikov, A. A., Perig, A. V., Mikhieienko, D. Y., & Lozun, R. R. [Лозун Руслан Романович] (2017). Numerical JModelica.org-based approach to a simulation of Coriolis effects on guided boom-driven payload swaying during non-uniform rotary crane boom slewing [Чисельний підхід, заснований на застосуванні JModelica.org до моделювання ефектів Коріоліса на кероване розгойдування вантажу, спричинене нерівномірним обертанням стріли крану]. Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering, 39(3), 737–756. https://doi.org/10.1007/s40430-016-0554-2 [SCIE WoS Core (Web of Science Core Collection - Science Citation Index Expanded); Impact Factor 2020: 1.755].

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85011827225&origin=resultslist

https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&KeyUT=WOS:000394173100008&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL

֍ [Стаття DOI:10.33407/ITLT.V62I6.1926; WOSUID: WOS:000419751900012]

Perig, A. V., Kostikov, A. A., Skyrtach, V. M., Lozun, R. R. [Лозун Руслан Романович], & Stadnik, A. N. (2017). Application of JModelica.org to Teaching the Fundamentals of Dynamics of Foucault Pendulum-Like Guided Systems to Engineering Students [Застосування JModelica.org для навчання студентів технічних вишів основам динаміки Фуко-подібних керованих систем]. Information Technologies and Learning Tools, 62(6), 151–178. https://doi.org/10.33407/itlt.v62i6.1926 [ESCI WoS Core (Web of Science Core Collection - Emerging Sources Citation Index)].

https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&KeyUT=WOS:000419751900012&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL

֍ [Стаття DOI:10.5937/FMET1903464K; WOSUID: WOS:000465592100009]

Kostikov, A. A., Perig, A. V., Larichkin, O. V. [Ларічкін Олексій Вікторович], Stadnik, A. N., & Gribkov, E. P. (2019). Research Into Payload Swaying Reduction Through Cable Length Manipulation During Boom Crane Motion [Дослідження зменшення розгойдування вантажу шляхом зміни довжини тросу упродовж руху стріли крану]. FME Transactions, 47(3), 464–476. https://doi.org/10.5937/fmet1903464K [ESCI WoS Core (Web of Science Core Collection - Emerging Sources Citation Index)].

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85068267846&origin=resultslist

https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&KeyUT=WOS:000465592100009&DestLinkType=FullRecord&DestApp=