ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Марченко Інна Леонідівна

Marchenko.jpg

На кафедрі працює з 2000 року

Робочий телефон: (0626)-41-67-01

Робоча кімната: 1404

Поштова скринька: inna.leonidovna@ukr.net

Освіта: Харківський державний університет, хімічний факультет

Вчене звання: доцент

Вчена ступінь: кандидат хімічних наук

Посада: доцент

Загальний стаж роботи: 36 рік

h-індекс – 4 (Scopus).

Scopus Author ID: 7006771070

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7006771070

Марченко Інна Леонідівна навчалась в Харьківському державному університеті на хімічному факультеті. Після закінчення університету працювала викладачем на кафедрі технології органічних речовин Української інженерно-педагогічної академії, а потім на посаді завідуючої лабораторії кафедри хімічної технології неорганічних речовин.

З 1997 року по 2000 рік навчалась в аспірантурі при ДДМА. Після закінчення аспірантури з 2000 року працює викладачем на кафедрі хімії та охорони праці ДДМА. В лютому 2002 року захистила кандидатську дисертацію в Дніпропетровському державному хіміко-технологічному університеті за спеціальністю  02.00.03 – органічна хімія за темою  "Будова та реакційна здатність N-ацил-, N-[N-арілсулфоніл(метил)імідоіл]-1,4-бензохінонімінів ".

У 2011 році Марченко І.Л. присвоєно вчене звання доцента кафедри хімії та охорони праці.

Протягом всього періоду роботи в академії Марченко Інна Леонідівна приймає участь в науково-дослідній роботі. За результатами досліджень є автором/співавтором 47 публікації Marchenko.pdf, у тому числі 13 – в міжнародних журналах, що входять до наукометричних баз даних ISI, Scopus, 12 – в спеціалізованих виданнях.

За період роботи підготовлено та видано в співавторстві 4 навчальних посібника з грифом МОН Украини, 7 методичних вказівок.

Марченко Інна Леонідівна викладає наступні дисципліни: Фізична хімія, Колоїдна хімія, Хімія, Безпека життєдіяльності, Основи охорони праці, Охорона праці в галузі та цивільний захист, Новітні харчові продукти.