ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Наукова діяльність кафедри «Комп’ютеризовані мехатронні системи, інструмент і технології»
-1.jpg

Наукова робота кафедри «Комп’ютеризовані мехатронні системи, інструмент і технології» здійснюється за єдиним науковим напрямом «Підвищення якості верстатоінструментальних систем», науковий керівник д.т.н., проф., лауреат державної премії України в галузі науки і техніки, Ковальов В.Д. В рамках наукового напряму проводиться робота в галузі підвищення точності та продуктивності верстатного обладнання, розробки прогресивних конструкцій опорних вузлів та передач верстатів і машин, адаптивних систем управління для важких верстатів, надійності різального інструменту і технологічних систем, проектування різального інструменту, оптимізації технологічних систем важкого різання, розробки інтегрованих технологій зміцненні інструменту і деталей машин, розробки нанотехнологій для складнопрофільної обробки. Дослідження мають міжкафедральний характер i методологію системного підходу. Єдиний науковий напрям досліджень кафедри охоплює тематики докторських та кандидатських дисертацій викладачів, докторантів та аспірантів.

-2.jpg

У 2019 р. два викладача кафедри одержати Премію Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій.

За період 2013/20018 р.р. захищено 2 докторських та 4 кандидатських дисертацій. У травні 2019 р. захищено 2 та на при кінці грудня планується захист 3 кандидатських дисертацій

На даний момент в аспірантурі навчаються 4 аспіранта. Три доцента кафедри працюють над докторськими дисертаціями.

За звітний період на кафедрі виконувались такі держбюджетні НДР:

1. Д-03-2013 «Розробка технологічних систем для екологічно-ефективної обробки деталей енергетики на базі адаптивних багатоцільових важких верстатів» (0113U000607).

-3.jpg

2. Д-01-2013 «Розробка системи інструментального забезпечення енергоефективних процесів механообробки багатономенклатурного виробництва деталей важкого машинобудування»

3. Дк-01-2014 «Підвищення надійності та продуктивності комп'ютеризованих мехатронних верстатів інструментальних систем важкого машинобудування» (0114U002757);

4. Д-03-2015 «Управління процесами механічної обробки деталей вітроенергетики з нових важкооброблюваних матеріалів на важких верстатах» (0115U003124);

5. Д-03-2017 «Підвищення ефективності виготовлення виробів оборонного та енергетичного призначення шляхом створення високотехнологічних мехатронних верстатоінструментальних систем» (0117U001165).

-4.jpg

6. ДЗ/61-2015 «Розроблення конструкцій і технологій виготовлення та складання комбінованих систем оперативного бронювання стаціонарних і пересувних об’єктів військового призначення із змінним рівнем захисту»

Також за звітний період на кафедрі виконувалась наукова робота за госпрозрахунковими договорами «Нанесення багатошарових металоподібних композиційних покрить на металеві вироби медичного призначення» на загальну суму 703 тис. грн (кер. Ковальов В.Д.).

За період 2013/2019 р.р. викладачами кафедри подано 15 заявок на патенти, опубліковано більш 250 робіт, в тому числі 90 у фахових виданнях, 50 - зi студентами. Участь в міжнародних конференціях приймають всі викладачі, за звітний період зроблено більше 200 доповідей.

Кафедра щорічно проводить Міжнародну науково-технічну конференцію «Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку», Міжнародний науково-технічний семінар «Сучасні системи керування верстатами», Всеукраїнську молодіжну науково-технічну конференцію «Машинобудування України очима молодих».

-5.jpg

Кафедра відповідає за видання наукового збірника «Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем» (видається 2 випуски на рік), матеріалів конференцій.

В науковій роботі приймають участь студенти кафедри. Більша частина курсових проектів і робіт містять елементи НДР, а в кожному дипломному проекті обов’язкова частина дослідницького характеру. Результати наукової роботи студентів регулярно доповідаються на конференціях молодих вчених, студентів і аспірантів як в ДДМА, так і в інших навчальних закладах України. Щорічно студентські роботи приймають участь в конкурсах та займають призові місця, що свідчить про достатньо високий рівень науково-технічний та методичний рівень підготовки.
-6.jpg -7.jpg -8.jpg -9.jpg -10.jpg -11.jpg -12.jpg -13.jpg -14.jpg