ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Наукові напрями

Інноваційні центри та лабораторії Кафедри
Технічні науки

Інноваційний Центр «Новітні матеріали, технології, обладнання в машинобудуванні»


CIDECS-центр «Ресурсозберігаючі процеси та оснащення обробки тиском»


Науково-інноваційний центр «Верстати з числовим програмним керуванням HEIDENHAIN»

Лабораторія підвищення якості верстато-інструментальних систем

Кафедра комп’ютеризованих мехатронних систем, інструменту і технологій

Лабораторія високих технологій зміцнення

Кафедра комп’ютеризованих мехатронних систем, інструменту і технологій

Лабораторія ресурсозберігаючих процесів та оснащення обробки тиском

Кафедра обробки металів тиском

Лабораторія процесів і машини безперервного пластичного деформування матеріалів

Кафедра автоматизованих металургійних машин і обладнання

Лабораторія нових інформаційних технологій в механічній інженерії

Кафедра комп’ютерних інформаційних технологій

Лабораторія біоелектроніки

Кафедра комп’ютерних інформаційних технологій

Лабораторія біомеханіки

Кафедра комп’ютерних інформаційних технологій

Лабораторія автоматизації та комп’ютерно-інтегрованого управління

Кафедра автоматизації виробничих процесів

Лабораторія вбудованих систем і комп’ютерного електроприводу

Кафедра електромеханічних систем автоматизації

Електротехнічна вимірювальна лабораторія

Кафедра електромеханічних систем автоматизації

Лабораторія інтелектуального аналізу і моделювання систем

Кафедра інтелектуальних системи прийняття рішень

Лабораторія удосконалення конструкції і підвищення надійності машин

Кафедра підйомно-транспортних машин

Випробувальна лабораторія діагностики обладнання

Кафедра підйомно-транспортних машин

Лабораторія мобільних інтелектуальних технологічних машин

Кафедра інноваційних технологій і управління

Лабораторія інтегрованих інтелектуальних технологічних систем

Кафедра інноваційних технологій і управління

Лабораторія механіки та енергозберігаючих процесів пластичного формування у машинобудуванні

Кафедра комп’ютеризовані дизайн і моделювання процесів і машин

Лабораторія перспективних зварювальних матеріалів і технологічних процесів

Кафедра обладнання і технологій зварювального виробництва

Лабораторія технологічного та комп’ютерно - інформаційного забезпечення ливарного виробництва

Кафедра технологій і обладнання ливарного виробництва

Лабораторія ресурсозберігаючих технологій одержання виливків з регульованими структурою і властивостями

Кафедра технологій і обладнання ливарного виробництва
Математичні та природничі науки

Лабораторія тонкого органічного синтезу та мастил

Кафедра хімії і охорони праці

Міжкафедральна лабораторія трибології

Кафедра хімії і охорони праці

Лабораторія фізико-хімічних властивостей металевих розплавів

Кафедра технологій і обладнання ливарного виробництва

Міжкафедральна лабораторія металознавства, термічної обробки і механічних випробувань

Кафедра технологій і обладнання ливарного виробництва

Лабораторія твердотільної квантової електроніки

Кафедра фізики

Лабораторія комп’ютерно-орієнтовного моделювання навчання математичних дисциплін

Кафедра вищої математики
Суспільні науки

Лабораторія з проблем сталого розвитку

Кафедра економіки підприємства

Лабораторія з дослідження актуальних проблем сучасної економічної науки

Кафедра економіки підприємства

Лабораторія фінансових проблем модернізації соціально-економічних систем

Кафедра фінансів, банківської справи та підприємництва

Лабораторія з дослідження проблем виробничого менеджменту

Кафедра менеджменту

Лабораторія психосоціальних досліджень

Кафедра менеджменту

Лабораторія обліково-аналітичного забезпечення управління суб’єктами господарювання

Кафедра обліку, оподаткування та економічної безпеки

Лабораторія фізичного виховання та корекції рухових функцій учнівської молоді і студентів

Кафедра фізичного виховання і спорту

Лабораторія з дослідження суб’єктів політичного управління в Україні

Кафедра філософії та соціально-політичних наук