ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Васильченко Яна Василівна

Інформація для ЄДЕБО

Найменування посади

Завідувач кафедри

Факультет, на якому працює особа

Факультет машинобудування

Кафедра, на якій працює особа

Комп’ютеризовані мехатронні системи, інструменти і технології

Трудовий статус посади (основне місце роботи, сумісництво)

Основне місце роботи

ID(Ідентифікаційний код)

 

ПІБ

Васильченко Яна Василівна

Дата народження

19.12.1970

Громадянство

Україна

Стать

Жіноча

Дата, з якої працює

15.09.1993 р.

Стаж науково-педагогічної та/або наукової роботи. Тип(може  бути Науковий, науково-педагогічний, педагогічний.)

Науково-педагогічний 21р.

Стаж науково-педагогічної та/або наукової роботи. Років

21 р.

Найменування навчальних дисциплін, які закріплені за викладачем, та кількість лекційних годин з кожної навчальної дисципліни

Наукова робота та принципи її організації (20 годин)

Моделювання та оптимізація технологічних систем (30 годин)

Спецкурс за напрямком магістерської роботи (5 годин)

Теорія різання (36 годин)

Відомості про підвищення кваліфікації

м. Краматорськ, ДДМА, Центр післядипломної освіти та підвищення кваліфікації, з 09.03. 2016 р.по 08.04. 2016 р.Наказ № 05-11від 05.03.2016 р. Свідоцтво про підвищення кваліфікації АА № 02070789/000002-16.

Професія

 

Педагогічне звання

 

Кваліфікаційна категорія

 

Розряд

 

Інформація про наукову діяльність:

 

основні публікації за напрямом

1.            Твердосплавные инструменты в процессах механической обработки : монография / Н. А. Бондаренко, А. И. Боримский, Я. В. Васильченко [и др.]; под. ред. Н. В. Новикова и С. А. Клименко. – К. : ИСМ им. В. Н. Бакуля, 2015. – 368 с. – ISBN 978-966-02-7509-6.

2.            Клименко Г. П. Васильченко Я. В., Шаповалов М. В. Качество и надежность эксплуатации сборных твердосплавных инструментов. Вісник Національного технічного університету ХПІ. Series: Techniques in a machine industry : зб. наук. пр. № 34 (1310) 2018. Харків, 2018. С. 34–39.

3.            Родічев Ю. М., Сорока О. Б., Ковальов В. Д., Васильченко Я. В., Шаповалов М. В. Прискорені випробування різальних пластин при інтенсивному контактному навантаженні. Вісник Донбаської державної машинобудівної академії : зб. наук. пр. Краматорськ, 2018. № 1 (43). С. 181–187.

4.            Shapovalov M. Kovalov V., Vasylchenko Y. Increase the productivity of hard-alloy tools for heavy machine tools by processing impulse magnetic field (Підвищення продуктивності твердосплавних інструментів для важких верстатів шляхом обробки імпульсним магнітним полем). Вісник ТНТУ. Тернопіль, 2018. № 4 (92). С. 52–59.

5.            Шаповалов М. В., Ковальов В. Д., Васильченко Я. В. Вплив результатів виробничих випробувань твердосплавних різальних інструментів, зміцнених ОІМП на підвищення ефективності технологічного процесу різання. Сучасний стан наукових досліджень та технологій в промисловості. Харків, 2018. Вип. 4 (6). С. 84–92.

6.            Kovalov V., Vasilchenko Y., Shapovalov M, Turmanidze R., Dašić P. Impact of a Pulsed Magnetic Field on a Hard Alloy During Machining on Heavy Machine Tools. International Journal of Industrial Engineering and Management (IJIEM), Vol. 10 No 1, 2019, pp. 125-130. ISSN 2217-2661. doi: 10.24867 / IJIEM-2019-1-125. 

