ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Хорошайло Вадим Вікторович

Інформація для ЄДЕБО

Найменування посади

Доцент кафедри

Факультет, на якому працює особа

Факультет машинобудування

Кафедра, на якій працює особа

Кафедра «Комп’ютеризовані мехатронні системи, інструменти і технології»

Трудовий статус посади (основне місце роботи, сумісництво)

Основне місце роботи

ID (Ідентифікаційний код)

 

ПІБ

Хорошайло Вадим Вікторович

Дата народження

01.08. 1970 р.

Громадянство

Україна

Стать

Чоловіча

Дата, з якої працює

02.09. 1994 р.

Стаж науково-педагогічної та/або наукової роботи. Тип (може бути Науковий, науково-педагогічний, педагогічний.)

Науково-педагогічний

Стаж науково-педагогічної та/або наукової роботи. Років

27 років

Найменування навчальних дисциплін, які закріплені за викладачем, та кількість лекційних годин з кожної навчальної дисципліни

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти:

Основи автоматизованого проектування виробів машинобудування. Ч. 1. Основи автоматизованого проектування виробів машинобудування – 33;

Основи автоматизованого проектування виробів машинобудування. Ч. 2. Основи автоматизованого проектування деталей та вузлів верстатів – 16;

Технологічне оснащення процесів механічної обробки – 30.

Другий (магістерський) рівень вищої освіти:

Системи автоматизованого проектування верстатів – 30;

Автоматизоване проектування інструментів – 30

Відомості про підвищення кваліфікації

Донбаська державна машинобудівна академія, Центр післядипломної освіти та підвищення кваліфікації, з 17.02. 2016 р. по 16.03. 2016 р. Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК № 155099

Професія

 

Педагогічне звання

 

Кваліфікаційна категорія

 

Розряд

 

Інформація про наукову діяльність:

 

основні публікації за напрямом

1  Хорошайло,  В. В. Повышение виброустойчивости расточных резцов при обработке отверстий большого диаметра на токарно-винторезных станках / В. В. Хорошайло, В. С. Гузенко, С. Л. Миранцов // Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем : збірник наукових праць. – Краматорськ  : ДДМА, 2014. – Вип. № 35. – С. 131–135.

2  Хорошайло,  В. В. Исследование напряженно деформированного состояния расточных резцов с корректирующей инструментальной оснасткой / В. В. Хорошайло // Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем : збірник наукових праць. – Краматорськ : ДДМА, 2015. – Вип. № 37. – С. 78–83.

3  Хорошайло, В. В. Повышение виброустойчивости растачивания на токарно-винторезных станках / В. В. Хорошайло // Технологический аудит и резервы производства. – 2016. – № 1/1 (27). – С. 17–22.

4 Vadim Khoroshailo. Improving of Vibration Resistance of Boring Tools by Big Diameter Holes Tooling on Lathe / Vadim Khoroshailo, Viktor Kovalov, Predrag Dasic // 9th International Conference Interdisciplinarity in Engineering, INTER - ENG 2015, 8–9 October 2015, Tirgu-Mures, Romania. Procedia Technology. – 2016. – Volum 22. – P. 153–159. (Web of Science Core Collection).

5  Vadim V. Khoroshaylo, Viktor D. Kovalov, Predrag Dasic. Efficiency improving of big diameter holes tooling on turning lathes. In: Modern trends in material processing : сollective monograph / Edited by Predrag Dašić. Vrnjačka Banja, 2018. Рр. 104–120. ISBN 978-86-6075-065-7

науково - дослідні роботи

Виконавець тем НДР Донбаської державної машинобудівної академії:

Д-01-2015 (номер держреєстрації 0115U003122);

Дк-07-2018 (номер держреєстрації 0118U006894)

участь у конференціях і семінарах

1. Хорошайло, В. В. Зниження рівня вібрацій при обробці отворів на токарно-гвинторізних верстатах / В. В. Хорошайло // Актуальні задачі сучасних технологій : зб. тез доповідей Міжнар. наук.-техн. конф. молодих учених та студентів, 25–26 листопада 2015 р. – Тернопіль : ТНТУ, 2015. – С. 276.

2. Хорошайло, В. В. Зменшення амплітуди коливань при обробці отворів на токарних верстатах / Хорошайло В. В. // Intellectual potential of the XXI century  2015. – Режим доступу: http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/technical-sciences-m215/machines-and-mechanical-engineering-m215/26544-m215-094.

3. Клочко, О. О. Автоматизація управління технологічною підготовкою виробництва крупногабаритних евольвентних шліцьових з'єднань. / О. О. Клочко, Є. О. Чекердес, В. В. Хорошайло, В. В. Федоров, С. А. Хомяков // Тези доповідей ХVІІІ Всеукраїнської молодіжної науково-технічної конференції «Машинобудування України очима молодих: прогресивні ідеї – наука – виробництво». м. Краматорськ, 2018 р. – С. 74.

