ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра філософії та соціально-політичних наук

Участь студентів та викладачів КІТ ДДМА в літній школі за проєктом Erasmus+ BioArt

З 30 серпня по 6 вересня студенти третього курсу кафедри КІТ Микита Маліновський, Владислав Алту...

Четвер, 23 вересня 2021
В Академії проходить міжнародна конференція з ливарного виробництва

В Академії почала роботу VIIІ Міжнародна науково-технічна конференція «Перспективні технології, ...

Четвер, 23 вересня 2021
ОБЛАСНА ОЛІМПІАДА З ПРОГРАМУВАННЯ

(усі призові місця – у ДДМА)

Середа, 22 вересня 2021
Викладачка ДДМА очолила раду молодих учених при ДонОДА

На засіданні ради молодих учених при Донецькій обласній державній адміністрації другого скликанн...

Середа, 22 вересня 2021
Академія переходить в дистанційний режим роботи

В Академії запроваджується з 23.09.2021 р. організація освітнього процесу в дистанційному режимі...

Середа, 22 вересня 2021

Кафедра Комп'ютеризовані мехатронні системи, інструменти та технології

Відгуки та подяки роботодавців

Хорошайло Вадим Вікторович

Інформація для ЄДЕБО

Найменування посади

Доцент кафедри

Факультет, на якому працює особа

Факультет машинобудування

Кафедра, на якій працює особа

Кафедра «Комп’ютеризовані мехатронні системи, інструменти і технології»

Трудовий статус посади (основне місце роботи, сумісництво)

Основне місце роботи

ID (Ідентифікаційний код)

 

ПІБ

Хорошайло Вадим Вікторович

Дата народження

01.08. 1970 р.

Громадянство

Україна

Стать

Чоловіча

Дата, з якої працює

02.09. 1994 р.

Стаж науково-педагогічної та/або наукової роботи. Тип (може бути Науковий, науково-педагогічний, педагогічний.)

Науково-педагогічний

Стаж науково-педагогічної та/або наукової роботи. Років

27 років

Найменування навчальних дисциплін, які закріплені за викладачем, та кількість лекційних годин з кожної навчальної дисципліни

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти:

Основи автоматизованого проектування виробів машинобудування. Ч. 1. Основи автоматизованого проектування виробів машинобудування – 33;

Основи автоматизованого проектування виробів машинобудування. Ч. 2. Основи автоматизованого проектування деталей та вузлів верстатів – 16;

Технологічне оснащення процесів механічної обробки – 30.

Другий (магістерський) рівень вищої освіти:

Системи автоматизованого проектування верстатів – 30;

Автоматизоване проектування інструментів – 30

Відомості про підвищення кваліфікації

Донбаська державна машинобудівна академія, Центр післядипломної освіти та підвищення кваліфікації, з 17.02. 2016 р. по 16.03. 2016 р. Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК № 155099

Професія

 

Педагогічне звання

 

Кваліфікаційна категорія

 

Розряд

 

Інформація про наукову діяльність:

 

основні публікації за напрямом

1  Хорошайло,  В. В. Повышение виброустойчивости расточных резцов при обработке отверстий большого диаметра на токарно-винторезных станках / В. В. Хорошайло, В. С. Гузенко, С. Л. Миранцов // Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем : збірник наукових праць. – Краматорськ  : ДДМА, 2014. – Вип. № 35. – С. 131–135.

2  Хорошайло,  В. В. Исследование напряженно деформированного состояния расточных резцов с корректирующей инструментальной оснасткой / В. В. Хорошайло // Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем : збірник наукових праць. – Краматорськ : ДДМА, 2015. – Вип. № 37. – С. 78–83.

3  Хорошайло, В. В. Повышение виброустойчивости растачивания на токарно-винторезных станках / В. В. Хорошайло // Технологический аудит и резервы производства. – 2016. – № 1/1 (27). – С. 17–22.

4 Vadim Khoroshailo. Improving of Vibration Resistance of Boring Tools by Big Diameter Holes Tooling on Lathe / Vadim Khoroshailo, Viktor Kovalov, Predrag Dasic // 9th International Conference Interdisciplinarity in Engineering, INTER - ENG 2015, 8–9 October 2015, Tirgu-Mures, Romania. Procedia Technology. – 2016. – Volum 22. – P. 153–159. (Web of Science Core Collection).

5  Vadim V. Khoroshaylo, Viktor D. Kovalov, Predrag Dasic. Efficiency improving of big diameter holes tooling on turning lathes. In: Modern trends in material processing : сollective monograph / Edited by Predrag Dašić. Vrnjačka Banja, 2018. Рр. 104–120. ISBN 978-86-6075-065-7

науково - дослідні роботи

Виконавець тем НДР Донбаської державної машинобудівної академії:

Д-01-2015 (номер держреєстрації 0115U003122);

Дк-07-2018 (номер держреєстрації 0118U006894)

участь у конференціях і семінарах

1. Хорошайло, В. В. Зниження рівня вібрацій при обробці отворів на токарно-гвинторізних верстатах / В. В. Хорошайло // Актуальні задачі сучасних технологій : зб. тез доповідей Міжнар. наук.-техн. конф. молодих учених та студентів, 25–26 листопада 2015 р. – Тернопіль : ТНТУ, 2015. – С. 276.