науково - дослідні роботи

Науковий керівник теми НДР Донбаської державної машинобудівної академії:

Дк-07-2018 «Підвищення енергоефективності мехатронних верстатоінструментальних систем механічної обробки в умовах важкого машинобудування (09. 2018 р. – 06. 2023 р.).

Відповідальний виконавець тем НДР:

Д-03-2013 «Розробка технологічних систем для екологічно ефективної обробки деталей енергетики на базі адаптивних багатоцільових важких верстатів» (№ держреєстрації – 0113U000607) (01. 2013 р. – 12. 2014 р.);

Д-03-2015 «Управління процесами механічної обробки деталей вітроенергетики з нових важкооброблюваних матеріалів на важких верстатах» (№ держреєстрації – 0115U003124) (01. 2015 р. – 12. 2017 р.);

Д 03-2019 «Нові верстати та надтверді інструменти для виготовлення виробів оборонного та енергетичного призначення з високоміцних матеріалів» (№ держреєстрації – 0115U003124) (01.01.2019р.  – 31.12. 2020 р.);

ДЗ/61-2015 від 30 жовтня 2015 р. «Розроблення конструкцій і технологій виготовлення та складання комбінованих систем оперативного бронювання стаціонарних і пересувних об’єктів військового призначення із змінним рівнем захисту» (01.11.2015 р. по 31.12.2016 р.).

участь у конференціях і семінарах

1.           Developmentoftheintegralcomplexofoptimalcontrolofheavymachinetoolsadaptivetechnologicalsystemforwind-powerengineeringparts / V. Kovalov, Y. Vasilchenko, P. Dasic // 8TH INTERNATIONAL CONFERENCE INTERDISCIPLINARITY IN ENGINEERING, INTER-ENG 2014 : ProcediaTechnology, – Trstenik (Serbia), 2015.  –  Vol.19. –  P.145-152.

2.           Дослідження стійкості твердосплавних різальних інструментів, оброблених імпульсним магнітним полем, за допомогою форсованих методів випробувань / Ковальов В.Д., Васильченко Я.В., Шаповалов М.В. // Инженерияповерхности и реновацияизделий: Матеріали  18-й Международноїнауково-технічної конференції, 04-08 червня 2018 р., Свалява, Закарпатская обл. – Київ: АТМ України, 2018. – С. 75-77.

3.           Основи проектування важких верстатів / Ковальов В.Д., Васильченко Я.В., Шаповалов М.В., Сукова Т.О. // Матеріали доповідей VIII Міжнародної науково-технічної конференції «Прогресивні технології у машинобудуванні PTME-2019», 04-08 лютого 2019 р., Івано-Франківськ – Яремче, 2019.– С. 75-77.

4.           Визначення опору руйнуванню і зношуванню різальних пластин при контактному навантаженні /Ковальов В.Д.,Родічев Ю.М., Сорока О.Б., Васильченко Я.В., Шаповалов М. В. // Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку. Матеріали тринадцятої Міжнародної науково-технічної конференції 2 — 4 червня 2015 року / Під заг. ред. В. Д. Ковальова. — Краматорськ: ДДМА, 2015. – С.82

5.           Ковальов В.Д., Васильченко Я.В., Шаповалов М.В. Математичні моделі для проектування важких верстатів в концепції «Індустрія 4.0». Проблеми інформатики та моделювання (ПІМ‑2019). Тези дев‘ятнадцятої міжнародної науково-технічної конференції. Харків – Одеса: НТУ «ХПІ», 2019. С. 14.

робота з аспірантами та докторантами

 

керівництво науковою роботою студентів

Лобова К.О.  III  місце у конкурсі студентських наукових робіт 2016р..