4. Хорошайло, В. В. Підвищення ефективності обробки великогабаритних отворів на важких токарних верстатах / В. В. Хорошайло, А. В. Коваленко, Д. В. Пономар // Тези доповідей ХVІІІ Всеукраїнської молодіжної науково-технічної конференції «Машинобудування України очима молодих: прогресивні ідеї – наука – виробництво». м. Краматорськ, 2018 р. – С. 188.

5. Хорошайло, В. В. Розширення технологічних можливостей важких токарних верстатів для обробки великогабаритних отворів / В. В. Хорошайло // Матеріали ХVI-ої Міжнародної науково-технічної конференції «Важке машинобудування, проблеми та перспективи розвитку». – Краматорськ : ДДМА, 2018. – С. 88.

6. Красовський, С. С. Підвищення ефективності ремонту виливниць/ С. С. Красовськиий, В. В. Хорошайло, О. В. Кабацький // Матеріали ХVII-ої Міжнародної науково-технічної конференції «Важке машинобудування, проблеми та перспективи розвитку». – Краматорськ : ДДМА, 2019. – С. 68.

робота з аспірантами та докторантами

 

керівництво науковою роботою студентів

 

Додаткові показники, що визначають кваліфікацію працівника:

 

1)   наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection

1  Vadim Khoroshailo. Improving of Vibration Resistance of Boring Tools by Big Diameter Holes Tooling on Lathe / Vadim Khoroshailo, Viktor Kovalov, Predrag Dasic // 9th International Conference Interdisciplinarity in Engineering, INTER - ENG 2015, 8–9 October 2015, Tirgu-Mures, Romania. Procedia Technology. – 2016. – Volum 22. – P. 153–159 (Web of Science Core Collection)

2)   наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України

1  Хорошайло, В. В. Повышение виброустойчивости расточных резцов при обработке отверстий большого диаметра на токарно-винторезных станках / В. В. Хорошайло, В. С. Гузенко, С. Л. Миранцов // Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем : збірник наукових праць. – Краматорськ  : ДДМА, 2014. – Вип. № 35. – С. 131–135.

2  Хорошайло, В. В. Исследование напряженно-деформированного состояния расточных резцов с корректирующей инструментальной оснасткой / В. В. Хорошайло // Надійність, інструменту та оптимізація технологічних систем : збірник наукових праць. – Краматорськ : ДДМА, 2015. – Вип. № 37. – С. 78–83.

3  Хорошайло, В. В. Повышение виброустойчивости растачивания на токарно-винторезных станках / В. В. Хорошайло // Технологический аудит и резервы производства. – 2016. – № 1/1 (27). – С. 17–22.

4  Клочко, О. О. Дослiдження товщини мастильного шару для зубчастих передач з неньютоновскою робочою рідиною при контактуванні кожного зуба ведучої шестерні з кожним зубом веденого колеса в певній послідовності / О. О. Клочко, Д. О. Рассохін, Є. В. Пермінов, В. В. Хорошайло, Д. О. Кравченко // Машинобудування і зварювальне виробництвоНаука та виробництво : міжвузівський тематичний збірник наукових праць.–Маріуполь : ДВУЗ «ПДТУ», 2019. – Вип. 19. – С. 29–49.

5  Мироненко,  Є. Специфіка використання твердосплавних різальних пластин з покриттям при чорновій та напівчистовій токарній обробці деталей важкого машинобудування / Є. Мироненко, В. Калініченко, В. Хорошайло, Д. Гузенко // Різання та інструмент в технологічних системах : Міжнар. наук.-техн. зб. – Харків : НТУ «ХПІ», 2019. – Вип. 91. – С. 169–181.

3)   наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії

1  Vadim V. Khoroshaylo, Viktor D. Kovalov, Predrag Dasic. Efficiency improving of big diameter holes tooling on turning lathes. In: Modern trends in material processing : сollective monograph / Edited by Predrag Dašić. Vrnjačka Banja, 2018. Рр. 104–120. ISBN 978-86-6075-065-7.

