ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Магістратура КІТ

На кафедрі КІТ забеспечена висока якість підготовки випускників за другим рівнем вищої освіти «Магістр», за рахунок високого рівня науково-педагогічних кадрів кафедри, які ведуть викладання дисциплін за напрямком «Комп'ютерні науки».

Випускники спеціальності «КН» за рівнем підготовки «Магістр» здобувають навички й уміння, що дозволяють їм не тільки безпосередньо реалізовувати інформаційні системи й сервіси, програмні комплекси, бази й сховища даних і знань, але й виконувати системний аналіз предметних областей, формулювати завдання розроблювачам і програмістам, планувати бізнес-діяльність в області інформаційних технологій, використовувати різний математичний апарат для ефективної обробки даних і проведення Data Mining (добування знань із даних), проводити наукові дослідження з підвищення ефективності й конкурентноздатності програмного забезпечення.

Магістерська підготовка на кафедрі ведеться за наступними напрямками:

 • дослідження методів моделювання і інформаційних технологій САПР технологічних процесів;
 • дослідження методів моделювання і технологій удосконалення інформаційного забезпечення програмних систем на основі використання онтологій та методів інженерії знань;
 • дослідження методів моделювання і інформаційних технологій розробки й створення автоматизованих систем управління підприємством, моделювання бізнес-процесів у системах масового обслуговування;
 • дослідження методів моделювання і інформаційних технологій забезпечення ефективності паралельних обчислень на базі різних апаратно-програмних реалізацій у розподілених комп'ютерних системах;
 • дослідження методів моделювання і інформаційних технологій захисту інформації у відкритих мережах;
 • дослідження методів моделювання і інформаційних технологій моніторингу й оптимізації інтернет-ресурсів;
 • дослідження методів моделювання і інформаційних технологій для вдосконалення об'єктно орієнтованих програмних комплексів.

Магістри в ході переддипломної практики, у процесі написання кваліфікаційної роботи забезпечуються керівництвом і консультаціями провідних викладачів з науковими ступенями й званнями, а також фахівців на підприємствах.

Автореферати магістрів
Група КН 18-2м

Вовчок В.В. Дослідження методів, моделей та інформійних технологій соцiальних мереж на базi FRAMEWORK

Граченко Є.А. Дослідження методів, моделей та інформаційних технологій реалізації віддалених лабораторних робіт

Діхтяр О.В. Дослідження методів, моделей та інформаційних технологій для реалізації системи управління серверами

Ковальов О.А. Дослідження методів, моделей та інформаційних технологій сервісів систем підтримки прийняття рішень

Кулинич В.О. Дослідження методів, моделей та інформаційних технологій для прогнозування результатів моделювання у САЕ-системі на основі систем штучного інтелекту

Мадатян І.М. Дослідження моделей, методів та інформаційних технологій багатовимірного представлення даних та їх аналітичної обробки на машинобудівному підприємстві

Полшенцев Б.В. Дослідження моделей та інформаційних технологій для оптимізації параметрів ріжучої частини інструменту з використанням штучного інтелекту

Савіна А.М.

Свиридов О.О. Дослідження методів, моделей та інформаційних технологій впроваджень елементів статистичної обробки даних для пошуку мобільного телефону на базі програми CHOICE MOBILE

Сердюкова М.О. Дослідження методів, моделей та інформаційних технологій для створення інтерактивних презентацій для дистанційного навчання

Солоніна К.А. Дослідження методів моделей та інформаційних технологій елементів динамічного інтерфейсу у САПР процесів інтенсивного пластичного деформування

Храпов Д.В. Дослідження моделей, методів та інформаційних технологій для підтримки прийняття рішень на машинобудівному підприємстві

Група КН 19мн

Кононенко А.О. Дослідження методів, моделей та інформаційних технологій планування та реалізації управління ігровими даними при проектуванні та експлуатації гри

Карпов О.С. Дослідження методів, моделей та інформаційних технологій оцінки релевантності наукових публікацій

Давидов Я.С. Дослідження моделей, методів та інформаційних технологій статистичного аналізу впливу факторів на біо- та електрофізіологічні показники людини

Марчук О.О. Дослідження моделей, методів та інформаційних технологій статистичного аналізу впливу зовнішніх факторів на потенційну працездатність людини

Ванін О.С. Дослідження методів, моделей та інформаційних технологій централізованого розподілу завдань по виконавчим ресурсам

Жуков М.С. Дослідження моделей, методів та інформаційних технологій для коригування ваги хворих на цукровий діабет

Гладченко Д.О. Дослідження методів моделей та інформаційних технологій візуальної організації та змісту учбових інтернет ресурсів (Стосовно впливу на ефективність роботи користувача)

Балаболко О.Р. Дослідження методів, моделей та інформаційних технологій створення мобільної системи моніторингу поточних біометричних показників фізичного стану людини з використанням апаратної платформи Ардуіно

Юцик І.О. Дослідження моделей, методів та інформаційних технологій розпізнавання мови жестів

Дамян І. Дослідження методів моделей та інформаційних технологій стегоаналізу відеофайлів на основі використання нейронних мереж