Додаткові показники, що визначають кваліфікацію працівника:

 

1)  наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або WebofScienceCoreCollection

1.            Kovalov V.,Vasilchenko Y.,Shapovalov M, Turmanidze R.,Dašić P. Impactof a PulsedMagneticFieldon a HardAlloyDuringMachiningonHeavyMachineTools. International Journal of Industrial Engineering and Management (IJIEM), Vol. 10 No 1, 2019, pp. 125-130. ISSN 2217-2661. DOI: 10.24867 / IJIEM-2019-1-125. (Scopus)

2.            Kovalov V.,Vasilchenko Y.,Turmanidze R.,Dašić P., Sukova T., Shapovalov M. The technique of designing high-power CNC lathes for enterprises of the heavy engineering industry. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Vol. 568 (2019) (Special Volume with: Annual Session of Scientific Papers "IMT ORADEA 2019"; Oradea, Felix Spa; Romania; 30-31 May 2019), Article no. 012119: pp. 1-6. ISSN 1757-8981. DOI: 10.1088/1757-899X/568/1/012119. (WebofScience)

2)  наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях , включених до переліку наукових фахових видань України

1              Оцінка конструкційної міцності та особливостей руйнування модифікованих твердих сплавів / Родічев Ю.М., Сорока О.Б., Ковальов В.Д., Васильченко Я.В. // Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем. Збірник наукових праць. - Краматорськ, вип. № 34, 2015. - С.89-100.

2            Клименко Г. П. Васильченко Я. В., Шаповалов М. В. Качество и надежность эксплуатации сборных твердосплавных инструментов. Вісник Національного технічного університету ХПІ. Series: Techniques in a machine industry : зб. наук. пр. № 34 (1310) 2018. Харків, 2018. С. 34–39.

3            Родічев Ю. М.,Сорока О. Б., Ковальов В. Д., Васильченко Я. В.,Шаповалов М. В.Прискорені випробування різальних пластин при інтенсивному контактному навантаженні. Вісник Донбаської державної машинобудівної академії : зб. наук. пр. Краматорськ, 2018. № 1 (43). С. 181–187.

4            Shapovalov M., Kovalov V., Vasylchenko Y. Increase the productivity of hard-alloy tools for heavy machine tools by processing impulse magnetic field (Підвищення продуктивності твердосплавних інструментів для важких верстатів шляхом обробки імпульсним магнітним полем). Вісник ТНТУ. Тернопіль, 2018. № 4 (92). С. 52–59.

5            Шаповалов М. В., Ковальов В. Д., Васильченко Я. В. Вплив результатів виробничих випробувань твердосплавних різальних інструментів, зміцнених ОІМП на підвищення ефективності технологічного процесу різання. Сучасний стан наукових досліджень та технологій в промисловості. Харків, 2018. Вип. 4 (6). С. 84–92.

3  наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії

1.  Клименко Г. П., Мироненко Є. В., Гузенко В. С., Васильченко Я. В., Шаповалов М. В. Експлуатація збірних різців : монографія для студентів спеціальностей 6.050503, 6.050502, 8.05050301, 8.05050302, 8.05050201 денної та заочної форми навчання. Краматорськ : ДДМА, 2015. 86 с.

2.  Твердосплавные инструменты в процесах механической обработки : монография / Н. А. Бондаренко, А. И. Боримский, Я. В. Васильченко [и др.]; под. ред. Н. В. Новикова и С. А. Клименко. – К. : ИСМ им. В. Н. Бакуля, 2015. – 368 с. – ISBN 978-966-02-7509-6.

3.  Soroka O.,Rodichev I., Shabetia O., Kovalov V., Vasilchenko Y., Shapovalov M. Strength of tool materials. Modern trends in material processing : сollective monograph / EditedbyPredragDašić. VrnjačkaBanja, 2018. Рр. 185–217. ISBN 978-86-6075-065-7.

4.  Клименко Г. П., Васильченко Я. В., Шаповалов М. В. Якість ті надійність технологічних систем: навчальний посібник для студентів технічних спеціальностей. Краматорськ : ДДМА, 2018. 204 с.

