ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Авдєєнко Анатолій Петрович

Avdeenko.jpg

На кафедрі працює з 1974 року

Робочий телефон: (0626)-41-67-01

Робоча кімната: 1410

Поштова скринька: chimist@dgma.donetsk.ua

Освіта: Дніпропетровський державний хіміко-технологічний інститут

Вчене звання: професор

Вчена ступінь: кандидат хімічних наук

Посада: завідуючий кафедрою хімії та охорони праці

Загальний стаж роботи: 49 років

Стаж роботи в ДДМА: 42 роки

h-індекс – 13 (WoS), 11 (Scopus).

ResearcherID: G-6582-2017

http://www.researcherid.com/rid/G-6582-2017

Scopus Author ID 7004960551

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7004960551

ORCID ID: 0000-0003-0549-2131

http://orcid.org/0000-0003-0549-2131

Авдєєнко А.П. у 1966 році закінчив з золотою медаллю середню школу № 39 у місті Миколаєві, отримав  кваліфікацію хіміка-лаборанта.

З 1966 по 1971 роки навчався в Дніпропетровському хіміко-технологічному інституті (зараз Український Державний хіміко-технологічний університет) на факультеті технології органічних речовин.

Закінчив Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут у 1971 році з відзнакою та вступив до аспірантури при кафедрі технології основного органічного та нафтохімічного синтезу. Після дострокового захисту кандидатської дисертації був направлений з 1 серпня 1974 року на викладацьку роботу в Краматорський індустріальний інститут (зараз Донбаська державна машинобудівна академія), де працював на посадах старшого викладача, доцента, а з 1989 року і по теперішній час – завідувача кафедри хімії та охорони праці.

У 1977 році Авдєєнку А.П. присвоєно звання доцента кафедри хімії, а в 1992 році – звання професора кафедри хімії.

З 1977 по 1982 роки знаходився в закордонному відрядженні – викладав хімічні дисципліни на кафедрі загальної хімії Алжирського національного інституту нафти, газу і хімії. Перед закордонним відрядженням пройшов 10-ти місячні курси французької мови у Національному університеті (м. Київ). За період роботи в Алжирі Авдєєнко А.П. підготував і видав французькою мовою 13 підручників і навчальних посібників, проводив значну науково-дослідницьку та учбово-методичну роботу з алжирськими викладачами та студентами. Керував дипломними науково-дослідницькими роботами студентів. За результатами соцзмагань на протязі 4-х років Авдєєнко А.П. отримував звання «Ударник зразкової праці», в 1982 році був нагороджений Почесною Грамотою Амбасади СРСР в АНДР.

З 1983 по 1990 роки працював завідувачем підготовчим відділенням за сумісництвом.

За період роботи на підготовчому відділенні Авдєєнко А.П. підготував та видав з грифом МінВНЗу УРСР навчальні посібники з дисципліни «Хімія» для слухачів підготовчих відділень України. За ініціативою Авдєєнка А.П. разом з другими ВНЗ України біли видані навчальні посібники з дисциплін «Фізика» і «Математика» для слухачів підготовчих відділень України. За впровадження в учбовий процес на підготовчих відділеннях України цих навчальних посібників у 1987 році Авдєєнко А.П. був нагороджений Почесною грамотою учбово-методичного кабінету вищої освіти МінВНЗ УРСР та Почесною грамотою МінВНЗ СРСР.

За активну участь в роботі науково-методичної комісії підготовчих відділень при МінВНЗ УРСР, за вагомий вклад в перебудові навчально-виховного процесу, пропаганду і впровадження передового педагогічного досвіду у 1988 році Авдєєнко А.П. був нагороджений Почесною грамотою МінВНЗ УРСР, за досягнення в навчально-виховній, науково-методичній роботі є лауреатом III премії МінВНЗ УРСР за 1989 рік.

Анатолій Петрович постійно концентрує свою увагу на підвищення ефективності навчально-виховного процесу, оволодіння студентами професійними, теоретичними і практичними знаннями. На кафедрі хімії і охорони праці, якою керує Авдєєнко А.П., з 1999 року і до тепер виконується держбюджетна науково-дослідницька робота з підвищення ефективності учбового процесу з дисциплін кафедри: хімії, фізичної хімії, корозії та захисту металів, теплотехніки та теплоенергетики, екології, БЖД, охорони праці. На протязі багатьох років кафедрою щорічно видавалось 4-6 учбових посібників, довідників з грифом МОНу.

За весь період педагогічної роботи Авдєєнко А.П. підготував та видав 112 підручників, навчальних посібників та методичних розробок, з них 13 французською мовою і 33 з грифом МОНу.

