ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Мельник Максим Сергеевич

Мельник Максим Сергеевич,
кандидат технических наук, доцент

Кандидатская диссертация
Тема: «Повышение точности тяжелых станков на основе управления параметрами формообразующей системы»
Специальность: 050301 – процессы механической обработки, станки и инструменты
Защита: 2009 год

Научные публикации, учебные пособия, патенты

 • опубликовано более 30 научных статей и тезисов докладов на научных конференциях
 • автор 5 патентов на полезную модель
 • соавтор более 3 отчетов о НИР.

Область научных интересов:

 • системы управления станками;
 • адаптивное управление станками и технологическими процессами;
 • мехатронные станки и станочные узлы.

Основные публикации:

 • Мельник М. С. Математическая модель взаимодействия дифференциального фотоприемника с лучом лазера в адаптивной системе управления / М. С. Мельник. // Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем : зб. наук. праць. – Краматорськ : ДДМА, 2004. – Вип. 16. – С. 166–175.
 • Мельник М. С. Динамическая модель привода поперечной подачи тяжелого токарного станка с адаптивной системой управления точностью / М. С. Мельник. // Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем: зб. наук. праць. – Краматорськ : ДДМА, 2005. – Вип. 18. – С. 89–99.
 • Мельник М. С. Исследование степени влияния различных параметров технологической системы на точность обработки на тяжелых токарных станках / М. С. Мельник. // Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем : зб. наук. праць. – Краматорськ : ДДМА, 2006. – Вип. 20. – С. 90–97.
 • Компенсация погрешностей обработки на металлорежущих станках / В. Д. Ковалев, О. Ф. Бабин, М. С. Мельник, В. А. Новиков. // Прогрессивные технологии и системы машиностроения : Междунар. сб. науч. трудов. – Донецк : ДонНТУ, 2001. – Вып. 16. – С. 33–37.
 • Ковалев В. Д. Адаптивное управление точностью тяжелых токарных станков / В. Д. Ковалев, О. Ф. Бабин, М. С. Мельник. // Новые материалы и технологии в металлургии и машиностроении : сб. науч. трудов. – Запорожье, 2001. – Вып. 2. – С. 108–110.
 • Ковалев В. Д. Адаптивная система компенсации упругих деформаций с приведением измерительной базы к поверхности заготовки / В. Д. Ковалев, М. С. Мельник. // Вісник Академії наук Вищої школи України. Механіка та машинобудування. – Харків : НТУ "ХПІ", 2002. – Вип. 1. – С. 3–6.
 • Ковалев В. Д. Задачи систем адаптивного управления формо-образующими движениями инструмента на тяжелых токарных станках / В. Д. Ковалев, О. Ф. Бабин, М. С. Мельник. // Високі технології в машинобудуванні : зб. наук. праць. – Харьків : НТУ "ХПІ", 2002. – Вип. 1 (5) – С. 166–172.
 • Ковалев В. Д. Математическое моделирование динамических процессов в приводах подачи тяжелых токарных станков с системой адаптивного управления / В. Д. Ковалев, О. Ф. Бабин, М. С. Мельник. // Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем : зб. наук. праць. – Краматорськ : ДДМА, 2002. – Вип. 12. – С. 157–164.
 • Ковалев В. Д. Быстродействующий исполнительный привод для систем адаптивного управления. / В. Д. Ковалев, М. С. Мельник. // Механіка та машинобудування. Науково-технічний журнал : Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут". Відділення механіки та машинобудування Академії наук Вищої школи України. – Харків. – №1, том 2. – 2003. – С. 265–269.
 • Ковалев В. Д. Перспективные приводы подач станков с ЧПУ. / В. Д. Ковалев, О. Ф. Бабин, М. С. Мельник. // Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем : зб. наук. праць. – Краматорськ-Київ : ДДМА, 2003. – Вип. 13. – С. 101–107.
 • Ковалев В. Д. Применение метода экспертных оценок к исследованию структуры погрешностей тяжелых токарных станков. / В. Д. Ковалев, О. Ф. Бабин, М. С. Мельник. // Прогрессивные технологии и системы машиностроения : Междунар. сб. науч. трудов. – Донецк : ДонНТУ, 2003. – Вып. 18. – С. 30–34.
 • Ковальов В. Д. Система адаптивного керування точністю з покращеною динамікою для важких токарних верстатів / В. Д. Ковальов, М. С. Мельник. // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Технічні науки. – Житомир : ЖДТУ, 2003. – Вип. 2. – Т. 1. – С. 69–76.
