ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Шаповалов Максим Валериевич

Інформація для ЄДЕБО

Найменування посади

Асистент кафедри

Факультет, на якому працює особа

Факультет машинобудування

Кафедра, на якій працює особа

Кафедра «Комп’ютеризовані мехатронні системи, інструмент і технології»

Трудовий статус посади (основне місце роботи, сумісництво)

Основне місце роботи

ID (Ідентифікаційний код)

 

ПІБ

Шаповалов Максим Валерійович

Дата народження

18.04. 1979 р.

Громадянство

Україна

Стать

Чоловіча

Дата, з якої працює

20.08 2011 р.

Стаж науково-педагогічної та/або наукової роботи. Тип (може  бути Науковий, науково-педагогічний, педагогічний.)

Науково-педагогічний

Стаж науково-педагогічної та/або наукової роботи. Років

10 років

Найменування навчальних дисциплін, які закріплені за викладачем, та кількість лекційних годин з кожної навчальної дисципліни

Перший (магістерський) рівень вищої освіти:

Технології генеративного формоутворення та 3D-прототипування – 36 годин

Відомості про підвищення кваліфікації

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук «Зміцнення твердосплавного інструменту імпульсним магнітним полем для обробки виробів важкого машинобудування» (2019 р.). На підставі рішення Атестаційної колегії від 20 червня 2019 р. отримав диплом кандидата наук ДК № 052679 (спеціальність 05.03.01 – Процеси механічної обробки, верстати та інструменти)

Професія

 

Педагогічне звання

 

Кваліфікаційна категорія

 

Розряд

 

Інформація про наукову діяльність:

 

основні публікації за напрямом

1  Клименко Г. П., Васильченко Я. В., Шаповалов М. В. Качество и надежность эксплуатации сборных твердосплавных инструментов. Вісник Національного технічного університету ХПІ. Series: Techniques in a machine industry : зб. наук. пр. № 34 (1310) 2018. Харків, 2018. С. 34–39.

2  Родічев Ю. М., Сорока О. Б., Ковальов В. Д., Васильченко Я. В., Шаповалов М. В. Прискорені випробування різальних пластин при інтенсивному контактному навантаженні. Вісник Донбаської державної машинобудівної академії : зб. наук. пр. Краматорськ, 2018. № 1 (43). С. 181–187.

3  Shapovalov M., Kovalov V., Vasylchenko Y. Increase the productivity of hard-alloy tools for heavy machine tools by processing impulse magnetic field (Підвищення продуктивності твердосплавних інструментів для важких верстатів шляхом обробки імпульсним магнітним полем). Вісник ТНТУ. Тернопіль, 2018. № 4 (92). С. 52–59.

4  Шаповалов М. В., Ковальов В. Д., Васильченко Я. В. Вплив результатів виробничих випробувань твердосплавних різальних інструментів, зміцнених ОІМП на підвищення ефективності технологічного процесу різання. Сучасний стан наукових досліджень та технологій в промисловості. Харків, 2018. Вип. 4 (6). С. 84–92.

5  Kovalov V., Vasilchenko Y., Shapovalov M, Turmanidze R., Dašić P. Impact of a Pulsed Magnetic Field on a Hard Alloy During Machining on Heavy Machine Tools. International Journal of Industrial Engineering and Management (IJIEM), Vol. 10. No 1, 2019, pp. 125-130. ISSN 2217-2661. DOI: 10.24867 / IJIEM-2019-1-125. 

науково - дослідні роботи

Виконавець тем НДР Донбаської державної машинобудівноі академії :

Д01-2011 (номер держреєстрації 0111U000882);

Д01-2013 (номер держреєстрації 0113U000610);

Дк-01-2014  (номер держреєстрації 0114U002757);

Д01-2015 (номер держреєстрації 0115U003122);

Дк-07-2018 (номер держреєстрації 0118U006894)

участь у конференціях і семінарах

1  Підвищення працездатності металорізального інструменту з твердих сплавів методом обробки імпульсним магнітним полем / Шаповалов  М. В., Тіторук  Т. І., Печений  О. О. // Тези доповідей ХVІІІ Всеукраїнської молодіжної науково-технічної конференції «Машинобудування України очима молодих: прогресивні ідеї – наука – виробництво». м. Краматорськ, 2018 р. – С. 196–197.

2  Дослідження стійкості твердосплавних різальних інструментів, оброблених імпульсним магнітним полем, за допомогою форсованих методів випробувань / Ковальов  В. Д., Васильченко  Я. В., Шаповалов  М. В. // Инженерия поверхности и реновация изделий: Материалы 18-й Международной научно-технической конференции, 04-08 июня 2018 г., г. Свалява, Закарпатская обл. – Киев : АТМ Украины, 2018. – С. 75–77.

