ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

1.png

Історія кафедри хімії та охорони праці

З 1953 по 1960 рік у Краматорській вечірній філії Сталінського Ордена Трудового Червоного Прапора індустріального інституту імені М. С. Хрущова організовано філію кафедри хімії в складі загальноосвітніх кафедр.

Кафедра хімії в Краматорському вечірньому індустріальному інституті затверджена наказом міністра вищої і середньої спеціальної освіти УРСР № 496 від 12 жовтня 1960 року.

На кафедрі було створено спеціалізовані навчальні аудиторії, обладнано лабораторії для проведення практичних і лабораторних занять із хімії.

2.png

Першими викладачами кафедри хімії були:  асистент Норенко Г. М. (з 1953 р.), ст. викладач Філенко А. І. (з 1954 р.), асистент Юрченко А. Ф. (з 1955 р.), лаборант Афанасьєва Л. В. (з 1956 р., працювала в інституті 40 років), асистент Кужель А. М. (з 1960 р.).

Від самого початку утворення кафедри викладачі об'єдналися в дружний згуртований колектив. На кафедрі завжди превалювали принципи взаємоповаги й взаємодопомоги. Усі складні питання, що виникали в процесі роботи, вирішувалися спільно.

3.png

Першим завідувачем кафедри хімії був Філенко Олексій Гнатович. 1 вересня 1954 року він призначається тимчасово виконувачем обов'язків завідувача філії кафедри. У 1964 році обирається на посаду старшого викладача кафедри хімії й призначається тимчасово виконувачем обов'язків завідувача кафедри. 2 червня 1966 року обирається на посаду завідувача кафедри. Філенко А. І. звільнений від займаної посади завідувача кафедри 28 лютого 1977 року у зв'язку з виходом на пенсію за інвалідністю. Ним створено матеріальну базу кафедри, навчальні лабораторії та науково-дослідну лабораторію стандартних зразків.

Наукове дослідження «Визначення деяких елементів у легованих сталях методом амперометричного титрування з двома індикаторними електродами» втілилося в кандидатській дисертації, яку Філенко А. І. захистив у 1966 році в Казахському університеті.

4.png

У 1960-х роках кафедра поповнюється новими викладачами, які працювали на ній багато років: асистент Бузинова З. М. (1961–1976), асистент Бабаскіна Л. М. (1961–1973), асистент Божкова З. І., а також співробітниками навчально-допоміжного складу: зав. лабораторії Яковенко С. Ф. (1961–1990), ст. лаборант Симоненко В. Я. (1962–1986).

5.png

Із початку 1970-х років на кафедрі хімії спостерігаються якісні зміни кадрового складу: приходять із різних наукових центрів Радянського Союзу молоді кандидати наук Семенякова Л. В. (1970 р.), Турчанін А. Г. (1971 р.), Авдєєнко А. П. (1973 р.), Скріпeць В. І. (1976 р.), Поляков А. Є. (1977 р.), Кузнєцов А. А. (1980 р.).

На кафедрі відкривається два нові наукові напрями:

 • «Дослідження термодинамічних властивостей карбідів і карбонитридів» (науковий керівник – канд. хім. наук Турчанін А. Г.);
 • «Синтез і реакції N-заміщениx п-хінонімінів. Створення нових мастил (науковий керівник – канд. хім. наук Авдєєнко А. П.);

і створюються дві наукові лабораторії:

 • термодинаміки тугоплавких сполук;
 • тонкого органічного синтезу й мастильних матеріалів.
6.png

З лютого 1977 по травень 1989 року кафедрою завідує д-р хім. наук, професор, Лауреат Державної премії УРСР Турчанін Анатолій Григорович. З грудня 1985 року по січень 1988 – проректор з навчальної роботи КІІ, а з січня 1988 по травень 1989 року – перший обраний колективом інституту ректор КІІ. Турчaніним А. Г. підготований 1 кандидат хімічних наук – Бабенко С. А., який працює доцентом на кафедрі інженерної графіки.

Науковий напрям Турчаніна А. Г. «Термодинаміка тугоплавких сполук» продовжено його сином, д-ром хім. наук, професором, завідувачем кафедри ТОЛВ, Лауреатом Державної премії України Турчаніним М. А. На прохання колективу кафедри в 1991 році Міністерством вищої і середньої спеціальної освіти України кафедрі присвоєно почесне звання «Імені Турчаніна А. Г.».

7.png

З жовтня 1989 року завідувачем кафедри обирається канд. хім. наук, професор, академік Нью-Йоркської Академії наук, Соросівський професор Авдєєнко Анатолій Петрович. На кафедрі тривають роботи в галузі органічного синтезу.

Проводяться дослідження із синтезу, структурного дослідження і дослідження реакцій N-заміщених п-хінонімінів, а також зі створення нових середньо-і високотемпературних мастил, ЗОР і технологічних середовищ для різання, притирання й прироблення металів.

За результатами виконаних досліджень опубліковано 526 наукових робіт, велика частина яких – у зарубіжних і спеціалізованих журналах.

8.png

З 1987 року при кафедрі хімії відкрито аспірантуру за фахом «Органічна хімія» (керівник – Авдєєнко А. П., а з 2006 року також Коновалова С. О.).

З 14 аспірантів, які закінчили аспірантуру, кандидатські дисертації захистили 13 осіб: Євграфова Н. І., Величко Н. В., Глиняна Н. М., Юсіна Г. Л., Мєнафова Ю. В., Гончарова С. А., Марченко І. Л., Коновалова С. О., Лудченко О. М., Санталова А. А., Романьков Д. А., Михайличенко О. М., Васильєва В.М. Усі, крім Величко Н. В., Лудченко О. М., Романькова Д. А., Михайличенко О. М. і Васильєвої В.М. працюють на нашій кафедрі.

9.png

За цей же період на кафедру прийняті кандидати наук Дементій Л. В., Зеленська В. А., Холмовой Ю. П. У різний час на кафедрі працювали Симулін, доц. канд. хім. наук Сурмій А. М., Луганська Т. П.

Сьогодні на кафедрі в очній аспірантурі навчається 1 аспірант – Лисенко О. М. (керівник – доц. Коновалова С. О.).

У 1992 році до кафедри приєднано курси цивільної оборони (останній начальник курсів – Кутовий В. І., з 03.09.1982 по 16.05.1992).

У 1997 році до кафедри хімії приєднано кафедру охорони праці (останній завідувач – Шоно С. А., завідував кафедрою з 30.06.1997) і нова об'єднана кафедра отримала назву «Кафедра хімії та охорони праці». До колективу влилися ще 2 досвідчені кандидати технічних наук: Чижиков Г. І. (працював до 2006 р.) і Шоно С. А. (працював до 2004 р.).

На прохання кафедри рішенням вченої ради ДДМА від 29 червня 2006 року за заслуги перед Академією Чижикова Геннадія Ілліча навчальній лабораторії з охорони праці № 1416 присвоєно звання «Навчальна лабораторія з охорони праці імені заслуженого викладача, доцента Чижикова Г. І.».