ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Наукова робота

Наукова робота кафедри здійснюється за єдиним науковим напрямом “Підвищення якості верстатоінструментальних систем”, науковий керівник д.т.н., проф. Ковальов В.Д. В рамках наукового напряму проводиться робота в галузі підвищення точності та продуктивності верстатного обладнання, розробки прогресивних конструкцій опорних вузлів та передач верстатів і машин, адаптивних систем управління для важких верстатів, надійності різального інструменту і технологічних систем, проектування різального інструменту, оптимізації технологічних систем важкого різання, розробки інтегрованих технологій зміцненні інструменту і деталей машин, розробки нанотехнологій для складнопрофільної обробки. Дослідження мають міжкафедральний характер i методологію системного підходу. Єдиний науковий напрям досліджень кафедри охоплює тематики докторських та кандидатських дисертацій викладачів, докторантів та аспірантів.

За період 2003-2007 р.р. захищено 2 докторські та 1 кандидатська дисертація. Три роботи здані у спеціалізовані вчені ради - Гаков С.О. – (термін захисту – січень 2009 р.). ; Мельник М.С., Ткаченко М.А. – (термін захисту – лютий 2009 р.)

На даний момент в аспірантурі навчаються 1 докторант та 5 аспірантів.

За звітний період на кафедрі виконувались такі держбюджетні НДР:

 • Дк 03-2001. Підвищення якості й ефективності верстатного обладнання й різального інструменту для важкого машинобудування. Др0102U001664
 • Д 05-2007. Дослідження динамічних явищ процесів і підвищення ефективності механообработки на основі теорії фракталов і детерминированного хаосу. Др0107U001305.
 • Д-06-2008. Розробка інтегрального комплексу оптимального керування адаптивною технологічною системою важких верстатів. Др0107U001306.
 • Д-02-2006. Системні принципи створення агрегатно-модульного інструменту й оптимізація виробничого процесу Др0106U001620 .
 • Д-03-2004. Підвищення ефективності засобів діагностики процесів обробки і керування високотехнологічними верстатними системами важкого машинобудування. Др0104U004037.
 • Д-02-2001. Підвищення продуктивності і надійності технологічної системи обробки деталей шляхом розробки і впровадження адаптивних систем керування роботою верстатів і інструментів. Др0101U001745.
 • Дк-08-2004. Удосконалення технологічного середовища для автоматизованого виробництва продукції важкого машинобудування Др00105U002445.
 • Д-04-2004. Розробка системи керування якістю роботи важких верстатів і інструментів. Др0104U004038.
 • Д-08-2003. Підвищення надійності, оптимізація і сервісне обслуговування систем модульних інструментів для сучасних обробних ценрів і верстатів з ЧПК. Др 0103U003513.

Також за звітний період на кафедрі виконувалась наукова робота за такими госпрозрахунковими договорами на загальну суму 267 тис. грн:

 • Х-22-2003. Підвищення точності важких верстатів на основі розробки вузлів і систем адаптивного керування. Др0103U004449.
 • UA-02-2006. Дослідження збірних канав очних різців.
 • UA-01-2007. Розробка рекомендацій до вибору оптимальної конструкції параметрів різців.
 • У-28–2007, У-01– 2007, У-32-2007, У-07-2002, У-08-2002, У-08-2007, У-29–2007, У-11-2008, У-03-2008. Нанесення багатошарових металоподібних композиційних покрить на металеві зубні протези.

За звітний період викладачами кафедри подано 21 заявка на патенти (9 - зi студентами), опубліковано 212 робіт, в тому числі 93 у фахових виданнях, 30 - зi студентами.

Участь в міжнародних конференціях приймають всі викладачі, за звітний період зроблено близько 200 доповідей.

Кафедра щорічно проводить Міжнародну науково-технічну конференцію «Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку», Всеукраїнську молодіжну науково-технічну конференцію «Машинобудування України очима молодих», всеукраїнський студентський форум спеціальностей «Металорізальні верстати та системи» та «Інструментальне виробництво».

На кафедрі видається збірник наукових праць, включений до переліку фахових наукових видань «Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем».

В науковій роботі приймають участь студенти кафедри. Більша частина курсових проектів і робіт містять елементи НДР, а в кожному дипломному проекті обов’язкова частина дослідницького характеру. Результати наукової роботи студентів регулярно доповідаються на конференціях молодих вчених, студентів і аспірантів як в ДДМА, так і в інших навчальних закладах України. Щорічно студентські роботи приймають участь в конкурсах та займають призові місця, що свідчить про достатньо високий рівень науково-технічний та методичний рівень підготовки.

Наукова робота кафедри здійснюється за єдиним науковим напрямом. Результати теоретичних і практичних досліджень вчених кафедри мають наукову новину і практичну цінність, достатню апробацію і публікуються у фахових виданнях. На кафедрі виконуються держбюджетні та госпрозрахункові науково-дослідницькі роботи. Кафедра має науково-технічне співробітництво з іншими інститутами та промисловими підприємствами, бере участь і проводить міжнародні і всеукраїнські науково-технічні конференції. На кафедрі навчаються 1 докторант і 5 аспірантів. Таким чином, наукова діяльність кафедри відповідає сучасним вимогам вищих навчальних закладів IV рівня акредитації.