ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Керівник кафедри

Ковальов Віктор Дмитрович народився в 1962 році в м. Краматорськ. У 1984 році з відзнакою закінчив Краматорський індустріальний інститут. Працював інженером-конструктором на Старокраматорському машинобудівному заводі. В 1985 році перейшов на викладацьку роботу у Краматорський індустріальний інститут, де працював на посаді асистента, старшого викладача, доцента, професора, а з 2002 року – завідувача кафедри «Металорізальні верстати та інструменти».

Кандидат технічних наук з 1989 р. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді при МВТУ ім. Баумана (м. Москва). Кандидатська дисертація на тему «Вдосконалення опор рідинного тертя сучасних важких машин» за спеціальністю 05.02.02 «Машинознавство та деталі машин». Вчене звання доцента кафедри металорізальних верстатів та інструментів присвоєно у 1996 році.

Доктор технічних наук з 2001 р. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді при Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут» за спеціальністю 05.03.01 «Процеси механічної обробки, верстати та інструменти». Тема дисертації – «Основи теорії розрахунку та проектування гідравлічних опорних вузлів верстатного устаткування». Вчене звання професора кафедри металорізальних верстатів та інструментів присвоєно у 2003 році.

На кафедрі викладає дисципліни «Металорізальні верстати та обладнання автоматизованого виробництва, «Обладнання та транспорт механоскладальних цехів», «Системи керування верстатними комплексами», ряд дисциплін магістерської підготовки».

Займається науковою діяльністю в галузі підвищення якості, точності та працездатності технологічних систем, створення нових видів верстатного обладнання; розробки систем адаптивного управління технологічними системами; створення наукових основ розрахунку і проектування опор і передач рідинного тертя для верстатів і машин; створення технологій та обладнання для складнопрофільної обробки; розробки технології та обладнання для зміцнення інструменту, деталей і матеріалів.

Дослідження ведуться в пріорітетних напрямках відповідно до Державних науково-технічної програм. Наукова і практична вартість проблем, які поставлені і вирішені Ковальовим В.Д., дозволяє вважати, що їх рішення має важливе народногосподарське значення. Розробки впроваджені при розробці та виготовленні нових важких та унікальних верстатів та модернізації обладнання на підприємствах ВАТ «КЗВВ», АТ «НКМЗ», ВАТ «СКМЗ» і ін. Розроблено унікальне обладнання і технологію для обробки оптики наземних і космічних крупногабаритних телескопів для Кримської астрофізичної обсерваторії.

Ковальов В.Д. - науковий керівник держбюджетних науково - дослідних робіт, які виконуються по результатам конкурсу Міністерства освіти та науки України, а також керівник багатьох госпдоговірних науково - дослідних робіт. Дослідження ведуться з використанням сучасних комп‘ютерних технологій, натурних стендів та пристроїв, які також використовуються в учбовому процесі.

Ковальов В.Д. щорічно виступає з доповідями та апробує результати досліджень на кількох міжнародних конференціях, у тому числі в Польщі, Болгарії, Чехії, Китаї, Росії та ін.

Розробки експонувалися на Міжнародних виставках, в тому числі на Міжнародному Лейпцігському ярмарку (Німеччина), виставках в Росії та ін.

Опублікував більш 200 наукових праць, більша частина яких – у фахових та зарубіжних наукових виданнях, має більше 20 винаходів. Керівник 5 аспірантів, яких з студентських років готував до вступу в аспірантуру.

Встановлені тісні наукові, методичні контакти з провідними вченими, які працюють в галузі дослідження та розробки обладнання, технологій металообробки: МДТУ «Станкін», МВТУ ім. Баумана (Росія), Гданська Політехніка (Польща), НТУУ КПІ, ІНМ ім. Бакуля НАН України та ін.

Ковальов В.Д. є членом двох спеціалізованих вчених рад з захисту дисертацій (Донецьк, Тернопіль), членом редакційних рад, колегій кількох фахових збірників і журналів, членом програмних комітетів кількох міжнародних конференцій.

Керує науково-дослідною роботою студентів, працює з обдарованими студентами. Щорічно під його керівництвом на Всеукраїнський конкурс подаються студентські науково-дослідні роботи, займаючи призові місця. Студенти проводять наукову роботу по реальній тематиці НДР кафедри, мають публікації, винаходи, патенти, виступають з доповідями на конференціях. Результати НДР знаходять відображення в дипломних проектах і магістерських роботах, які теж займають призові місця на Всеукраїнських конкурсах.

Ковальов В.Д. – голова оргкомітету щорічної Міжнародної науково-технічної конференції «Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку», є членом науково-методичної комісії Міністерства освіти та науки України за напрямком «Інженерна механіка».

Ковальов В.Д. – член експертної ради ВАК України.