ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

РОБОЧІ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

Фізична хімія та аналітичний контроль для ОПП «Металургія» (Ливарне виробництво чорних і кольорових металів і сплавів)

Фізична хімія для ОПП «Металургія» (Обробка металів тиском)

Безпека життєдіяльності

Охорона праці в галузі та цивільний захист (Комп’ютерні системи та мережі)

Охорона праці в галузі та цивільний захист (Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології)

Охорона праці в галузі та цивільний захист (Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання)

Охорона праці в галузі та цивільний захист (Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка)

Охорона праці в галузі та цивільний захист («Технології машинобудування», «Роботизовані та нанотехнології сучасного машинобудування», «Комп’ютеризовані мехатронні системи, інструмент і технології», «Процеси механічної обробки, верстати та інструменти»)

Охорона праці в галузі та цивільний захист (для економічних спеціальностей)

Охорона праці в галузі та цивільний захист (Комп’ютерне проектування процесів обробки металів тиском, Комп’ютерне моделювання та проектування процесів і машин)

Охорона праці в галузі та цивільний захист (Інжиніринг автоматизованих металургійних машин і агрегатів)

Охорона праці в галузі та цивільний захист (Підприємництво, торгівля та біржова діяльність)

Охорона праці в галузі та цивільний захист (Маркетинг)

Охорона праці в галузі та цивільний захист (Економіка та організація соціального забезпечення)

Основи охорони праці (для всіх спеціальностей)

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 102 ХІМІЯ

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА “ХІМІЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ” БАКАЛАВР

Історія України та української культури

Вища математика

Інформатика

Філософія

Комп'ютерні та інформаційні технології в хімії

Іноземна мова, повна форма навчання

Іноземна мова, прискорена форма навчання

Аналітична хімія

Фізична хімія

Навчальна практика «Вступ до фаху»

Навчальна ознайомча практика

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 102 ХІМІЯ

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА “ХІМІЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ” МАГІСТР

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Методика викладання у вищій школі

Психологія управління

Сучасні методи ідентифікації хімічних сполук

Сучасні методи якісного та кількісного аналізу

Хімія отруйних речовин

Актуальні проблеми застосування харчових добавок

Охорона праці в галузі та цивільний захист

Сертифікація харчових продуктів

Сучасні напрями розвитку технологій виробництва харчових продуктів

Сучасні фізико-хімічні методи у виробництві харчових продуктів

Державне регулювання якості та безпеки харчових продуктів

Новітні харчові продукти

Актуальні проблеми харчової хімії

Сучасні фізико-хімічні методи ідентифікації хімічних сполук

Токсикологічна хімія

Актуальні питання біоорганічної хімії

Хімія біологічно активних речовин

Виробнича практика

Переддипломна практика