ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Матеріальна база

Для підвищення ефективності використання обчислювальної техніки на кафедрі існує локальна мережа, є доступ в Internet для студентів і викладачів, Wi-Fi, встановлено сучасні програмні пакети, застосовується відео-проектор та інше устаткування.

Кафедра, окрім власних навчально-лабораторних приміщень, використовує приміщення інформаційно-обчислювального центру ДДМА та кафедр, що забезпечують навчальний процес студентів за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки».

У складі кафедри створено 4 класи з сучасними комп’ютерами, є дві лекційні аудиторії, викладацька та аспірантська аудиторії, кабінет завідуючого, методкабінет з бібліотекою кафедри КІТ, кабінет системного адміністратора, архів.

В 2019 році на кафедрі до навчального процесу впроваджені дві лабораторії з сучасним обладнанням:

- лабораторія біоелектроніки

- лабораторія біомеханіки

В навчальному процесі є декілька напрямів підготовки студентів з вивчення програмного забезпечення: проектування та реалізація інформаційних систем; веб-програмування; компонентне програмування.

Всі дисципліни кафедри використовують програмне забезпечення та комп’ютери при виконанні лабораторних і практичних завдань, курсових і дипломних проектів. Завдання з дисциплін кафедри вирішуються за допомогою прикладних програмних (ПП) продуктів: Microsoft Visual Studio, Microsoft SQL Server, MatLAB, MathCAD, Deductor, Microsoft Office, різних CAD/CAE/CAM – систем та інш.

Для забезпечення ліцензійними ПП діє підписка Dream Spark корпорації Microsoft на получення ПП для профільного навчання.

Починаючи з першого курсу вивчаються мови програмування С та С++, C# (програмний продукт Microsoft Visual Studio), потім Java (IDE Eclipse). Створення сайтів виконується за допомогою системи керування сайта Joomla! та фреймворку PHP CodeIgniter. При розробці додатків для мережі Інтернет використовуються ПП Денвер, який містить інтерпретатор мови PHP, web-сервер Apache та СУБД MySQL. Також вивчається платформа ASP .Net та програмний продукт Microsoft Visual Studio.Net.

Освоєння CAD/CAM/CAE-систем відбувається за допомогою сучасних версій ліцензійного програмного забезпечення фірми Autodesk (AutoCAD і Inventor), фірми Delcam (PowerSolution: PowerMILL, PowerSHAPE та ArtCAM), SolidWorks Student edition з CAE - пакетом SolidWorks Simulation та DraftSight фірми Dassault Systèmes, ИНТЕРМЕХ. Для чисельного аналізу конструкцій методом скінчених елементів в навчальному процесі і науковій роботі використовуються також CAE-системи широкого призначення Q-Form 2D, SolidWorks Simulation та ABAQUS. В навчальному процесі використовуються також різні безкоштовні програмні засоби.

У 2014 г. на кафедрі КІТ в межах проекту TEMPUS ”DESIRE” отримані ліцензії на CAD- систему фірми PTC Creo (Pro\Engineer) і аналогічну за призначенням сучасну спеціалізовану CAD-систему для проектування Altium Designer.

Для вивчення мікропроцесорної техніки, внутрішню будову обчислювальних машин та програмування на низькому рівні використовуються мови програмування Assembler та С. Функціонування та взаємодія структурних частин комп’ютера вивчається за допомогою фірмових мікропроцесорних стендів ATMEL STK-500. Моделювання процесорів виконується за допомогою програмних продуктів Atmel AVR Studio, LabView.

Для розробки та моделювання нейронних мереж студенти використовують програмне забезпечення NeuroPro, Deductor.

Обробку математичних та статистичних даних студенти виконують за допомогою програмного пакету MatLAB.

При програмуванні та адмініструванні програмних комплексів використовуються бази даних Interbase, MS SQL Server та MySQL.

Для оформлення та перегляду документації студенти використовують пакети OpenOffice, Adobe Acrobat Reader.

При вивченні операційних систем використовується програмний продукт VMware Player, який дозволяє виконувати запуск операційних систем Linux, MS Windows у віртуальному середовищі.

Використовується обладнання кафедр ДДМА (ЕСА, MCI і АПП) та інформаційно-обчислювального центру ДДМА: програмні продукти та мікропроцесорна техніка: Texas Instruments Code Composer, Moeller EASYSoft, SIEMENS SINAMICS Step 7, лабораторія гідро- пневмоавтоматики зі стендами фірми "FESTO-Didaсtiс" (Німеччина). На МСІ - лабораторія фірми HEIDENHAIN.

Застосовується також програмне забезпечення, яке розроблено викладачами кафедри та спрямовано на автоматизацію складних розрахунків та візуалізацію елементів технологічних процесів.

Для вивчення ліцензійного програмного забезпечення автоматизованого проектування фірми Delcam та ін. створений клас CAD/CAE/CAM - систем. Тарасов О.Ф. у вересні 2010 пройшов спеціалізований практикум на базі цієї фірми Delcam у м.Бірмінгем, Великобританія. Триває робота над створенням бази для віддаленого проведення лабораторних робіт з вивчення вбудованих систем та програмного забезпечення Creo та Altium Designer в межах проекту TEMPUS ”DESIRE”. Створений клас електроніки і мікропроцесорної техніки. Для впровадження нових технологій навчання викладачі Тарасов О.Ф., Сагайда П.І., Суботін О.В. у 2014 р. пройшли семінар з цього питання в м. Нітра, Словаччина.

В навчальному процесі використовується також ліцензійна PDM – система конструкторсько-технологічної підготовки виробництва ИНТЕРМЕХ (м. Мінськ).

В навчальному процесі, крім матеріальної бази кафедри КІТ використовується також матеріально-технічна база філій кафедри, які організовані на ПАТ «НКМЗ», ПАТ «ЕМСС», ТОВ «Кварт-софт», ТОВ «Альтер-Его», ТОВ «Солвежен» та ін. В їх підрозділах проходять практику близько 90% студентів спеціальності. В конструкторсько-виробничому центрі “КВЦ-Автоматика” і в бюро ЧПК ПАТ «НКМЗ» розташовано навчальний полігон для відпрацювання методики обслуговування систем автоматичного управління, які розроблюються в КВЦ на базі компонентів фірми “SIEMENS”, а в бюро ЧПК – клас для навчання обслуговуванню систем ЧПК унікальних верстатів з допомогою програмного забезпечення SinuTrain і навчальних стендів фірми “SIEMENS” та CAM-системи PowerMILL фірми Delcam.

Завдяки використанню сучасного програмного забезпечення кафедри і ПАТ «НКМЗ» студенти отримують високий рівень професіональної підготовки і впевнено почувають себе на підприємстві.

Науково-педагогічний колектив кафедри комп’ютерних інформаційних технологій (КІТ), співробітники якої захистили 1 докторську і 7 кандидатських дисертацій, працює над сучасними проблемами розвитку комп’ютерних наук і інформаційних технологій в техніці, бізнесі та медицині.

Науково-дослідна робота кафедри КІТ розвивається у наступних напрямках: розвиток інформаційних технологій в області автоматизованого проектування у машинобудуванні; розробка інформаційних технологій для вирішення завдань інтелектуального аналізу даних у машинобудуванні і навчальному процесі на основі методів інженерії знань; комп’ютерного моделювання фізичних процесів обробки металів тиском та проектування процесів інтенсивного пластичного деформування (ІПД); розробки програмного забезпечення на базі сучасних промислових CAD/CAM/CAE-систем, для проектування процесів ІПД, які можуть включати комбіновані процеси, проектування штампового оснащення; експериментальні дослідження спроектованих процесів; розробка програмного забезпечення для аналізу експериментальних досліджень процесів деформування нових матеріалів і аналізу зображень мікроструктури досліджуваних зразків металів та їх сплавів.

На кафедрі створюється лабораторія біомеханіки, в якій встановлено сучасне комп’ютеризоване обладнання для проведення досліджень механічних властивостей матеріалів (випробувальна розривна машина UIT STM 010 від НВП «УКРІНТЕХ»), обладнання для досліджень мікроструктури, фрезерний верстат з ЧПК, та інше. Виконується міжнародна освітня програма ERASMUS + 586114-EPP-1-2017-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP «Розробка інноваційної міждисциплінарної навчальної програми з інтелектуальних імплантів для бакалаврів і магістрів в області біоінженерії». Організовано щорічне проведення Всеукраїнської науково-технічної конференції «Сучасні інформаційні технології, засоби автоматизації й електропривод». Активну участь науковці та практики кафедри КІТ беруть у проведені на базі ДДМА щорічної науково-практичної конференції ITConnect.

Ресурси лабораторій кафедри поповнюються: дослідницьким комплексом для моделювання, проектування та впровадження вбудованих систем у машинобудуванні та виробництві на базі обладнання GOLDi-labs, фірм MATRIX, STMicroelectronics, Raspberry Pi Foundation, програмним комплексом Altium Designer, програмно-технічним комплексом для дослідження, моделювання та розробки технологічних процесів і оснащення інтенсивних пластичних деформацій матеріалів на базі мікропроцесорних та програмних засобів PowerShape, ArtCAM, SolidWorks, Abaqus і Creo PTC; станками з числовим програмним управлінням, обладнанням для механічних випробувань, мікроскопами та засобами цифрової обробки зображень, мікропроцесорними засобами та стендами, у тому числі для дослідження комп’ютерно-інтегрованих систем і систем управління, комп’ютерною технікою та потужними програмними комплексами для автоматизації моделювання технологічних процесів та напружено-деформованих станів, автоматизації проектування складних виробів, а також сучасними засобами розробки програмних комплексів для накопичення і обробки даних. На наступні роки така тенденція буде зберігатись, адже продовжується участь науковців у проекті ERASMUS+ BIOArt строком до 2021 р., під час якого планується отримання додаткового обладнання та технічних засобів, а також продовжується участь у заявках на участь у інших проектах даної програми.