ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Захисти у раді
>
№п/п Дата захисту Тема Спеціальність Автореферат Дисертація Відгук І опонента Відгук ІІ опонента
1 19.02.2015 НЕОІНДУСТРІАЛІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В КОНТЕКСТІ СВІТОВИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 08.00.03 Автореферат Ляшенко В.І.pdf Камушков О.С.pdf
2 19.02.2015 РЕАЛІЗАЦІЯ ТРАНЗИТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ В СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 08.00.03 Автореферат Монастирський Г.Л.pdf Белякова О.В.pdf
3 20.02.2015 СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ 08.00.08 Автореферат Мартиненко Л.М.pdf Дьячкова Ю.М.\Косова Т. Д.pdf
4 20.02.2015 СТРАТЕГІЧНИЙ РОЗВИТОК МЕТАЛУРГІЙНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ НА ЗАСАДАХ ПІДВИЩЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 08.00.03 Автореферат Белопольска Т.В. Бєлякова О.В.
5 19.03.2015 УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ СФЕРИ ПОСЛУГ 08.00.03 Автореферат Покатаєва О.В. Олексин І.І.
6 19.03.2015 ПРОГНОЗУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ЦЕМЕНТНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ 08.00.03 Автореферат
7 20.03.2015 ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ВУГЛЕДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 08.00.04 Автореферат Головкова Л.С. Жилінська Л.О.
8 20.03.2015 АМОРТИЗАЦІЙНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПРОМИСЛОВОСТІ 08.00.03 Автореферат
9 27.05.2015 МЕХАНІЗМ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 08.00.08 Автореферат Косова Т.Д. Ставерська Т.О.
10 27.05.2015 СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ ЛОГІСТИЧНИХ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 08.00.03 Автореферат Стройко Т.В. Горшкова Л.А.\Турченко Д.К.
11 28.05.2015 МЕХАНІЗМ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ВИРОБНИЧИХ ПОТУЖНОСТЕЙ КОРПОРАТИВНОЇ СТРУКТУРИ 08.00.04 Автореферат Охтиня О.О. Каїр З.С.
12 28.05.2015 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ 08.00.08 Автореферат Чевела Г.О. Ґудзь П.В.
13 29.05.2015 УПРАВЛІННЯ ЗБАЛАНСОВАНИМ РОЗВИТКОМ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 08.00.04 Автореферат
14 29.05.2015 ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МАТЕРІАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ МАЛИХ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ 08.00.04 Автореферат Філіпішин І.В. Русіян О.В.
15 30.06.2015 ФІНАНСОВА ГНУЧКІСТЬ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В ІНВЕСТИЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ 08.00.08 Автореферат Васюренко О.В. Волкова Н.І.
16 30.06.2015 СТРАТЕГІЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РИНКУ НАФТОПРОДУКТІВ УКРАЇНИ 08.00.03 Автореферат Белопольска Т.В. Бурлак В.Г.
17 01.07.2015 ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ВЛАСНИМ КАПІТАЛОМ БАНКУ 08.00.08 Автореферат Колодізєв О.М. Андрущенко О.Ю.
18 1.07.2015 ТРАНСФОРМАЦІЯ ІНСТИТУЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ОСОБИСТИХ ФІНАНСІВ В УМОВАХ КРИЗИ 08.00.08 Автореферат
19 16.10.2015 МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ВИНОРОБНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ 08.00.03 Автореферат Гаркуша О.М. Белоус І.В.
20 16.10.2015 УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПОСЛУГ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ 08.00.03 Автореферат Бубенко П.Т. Кудлаєва Н.В.
21 19.11.2015 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ 08.00.03 Автореферат Мельникова М.В. Вихорт Ю.В.
22 19.11.2015 ВАРТІСНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА 08.00.04 Автореферат Касьянова Н.В. Петченко М.В.
23 11.12.2015 ЗБАЛАНСОВАНИЙ РОЗВИТОК ГАЛУЗЕЙ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 08.00.03 Автореферат Бубенко П.Т. Лепа Р.М./Манойленко О.В.
24 11.12.2015 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДОВГОСТРОКОВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СТАРОПРОМИСЛОВИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ 08.00.03 Автореферат Мельникова М.В. Исаева Н.І.
25 28.01.2016 ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ В УКРАЇНІ 08.00.08 Автореферат Журавка Ф. О. Марина А. С.
26 28.01.2016 ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕСПЕЧЕННЯ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ 08.00.04 Автореферат Зборовська О. М. Коверга С. В.
27 29.01.2016 ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ БАНКІВСЬКОГО КАПІТАЛУ 08.00.08 Автореферат Косова Т. Д. Андрущенко О. Ю.
28 29.01.2016 ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ 08.00.08 Автореферат Лисяк Л. В. Андрущенко О. Ю.
29 18.03.2016 ЕКОНОМІЧНЕ СТИМУЛЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 08.00.04 Автореферат Каїра З. С. Борисенко О. Є.
30 18.03.2016 МЕХАНІЗМИ ПОДАТКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УМОВАХ КРИЗИ 08.00.08 Автореферат Воронкова О. М. Пипко С. О.