4)   наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня

 

5)   участь у міжнародних наукових проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії”

 

6)   проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною мовою в обсязі не менше 50 аудиторних годин на навчальний рік

 

7)   робота у складі експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій МОН або галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, або Акредитаційної комісії, або їх експертних рад, або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН / зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради/ науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої освіти МОН

 

8)   виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/ члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання

 

9)   керівництво школярем, який зайняв призове місце III-IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, II-III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідних робіт учнів-членів Національного центру “Мала академія наук України”, участь у журі олімпіад чи конкурсів “Мала академія наук України”

 

10)             організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/ інституту/ факультету/ відділення (наукової установи)/ філії/ кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/ відділу (наукової установи)/ навчально-методичного управління (відділу)/ лабораторії/ іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/ вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/ відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника

Заступник секретаря відповідального секретаря Приймальної комісії Донбаської державної машинобудівної академії (2016 р.)

 

11)             участь атестації наукових працівників як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше трьохразових спеціалізованих вчених рад)

 

12)             наявність не менше п’яти авторських свідоцтв та / або патентів загальної кількістю два досягнення

1  Пат. 88573 Україна, МПК7 В23В 1/00. Пристрій для розточування отворів великих діаметрів та довжин / Хорошайло В. В. – № u2201310796; опубл. 25.03.2014, Бюл. № 6. – 4 с.

2  Пат. 122452 Україна, МПК7 В23В 27/16. Збірний різальний інструмент /  Гузенко В. C., Гах В. М., Хорошайло В. В., Кінденко М. І. – № u201707296; опубл. 10.01.2018, Бюл. № 1. – 4 с.

3  Пат. 126816 Україна, МПК7 В23В 27/16. Збірний різальний інструмент / Гузенко В. C., Гах В. М., Калініченко В. В, Хорошайло В. В. – № u201800209; опубл. 10.07.2018, Бюл. № 13. – 4 с.

4  Пат. 129476 Україна, МПК7 В23В 27/16. Збірний різальний інструмент / Гузенко В. C., Гах І. О., Хорошайло В. В., Кінденко М. І. – № u201806382; опубл. 25.10.2018, Бюл. № 20. – 4 с.

5  Пат. 135928 Україна, МПК7 В25В 21/02. Імпульсно-фрикційний гайковерт/ Красовський С. C.,  Хорошайло В. В., Гурковська С. С. – № u201901483; опубл. 25.07.2019, Бюл. № 14. – 4 с.

13)              наявність виданих навчально-методичних посібників/ посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/ практикумів/ методичних вказівок/ рекомендацій загальною кількістю три найменування

 

14)              керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/ журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком/ проблемною групою, керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів, керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Параолімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України, виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту, виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань, керівництво спортивною делегацією, робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу.

Робота у складі журі Всеукраїнської студентської олімпіади з геометричного моделювання на ПЕОМ, м. Харків, 2019 р.

15) наявність науково–популярних та / або консультаційних (дорадчих) та / або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій

1  Хорошайло В. В. Зниження рівня вібрацій при обробці отворів на токарно- гвинторізних верстатах / В. В. Хорошайло. Актуальні задачі сучасних технологій : зб. тез доповідей Міжнар. наук.-техн. конф. молодих учених та студентів, 25–26 листопада 2015 р. Тернопіль: ТНТУ, 2015. С. 276.

2  О. В. Кабацький, В. В. Хорошайло. Забезпечення якісної графічної підготовки студентів технічних спеціальностей при вивченні дисципліни «Комп’ютерна графіка». Збірник матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції «Комп’ютерна графіка та розпізнавання зображень». Вінниця, грудень 2018. Том №1. С. 71–74.

3  С. С. Красовський, В. В. Хорошайло, О.О. Кабацький. Підвищення ефективності ремонту виливниць. Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку: матеріали ХVІІ Міжнародної науково-технічної конференції / за заг. ред. В. Д. Ковальова. Краматорськ, 2019. С. 95.

4  Хорошайло В.В. Підвищення ефективності розточування великогабаритних отворів В.В. Хорошайло, Д.І. Юткін, В.П. Хорошайло. Інформатика, управління та штучний інтелект. Тези шостої міжнародної науково-технічної конференції, 27-29 листопада 2019 р. Харків- Краматорськ, 2019 р. С. 95

5  Ковальов В. Д., Васильченко Я. В., Хорошайло В.В., Шаповалов М. В., Нестеренко В.М. Підвищення ефективності важких верстатів для виготовлення виробів оборонного та енергетичного призначення. Прогресивні технології у машинобудуванні: Збірник наукових праць ІХ-ї Міжнародної науково-технічної конференції. Львів, 2020. С. 97–99.

16) участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю

 

17) досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років

 

18) наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не менше двох років

 

19) інше (для ПТО)

 

Документи, що засвідчують рівень освіти та кваліфікацію працівника (додати копії скан-документів)

 

 

Декан факультету машинобудування                                                                                                           В.Д. Кассов

Зав. кафедрою КМСІТ                                                                                                                                    Я.В. Васильченко