2. Хорошайло, В. В. Зменшення амплітуди коливань при обробці отворів на токарних верстатах / Хорошайло В. В. // Intellectual potential of the XXI century  2015. – Режим доступу: http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/technical-sciences-m215/machines-and-mechanical-engineering-m215/26544-m215-094.

3. Клочко, О. О. Автоматизація управління технологічною підготовкою виробництва крупногабаритних евольвентних шліцьових з'єднань. / О. О. Клочко, Є. О. Чекердес, В. В. Хорошайло, В. В. Федоров, С. А. Хомяков // Тези доповідей ХVІІІ Всеукраїнської молодіжної науково-технічної конференції «Машинобудування України очима молодих: прогресивні ідеї – наука – виробництво». м. Краматорськ, 2018 р. – С. 74.

4. Хорошайло, В. В. Підвищення ефективності обробки великогабаритних отворів на важких токарних верстатах / В. В. Хорошайло, А. В. Коваленко, Д. В. Пономар // Тези доповідей ХVІІІ Всеукраїнської молодіжної науково-технічної конференції «Машинобудування України очима молодих: прогресивні ідеї – наука – виробництво». м. Краматорськ, 2018 р. – С. 188.

5. Хорошайло, В. В. Розширення технологічних можливостей важких токарних верстатів для обробки великогабаритних отворів / В. В. Хорошайло // Матеріали ХVI-ої Міжнародної науково-технічної конференції «Важке машинобудування, проблеми та перспективи розвитку». – Краматорськ : ДДМА, 2018. – С. 88.

6. Красовський, С. С. Підвищення ефективності ремонту виливниць/ С. С. Красовськиий, В. В. Хорошайло, О. В. Кабацький // Матеріали ХVII-ої Міжнародної науково-технічної конференції «Важке машинобудування, проблеми та перспективи розвитку». – Краматорськ : ДДМА, 2019. – С. 68.

робота з аспірантами та докторантами

 

керівництво науковою роботою студентів

 

Додаткові показники, що визначають кваліфікацію працівника:

 

1)   наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection

1  Vadim Khoroshailo. Improving of Vibration Resistance of Boring Tools by Big Diameter Holes Tooling on Lathe / Vadim Khoroshailo, Viktor Kovalov, Predrag Dasic // 9th International Conference Interdisciplinarity in Engineering, INTER - ENG 2015, 8–9 October 2015, Tirgu-Mures, Romania. Procedia Technology. – 2016. – Volum 22. – P. 153–159 (Web of Science Core Collection)

2)   наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України

1  Хорошайло, В. В. Повышение виброустойчивости расточных резцов при обработке отверстий большого диаметра на токарно-винторезных станках / В. В. Хорошайло, В. С. Гузенко, С. Л. Миранцов // Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем : збірник наукових праць. – Краматорськ  : ДДМА, 2014. – Вип. № 35. – С. 131–135.

2  Хорошайло, В. В. Исследование напряженно-деформированного состояния расточных резцов с корректирующей инструментальной оснасткой / В. В. Хорошайло // Надійність, інструменту та оптимізація технологічних систем : збірник наукових праць. – Краматорськ : ДДМА, 2015. – Вип. № 37. – С. 78–83.

3  Хорошайло, В. В. Повышение виброустойчивости растачивания на токарно-винторезных станках / В. В. Хорошайло // Технологический аудит и резервы производства. – 2016. – № 1/1 (27). – С. 17–22.

4  Клочко, О. О. Дослiдження товщини мастильного шару для зубчастих передач з неньютоновскою робочою рідиною при контактуванні кожного зуба ведучої шестерні з кожним зубом веденого колеса в певній послідовності / О. О. Клочко, Д. О. Рассохін, Є. В. Пермінов, В. В. Хорошайло, Д. О. Кравченко // Машинобудування і зварювальне виробництвоНаука та виробництво : міжвузівський тематичний збірник наукових праць.–Маріуполь : ДВУЗ «ПДТУ», 2019. – Вип. 19. – С. 29–49.

5  Мироненко,  Є. Специфіка використання твердосплавних різальних пластин з покриттям при чорновій та напівчистовій токарній обробці деталей важкого машинобудування / Є. Мироненко, В. Калініченко, В. Хорошайло, Д. Гузенко // Різання та інструмент в технологічних системах : Міжнар. наук.-техн. зб. – Харків : НТУ «ХПІ», 2019. – Вип. 91. – С. 169–181.

3)   наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії

1  Vadim V. Khoroshaylo, Viktor D. Kovalov, Predrag Dasic. Efficiency improving of big diameter holes tooling on turning lathes. In: Modern trends in material processing : сollective monograph / Edited by Predrag Dašić. Vrnjačka Banja, 2018. Рр. 104–120. ISBN 978-86-6075-065-7.