3  Основи проектування важких верстатів / Ковальов  В. Д., Васильченко  Я. В., Шаповалов  М. В., Сукова  Т. О. // Матеріали доповідей VIII Міжнародної науково-технічної конференції «Прогресивні технології у машинобудуванні PTME-2019», 04–08 лютого 2019 р., Івано-Франківськ – Яремче, 2019.– С. 75–77.

4  Шаповалов  М. В., Митрохіна  К. М., Жеребят’єва  Л. І. Методики досліджень стійкості твердосплавних різальних інструментів, які зміцнені ОІМП, при форсованих методах випробувань. Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку: матеріали ХVІІ Міжнародної науково-технічної конференції / за заг. ред. В. Д.  Ковальова. Краматорськ, 2019. – С. 120–121.

5 Ковальов  В. Д., Васильченко  Я. В., Шаповалов  М. В. Математичні моделі для проектування важких верстатів в концепції «Індустрія 4.0». Проблеми інформатики та моделювання (ПІМ‑2019). Тези дев‘ятнадцятої міжнародної науково-технічної конференції. Харків – Одеса: НТУ «ХПІ», 2019. С. 14.

робота з аспірантами та докторантами

 

керівництво науковою роботою студентів

 

Додаткові показники, що визначають кваліфікацію працівника:

 

1)                 наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection

1  Kovalov V., Vasilchenko Y., Shapovalov M, Turmanidze R., Dašić P. Impact of a Pulsed Magnetic Field on a Hard Alloy During Machining on Heavy Machine Tools. International Journal of Industrial Engineering and Management (IJIEM), Vol. 10. No 1, 2019, pp. 125-130. ISSN 2217-2661. DOI: 10.24867 / IJIEM-2019-1-125. (Scopus)

2  Kovalov V., Vasilchenko Y., Turmanidze R., Dašić P., Sukova T., Shapovalov M. The technique of designing high-power CNC lathes for enterprises of the heavy engineering industry. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Vol. 568 (2019) (Special Volume with: Annual Session of Scientific Papers "IMT ORADEA 2019"; Oradea, Felix Spa; Romania; 30-31 May 2019), Article no. 012119: pp. 1-6. ISSN 1757-8981. DOI: 10.1088/1757-899X/568/1/012119. (Web of Science)

2)                 наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях , включених до переліку наукових фахових видань України

1  Васильченко Я. В., Сукова Т. А., Шаповалов М. В. Исследование технических параметров и технологических возможностей тяжелых токарных станков. Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем: зб. наук. пр. Краматорськ. 2011. № 29. С. 76–84.

2  Васильченко Я. В., Сукова Т. А., Шаповалов М. В Разработка технологических систем для обработки крупногабаритных деталей на базе адаптивных многоцелевых тяжелых станков. Машиноприладобудування та транспорт : вестник СевНТУ. 2013. № 139. С. 28–32.

3  Клименко Г. П. Васильченко Я. В., Шаповалов М. В. Качество и надежность эксплуатации сборных твердосплавных инструментов. Вісник Національного технічного університету ХПІ. Series: Techniques in a machine industry : зб. наук. пр. № 34 (1310) 2018. Харків, 2018. С. 34–39.

4  Родічев Ю. М., Сорока О. Б., Ковальов В. Д., Васильченко Я. В., Шаповалов М. В. Прискорені випробування різальних пластин при інтенсивному контактному навантаженні. Вісник Донбаської державної машинобудівної академії : зб. наук. пр. Краматорськ, 2018. № 1 (43). С. 181–187.

5  Shapovalov M., Kovalov V., Vasylchenko Y. Increase the productivity of hard-alloy tools for heavy machine tools by processing impulse magnetic field (Підвищення продуктивності твердосплавних інструментів для важких верстатів шляхом обробки імпульсним магнітним полем). Вісник ТНТУ. Тернопіль, 2018. № 4 (92). С. 52–59.

6  Шаповалов М. В., Ковальов В. Д., Васильченко Я. В. Вплив результатів виробничих випробувань твердосплавних різальних інструментів, зміцнених ОІМП на підвищення ефективності технологічного процесу різання. Сучасний стан наукових досліджень та технологій в промисловості. Харків, 2018. Вип. 4 (6). С. 84–92.

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії

1  Клименко  Г. П., Мироненко  Є. В., Гузенко  В. С., Васильченко  Я. В., Шаповалов  М. В. Експлуатація збірних різців : монографія для студентів спеціальностей 6.050503, 6.050502, 8.05050301, 8.05050302, 8.05050201 денної та заочної форми навчання. Краматорськ : ДДМА, 2015. 83 с.  ISBN 978-966-379-732-8.