3  наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня

Науковий керівник Шаповалова М.В. Тема  дисертації «Зміцнення твердосплавного інструменту імпульсним магнітним полем для обробки виробів важкого машинобудування». Рішення Атестаційної колегії від 20 червня 2019 диплом ДК№ 052679

4  участь у міжнародних наукових проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії”

 

 

 

5  проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною мовою в обсязі не менше 50 аудиторних годин на навчальний рік

 

 

 

6  робота у складі експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій МОН або галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, або Акредитаційної комісії, або їх експертних рад, або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН / зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради/ науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої освіти МОН

 

7  виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/ члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання

Науковий керівник теми НДР Донбаської державної машинобудівної академії:

Дк-07-2018 «Підвищення енергоефективності мехатронних верстатоінструментальних систем механічної обробки в умовах важкого машинобудування (09. 2018 р. – 06. 2023 р.).

Відповідальний виконавець тем НДР:

Д-03-2013 «Розробка технологічних систем для екологічно ефективної обробки деталей енергетики на базі адаптивних багатоцільових важких верстатів» (№ держреєстрації – 0113U000607) (01. 2013 р. – 12. 2014 р.);

Д-03-2015 «Управління процесами механічної обробки деталей вітроенергетики з нових важкооброблюваних матеріалів на важких верстатах» (№ держреєстрації – 0115U003124) (01. 2015 р. – 12. 2017 р.);

Д 03-2019 «Нові верстати та надтверді інструменти для виготовлення виробів оборонного та енергетичного призначення з високоміцних матеріалів» (№ держреєстрації – 0115U003124) (01.01.2019р.  – 31.12. 2020 р.);

ДЗ/61-2015 від 30 жовтня 2015 р. «Розроблення конструкцій і технологій виготовлення та складання комбінованих систем оперативного бронювання стаціонарних і пересувних об’єктів військового призначення із змінним рівнем захисту» (01.11.2015 р. по 31.12.2016 р.).

8 керівництво школярем, який зайняв призове місце III-IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, II-III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідних робіт учнів-членів Національного центру “Мала академія наук України”, участь у журі олімпіад чи конкурсів “Мала академія наук України”

 

9  організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/ інституту/ факультету/ відділення (наукової установи)/ філії/ кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/ відділу (наукової установи)/ навчально-методичного управління (відділу)/ лабораторії/ іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/ вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/ відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника

Завідувач кафедри «Комп’ютеризовані мехатронні системи, інструмент і технології» Донбаської державної машинобудівної академії (з 2016 р. по теперішній час).

10  участь атестації наукових працівників як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше трьохразових спеціалізованих вчених рад)

 

Член спеціалізованої вченої ради Д12.105.02 при Донбаській державній машинобудівній академії (за спеціальністю 05.03.01 – «Процеси механічної обробки, верстати та інструменти» (133 – «Галузеве машинобудування» згідно з наказом МОН України № 419 від 12.04. 2016 р.)) (з 2017 р. по теперішній час).

Офіційний опонент у 2019 р.:

Глембицька Л.Є. , Іщенко О.О., Гасанов М.І.

11  наявність не менше п’яти авторських свідоцтв та / або патентів загальної кількістю два досягнення

Загальна кількість  патентів – 9.

1.       Спосіб оцінки якості різального інструменту і деталей машин/  Ковальов В. Д.,  Мирошниченко Ю. В., Клименко Г.П., Васильченко Я.В.: пат. на корисну модель 40077 Україна : МПК C21D 6/04. № 2000010205; заявл. 13.01.2000; опубл. 16.07.2001, бюл. № 6.

2.       Спосіб підвищення надійності твердосплавного різального інструменту: пат. на корисну модель 48884 Україна : МПК В27G 15/00. № u200910174; заявл. 07.10.2009; опубл. 12.04.2010, бюл. № 7.

