ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 102 ХІМІЯ

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА “ХІМІЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ” БАКАЛАВР

Обов’язкові компоненти ОП

ОК 1

Іноземна мова

Робоча програма

Силабус

ОК 2

Історія України та української культури

Робоча програма

Силабус

ОК 3

Філософія

Робоча програма

Силабус

ОК 4

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Робоча програма

Силабус

ОК 5

Вища математика

Робоча програма

Силабус

ОК 6

Інформатика

Робоча програма

Силабус

ОК 7

Фізика

Робоча програма

Силабус

ОК 8

Безпека життєдіяльності та основи охорони праці

Робоча програма

Силабус

ОК 9

Неорганічна хімія

Робоча програма

Силабус

ОК 10

Аналітична хімія

Робоча програма

Силабус

ОК 11

Фізична хімія

Робоча програма

Силабус

ОК 12

Органічна хімія

Робоча програма

Силабус

ОК 13

Колоїдна хімія

Робоча програма

Силабус

ОК 14

Харчова хімія

Робоча програма

Силабус

ОК 15

Комп'ютерні та інформаційні технології в хімії

Робоча програма

Силабус

ОК 16

Хімія харчових добавок

Робоча програма

Силабус

ОК 17

Вступ до освітнього процесу

Робоча програма

Силабус

ОК 18

Курсова робота з Органічної хімії

 

Силабус

ОК 19

Курсова робота з Харчової хімії

 

Силабус

ОК 20

Навчальна практика, ознайомча

Робоча програма

Силабус

ОК 21

Навчальна практика ”Вступ до фаху”

Робоча програма

Силабус

ОК 22

Навчально-виробнича практика

Робоча програма

Силабус

ОК 23

Виробнича практика

Робоча програма

Силабус

ОК 24

Комплексний кваліфікаційний екзамен зі спеціальності

Програма іспиту

 

Вибіркові компоненти ОП

ВК 1

Екологія

Робоча програма

Силабус

ВК 2

Психологія

Робоча програма

Силабус

ВК 3

Обробка результатів експерименту

Робоча програма

Силабус

ВК 4

Хімія води

Робоча програма

Силабус

ВК 5

Хімія високомолекулярних сполук

Робоча програма

Силабус

ВК 6

Біологічно активні речовини в продуктах харчування

Робоча програма

Силабус

ВК 7

Фізико-хімічні основи виробництва харчових продуктів

Робоча програма

Силабус

ВК 8

Педагогіка середньої школи

Робоча програма

Силабус

ВК 9

Методика навчання хімії

Робоча програма

Силабус

ВК 10

Якість і безпека харчових продуктів

Робоча програма

Силабус

ВК 11

Аналіз небезпечних і шкідливих речовин в продуктах харчування

Робоча програма

Силабус

ВК 12

Хімія молекулярної кухні

Робоча програма

Силабус

ВК 13

Фізико-хімічні методи ідентифікації речовин

Робоча програма

Силабус


СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 102 ХІМІЯ

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА “ХІМІЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ” МАГІСТР

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Методика викладання у вищій школі

Психологія управління

Сучасні методи ідентифікації хімічних сполук

Сучасні методи якісного та кількісного аналізу

Хімія отруйних речовин

Актуальні проблеми застосування харчових добавок

Охорона праці в галузі та цивільний захист

Сертифікація харчових продуктів

Сучасні напрями розвитку технологій виробництва харчових продуктів

Сучасні фізико-хімічні методи у виробництві харчових продуктів

Державне регулювання якості та безпеки харчових продуктів

Новітні харчові продукти

Актуальні проблеми харчової хімії

Сучасні фізико-хімічні методи ідентифікації хімічних сполук

Токсикологічна хімія

Актуальні питання біоорганічної хімії

Хімія біологічно активних речовин

Виробнича практика

Переддипломна практика