ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Пропозиції для підрпиємств та фірм

Науково-педагогічний колектив кафедри комп’ютерних інформаційних технологій (КІТ), співробітники якої захистили 1 докторську і 7 кандидатських дисертацій, працює над сучасними проблемами розвитку комп’ютерних наук і інформаційних технологій в техніці, бізнесі та медицині.

Науково-дослідна робота кафедри КІТ розвивається у наступних напрямках: розвиток інформаційних технологій в області автоматизованого проектування у машинобудуванні; розробка інформаційних технологій для вирішення завдань інтелектуального аналізу даних у машинобудуванні і навчальному процесі на основі методів інженерії знань; комп’ютерного моделювання фізичних процесів обробки металів тиском та проектування процесів інтенсивного пластичного деформування (ІПД); розробки програмного забезпечення на базі сучасних промислових CAD/CAM/CAE-систем, для проектування процесів ІПД, які можуть включати комбіновані процеси, проектування штампового оснащення; експериментальні дослідження спроектованих процесів; розробка програмного забезпечення ддя аналізу експериментальних досліджень процесів деформування нових матеріалів і аналізу зображень мікроструктури досліджуємих зразків металів та їх сплавів.

На кафедрі створюється лабораторія біомеханіки, в якій встановлено сучасне комп’ютерізоване обладнання для проведення досліджень механічних властивостей матеріалів (випробувальна розривна машина UIT STM 010 від НВП «УКРІНТЕХ»), обладнання для досліджень мікроструктури, фрезерний верстат з ЧПК, та інше. Виконується міжнародна освітня програма ERASMUS + 586114-EPP-1-2017-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP «Розробка інноваційної міждисциплінарної навчальної програми з інтелектуальних імплантів для бакалаврів і магістрів в області біоінженерії». Організовано щорічне проведення Всеукраїнської науково-технічної конференції «Сучасні інформаційні технології, засоби автоматизації й електропривод». Активну участь науковці та практики кафедри КІТ беруть у проведені на базі ДДМА щорічної науково-практичної конференції ITConnect.

Відповідно даний тематичний напрямок досліджень на кафедрі КІТ (у співдружності з іншими кафедрами ДДМА) буде включати в себе наступне:

 • автоматизацію проектування та 3D-моделювання виробів складної геометрії, з оптимізацією параметрів виробів та технологічних процесів їх виготовлення, маршрутів і режимів застосування обладнання та спеціалізованого оснащення, в тому числі за рахунок використання моделей, отриманих засобами машинного навчання, методами статистичного аналізу та з використанням нейронно-подібних мереж, для створення ефективних конкурентоспроможних технічних об’єктів та процесів - керівник проф., д.т.н. Тарасов О.Ф., к.т.н. Алтухов О.В., асистент Коваленко А.К., асистент Касьянюк О.С.
 • релевантне моделювання сучасних механічних та електромеханічних систем у складі технологічного обладнання та впровадження принципів прямого цифрового управління приводами таких систем для забезпечення потрібної точності й швидкодії відпрацювання керуючих впливів від підсистем, що працюють на основі комп’ютерно-інтегрованих технологій - керівник проф., д.т.н. Тарасов О.Ф., ст. викл. Аносов В.Л.
 • розробку і реалізацію сучасних і ефективних апаратних і програмних компонентів інформаційно-вимірювальних та управляючих комплексів у складі організаційно-технічних систем, забезпечення підтримки прийняття рішень в умовах отримання нечітких даних та часткової невизначеності цілей і завдань керування - доц., к.т.н. Богданова Л.М., доц., к.т.н. Васильєва Л.В.
 • удосконалення алгоритмічного забезпечення САПР, кіберфізичних систем, насамперед на основі ефективних сховищ знань і засобів їх здобуття, формалізації, опрацювання й обміну даними та знаннями. Знання в даному аспекті трактуються як моделі функціонування об'єктів і суб'єктів технологічної взаємодії. Отримання таких моделей з наявних даних, що й накопичуються під час виробничого процесу, вимагає розробки й використання програмних компонентів процесу Data Mining та застосування методів інженерії знань - доц., д.т.н. Сагайда П.І., ст. викл., к.т.н. Міхєєнко Д.Ю.
 • організацію та використання інформаційно-вимірювальних мереж та мереж обміну даними для оперативного управління технологічними та організаційними процесами на підприємствах, забезпечення функціонування Industrial Internet Of Things, в тому числі за рахунок автоматизованого вироблення керуючих впливів на виробничі підсистеми на основі оптимізаційних моделей, отриманих під час обробки даних та опрацювання знань - к.т.н. Алтухов О.В..

Напрямки наукових розробок кафедри:

Методики ефективного інформаційного забезпечення та автоматизованого проектування процесів і об'єктів для інтенсивного пластичного деформування.

Інформаційні технології та набір програмно-методичних комплексів для обробки науково-технічної документації з метою інформаційної підтримки інженерної діяльності.