4)   наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня

 

5)   участь у міжнародних наукових проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії”

 

6)   проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною мовою в обсязі не менше 50 аудиторних годин на навчальний рік

 

7)   робота у складі експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій МОН або галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, або Акредитаційної комісії, або їх експертних рад, або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН / зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради/ науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої освіти МОН

 

8)   виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/ члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання

 

9)   керівництво школярем, який зайняв призове місце III-IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, II-III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідних робіт учнів-членів Національного центру “Мала академія наук України”, участь у журі олімпіад чи конкурсів “Мала академія наук України”

 

10)             організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/ інституту/ факультету/ відділення (наукової установи)/ філії/ кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/ відділу (наукової установи)/ навчально-методичного управління (відділу)/ лабораторії/ іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/ вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/ відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника

Заступник секретаря відповідального секретаря Приймальної комісії Донбаської державної машинобудівної академії (2016 р.)

 

11)             участь атестації наукових працівників як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше трьохразових спеціалізованих вчених рад)

 

12)             наявність не менше п’яти авторських свідоцтв та / або патентів загальної кількістю два досягнення

1  Пат. 88573 Україна, МПК7 В23В 1/00. Пристрій для розточування отворів великих діаметрів та довжин / Хорошайло В. В. – № u2201310796; опубл. 25.03.2014, Бюл. № 6. – 4 с.

2  Пат. 122452 Україна, МПК7 В23В 27/16. Збірний різальний інструмент /  Гузенко В. C., Гах В. М., Хорошайло В. В., Кінденко М. І. – № u201707296; опубл. 10.01.2018, Бюл. № 1. – 4 с.

3  Пат. 126816 Україна, МПК7 В23В 27/16. Збірний різальний інструмент / Гузенко В. C., Гах В. М., Калініченко В. В, Хорошайло В. В. – № u201800209; опубл. 10.07.2018, Бюл. № 13. – 4 с.

4  Пат. 129476 Україна, МПК7 В23В 27/16. Збірний різальний інструмент / Гузенко В. C., Гах І. О., Хорошайло В. В., Кінденко М. І. – № u201806382; опубл. 25.10.2018, Бюл. № 20. – 4 с.

5  Пат. 135928 Україна, МПК7 В25В 21/02. Імпульсно-фрикційний гайковерт/ Красовський С. C.,  Хорошайло В. В., Гурковська С. С. – № u201901483; опубл. 25.07.2019, Бюл. № 14. – 4 с.

13)              наявність виданих навчально-методичних посібників/ посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/ практикумів/ методичних вказівок/ рекомендацій загальною кількістю три найменування

 

14)              керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/ журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком/ проблемною групою, керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів, керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Параолімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України, виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту, виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань, керівництво спортивною делегацією, робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу.

Робота у складі журі Всеукраїнської студентської олімпіади з геометричного моделювання на ПЕОМ, м. Харків, 2019 р.

15) наявність науково–популярних та / або консультаційних (дорадчих) та / або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій

1  Хорошайло В. В. Зниження рівня вібрацій при обробці отворів на токарно- гвинторізних верстатах / В. В. Хорошайло. Актуальні задачі сучасних технологій : зб. тез доповідей Міжнар. наук.-техн. конф. молодих учених та студентів, 25–26 листопада 2015 р. Тернопіль: ТНТУ, 2015. С. 276.

2  О. В. Кабацький, В. В. Хорошайло. Забезпечення якісної графічної підготовки студентів технічних спеціальностей при вивченні дисципліни «Комп’ютерна графіка». Збірник матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції «Комп’ютерна графіка та розпізнавання зображень». Вінниця, грудень 2018. Том №1. С. 71–74.

3  С. С. Красовський, В. В. Хорошайло, О.О. Кабацький. Підвищення ефективності ремонту виливниць. Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку: матеріали ХVІІ Міжнародної науково-технічної конференції / за заг. ред. В. Д. Ковальова. Краматорськ, 2019. С. 95.

4  Хорошайло В.В. Підвищення ефективності розточування великогабаритних отворів В.В. Хорошайло, Д.І. Юткін, В.П. Хорошайло. Інформатика, управління та штучний інтелект. Тези шостої міжнародної науково-технічної конференції, 27-29 листопада 2019 р. Харків- Краматорськ, 2019 р. С. 95

5  Ковальов В. Д., Васильченко Я. В., Хорошайло В.В., Шаповалов М. В., Нестеренко В.М. Підвищення ефективності важких верстатів для виготовлення виробів оборонного та енергетичного призначення. Прогресивні технології у машинобудуванні: Збірник наукових праць ІХ-ї Міжнародної науково-технічної конференції. Львів, 2020. С. 97–99.

16) участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю

 

17) досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років

 

18) наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не менше двох років

 

19) інше (для ПТО)

 

Документи, що засвідчують рівень освіти та кваліфікацію працівника (додати копії скан-документів)

 

 

Декан факультету машинобудування                                                                                                           В.Д. Кассов

Зав. кафедрою КМСІТ                                                                                                                                    Я.В. Васильченко

Міранцов Сергій Леонідович

Інформація для ЄДЕБО

Найменування посади

Доцент

Факультет, на якому працює особа

Факультет машинобудування

Кафедра, на якій працює особа

Комп’ютеризовані мехатронні системи, інструменти і технології

Трудовий статус посади (основне місце роботи, сумісництво)

Основне місце роботи

ID (Ідентифікаційний код)

 

ПІБ

Міранцов Сергій Леонідович

Дата народження

22.01.1973

Громадянство

Україна

Стать

Чоловіча

Дата, з якої працює

В штаті з 01.11.1999 р.

