ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Історія кафедри

Історія кафедри бере свій відлік з 1961 року, коли в Краматорськом вечірньому індустріальному інституті (нині – Донбаська державна машинобудівна академія) була створена кафедра технології машинобудування, металорізальних верстатів і інструментів, що розташовувалась на території нинішнього п'ятого корпуса академії

Першим керівником кафедри був кандидат технічних наук, доцент (згодом доктор технічних наук, професор) Григорій Львович Хаєт – засновник відомої далеко за межами України наукової школи підвищення ефективності важких верстатів і інструментів, оптимізації людино-машинних систем на базі Галузевої науково-дослідної лабораторії Мінверстатопрому СРСР. Першими викладачами кафедри були Г.Л. Хаєт, М.Є. Догода, Л.М. Соловйов, І.Т. Сакович, О.І. Копа, В.І. Прозоров, Л.Д. Пономарьов, Л.С. Солопеєва, С.М. Лельчук, М.Г. Босий. В 1965 році при кафедрі була відкрита аспірантура

Першими аспірантами кафедри стали В.В. Скібін, Ю.Д. Василюк, М.І. Ільченко, Ю.І. Висоцький, Л.М. Міранцов, В.М. Гах.

Трохи пізніше склад кафедри поповнили В.Д. Тереник, М.В. Соловйова, А.І. Кудрявцева, Г.П Клименко, О.І. Возняк. Спочатку на кафедрі здійснювалася підготовка фахівців для машинобудівних підприємств Краматорська за вечірньою формою навчання. Але вже в 1966 році відбувся перший на денному відділенні Краматорського індустріального інституту (КІІ) випуск інженерів за фахом "Технологія машинобудування, металорізальні верстати й інструменти". Самостійна кафедра "Металорізальні верстати й інструменти" була створено в січні 1968 року

Кафедра МВІ з самого початку своєї діяльності встановила тісні зв'язки з підприємствами важкого машинобудування Краматорська й багатьма іншими машинобудівними заводами СРСР.

В різні роки кафедру очолювали: 1961-1971 рр. – к.т.н., доц. Л.Г.Хаєт, 1971-1976 рр. – к.т.н., доц. Л.В. Сергєєв, 1976-1984 рр. – к.т.н., доц. Л.Д. Пономарьов, 1984-1986 рр. – к.т.н., доц. А.М. Гущин, 1987 - 2002 рр. - д.т.н., проф. М.І. Зинов'єв. З 2002 р. кафедру МВІ очолює д.т.н., проф. В.Д. Ковальов.

У рамках єдиного наукового напрямку "Підвищення якості верстатоінструментальних систем", яке очолює д.т.н., професор В.Д. Ковальов, у цей час на кафедрі активно ведеться наукова праця в галузі: надійності різального інструменту й технологічних систем; підвищення точності й продуктивності верстатного устаткування, розробки прогресивних конструкцій опорних вузлів і передач верстатів і машин, адаптивних систем керування для важких верстатів; проектування різальних інструментів, оптимізації технологічних систем важкого різання й розробки загальномашинобудівних нормативів різання; розробки інтегрованих технологій зміцнення інструменту й деталей машин; розробки нанотехнологій для складнопрофільної обробки.

