ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Автоматизації виробничіх процесів

СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВИЙ ГУРТОК З КОМП’ЮТЕРНОЇ ОБРОБКИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Керівники: к.т.н., доц. Періг О.В.


Науковий студентський гурток з комп’ютерної обробки наукових досліджень знайомить студентів кафедри АВП з практичними застосуваннями обчислювальних можливостей сучасного відкритого та безкоштовного програмного забезпечення {Wolfram Language через Wolfram Cloud Basic & Wolfram|Alpha; SageMath; SciLab; GNU Octave; OpenModelica; JModelica.org; LibreOffice Calc; Python; C++; Maxima; GNU R; Giac/Xcas тощо} до аналізу та обробки експериментально-теоретичних результатів сучасних наукових досліджень.

В роботі гуртка приймали участь наступні студенти кафедри АВП:

֍ Галан Ігор Сергійович:

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57195631868

֍ Матвєєв Іван Анатолійович:

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55816712900

֍ Романко Сергій Миколайович:

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56460232100

Рецензовані міжнародні публікації наукового студентського гуртка з комп’ютерної обробки наукових досліджень:

֍ [Стаття DOI:10.5937/FMET1904851P; WOSUID:WOS:000476644100023]
Perig, A. V., & Matveyev, I. A. [Матвєєв Іван Анатолійович] (2019). FEM-Based Deformation Regression Analysis of ECAE Strains [Заснований на методі скінченних елементів регресійний аналіз деформацій при рівноканальній кутовій екструзії]. FME Transactions, 47(4), 851–855. Retrieved from https://doi.org/10.5937/fmet1904851P [ESCI (Web of Science Core Collection - Emerging Sources Citation Index)].

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85070237770&origin=resultslist

https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&KeyUT=WOS:000476644100023&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL

֍ [Стаття DOI: 10.22226/2410-3535-2017-3-209-217; WOSUID: WOS:000410950000001]
Perig, A. V., & Galan, I. S. (2017). The experimental verification of the known flow line models describing local flow during ECAE (ECAP) [Експериментальна верифікація відомих моделей ліній току, які описують локальну течію при рівноканальній кутовій екструзії (рівноканальному кутовому пресуванні)]. Letters on Materials-Pis Ma O Materialakh, 7(3), 209–217. Retrieved from https://doi.org/10.22226/2410-3535-2017-3-209-217 [ESCI (Web of Science Core Collection - Emerging Sources Citation Index)].

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85029349259&origin=resultslist

https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&KeyUT=WOS:000410950000001&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL

֍ [Стаття DOI: 10.1080/10426914.2013.832299; WOSUID: WOS:000346828700014]
Perig, A. V., Tarasov, A. F., Zhbankov, I. G., & Romanko, S. N. [Романко Сергій Миколайович] (2015). Effect of 2θ-Punch Shape on Material Waste during ECAE through a 2θ-Die [Вплив форми 2θ-пуансону на втрати матеріалу упродовж рівноканальної кутової екструзії (рівноканального кутового пресування) через 2θ-штамп]. Materials and Manufacturing Processes, 30(2), 222–231. Retrieved from https://doi.org/10.1080/10426914.2013.832299 [SCIE WoS Core (Web of Science Core Collection - Science Citation Index Expanded); Impact Factor 2020: 3.046].

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84919725862&origin=resultslist

https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&KeyUT=WOS:000346828700014&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL

֍ [Стаття DOI:10.1080/10426914.2013.792417; WOSUID: WOS:000327841200010]
Perig, A. V., Zhbankov, I. G., Matveyev, I. A. [Матвєєв Іван Анатолійович], & Palamarchuk, V. A. (2013). Shape Effect of Angular Die External Wall on Strain Unevenness during Equal Channel Angular Extrusion [Вплив форми зовнішньої стінки кутового штампу на нерівномірність деформацій упродовж рівноканальної кутової екструзії]. Materials and Manufacturing Processes, 28(8), 916–922. Retrieved from https://doi.org/10.1080/10426914.2013.792417 [SCIE WoS Core (Web of Science Core Collection - Science Citation Index Expanded); Impact Factor 2020: 3.046].

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84881275765&origin=resultslist

https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&KeyUT=WOS:000327841200010&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL