ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

МІСІЯ І СТРАТЕГІЯ

МІСІЯ

Впровадження та розширення сучасних методів керування питаннями створення, охорони і комерціалізації інтелектуальної власності; розвиток і ефективне використання інтелектуального потенціалу ДДМА; популяризація та впровадження наукових досліджень і розвитку персоналу ДДМА в регіональному, національному та міжнародному масштабі.

ЦІЛІ

 • Поліпшення інноваційної атмосфери і культури в академії за допомогою розширення кола активних дослідників за рахунок зниження навчального навантаження дослідників, раннього залучення студентів у науково-дослідну роботу, збільшення обсягу та якості прикладних досліджень.
 • Управління інтелектуальною власністю, інформаційна підтримка та правовий (патентний) захист об'єктів інтелектуальної власності (ІВ).
 • Поширення нових знань та інновацій за допомогою конференцій, круглих столів, виставок, засобів масової інформації (преси), тематичних видань, реклами.
 • Зміцнення творчих зв'язків з підприємствами машинобудування та металургії, вивчення потреб промисловості. Сприяння впровадженню наукоємних розробок і знань.
 • Розвиток міжнародного співробітництва дослідників академії і науково-технічних зв'язків підрозділів академії

СТРАТЕГІЯ
I

 • Аналіз ефективності науково-дослідної роботи (НДР) викладачів і аспірантів, регулярне обговорення результатів на вченій раді академії і факультетах. Проведення конкурсу та визначення рейтингу співробітників по НДР.
 • Впровадження програми роботи з обдарованими студентами і заходів заохочення за хороші результати НДР студентів. У рамках цієї програми проводиться відбір студентів з високим рейтингом, та їх подальша участь у науковій роботі.
 • Введення навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» для студентів п'ятого курсу всіх спеціальностей.
 • Підтримка нових досліджень на початковій стадії і конкурсний відбір тем для фінансування за рахунок спеціального фонду академії і державного бюджету.

II

 • Збільшення кількості поданих заявок на патенти, у тому числі спільно зі студентами академії.
 • Забезпечення опублікування статей за результатами виконаних досліджень у власних науково-технічних збірниках, в Україні і за кордоном.
 • Консультування з питань відбору об'єктів інтелектуальної власності (ІВ) для патентування і трансферу технологій.
 • Популяризація інформації з питань ІВ у середовищі академії і підприємств-партнерів.

III

 • Організація і (або) сприяння проведенню занять, круглих столів та диспутів з питань інтелектуальної власності та ролі Інноваційного Центру ДДМА протягом навчального року.
 • Публікація регулярного видання (наукових збірників ДДМА за напрямками: ОМТ, технологічні системи, металургія і економіка промисловості). Випуск електронного Наукового Вісника ДДМА (починаючи з 2010 року).
 • Проведення традиційних щорічних міжнародних конференцій за основними напрямками наукової роботи: ОМТ і механообробка. Організація і проведення нових регулярних (з періодичністю 2 роки) наукових конференцій з лиття, зварювання, автоматизації виробництва, економіки промисловості і підйомно-транспортних машин.
 • Активізація участі у виставках науково-технічних досягнень, рекламування наукових розробок ДДМА, у тому числі в Інтернет.
 • Публікація інформації про науково-технічну продукцію на веб-сайті ДДМА і поширення її на підприємствах.

IV

 • Планування і виконання спільних досліджень з підприємствами, які входять у науково-виробниче об'єднання «Спеціаліст» шляхом обміну технікою; участь вчених академії в роботі науково-технічних рад підприємств, створення філій кафедр у структурних підрозділах підприємств, що беруть участь у відборі проблемних завдань підприємств і проведення спільних наукових досліджень та інженерних робіт.
 • Моніторинг виробничих завдань і сприяння у пошуку партнерів задля практичної реалізації інновацій, інвестування нових технологій і обладнання для машинобудування та металургії.
 • Проведення спільних конференцій з підприємствами машинобудівного комплексу регіону, шкіл-семінарів з нових видів технологій та обладнання (щорічно 2-3 конференції та семінару).
 • Включення робіт зі створення інноваційного центру ДДМА в регіональний план інноваційного розвитку і підприємництва Донбасу.

V

 • Створення при Інноваційному Центрі групи підтримки (8 осіб) міжнародної діяльності молодих вчених академії. Ця група була створена з метою активізації міжнародної діяльності через обмежене фінансування Центру.
 • Проведення спільних науково-технічних конференцій з вишами Польщі та Німеччини.
 • Фінансове сприяння участі вчених академії в міжнародних конференціях, проектах і заходах.
 • Розробка заходів щодо заохочення активної роботи співробітників і кафедр ДДМА в сфері міжнародного співробітництва.
 • Сприяння іноземним і вітчизняним виробникам у поширенні і популяризації нової продукції в області металообробки і металургії.