Стаж науково-педагогічної та/або наукової роботи. Тип (може бути Науковий, науково-педагогічний, педагогічний.)

Науково-педагогічний

Стаж науково-педагогічної та/або наукової роботи. Років

20 років

Найменування навчальних дисциплін, які закріплені за викладачем, та кількість лекційних годин з кожної навчальної дисципліни

Дослідження та випробування верстатів і верстатних комплексів – 45годин;

CAD/CAM системи – 54 години;

Обладнання та транспорт механоскладальних цехів – 30 годин.

Відомості про підвищення кваліфікації

Центр післядипломної освіти та підвищення кваліфікації ДДМА. Свідоцтво АА 02070789/000028-16 від 12.04.2016 р.

Професія

 

Педагогічне звання

 

Кваліфікаційна категорія

 

Розряд

 

Інформація про наукову діяльність:

 

основні публікації за напрямом

1. Мироненко Е. В. Построение модели технологической системы тяжелого карусельного станка / Е. В. Мироненко, С. Л. Миранцов, Д. Г. Ковалёв // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Серія : Технології в машинобудуванні. – 2014. – № 42. – С. 172–182. – ISSN 2079-0023.

2. Новые подходы в конструкторско-технологической подготовке производства изделий с учетом жизненного цикла / С. Г. Онищук, В. И. Тулупов, С. Л. Миранцов // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія : Технічні науки. - 2015. - № 2. - С. 100-104.

3. Мироненко, Е.В. Повышение энергоэффективности процессов обработки на тяжелых станках фрезерно-расточной группы [Текст] / Е.В. Мироненко, С.Л. Миранцов, В.Л. Аносов // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Технології в машинобудуванні. – Харків : НТУ «ХПІ», 2016. – № 5 (1177). – С. 104 – 109. – ISSN 2079-0023.

4. Myronenko Y. Heavy vertical lathe equivalent elastic system modeling / Yevheni Myronenko, Serhii Mirantsov, Denys Huzenko // Вісник ТНТУ. – Т. : ТНТУ, 2017. – Том 87. – №3. – С. 90–101. – ISBN 978-966-305-082-9.

5. Myronenko Y. V., Mirantsov S. L., Polupan I. I., Huzenko V. S. RESEARCH OF FLUCTUATIONS OF COMBINED CUTTERS WHILE WHEELSET RENEWAL PROCESS. In: Modern trends in material processing. Vol. 1: Scientific Monography. Edited by Predrag Dašić. Vrnjačka Banja: 2018. – 350 pр. ISBN 978-86-6075-065-7.

науково - дослідні роботи

Виконавець НДР:

1. Д01-2011 №0111U000882;

2. Д01-2013 №0113U000610;

3. Д01-2015 №0115U003122.

Відповідальний виконавець НДР

Дк07-2018№0118U006894

участь у конференціях і семінарах

1. Мироненко Є. В. Модель технологічної системи важких карусельних верстатів / Є. В. Мироненко, С. Л. Міранцов, Д. Г. Ковальов // Прогресивні технології в машинобудуванні : зб. наук. пр.. ІІІ Всеукр. наук.-техн. конф. – Львів : Нац. ун-т «Львівська політехніка», 2015 – С. 75–77.

2. Соловьев В. В. Повышение эффективности восстановления колесных пар на основе исследования прочностных и динамических характеристик сборных резцов / В. В. Соловьев, С. Л. Миранцов, И. И. Полупан // Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку : мат-ли 13-ї Міжнар. наук.-техн. конф., 2–4 червня 2015 року / під заг. ред. В. Д. Ковальова. – Краматорськ : ДДМА, 2015. – С. 83.

3. Мироненко Є. В. Модель технологічної системи важких карусельних верстатів / Є. В. Мироненко, С. Л. Міранцов // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції „Обладнання і технології сучасного машинобудування“, 11-12 травня 2017 року. – Т. : ТНТУ, 2017. — С. 116–117.

4. Мироненко Є.В. Підвищення енергоефективності механообробки на основі багатокритеріальної оптимізації параметрів технологічних систем важких верстатів / Е.В. Мироненко, С.Л. Миранцов, В.С. Гузенко // Міжнародна науково-технічна конференція "Прогресивна техніка технологія та інженерна освіта", Том 1, м. Київ, 19 – 22 червня 2018 р.: Матеріали конференції– Київ: 2018. – С.60 – 62.

5. Мироненко Е.В. Програмно-математичний комплекс для багатокритеріальної оптимізації параметрів токарної обробки на важких верстатах / Є.В. Мироненко, С.Л. Міранцов, Д.Є. Гузенко // Матеріали V-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології промислового комплексу – 2019», випуск 5. – Херсон: ХНТУ, 2019. – С.24 – 26.

робота з аспірантами та докторантами

 

керівництво науковою роботою студентів

 

Додаткові показники, що визначають кваліфікацію працівника:

 

1)   наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection

1. Мироненко Е.В. Повышение энергоэффективности процессов обработки на тяжелых станках фрезерно-расточной группы / Е.В. Мироненко, С.Л. Миранцов, В.Л. Аносов // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Технології в машинобудуванні. – Харків : НТУ «ХПІ», 2016. – № 5 (1177). – С. 104-109. – ISSN 2079-0023. (Index Copernicus, Google Scholar, Ulrich’s Periodicals Directory (New Jersey, USA)).

