ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Історія кафедри

Історія кафедри бере свій відлік з 1961 року, коли в Краматорському вечірньому індустріальному інституті (нині - Донбаська державна машинобудівна академія) була створена кафедра технології машинобудування, металорізальних верстатів та інструментів, що розташовувалася на території нинішнього п'ятого корпусу академії.

Першим керівником кафедри був кандидат технічних наук, доцент (згодом доктор технічних наук, професор) Григорій Львович Хаєт – засновник відомої далеко за межами України наукової школи підвищення ефективності важких верстатів та інструментів, оптимізації людино-машинних систем на базі Галузевої науково-дослідної лабораторії Мінстанкопрома СРСР. Першими викладачами кафедри були Г.Л. Хаєт, М.Є. Догода, Л.Н. Соловйов, І.Т. Сакович, А.І. Копа, В.І. Прозоров, Л.Д. Пономарьов, Л.С. Солопеєва, С.М. Лельчук, Н.Г. Босий. У 1965 році при кафедрі було відкрито аспірантуру. Першими аспірантами кафедри стали В.В. Скибин, Ю.Д. Василюк, Н.І. Ільченко, Ю.І, Висоцький, Л.М. Міранцов, В.М. Гах.

01.JPG
02.jpg

Трохи пізніше склад кафедри поповнили В.Д. Теренік, Н.В. Соловйова, А.І. Кудрявцева, Г.П Клименко, О.І. Возняк. На початку кафедрою здійснювалася підготовка фахівців для машинобудівних підприємств Краматорська за вечірньою формою навчання.

Але вже в 1966 році відбувся перший на денному відділенні Краматорського індустріального інституту (КВІ) випуск інженерів за фахом «Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти».

03 миранцов.jpg

доцент Міранцов Леонід Митрофанович
консультація дипломного проекту

04 Возняк.jpg

Ст. викладач Возняк Олександра Іллінічна
лабораторна робота – верстат з ЧПК
Самостійна кафедра «Металорізальні верстати та інструменти» була створена в січні 1968 року. Кафедра МСІ з самого початку своєї діяльності встановила тісні зв'язки з підприємствами важкого машинобудування Краматорська і багатьма іншими машинобудівними заводами СРСР.


05 викладачі у лабораторії.jpg

Викладачі кафедри у лабораторії

06 возле корпуса.JPG

Викладачі кафедри біля 3-го корпусу академії


У різні роки кафедру очолювали:

1961-1971 рр. – к.т.н., доц. Л.Г. Хаєт,

1971-1976 рр. – к.т.н., доц. Л.В. Сергєєв,

1976-1984 рр. – к.т.н., доц. Л.Д. Пономарьов,

1984-1986 рр. – к.т.н., доц. А.М. Гущин,

1987 - 2002 рр. – д.т.н., проф. Н.І. Зінов'єв.

2002-2017 р.р. – д.т.н., проф. В.Д. Ковальов.

З 2017 р і понині кафедру очолює д.т.н., доц. Я.В. Васильченко.


07 Бабін студенти.jpg

доцент Бабін Олег Фавійович
лабораторна робота у верстатному залі

08 Бабин шпиндель.jpg

доцент Бабін Олег Фавійович досліджує
шпиндельний вузол з гідростатичними
підшипниками верстату 1А671.30.Ф1


В рамках єдиного наукового напрямку «Підвищення якості верстато-інструментальних систем», який очолює д.т.н., професор В.Д. Ковальов, в даний час на кафедрі активно ведеться наукова робота в області: надійності різального інструменту і технологічних систем; підвищення точності і продуктивності верстатного обладнання, розробки прогресивних конструкцій опорних вузлів і передач верстатів і машин, адаптивних систем управління для важких верстатів; проектування різальних інструментів, оптимізації технологічних систем важкого різання і розробки загальномашинобудівних нормативів різання; розробки інтегрованих технологій зміцнення інструменту і деталей машин; розробки нанотехнологій для складнопрофільної обробки; розробка технологій для 3д-принтингу.

09 Клименко, Гах, Васильченко, Казакова зі студентами.jpg

Д.т.н., проф. Клименко Г.П., к.т.н., доцент
Гах В.М., д.т.н., доц. Васильченко Я.В., к.т.н.,
доцент Казакова Т.В. у лекційній аудиторії зі
студентами

10 мироненко, гузенко та студенти.jpg

Д.т.н., проф. Мироненко Є.В, к.т.н., доцент
Гузенко В.С. зі студентами

За півстоліття кафедра КМСІТ ДДМА стала відомим в Україні і далеко за її межами науково-педагогічним колективом та придбала репутацію однієї з найкращих за своїм профілем в нашій країні.
11 лаболаторія -1.jpg

Верстатна лабораторія у 2000-х роках

12 класс.jpg

Сучасний комп'ютерний клас
з робочими місцями HEIDENHAIN.
В даний час кафедра здійснює підготовку бакалаврів і магістрів за освітньо-професійною програмою «Галузеве машинобудування» на денній та заочній формах навчання. На сучасному рівні знаходиться верстатна лабораторія, оснащена понад 40 одиницями чинного верстатного обладнання та стендів.