 • Ковалев В. Д. Экспертная оценка проектных решений при создании тяжелых токарных станков повышенной точности / В. Д. Ковалев, О. Ф. Бабин, М. С. Мельник. // Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем : зб. наук. праць. – Краматорськ : ДДМА, 2005. – Вип. 17. – С. 124–131.
 • Пат. 40072А. Україна. МКП G05D3/12. Спосіб підвищення точності роботи направляючих і пристрій для його здійснення. / В. Д. Ковальов, О. Ф. Бабін, М. С. Мельник; заявник і патентовласник Донбаська державна машинобудівна академія. – №99127274; заявл. 31.12.99; опубл. 16.07.2001, Бюл. № 6/2001.
 • Пат. 61344А. Україна. МПК B23Q33/00. Спосіб підвищення точності обробки на металорізальних верстатах / В. Д. Ковальов, О. Ф. Бабін, М. С. Мельник; заявник і патентовласник Донбаська державна машинобудівна академія. – №2003010086; заявл. 03.01.2003; опубл. 17.11.2003, Бюл. № 11/2003.
 • Пат. 63306А Україна. МПК G05D3/12 Стежачий привод подачі металорізального верстата з компенсацією похибок напрямних / В. Д. Ковальов, О. Ф. Бабін, М. С. Мельник; заявник і патентовласник Донбаська державна машинобудівна академія. – №2003042813; заявл. 01.04.2003; опубл. 15.01.2004, Бюл. № 1/2004.
 • Пат. 71258А Україна. МКП В21В38/00. Слідкувальний привод поступального руху. / В. Д. Ковальов, О. Ф. Бабін, М. С. Мельник, А. Ю. Владимиров; заявник і патентовласник Донбаська державна машинобудівна академія. – №20031211499; заявл. 12.12.2003; опубл. 15.11.2004, Бюл. №11/2004.
 • Ковалев В. Д. Повышение точности тяжелых станков с помощью автоматических систем управления формообразующими движениями рабочих органов станка / В. Д. Ковалев, М. С. Мельник. // Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем : тези доповідей VIII Міжнародної науково-технічної конференції 15–18 травня 2001 року. – Краматорск : ДДМА. – 2001.- С.23.
 • Ковалев В. Д. Адаптивные системы управления точностью тяжелых токарных станков. / В. Д. Ковалев, О. Ф. Бабин, М. С. Мельник. // Надійність інструменту і оптимізація технологічних систем: тези доповідей ІХ Міжнародної науково-технічної конференції 23–25 травня 2002 року. – Краматорськ : ДДМА. – 2002. – С.23.
 • Ковалев В. Д. Приводы подач и исполнительные приводы для станков с системами адаптивного управления точностью / В. Д. Ковалев, О. Ф. Бабин, М. С. Мельник. // Важке машинобудування. Процеси металообробки, верстати, інструменти : тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції. 3-5 червня 2003 року / Під заг. ред. В. Д. Ковальова – Краматорськ : ДДМА. – 2003. – С. 5.
 • Ковалев В. Д. Теоретическая оценка точности лазерной измерительной системы для тяжелого токарного станка / В. Д. Ковалев, М. С. Мельник. // Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку : матеріали II Міжнародної науково-технічної конференції 1–3 червня 2004 року – Краматорськ : ДДМА. – 2004. – С. 63.
 • Ковалев В. Д. Экспертная оценка проектных решений при создании тяжелых токарных станков повышенной точности / В. Д. Ковалев, О. Ф. Бабин, М. С. Мельник. // Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку : матеріали ІІІ Міжнародної науково-технічної конференції 31 травня – 3 червня 2005 року / Під заг. ред. В. Д. Ковальова – Краматорськ : ДДМА. – 2005. – С. 49.
 • Мельник М. С. Динамический анализ привода поперечной подачи тяжелого токарного станка с системой адаптивного управления / М. С. Мельник. // Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку : матеріали IV міжнародної науково-технічної конференції 5–8 червня 2006 року / Під заг. ред. В. Д. Ковальова. – Краматорськ : ДДМА. – 2006. – С. 67.
 • Мельник М. С. Определение совокупности параметров технологической системы, оказывающих доминирующее влияние на точность обработки на тяжелых токарных станках / М. С. Мельник. // Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку : матеріали V Міжнародної науково-технічної конференції 4–7 червня 2007 року / Під заг. ред. В. Д. Ковальова. – Краматорськ : ДДМА. – 2007. – С. 84.

Публикации со студентами:

 • Мельник М. С., Слипцова Е.В. Лінійний акустично-фазовий вимірювальний перетворювач для верстатів з чпк / Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем: Збірник наукових праць. – Краматорськ: ДДМА. – Вип.20. – 2010.