2. Myronenko Y. Heavy vertical lathe equivalent elastic system modeling / Y. Myronenko, S. Mirantsov, D Huzenko // Scientific journal of the Ternopil National technical university. – Ternopil.: TNTU. – 2017. – №3(87) – С.90 – 102. – ISSN 2522-4433. (Index Copernicus, Google Scholar)

2)   наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України

1. Мироненко Е. В. Построение модели технологической системы тяжелого карусельного станка / Е. В. Мироненко, С. Л. Миранцов, Д. Г. Ковалёв // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Серія : Технології в машинобудуванні. – 2014. – № 42. – С. 172–182. – ISSN 2079-0023.

2. Хорошайло В.В. Повышение виброустойчивости расточных резцов при обработке отверстий большого диаметра на токарно-винторезных станках / В.В. Хорошайло, В.С. Гузенко, С.Л. Миранцов. // Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем: збірник наукових праць. – Краматорск: ДДМА, 2014. – Вип. №35 – С.131-135. –
ISSN 2222-9000.

3. Онищук С.Г. Новые подходы в конструкторско-технологической подготовке производства изделий с учетом жизненного цикла / С. Г. Онищук, В. И. Тулупов, С. Л. Миранцов // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія : Технічні науки. - 2015. - № 2. - С. 100-104. – ISSN2225-7551.

4. Мироненко, Е.В. Повышение энергоэффективности процессов обработки на тяжелых станках фрезерно-расточной группы [Текст] / Е.В. Мироненко, С.Л. Миранцов, В.Л. Аносов // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Технології в машинобудуванні. – Харків : НТУ «ХПІ», 2016. – № 5 (1177). – С. 104 – 109. – ISSN 2079-0023.

5. Myronenko Y. Heavy vertical lathe equivalent elastic system modeling / Yevheni Myronenko, Serhii Mirantsov, Denys Huzenko // Вісник ТНТУ. – Т. : ТНТУ, 2017. – Том 87. – №3. – С. 90–101. – ISBN 978-966-305-082-9.

3)   наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії

1. Міранцов С.Л. Системи автоматизованого програмування верстатів з ЧПК : навчальний посібник / С. Л. Міранцов, В. І. Тулупов, С. Г. Онищук та інш. – Краматорськ : ДДМА, 2012. – 152 с - ISBN 978-966-379-549-2.

2. Myronenko Y. V., Mirantsov S. L., Polupan I. I., Huzenko V. S. RESEARCH OF FLUCTUATIONS OF COMBINED CUTTERS WHILE WHEELSET RENEWAL PROCESS. In: Modern trends in material processing. Vol. 1: Scientific Monography. Edited by Predrag Dašić. Vrnjačka Banja: 2018. – 350 pр. ISBN 978-86-6075-065-7.

4)   наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня

 

5)   участь у міжнародних наукових проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії”

 

6)   проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною мовою в обсязі не менше 50 аудиторних годин на навчальний рік

 

7)   робота у складі експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій МОН або галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, або Акредитаційної комісії, або їх експертних рад, або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН / зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради/ науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої освіти МОН

 

8)   виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/ члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання

Відповідальний виконавець НДР

Дк07-2018№0118U006894

9)   керівництво школярем, який зайняв призове місце III-IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, II-III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідних робіт учнів-членів Національного центру “Мала академія наук України”, участь у журі олімпіад чи конкурсів “Мала академія наук України”

 

10)             організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/ інституту/ факультету/ відділення (наукової установи)/ філії/ кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/ відділу (наукової установи)/ навчально-методичного управління (відділу)/ лабораторії/ іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/ вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/ відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника

Заступник декана факультету

11)             участь атестації наукових працівників як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше трьохразових спеціалізованих вчених рад)

 

Член СВР Д 12.105.02

12)             наявність не менше п’яти авторських свідоцтв та / або патентів загальної кількістю два досягнення

1. Пат. 40742 Україна. МПК В23В27/04. Відрізний різець / В.С. Гузенко, С.Л. Міранцов, В.В. Носков. – № 99010365; заявл. 22.01.1999; опубл. 15.08.2001, Бюл. № 7/2001.

2. Пат. 45677 Україна. МПК В23В 27/16. Збірний різальний інструмент. / В.С. Гузенко, Колот, С.Л. Міранцов, О.В., І.І. Полупан. – № u200904245. –опуб. 12.11.2012, бюл. № 22/2009.

3 Пат. 108585 Україна. МПК В23В 27/16. Збірний відрізний різець. / В.С. Гузенко, С.Л. Міранцов, Є.В. Мироненко, В.В. Трунов – № u201600087. –опуб. 25.07.2016, бюл. № 14/2016.

4. Пат. 122069 Україна. МПК В23В 27/16. Збірний різальний інструмент. / Гузенко В.С., Міранцов С.Л., Мироненко Є.В., Мельнік М.С. № u201706667. –опуб. 26.12.2017, бюл. № 24/2017.

5. Пат. 136496 Україна. МПК В23В 27/16. Різальний інструмент. / Гузенко В.С., Гах В.М., Міранцов С.Л., Савченко О.С. – № u201901484. –опуб. 27.08.2019, бюл. № 16/2019.