13 центр.jpg

Генеральний директор компанії HEIDENHAIN у Східній Європі
Франк Рібайн та професор Віктор Ковальов
на церемонії відкриття науково- інноваційного центру

14 на булате.jpg

Доктор технічних наук,
професор Віктор Ковальов
у лабораторії високих технологій


Справжньою гордістю кафедри є лабораторія високих технологій зміцнення різального інструменту, обладнана технологічною установкою для нанесення тонкоплівкових зносостійких покриттів «Булат-6М», установки для віброабразивної обробки твердосплавного інструменту, електроакустичного легування інструменту і штампового оснащення, робототехнічний комплекс для обробки імпульсним магнітним полем різального інструменту.На кафедрі працює комп'ютерний клас, оснащений сучасними комп'ютерами, а також робочими місцями німецької фірми HEIDENHAIN. Велика увага приділяється комп'ютерній підготовці студентів, зокрема, використанню сучасних прикладних програмних пакетів для конструювання деталей і вузлів верстатів, різального інструменту, математичного моделювання процесів в технологічних системах.


Відмінною рисою, своєрідною «візитною карткою» кафедри КМСІТ є високий науковий рівень професорсько-викладацького складу (5 докторів технічних наук, професорів, 9 кандидатів технічних наук, доцентів), що дозволяє постійно впроваджувати в навчальний процес новітні розробки наукового колективу кафедри та інших провідних наукових шкіл України і зарубіжжя. Це формує особливий, дослідницький дух навчання, що дозволяє розкритися багатогранним здібностям студентів і залучити до активної наукової діяльності обдаровану молодь, роботі з якою на кафедрі приділяється першочергова увага. А науковий потенціал кафедри КМСТІ ДДМА з повною впевненістю дозволяє говорити про неї як про провідний в своїй галузі науковий центр України. На кафедрі працює аспірантура і докторантура за спеціальністю 05.03.01 – «Процеси механічної обробки, верстати та інструменти». Щорічно видається збірник наукових праць «Надiйнiсть, iнструмент та оптімiзацiя технологiчних систем».


Традиційно проводиться міжнародна наукова конференція «Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку», за участю представників провідних наукових колективів України та зарубіжжя. Провідні науковці кафедри постійно беруть участь у міжнародних науково-технічних конференціях, які проводяться під егідою провідних технічних вузів і наукових центрів України, що дозволило налагодити творчі контакти з вченими та фахівцями провідних технічних університетів і інститутів Німеччини, Австрії, Польщі, Болгарії, Чехії, Ізраїлю та інших держав.

18 конференція.jpg

Міжнародна наукова конференція
«Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку

19 олимпиада.JPG

Всеукраїнський студентський форум
з металорізальних верстатів та інструментів
На кафедрі проводиться Всеукраїнський студентський форум з металорізальних верстатів та інструментів, де студенти кафедри традиційно займають призові місця в олімпіаді, конкурсах наукових доповідей, магістерських робіт.

b_300_0_16777215_00_images_ddma_kafedri_razn_kmsit_ist_15.jpg
16 Вишиванка.jpg

Колектив кафедри та співробітники академії у різні роки

17.jpg
За період 1966-2019 роки кафедра підготувала близько 5000 випускників, які зберігають вдячну пам'ять про свою alma mater. Серед вихованців кафедри – директор Новокраматорського машинобудівного заводу Суков Г.С., колишній директор Краматорського заводу важкого верстатобудування Е.Ф. Долгополов, колишній технічний директор Краматорського заводу важкого верстатобудування, д.т.н. А.А. Клочко, начальник лабораторії різання Новокраматорського машинобудівного заводу, к.т.н. В.В. Носков, заст. директора підприємства «Тяжстанкосервіс» І.С. Коваленко; провідні викладачі кафедри: ректор Донбаської державної машинобудівної академії д.т.н., проф. В.Д. Ковальов, завідувачка кафедри, д.т.н., доц. Я.В. Васильченко, д.т.н., проф. Г.П. Клименко, д.т.н., проф. Е.В. Мироненко, к.т.н., доц. Л.М. Міранцов, к.т.н., доц. В.М. Гах, к.т.н., доц. Т.В. Казакова, к.т.н., доц. В.С. Гузенко, к.т.н., доц. Ю.В. Мирошниченко, к.т.н. доц. В.В. Калиниченко, к.т.н., доц. Мельник М.С., к.т.н., доц. Хорошайло В.В., к.т.н. Антоненко Я.С., к.т.н. Шаповалов М.В.