ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Керівник кафедри

Васильченко Яна Василівна – доктор технічних наук, доцент. Народилася 19.12.1970р. у м. Краматорськ Донецької області. У 1988р. закінчила СШ № 3 м. Краматорськ та вступила до Краматорського індустріального інституту. У 1993р. закінчила Донбаську державну машинобудівну академію та одержала диплом інженера-механіка за спеціальністю "Металорізальні верстати та інструменти". З 1993 по 1994 р.р. працювала стажером-дослідником у Науково-технічному центрі "Інструмент" ДДМА. З 1994 по 1997 р. навчалася в аспірантурі. У 1997 р. прийнята на посаду асистента кафедри металорізальних верстатів та інструментів. У 1999 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.03.01 – Процеси механічної обробки, верстати та інструменти. У 2001 р. переведена на посаду старшого викладача кафедри металорізальних верстатів та інструментів. У 2005 р. переведена на посаду доцента цієї ж кафедри за контрактом у зв’язку з обранням за конкурсом. У 2006 р. одержала атестат доцента.

Доктор технічних наук з 2017 р. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді при Національному технічному університеті України “Київський політехнічний інститут” за спеціальністю 05.03.01 «Процеси механічної обробки, верстати та інструменти». Тема дисертації – «Основи проектування важких верстатів з адаптивним управлінням».

З 2017р. Васильченко Я.В. є завідуючою кафедрою КМСІТ ДДМА. Під керівництвом Васильченко Я.В. працює науково-інноваційний центр навчання фахівців у галузі програмування та експлуатації сучасного верстатного обладнання з ЧПК.

Васильченко Я.В. викладає дисципліни: «Теорія різання», «Математичне моделювання і оптимізація технологічних систем», «Наукова робота та принципи її організації», «Різальний інструмент» для студентів спеціальності «Галузеве машинобудування».

Васильченко Я.В. є автором більше 150 наукових праць, більша частина яких – у фахових та зарубіжних наукових виданнях, має 9 винаходів.

Займається науковою діяльністю в галузі підвищення якості, точності та працездатності технологічних систем, створення нових видів верстатного обладнання; розробки систем адаптивного управління технологічними системами; створення наукових основ розрахунку і проектування верстатів; розробки технології та обладнання для зміцнення інструменту, деталей і матеріалів.

Відповідальний виконавець держбюджетних науково - дослідних робіт, які виконуються по результатам конкурсу Міністерства освіти та науки України.

Член спеціалізованої вченої ради Д 12.105.02.

Голова організаційного комітету щорічної міжнародної науково-технічної конференції «Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку». Приймала участь в акредитації вищих навчальних закладів за наказами Міністерства освіти і науки України.

Лауреат Премії Кабінету міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій. Нагороджена почесною грамотою Донецького наукового центру Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України. Нагороджувалася стипендією Президента України та стипендією кабінету міністрів України .