ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Калиниченко Владимир Васильевич

Калиниченко Владимир Васильевич,
кандидат технических наук, доцент

Кандидатская диссертация
Тема: «Повышение эффективности чистового точения сталей резцами с режущими пластинами из безвольфрамовых твердых сплавов с помощью обработки импульсным магнитным полем»
Специальность: 05.03.01 – «Процессы механической обработки, станки и инструменты»
Защита: 2003 год

Ученое звание: доцент
По кафедре : «металлорежущих станков и инструментов».

Присуждено: 2011 год

Научные публикации, учебные пособия, патенты

 • опубликовано более 50 научных статей и тезисов докладов на научных конференциях;
 • автор 1 патента на изобретение;
 • соавтор 6 отчетов о НИР.

Область научных интересов:

 • технологии упрочнения режущего инструмента и нанесения износостойких покрытий;
 • энергетические аспекты процесса резания материалов

Основные публикации:

 • Калиниченко, В. В. Применение обработки импульсным магнитным полем для повышения эффективности чистового точения сталей резцами с режущими пластинами из безвольфрамовых твердых сплавов / В. В. Калиниченко // Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем. Збірник наукових праць. – Краматорськ, вип. № 12, 2002. – С. 51–60.
 • Мироненко, Є. В. Аналіз зв’язків режимів різання та попереднього зміцнення твердого сплаву з інтегральним енергетичним критерієм при чистовому точінні сталей / Є. В. Мироненко, В. В. Калініченко // Сучасні технології в машинобудуванні : зб. наук. праць. – Вип. 5. / редкол. : В. О. Федорович (голова). – Харків : НТУ «ХПІ», 2010. – С. 50–59.
 • Калиниченко, В. В. Перспективы повышения стойкости инструмента за счет выбора рационального сочетания характеристик твердости и упругости материалов слоев износостойкого покрытия / В. В. Калиниченко // Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем. Збірник наукових праць. – Краматорськ, вип. № 29, 2011. – С. 62–69.
 • Калиниченко, В. В. Принципы диагностики состояния инструмента с износостойким покрытием на основе контроля интенсивности разрушения покрытия при резании / В. В. Калиниченко // Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем. Збірник наукових праць. – Краматорськ, вип. № 32, 2013. – С. 78–83.

Публикации со студентами:

 • Калиниченко, В. В. Модель зависимости интенсивности разрушения износостойкого покрытия при резании от соотношения характеристик твердости и упругости материалов его слоев / В. В. Калиниченко, Е. Л. Шумилкин // Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем. Збірник наукових праць. – Краматорськ, вип. № 31, 2012. – С. 265–270.
 • Калиниченко, В. В. Перспективы обеспечения высокой работоспособности износостойкого покрытия за счет управления соотношением твердости и упругости материалов слоев / В. В. Калиниченко, Ф. О. Власов // Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку. Матеріали десятої Міжнародної науково-технічної конференції 5–8 червня 2012 року / Під заг. ред. В. Д. Ковальова. – Краматорськ : ДДМА, 2012. – С. 46.
 • Калиниченко, В. В. Влияние соотношения механических характеристик материала наноструктурированного слоя покрытия на его сопротивляемость когезионному растрескиванию / В. В. Калиниченко, Е. Л. Шумилкин // Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку. Матеріали одинадцятої Міжнародної науково-технічної конференції 4–6 червня 2013 року / Під заг. ред. В. Д. Ковальова. – Краматорськ : ДДМА, 2013. – С. 61.