13)              наявність виданих навчально-методичних посібників/ посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/ практикумів/ методичних вказівок/ рекомендацій загальною кількістю три найменування

1. Системи автоматизованого програмування верстатів з ЧПК : навчальний посібник / С. Л. Міранцов, В. І. Тулупов, С. Г. Онищук та інш. – Краматорськ : ДДМА, 2012. – 152 с - ISBN 978-966-379-549-2.

2. Теорія автоматичного управління: Конспект лекцій для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка», спеціалізації «Технологія машинобудування» денної та заочної форм навчання / укл.: С. Л. Міранцов, В. І. Тулупов. – Краматорськ: ДДМА, 2016. – 56 с.

3. Методичні вказівки до виконання лабораторних робот з дисципліни «Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні» для студентів спеціальності 7.05050201, 8.05050201 «Технології машинобудування» денної і заочної форми навчання / укл.: С. Л. Міранцов, В.І. Тулупов. - Краматорськ : ДДМА, 2014. – 40 с.

4. Методичні вказівки до виконання практичних робот з дисципліни «Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні» для студентів спеціальності 131 – «Прикладна механіка», які навчаються за програмою підготовки «Магістр» денної і заочної форми навчання / укл.: С. Л. Міранцов, В.І. Тулупов. - Краматорськ : ДДМА, 2017. – 32 с.

14)              керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/ журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком/ проблемною групою, керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів, керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Параолімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України, виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту, виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань, керівництво спортивною делегацією, робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу.

 

15) наявність науково–популярних та / або консультаційних (дорадчих) та / або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій

1. Мироненко Є. В. Модель технологічної системи важких карусельних верстатів / Є. В. Мироненко, С. Л. Міранцов, Д. Г. Ковальов // Прогресивні технології в машинобудуванні : зб. наук. пр.. ІІІ Всеукр. наук.-техн. конф. – Львів : Нац. ун-т «Львівська політехніка», 2015 – С. 75–77.

2. Соловьев В. В. Повышение эффективности восстановления колесных пар на основе исследования прочностных и динамических характеристик сборных резцов / В. В. Соловьев, С. Л. Миранцов, И. И. Полупан // Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку : мат-ли 13-ї Міжнар. наук.-техн. конф., 2–4 червня 2015 року / під заг. ред. В. Д. Ковальова. – Краматорськ : ДДМА, 2015. – С. 83.

3. Мироненко Є. В. Модель технологічної системи важких карусельних верстатів / Є. В. Мироненко, С. Л. Міранцов // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції „Обладнання і технології сучасного машинобудування“, 11-12 травня 2017 року. – Т. : ТНТУ, 2017. — С. 116–117.

4. Мироненко Є.В. Підвищення енергоефективності механообробки на основі багатокритеріальної оптимізації параметрів технологічних систем важких верстатів / Е.В. Мироненко, С.Л. Миранцов, В.С. Гузенко // Міжнародна науково-технічна конференція "Прогресивна техніка технологія та інженерна освіта", Том 1, м. Київ, 19 – 22 червня 2018 р.: Матеріали конференції– Київ: 2018. – С.60 – 62.

5. Мироненко Е.В. Програмно-математичний комплекс для багатокритеріальної оптимізації параметрів токарної обробки на важких верстатах / Є.В. Мироненко, С.Л. Міранцов, Д.Є. Гузенко // Матеріали V-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології промислового комплексу – 2019», випуск 5. – Херсон: ХНТУ, 2019. – С.24 – 26.

16) участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю

 

17) досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років

 

18) наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не менше двох років

 

19) інше (для ПТО)

 

Документи, що засвідчують рівень освіти та кваліфікацію працівника (додатии копії скан-документів)

 

 

Декан факультету машинобудування                                                                                                           В.Д. Кассов

Зав. кафедрою КМСІТ                                                                                                                                    Я.В. Васильченко

Гузенко Віталій Семенович ms

Інформація для ЄДЕБО

Найменування посади

Професор

Факультет, на якому працює особа

Факультет машинобудування

Кафедра, на якій працює особа

Комп’ютеризовані мехатронні системи, інструменти та технології

Трудовий статус посади (основне місце роботи, сумісництво)

Основне місце роботи

ID (Ідентифікаційний код)

 

ПІБ

Гузенко Віталій Семенович

Дата народження

26 липня 1948 року

Громадянство

Україна

Стать

чоловіча

Дата, з якої працює

6. 08. 1966 року

Стаж науково-педагогічної та/або наукової роботи. Тип (може  бути Науковий, науково-педагогічний, педагогічний.)

науково-педагогічний 20 років

 

Стаж науково-педагогічної та/або наукової роботи. Років

науковий – 20 років

Найменування навчальних дисциплін, які закріплені за викладачем, та кількість лекційних годин з кожної навчальної дисципліни

Другий (магістерський) рівень:

1.    Комп’ютерні системи інженерного аналізу – 30 годин,

2.     Спецкурс за напрямком магістерської роботи – 5 годин.