2  Soroka O., Rodichev I., Shabetia O., Kovalov V., Vasilchenko Y., Shapovalov M. Strength of tool materials. In: Modern trends in material processing : сollective monograph / Edited by Predrag Dašić. Vrnjačka Banja, 2018. Рр. 185–217. ISBN 978-86-6075-065-7.

3  Клименко Г. П., Васильченко Я. В., Шаповалов М. В. Якість ті надійність технологічних систем: навчальний посібник для студентів технічних спеціальностей. Краматорськ : ДДМА, 2018. 204 с.

4) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня

 

5) участь у міжнародних наукових проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії”

 

 

6) проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною мовою в обсязі не менше 50 аудиторних годин на навчальний рік

 

 

7) робота у складі експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій МОН або галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, або Акредитаційної комісії, або їх експертних рад, або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН / зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради/ науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої освіти МОН

 

 

8) виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/ члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання

 

9) керівництво школярем, який зайняв призове місце III-IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, II-III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідних робіт учнів-членів Національного центру “Мала академія наук України”, участь у журі олімпіад чи конкурсів “Мала академія наук України”

 

10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/ інституту/ факультету/ відділення (наукової установи)/ філії/ кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/ відділу (наукової установи)/ навчально-методичного управління (відділу)/ лабораторії/ іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/ вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/ відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника

 

11) участь атестації наукових працівників як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше трьохразових спеціалізованих вчених рад)

 

12) наявність не менше п’яти авторських свідоцтв та / або патентів загальної кількістю два досягнення

1  Різальний інструмент: пат. на корисну модель 126778 Україна : МПК В23В 27/00. № u201712789; заявл. 22.12. 2017; опубл. 10.07. 2018, бюл. № 13.

2  Різальний інструмент: пат. на корисну модель 134413 Україна : МПК В23В 27/16. № u201813096; заявл. 29.12. 2019; опубл. 10.05. 2019, бюл. № 9.

13) наявність виданих навчально-методичних посібників/ посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/ практикумів/ методичних вказівок/ рекомендацій загальною кількістю три найменування

 

14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/ журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком/ проблемною групою, керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів, керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Параолімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України, виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту, виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань, керівництво спортивною делегацією, робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу.

 

15) наявність науково–популярних та / або консультаційних (дорадчих) та / або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій

1 Ковальов  В. Д., Васильченко  Я. В., Шаповалов  М. В. Математичні моделі для проектування важких верстатів в концепції «Індустрія 4.0». Проблеми інформатики та моделювання (ПІМ‑2019). Тези дев‘ятнадцятої міжнародної науково-технічної конференції. Харків – Одеса: НТУ «ХПІ», 2019. С. 14.

2 Ковальов В. Д., Васильченко Я. В., Хорошайло В.В., Шаповалов М. В., Нестеренко В.М. Підвищення ефективності важких верстатів для виготовлення виробів оборонного та енергетичного призначення. Прогресивні технології у машинобудуванні: Збірник наукових праць ІХ-ї Міжнародної науково-технічної конференції. Львів, 2020. С. 97–99.

3 Ковальов В. Д., Клочко О.О., Васильченко Я. В., Анциферова О.О., Шаповалов М. В. Теплонагруженість процесу та динаміка переривчастого зубошліфування за рахунок формоутворення круга. Прогресивні технології у машинобудуванні: Збірник наукових праць ІХ-ї Міжнародної науково-технічної конференції. Львів, 2020. С. 100–101.

4 Анциферова О.О., Ковальов В.Д., Васильченко Я.В., Шаповалов М. В. Реалізація можливостей удосконалення технології переривчастого зубошліфування в промислових умовах. Abstracts of the 2nd International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Kharkiv, Ukraine. 2020. Pp. 157. URL: http://sci-conf.com.ua. ISBN 978-966-8219-83-2.

5 Анциферова О.О., Камчатна-Степанова К. В., Васильченко Я. В., Шаповалов М. В., Антоненко Я. С. Технологія експериментальних досліджень високопродуктивного зубофрезерування загартованих крупномодульних зубчастих коліс. Abstracts of the 6th International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. Liverpool, United Kingdom. 2020. Pp. 418–423. URL: http://sci-conf.com.ua. ISBN 978-92-9472-193-8.

16) участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю

Член Асоціації технологів-машинобудівників України (посвідчення № 00112; рішення Правління від 14 лютого 2019 року, прот. № 1).

17) досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років

 

18) наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не менше двох років

 

19) інше (для ПТО)

 

Документи, що засвідчують рівень освіти та кваліфікацію працівника (додатии копії скан-документів)

 

 

 

Декан факультету машинобудування                                                                                                               В.Д. Кассов

Зав. кафедрою КМСІТ                                                                                                                                        Я.В. Васильченко