31 15.04.2016 МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕССІВ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ 08.00.03 Автореферат Белопольський М.Г. Шилова Л.І.
32 01.07.2016 ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ У РЕГІОНАХ УКРАЇНИ 08.00.08 Автореферат Воронкова О.М. Чекіна В.Д.
33 01.07.2016 ФОРМУВАННЯ ОСВІТНЬО-ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЛОГІСТИЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 08.00.03 Автореферат Маркіна І.А. Монастирський Г.Л./Турченко Д.К.
34 02.07.2016 РОЗВИТОК МЕХАНІЗМІВ СТРУКТУРНОЇ ПОЛІТИКИ У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 08.00.03 Автореферат Батченко Л.В. Дука А.П.
35 02.07.2016 МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ 08.00.08 Автореферат Лисяк Л.В. Пипко С.О.
36 17.09.2016 ІНСТИТУЦІЙНА МОДЕЛЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ 08.00.08 Автореферат Косова Т.Д. Рекуненко І.І.
37 17.09.2016 СТРАТЕГІЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ 08.00.03 Автореферат Батченко Л.В. Бурцева О.Є.
38 28.09.2016 РОЗВИТОК МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В СТРУКТУРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 08.00.03 Автореферат Коренюк П.І. Бурцева О.Є.
39 25.11.2016 ПОТЕНЦІАЛ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ: ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК 08.00.03 Автореферат Ушенко Н.В. Камушков О.С.
40 25.11.2016 РЕГУЛЮВАННЯ ПРИРОДНИХ МОНОПОЛІЙ У СФЕРІ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ В УКРАЇНІ 08.00.03 Автореферат Колбушкін Ю.П. Трохимець О.І.
41 26.11.2016 УПРАВЛІННЯ ПРОБЛЕМНОЮ КРЕДИТНОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ КЛІЄНТІВ БАНКУ-ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 08.00.08 Автореферат Д'яконова І.І. Андрущенко О.Ю.
42 26.11.2016 ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРУЖНОСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 08.00.03 Автореферат Маргасова В.Г. Бубенко П.Т. / Остафійчук Я.В.
43 31.03.2017 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИПЕРЕДЖАЮЧОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 08.00.03 Автореферат Бурлуцький С.В. Маргасова В.Г. / Покатаєва О.В.
44 31.03.2017 ПОТЕНЦІАЛ ВИКОНАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ВИДАТКІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ЗА УМОВ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 08.00.08 Автореферат Кириленко О.П. Остріщенко Ю.В.
45 01.04.2017 МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ 08.00.08 Автореферат Косова Т.Д. Катранжи Л.Л.
46 01.04.2017 МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ В УМОВАХ ВИРОБНИЧО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ 08.00.03 Автореферат Череп А.В. Талан Г.О.
47 29.06.2017 МАКРОЕКОНОМІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я 08.00.03 Автореферат Мельникова М.В. Саєнко О.М.
48 29.06.2017 ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ФІСКАЛЬНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ 08.00.08 Автореферат Воронкова О.М. Долозіна І.Л./Андрущенко О.Ю.
49 30.06.2017 МЕХАНІЗМИ РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІВСТЬ У ЗОВНІШНІЙ ФІНАНСОВІЙ ПОЛІТИЦІ ДЕРЖАВИ 08.00.08 Автореферат Косова Т.Д. Чекіна В.Д.
50 30.06.2017 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 08.00.04 Автореферат Лазаренко Д.О. Клопов І.О.
51 01.07.2017 ПОДАТКОВО-БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ ЗА УМОВ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 08.00.08 Автореферат Воронкова О.М. Косова Е.В.
52 01.07.2017 ГАРМОНІЗАЦІЯ ОПОДАТКУВАННЯ ПОДАТКОМ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЇ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ 08.00.08 Автореферат Косова Т.Д. Андрущенко О.Ю.
53 20.10.2017 ФІНАНСОВІ МЕХАНІЗМИ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ 08.00.08 Автореферат Алексєєнко Л.М. Воронкова О.М./Виговська В.В.
54 20.10.2017 РОЗВИТОК КОМПЛЕКСУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ МАШИНОБУДІВНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ 08.00.04 Автореферат Єлецьких С.Я. Петченко М.В.
55 21.10.2017 СТРАТЕГІЯ ПІДВИЩЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ РОЗВИТКУ ВУГЛЕДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ 08.00.04 Автореферат Касьянова Н.В. Рева О.В.
56 21.10.2017 СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ВАЖЕЛІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 08.00.03 Автореферат Батченко Л.В. Акімова О.В.
57 21.12.2017 ВОЛАТИЛЬНІСТЬ ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЗА УМОВ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ 08.00.08 Автореферат Дисертація Баранник Л.Б. Волкогон С.О.
58 21.12.2017 МЕХАНІЗМ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 08.00.04 Автореферат Дисертація Касьянова Н.В. Клопов І.О.
59 22.12.2017 СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ НАУКОВО-ТХНІЧНИМ РОЗВИТКОМ УКРАЇНИ ЗА УМОВ ГЛОБАЛЬНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ 08.00.03 Автореферат Дисертація Смерічевська С.В. Харченко О.С.