3.     Спосіб обробки колісних пар рухомого складу на колесотокарному верстаті/КовальовВ. Д.,Гаков С.О., Васильченко Я.В., Пономаренко О.В., Бєлов М. О.: пат. на корисну модель 51951 Україна : МПК В61В 12/00. № u201000692; заявл. 25.01.2010; опубл. 10.08.2010, бюл. № 15.

4.       Система вимірювання розмірного зносу інструменту/ Мельник М.С., Ковальов В. Д., Васильченко Я.В., Полуніна Л.В. : пат. на корисну модель 64961 Україна : МПК В23В 25/00. № u201104723; заявл. 18.04.2011; опубл. 25.11.2011, бюл. № 22.

5.       Зразок для оцінки міцності різальної частини твердосплавного інструменту шляхом його випробування на консольний згин/Родічев Ю.М., Сорока О.Б., Новогрудський Л.С., КовальовВ. Д., Васильченко Я.В.: пат. на корисну модель 89666 Україна : МПК G01N 3/00. № u201314289; заявл. 06.12.2013; опубл. 25.04.2014, бюл. № 8.

12  наявність виданих навчально-методичних посібників/ посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/ практикумів/ методичних вказівок/ рекомендацій загальною кількістю три найменування

 

 

 

13 керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/ журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком/ проблемною групою, керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів, керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Параолімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України, виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту, виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань, керівництво спортивною делегацією, робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу.

 

15) наявність науково–популярних та / або консультаційних (дорадчих) та / або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій

1 Основи проектування важких верстатів / Ковальов В.Д., Васильченко Я.В., Шаповалов М.В., Сукова Т.О. // Матеріали доповідей VIII Міжнародної науково-технічної конференції «Прогресивні технології у машинобудуванні PTME-2019», 04-08 лютого 2019 р., г. Івано-Франківськ – Яремче, 2019.– С. 75-77.

2 Ковальов В. Д., Васильченко Я. В., Шаповалов М. В. Математичні моделі для проектування важких верстатів в концепції «Індустрія 4.0». Проблеми інформатики та моделювання (ПІМ‑2019). Тези дев‘ятнадцятої міжнародної науково-технічної конференції. Харків – Одеса: НТУ «ХПІ», 2019. С. 14.

3 Ковальов В. Д., Васильченко Я. В., Хорошайло В.В., Шаповалов М. В., Нестеренко В.М. Підвищення ефективності важких верстатів для виготовлення виробів оборонного та енергетичного призначення. Прогресивні технології у машинобудуванні: Збірник наукових праць ІХ-ї Міжнародної науково-технічної конференції. Львів, 2020. С. 97–99.

4 Анциферова О.О., Ковальов В.Д., Васильченко Я.В., Шаповалов М. В. Реалізація можливостей удосконалення технології переривчастого зубошліфування в промислових умовах. Abstracts of the 2nd International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Kharkiv, Ukraine. 2020. Pp. 157. URL: http://sci-conf.com.ua. ISBN 978-966-8219-83-2.

5 Анциферова О.О., Камчатна-Степанова К. В., Васильченко Я. В., Шаповалов М. В., Антоненко Я. С. Технологія експериментальних досліджень високопродуктивного зубофрезерування загартованих крупномодульних зубчастих коліс. Abstracts of the 6th International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. Liverpool, United Kingdom. 2020. Pp. 418–423. URL: http://sci-conf.com.ua. ISBN 978-92-9472-193-8.

16) участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю

Член Асоціації технологів-машинобудівників України (посвідчення № 0083; рішення Правління від 14 лютого 2019 року, прот. № 1).

17) досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років

 

18)наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не менше двох років

 

19) інше (для ПТО)

 

Документи, що засвідчують рівень освіти та кваліфікацію працівника (додатии копії скан-документів)

 

 

Декан факультету машинобудування                                                                                                               В.Д. Кассов

Зав. кафедрою КМСІТ                                                                                                                                        Я.В. Васильченко