На протязі усього періоду роботи в академії Авдєєнко А.П. вів плідну науково-дослідницьку роботу: держбюджетну другої половини робочого дня, держбюджетну фінансовану МОНу, фінансовану Державним фондом фундаментальних досліджень, фінансовану ДКНТ України, Євросоюзом (грант INTAS) та госпдоговорну.

Авдєєнко А.П. є автором 3-х наукових монографій, 41 авторського свідоцтва СРСР та патентів України. Ряд розробок впроваджено у промисловість. За впровадження розробок у промисловість у 1983 році він був нагороджений нагрудним знаком «Изобретатель СССР».

За результатами досліджень має 526 наукових публікацій Avdeenko.pdf), значна частина з них – в закордонних виданнях та в виданнях, які входять до наукометричних баз даних ISI та Scopus, 136 наукових публікацій в міжнародних журналах з IMPACT-фактором. Індекс Хірша (h-фактор) наукових публікацій Авдєєнка А.П. дорівнює 13.

Авдєєнко А.П. активно приймає участь в підготовці науково-педагогічних кадрів. Через аспірантуру підготував 12 кандидатів хімічних наук, опонує дисертації в спеціалізованих радах України. Керує науковою лабораторією тонкого органічного синтезу, організованою в 1991 році, де отримано більше 2000 нових органічних сполук. До синтезованих сполук привернуто увагу дослідницьких центрів Бельгії та США, як до потенційних протитуберкульозних та протипухлинних препаратів. Проведено скринінг нових органічних сполук, одна із них виявила протипухлинну активність. В фірму Du Pont (США) надіслано декілька десятків нових органічних сполук на інсектицидний і фунгібактерицидний скринінг, в багатьох із них виявлені фунгібактерицидні властивості. Наукова робота фінансувалась з 2000 року грантом INTAS Євросоюзу, грантом Соросівського професора. Постійно фінансується МОН України, а з 2007 по 2009 рік – Державним фондом фундаментальних досліджень.

Розроблені унікальні середньо- та високотемпературні мастила для важко навантажених тихохідних та швидкохідних вузлів тертя ковзання та кочення, мастильно-охолоджувальні рідини, які впроваджені на металургійних комбінатах Росії в 2009-2013 роках. В радянські часи мастила були впроваджені на Новоліпецькому металургійному комбінаті (Росія), Московському трубному заводі (Росія), Прикаспійському гірничо-металургійному комбінаті (Казахстан), заводі «Імпульс» (м. Шостка), підприємстві «Алые паруса» (м. Миколаїв) та інших.

Фундаментальні наукові дослідження ведуться по синтезу, структурним і спектральним дослідженням і дослідженням реакційної здатності N-заміщених-п-хінонімінів. Ця фундаментальна наукова робота двічі відмічалася Всесоюзним хімічним товариством ім. Д.І. Мендєлєєва: першою премією у 1974 році та Почесною грамотою у 1975 році.

Завдяки значним міжнародним звʹязкам та науковим публікаціям робота Авдєєнка А.П. визнана на світовому рівні – з 1995 року він є Академіком Нью-Йорської академії наук, а з 2006 року – членом Американського хімічного товариства. У 2005 році присвоєно почесне звання Соросівського професора.

У 2010 році його номіновано як «Людина року» за версією Міжнародного біографічного інституту (США), у 2011 році – як «Міжнародний професіонал» в галузі хімії та хімічної технології за версією Міжнародного біографічного інституту (Кембрідж, Англія). Біографію Авдєєнка А.П. надруковано в міжнародному виданні «Who's Who in thе World-2009».

З активною участю Авдєєнка А.П. проводяться роботи за міжнародними угодами з ВНЗ Сербії та інститутом хімфізики РАН.

Працюючи на відповідальних посадах в Донбаській державній машинобудівній академії, Анатолій Петрович зарекомендував себе як висококваліфікований спеціаліст, викладач високого рівня та здатний керівник.

За багатолітню добросовісну роботу, особистий внесок в підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну наукову та педагогічну діяльність Авдєєнка А.П. в червні 2000 року нагороджено нагрудним знаком «Відмінник освіти України», в червні 2006 року нагороджено нагрудним знаком «Петро Могила», в грудні 2009 року  нагороджено нагрудним знаком «За наукові досягнення».

На кафедрі хімії та ОП Авдєєнко А.П. викладає дисципліни «Хімія», «Корозія та захист металів», «Неорганічна хімія», «Харчові продукти функціонального призначення»