Перший (бакалаврський) рівень:

Технологія верстатобудування – 62 години,

Відомості про підвищення кваліфікації

м. Краматорськ, ДДМА, Центр післядипломної освіти та підвищення кваліфікації, з 09.03. 2016 р. по 08.04. 2016 р. Наказ № 05-11 від 05.03.2016 р. Свідоцтво АА № 2070789/000004-16

Професія

 

Педагогічне звання

 

Кваліфікаційна категорія

 

Розряд

 

Інформація про наукову діяльність:

 

основні публікації за напрямом

1   Клименко Г. П., Гузенко В. С., Полупан И. И. Исследование влияния усилий закрепления режущей пластины по цилиндрическому отверстию на динамические характеристики сборного резца. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Технології в машинобудуванні. – Х. : НТУ «ХПІ». – 2015. – № 4 (1113).

2   Хорошайло В. В., Гузенко В. С., Миранцов С. Л. Повышение виброустойчивости расточных резцов при обработке отверстий большого диаметра на токарно-винторезных станках. Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем. Збірник наукових праць. – Краматорськ, вип. № 35, 2014. С. 131-134.

3     Влияние технологического воздействия на обеспечение эксплуатационных свойств тяжелонагруженных закаленных крупномодульных зубчатых колес на основе применения комплексных параметров их состояния / А. А. Клочко, Е. В. Мироненко, В. С. Гузенко, С. А. Гаков, А. Н. Кравцов // Надежность инструмента и оптимизация технологических систем : сб. науч. тр. – Краматорск : ДГМА, 2014. – Вып. 35. – С. 35–47.

4      Повышение виброустойчивости расточных резцов при обработке отверстий большого диаметра на токарно-винторезных станках / Хорошайло В. В., Гузенко В. С., Миранцов С. Л. // Надежность инструмента и оптимизация технологических систем : сб. науч. тр. – Краматорск : ДГМА, 2014. – Вып. 35. – С. 131–135.

5     Компьютерное моделирование напряженно-деформированного состояния расточных резцов / Гузенко В. С., Хорошайло В. В., Соловьев В. В. // Надежность инструмента и оптимизация технологических систем : сб. науч. тр. – Краматорск : ДГМА, 2013. – Вып. 32. – С. 413–417.

 

науково - дослідні роботи

Керівник тем НДР:

1.    Д–01–11 «Розробка енергоефективних процесів та інструментальних систем механічної обробки в умовах важкого машинобудування» Державний реєстраційний номер:  0111U000882 ( 2011 – 2012р.)

2.     Д–-01–15 «Підвищення енергоефективності процесів механообробки на основі багатокритеріальної оптимізації параметрів технологічних систем важкого машинобудування»: Державний реєстраційний номер: ): 0115U003122 (2015 –2016р.)

Відповідальний виконавець тем НДР:

1.    Дк-01-2014 “ Підвищення надійності та продуктивності комп’ютеризованих мехатронних верстатоінструментальних систем важкого машинобудування.” з 01.01.2014 по 31.12.2018р.

2.     Д-01-2015 «Підвищення енергоефективності процесів механообробки на підставі багатокритеріальної оптимізації параметрів технологічних систем важкого машинобудування» з 01.01.2015 по 31.12.2016р.

участь у конференціях і семінарах

1.    Мироненко Е.В., Гузенко В.С., Миранцов С.Л., Фомин Д.Г., Нелуп А.В. Диагностический стенд для исследований динамических характеристик блочных резцов Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку. Матеріали тринадцятої Міжнародної науково-технічної конференції 2–4 червня 2015 року / Під заг. ред. В. Д. Ковальова. — Краматорськ: ДДМА, 2015. С. 71.

2.    Гузенко В.С., Мироненко Е.В., Миранцов С.Л., Шторгин Д.Г., Мокляк А. Исследование динамических характеристик токарной технологической системы слиткоразрезных станков Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку : матеріали XIV Міжнародної науково-технічної конференції 31 травня–3 червня 2016 року / за заг. ред. В. Д. Ковальова, д-ра техн. наук — Краматорськ : ДДМА, 2016. С. 22.

3.     Мельник М.С., Гузенко В.С. Математическая модель вынужденных колебаний режущего инструмента со встроенным элементом вязкого трения. Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку : матеріали XIV Міжнародної науково-технічної конференції 31 травня–3 червня 2016 року / за заг. ред. В. Д. Ковальова, д-ра техн. наук — Краматорськ : ДДМА, 2016.  С. 63.

4.    Гузенко В.С., Сытник М.Ю., Денщик К.В. Повышение энергоэффенктивности процесса чернового торцевого фрезерования Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку. Матеріали
Міжнародної  науково-технічної конференції 30 травня –1 червня 2017 року / Під заг. ред. В. Д. Ковальова. – Краматорськ: ДДМА, 2017. С. 23.

5.    Мироненко Є.В., Гузенко В.С., Калініченко В.В., Носков В.В. Використання твердих сплавів зі зносостійкими покриттями при напівчистовій токарній обробці валків прокатних станів. Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку. Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції 30 травня–1 червня 2017 року / Під заг. ред. В. Д. Ковальова. — Краматорськ: ДДМА, 2017. С. 62.

6.    Гузенко В.С., Гордєєв І.А., Самодуров Д.В. Визначення функціональних ніш різального інструменту методами імітаційного моделювання. Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку. Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції 29–31 травня 2018 року / Під заг. ред. В. Д. Ковальова. — Краматорськ: ДДМА, 2018. С. 21.