За піввіку кафедра МВІ ДДМА стала відомим в Україні й далеко за її межами науково-педагогічним колективом і придбала репутацію однієї з найкращих за своїм профілем в нашій країні. У цей час кафедра здійснює підготовку бакалаврів, фахівців і магістрів за двома спеціальностями: "Металорізальні верстати й системи" і "Інструментальне виробництво" на денний і заочній формах навчання. На сучасному рівні перебуває верстатна лабораторія, оснащена 40 одиницями діючого верстатного устаткування. Справжньою гордістю кафедри є лабораторія високих технологій зміцнення різального інструменту, обладнана технологічною установкою для нанесення тонкоплівочних зносостійких покриттів "Булат-6М", установки для віброабразивної обробки твердосплавного інструменту, електроакустичного легування інструменту й штампового оснащення, робототехнічний комплекс для обробки імпульсним магнітним полем різального інструменту. На кафедрі працює комп'ютерний клас, оснащений сучасними комп'ютерами, а також робочими місцями фірми HEIDENHAIN. Велика увага приділяється комп'ютерній підготовці студентів, зокрема, використанню сучасних прикладних програмних пакетів для конструювання деталей і вузлів верстатів, різального інструменту, математичного моделювання процесів у технологічних системах, що дозволило відкрити нові спеціалізації "Комп'ютерне проектування й дизайн металорізальних верстатів", "Комп'ютерні формотворні технології й проектування інструментів", "Високі технології", "Міжнародна технічна експертиза".

Відмінною рисою, своєрідною "візитною карткою" кафедри є високий науковий рівень професорсько-викладацького складу (5 докторів технічних наук, професорів, 9 кандидатів технічних наук, доцентів), що дозволяє постійно впроваджувати в навчальний процес новітні розробки наукового колективу кафедри й інших провідних наукових шкіл України й зарубіжжя. Це формує особливий, дослідницький дух навчання, що дозволяє розкритися багатогранним здатностям студентів і залучити до активної наукової діяльності обдаровану молодь, роботі з якої на кафедрі приділяється першорядна увага. А науковий потенціал кафедри МВІ ДДМА з повною впевненістю дозволяє говорити про неї як про ведучу в своїй галузі науковому центрі України. На кафедрі працює аспірантура й докторантура за фахом 05.03.01 – "Процеси механічної обробки, верстати й інструменти". Щорічно видається спеціалізований збірник наукових праць "Надiйнiсть iнструменту та оптимiзацiя технологiчних систем".

Високий науковий рівень дозволив кафедрі стати великим науково-технічним центром в галузі механообробки, верстатобудування й інструментального виробництва, розширити її міжнародні зв'язки. Особливо плідними щодо цього стали останні десять років. Традиційно проводиться міжнародна наукова конференція "Важке машинобудування. Проблеми й перспективи розвитку", за участю представників провідних наукових колективів України й зарубіжжя.

Провідні вчені кафедри постійно беруть участь у міжнародних науково-технічних конференціях, які проводяться під егідою провідних технічних вузів і наукових центрів України, що дозволило налагодити творчі контакти із вченими й фахівцями провідних технічних університетів і інститутів Росії, Німеччини, Польщі, Болгарії, Чехії, Ізраїлю й інших держав.

На кафедрі проводиться Всеукраїнський студентський форум з металорізальних верстатів і інструментів, де студенти кафедри традиційно посідають призові місця в олімпіаді, конкурсах наукових доповідей, магістерських робіт і дипломних проектів.

За період 1966-2007 років кафедра підготувала близько 4000 випускників, що зберігають вдячну пам'ять про свою alma mater. Серед вихованців кафедри – колишній директор Краматорського заводу важкого верстатобудування Є.Ф. Долгополов, колишній технічний директор цього заводу, зараз – директор підприємства «Оснащення» – к.т.н. О.О. Клочко, начальник лабораторії різання Новокраматорського машинобудівного заводу, к.т.н. В.В. Носков, головний конструктор АТ "СИЗИЙ" (Росія) О.В. Онишко, заст. директора підприємства «Важверстатосервіс» І.С.Коваленко, викладачі кафедри: завідувач кафедри, д.т.н., проф. В.Д. Ковальов, д.т.н., проф. Г.П. Клименко, д.т.н., проф. Є.В. Мироненко, к.т.н., доц. Л.М. Міранцов, к.т.н., доц. В.М. Гах, к.т.н., доц. Т.В. Казакова, к.т.н., доц. В.С. Гузенко, к.т.н., доц. Ю.В. Мірошниченко, к.т.н., доц. Я.В. Васильченко, к.т.н. В.В. Калиниченко.