60 22.12.2017 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 08.00.03 Автореферат Дисертація Батченко Л.В. Тарасенко О.Ю.
61 20.04.2018 ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: МЕХАНІЗМ ВЗАЄМОДІЇ БІЗНЕСУ, НАУКИ І ВЛАДИ 08.00.03 Автореферат (Захист перенесено)
62 20.04.2018 ВПЛИВ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ 08.00.08 Автореферат Дисертація Тельнова Г.В. Андрущенко О.Ю./Качула С.В.
63 21.04.2018 ДІАГНОСТИКА ДИСБАЛАНСІВ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ВЕРТИКАЛЬНО ІНТЕГРОВАНИХ КОРПОРАТИВНИХ СТРУКТУР 08.00.04 Автореферат Дисертація Касьянова Н.В. Стрєльніков Р.М.
64 02.07.2018 ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ МОРСЬКОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В РОЗРІЗІ СТВОРЕННЯ ДІЄВИХ БІЗНЕС-МОДЕЛЕЙ РОЗВИТКУ ПОРТІВ 08.00.03, 08.00.04 Автореферат Дисертація Боняр С.М. Бурлуцька С.В. / Мінакова С.М.
65 02.07.2018 СТИМУЛЮВАННЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ГОСПОДАРСТВА ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 08.00.04 Автореферат Дисертація Каїра З.С. Маценко О.М.
66 03.07.2018 ТРАНСФОРМАЦІЯ ІНСТИТУЦІЙНИХ ЗАСАД ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦТВА В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ 08.00.03 Автореферат Дисертація Ляшок Я.О. Мельникова М.В. / Смерічевська С.В.
67 03.07.2018 МЕТАЕВРИСТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ПЛАНУВАННЯ РЕКЛАМНОЇ КАМПАНІЇ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 08.00.04 Автореферат Дисертація Смерічевський С.Ф./Каїра З.С. Райко Д.В.
68 04.07.2018 УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ КАПІТАЛОМ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ (НА ПРИКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ) 08.00.04 Автореферат Дисертація Лазаренко Д.О. Рева О.В.
69 01.12.2018 ФОНДОВІ МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ КАПІТАЛУ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 08.00.08 Автореферат Дисертація Воронкова О.М. Колодізєв О.М. / Костирко Л.А.
70 01.12.2018 МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ЗОВНІШНІХ ДЕРЖАВНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 08.00.08 Автореферат Дисертація Воронкова О.М. Марина А.С.
71 26.12.2018 РОЗВИТОК ІНВЕСТИЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ПОСТКОНФЛІКТНОГО ВІДНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 08.00.03 Автореферат Дисертація Белопольський М.Г. Стрєльніков Р.М.
72 26.12.2018 ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЛОГІСТИЧНИХ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ 08.00.03 Автореферат(Захист перенесено) Дисертація
73 27.12.2018 ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА СУБ'ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА ВИНОРОБНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ 08.00.08 Автореферат Дисертація Онишко С.В. Катранжи Л.Л.
74 27.12.2018 ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СТРАТЕГІЇ СОЦІАЛЬНО ОРІЄНТОВАНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 08.00.03 Автореферат Дисертація Дацій О.І. Бурцева О.Є.
75 15.02.2019 КРЕДИТНИЙ РЕЙТИНГ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ 08.00.08 Автореферат Дисертація Воронкова О.М. Андрущенко О.Ю.
76 15.02.2019 ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЛОГІСТИЧНИХ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ 08.00.03 Автореферат Дисертація Шкрабак І.В. Варламова М.Л.
77 24.05.2019 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ВУГЛЕВИДОБУВНОГО ПІДПРИЄМСТВА 08.00.04 Автореферат Дисертація Драчук Ю.З. Турченко Д.К.
78 21.09.2019 ПОДАТКОВО-БЮДЖЕТНІ ДИСБАЛАНСИ В РОЗВИТКУ СУБНАЦІОНАЛЬНОЇ ЛАНКИ ПУБЛІЧНИХ ФІНАНСІВ 08.00.08 Автореферат Дисертація Воронкова О.М. Кириленко О.П. / Селіверстова Л.С.
79 21.09.2019 ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 08.00.03 Автореферат Дисертація Покатаєва О.В. Бурцева О.Є.
80 20.12.2019 УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ В ПРОМИСЛОВОМУ СЕКТОРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 08.00.03 Автореферат Дисертація Смерічевська С.В. Романуша Ю.В.
81 20.12.2019 СТРАТЕГІЯ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 08.00.03 Автореферат Дисертація Покатаєва О.В. Тарасенко О.Ю.
82 21.12.2019 МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ В УМОВАХ КОНКУРЕНТНОЇ ІНТЕРНАЛІЗАЦІЇ 08.00.08 Автореферат Дисертація Колодізєв О.М./ Воронкова О.М. Косова Т.Д. / Лавров Р.В.
83 21.12.2019 УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ФІНАНСІВ ДОМОГОСПОДАРСТВ 08.00.08 Автореферат Дисертація Тельнова Г.В. Марина А.С.