ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Історія кафедри

к.т.н., доцент Васильєв П.В.

Кафедра комп'ютерних інформаційних технологій (КІТ) готує бакалаврів, спеціалістів і магістрів за напрямом «Інформаційні технології» зі спеціальності “Комп'ютерні науки та інформаційні технології”.

Історія виникнення кафедри комп'ютерних інформаційних технологій була пов'язана із проблемою підготовки спеціалістів в області комп'ютерних наук, зокрема, з систем автоматизованого проектування (САПР) для підприємств північного регіону Донбасу.

Рішення цієї задачі було покладено на кафедру обчислювальної техніки й автоматизованих систем керування (ОТ і АСУ). Колектив кафедри на чолі з завідувачем, к.т.н., доцентом Петром Володимировичем Васильєвим провів величезну підготовчу роботу з відкриття нової спеціальності. Також був врахований досвід вузів,  які вели підготовку інженерів-системотехніків ‑ МВТУ ім. Баумана, Київського політехнічного інституту, Харківського авіаційного інституту.

У той час в інституті на обчислювальному центрі були встановлені ЕОМ середнього класу: ЄС-1020, ЄС-1036 і «Наірі-2», які забезпечували учбово-методичну й наукову працю викладачів ВНЗ.

Кафедра ОТ і АСУ мала клас персональних ЕОМ «Електроніка Д 3-28». Була розроблена програма технічного переоснащення ВНЗ, насамперед засобами обчислювальної техніки. Були придбані кілька класів ПЕОМ ЄС-1840, ДВК-2, «Нейрон», потім «Mazovia», ЄС-1841, «Іскра-1030».

Все це дозволило в 1989 році здійснити на кафедрі ОТ і АСУ перший набір 25 студентів, майбутніх випускників кваліфікації «інженер-системотехнік». Їхніми першими вчителями стали доценти П.В. Васильєв, Г.Б. Білик, В.Г. Зернов, асистенти А.Г. Забазнова, О.В. Веремій, В.В. Зоненко.

18 грудня 1990 року, згідно з наказом ректора кафедра ОТ і АСУ була перейменована в кафедру систем автоматизованого проектування (САПР). Завідувати кафедрою САПР став завідувач у той час кафедрою ОТ і АСУ доктор технічних наук А.О. Румянцев. З зростом числа студентів зростала й розвивалася кафедра. Були запрошені кандидати технічних наук В.І. Кравченко, В.Р. Дементій.

к.т.н., доцент Цибанев В.І.

Викладачі кафедри навчалися разом зі студентами, тому що поява новинок в області інформаційного технологій вимагало їхнього вивчення й впровадження в навчальний процес. Поступово поліпшувалася матеріально-технічна база кафедри, з'явилися IBM PC-286, а з 1991 р. з'явилася перша в ДДМА локальна мережа на 10 робочих місць IBM-PCXT.

Стало зрозуміло, що забезпечити необхідний рівень підготовки студентів спеціальності САПР і одночасно навчати програмуванню студентів інших спеціальностей кафедра САПР у колишньому складі не може.

Наприкінці 1991 року з кафедри САПР виділилася кафедра прикладної математики. Після поділу завідувачем кафедрою САПР став  к.т.н., доцент В.І. Цибанев. На кафедру були запрошені й нові співробітники: кандидати технічних наук Ю.А. Швецов, В.І. Юдін, В.Г. Бойко, Г.П. Удовицький.З 1994 року кафедра стала готувати студентів за спеціальністю «Комп'ютерні системи проектування», а з 1998 року стала  називатися «Інформаційні технології проектування» (ІТП).

З 1996 року завідувачем кафедрою САПР став д.т.н. Олександр Федорович Тарасов.

Tarasov.jpg

д.т.н., професор Тарасов О.Ф.

З його приходом почався новий етап розвитку кафедри. Завідувач кафедрою О.Ф. Тарасов – випускник Жданівського металургійного інституту (нині – Приазовський державний технічний університет). Викладацьку діяльність почав у 1982 році на посаді асистента кафедри обробки металів тиском Краматорського індустріального інституту (КІІ). В 1983 році захистив кандидатську дисертацію. Після закінчення очної докторантури КІІ в 1996 році О.Ф. Тарасов захистив докторську дисертацію. За результатами його наукових досліджень опубліковано більше 200 наукових праць, отримано більше 50 авторських свідоцтв і патентів України.

Зараз О.Ф. Тарасов є заступником голови науково-технічної ради академії, членом двох спеціалізованих рад по захисту докторських дисертацій при ДДМА та Кременчуцького нац. техн. університету ім. М. Острограцькогой, є членом Вченої та методичної Рад Академії, членом редакційних рад двох наукових видань, які входять у перелік ВАК України. У 2004 – 2008 р.р. – член експертної ради по комп'ютерним наукам ДАК Міністерства освіти і науки України.

У той час були запрошені кандидати технічних наук П.І. Сагайда, В.В. Савицький. Кафедра пройшла акредитацію на IV рівень, почалася підготовка фахівців зі схеми бакалавр-спеціаліст і бакалавр-магістр. Розроблено нові робочі програми дисциплін, повністю оновлено їхнє методичне забезпечення. Обновився парк ПЕОМ. На той час на кафедрі були уведені в експлуатацію 3 дисплейних класи, укомплектовані персональними комп'ютерами моделі: ДО 6-300, ДО 6-2-35, Celeron 400.

В 1996 році д.т.н. О.Ф. Тарасов організував Центр інтегрованих систем автоматизованого проектування разом із ЗАТ НКМЗ на базі заводської філії кафедри.

В 1998 році кафедра САПР була перейменована в кафедру комп'ютерних інформаційних технологій (КІТ). З 1999 року при кафедрі відкрита аспірантура, науковим керівником якої є д.т.н. О.Ф. Тарасов. В 2000 році зроблений перший випуск магістрів комп'ютерних наук.

З 2013 року кафедра бере участь у Європейському проекті за програмою Tempus DesIRE, в рамках якого було отримано сучасне обладнання для проведення віддалених лабораторних робіт з використанням мікропроцесорної техніки.

З 2014 по 2015 рік кафедру поповнили провідні викладачі, кандидати наук, доценти Васильєва Л.В., Гетьман І.А., Сташкевич І.І. В 2016 році до команди професіоналів приєдналися доктор наук Грибков Е.П. та кандидат наук Абдулов О.Р.

З 2015 року кафедра КІТ почала випускати бакалаврів і магістрів за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» за трьома спеціалізаціями «Інформаційні технології в техніці та бізнесі», «Інформаційні технології в медицині», «Інформаційні технології в web - орієнтованих системах».

З 2017 кафедра бере участь в Європейському проекті за пропрамою Erasmus+ BioART, у рамках якого розробляються навчальні програми за напрямками біоінженерії з використанням комп'ютерних наук для підготовки бакалаврів та магістрів, спираючись на досвід європейських партнерів.

В 2020 році на кафедрі до навчального процесу впроваджені дві лабораторії з сучасним обладнанням:

- лабораторія біоелектроніки

- лабораторія біомеханіки

На теперішній час на підприємствах Донбасу і всієї Укриїни працюють випускники кафедри КІТ, багато хто з них займають керівні й відповідальні посади. За всю історію кафедри було випущено більше 500 фахівців в області інформаційних технологій. Тематика дипломних проектів і робіт випускників присвячена створенню й обробці баз даних, удосконалюванню апаратної й системної частин обчислювальних систем, розробці й впровадженню програмного забезпечення для комп'ютерних мереж Інтернет, CAD/CAM/CAE і інших систем.