7.     Гузенко В.С., Федоров В.М., Ліфанов А.В. Вдосконалення торцевих фрез для чорнової обробки з тангенціальним кріпленням пластин. Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку. Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції 30 травня–1 червня 2017 року / Під заг. ред. В. Д. Ковальова. — Краматорськ: ДДМА, 2017. С. 23.

8.    Гузенко В.С., Соколов Є.П., Шевцов О.О. Автоматизована система контролю процесу глибокого свердління. . Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку. Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції 30 травня–1 червня 2017 року / Під заг. ред. В. Д. Ковальова. — Краматорськ: ДДМА, 2017. С. 22.

9.    Савченко О.С., Мельник М.С,. Гузенко В.С. Вдосконалення розточувальних збірних різців з вбудованими віброгасниками. Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку. Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції 30 травня–1 червня 2017 року / Під заг. ред. В. Д. Ковальова. — Краматорськ: ДДМА, 2017. С. 107.

робота з аспірантами та докторантами

Подгора Є.А. Исследование и многокритериальная оптимизация торцовых фрез для тяжелых станков – 1996г.

Васильченко Я.В. Підвищення ефективності експлуатації збірних різців в умовах ускладненого стружкодробління – 1999р.

Міранцов С.Л. Підвищення ефективності збірних різців для важких верстатів шляхом забезпечення міцності різальної частини на стадії проектування – 2002р.

Хорошайло В.В. Підвищення ефективності розточування отворів на токарних верстатах шляхом створення вібростійкої інструментальної системи. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук – 2016 р.

Полупан І. І. Підвищення ефективності процесу відновлення профілю колісних пар збірними різцями. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук – 2016р.

керівництво науковою роботою студентів

Керівник наукової роботи  студентки Власенко Дарії Вікторівни – I місце на Всеукраїнській конкурсі студентських робіт зі спеціальності «Інструментальне виробництво» 2013 рік.

Додаткові показники, що визначають кваліфікацію працівника:

 

1)   наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection

Kovalov V. Research of the construction parameters in elements of fastening of tip on the durability of split cup-tip tool / V. Kovalov, V. Guzenko, I. Polupan // 9th International Quality Conference: Conference manual.  – Kraguevac, Serbia : Center for Quality, Faculty of  Engineering, University of Kraguevac, 2015. – Scientific Focus 1. – P. 94-98. – ISBN 978-86-6335-015-1.

http://www.cqm.rs/2015/cd1/pdf/papers/focus_1/009.pdf

2)   наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях , включених до переліку наукових фахових видань України

1   Клименко Г. П., Гузенко В. С., Полупан И. И. Исследование влияния усилий закрепления режущей пластины по цилиндрическому отверстию на динамические характеристики сборного резца. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Технології в машинобудуванні. – Х. : НТУ «ХПІ». – 2015. – № 4 (1113).

2   Хорошайло В. В., Гузенко В. С., Миранцов С. Л. Повышение виброустойчивости расточных резцов при обработке отверстий большого диаметра на токарно-винторезных станках. Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем. Збірник наукових праць. – Краматорськ, вип. № 35, 2014. С. 131-134.

3      Влияние технологического воздействия на обеспечение эксплуатационных свойств тяжелонагруженных закаленных крупномодульных зубчатых колес на основе применения комплексных параметров их состояния / А. А. Клочко, Е. В. Мироненко, В. С. Гузенко, С. А. Гаков, А. Н. Кравцов // Надежность инструмента и оптимизация технологических систем : сб. науч. тр. – Краматорск : ДГМА, 2014. – Вып. 35. – С. 35–47.

4      Повышение виброустойчивости расточных резцов при обработке отверстий большого диаметра на токарно-винторезных станках / Хорошайло В. В., Гузенко В. С., Миранцов С. Л. // Надежность инструмента и оптимизация технологических систем : сб. науч. тр. – Краматорск : ДГМА, 2014. – Вып. 35. – С. 131–135.

5     Компьютерное моделирование напряженно-деформированного состояния расточных резцов / Гузенко В. С., Хорошайло В. В., Соловьев В. В. // Надежность инструмента и оптимизация технологических систем : сб. науч. тр. – Краматорск : ДГМА, 2013. – Вып. 32. – С. 413–417.

3)   наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії

1.    Сборный твердосплавный инструмент: производственно-практическое издание / Г. Л. Хает [и др.]; ред.: Г. Л. Хает. - Москва: Машиностроение, 1989. - 254 с.: ил. - (Библиотека инструментальщика). - ISBN 5-217-00452-5:

2.     Теория проектирования инструмента /Хает Г.Л., Гузенко В.С., и др.: Донбасская гос. машиностроительная академия Краматорськ: ДГМА, 1994. – 370 с.

3.     Системный анализ: оптимизация и принятие решений в механообработке / Г. Г. Коткин [и др.]; ред. В. С. Гузенко; Донбасская гос. машиностроительная академия. - Краматорск: 1998. - 234 с. - ISBN 5-7763-8566-0

4.     Вопросы оптимизации в металлообработке и исчисление вероятностей/ Г. Г. Коткин [и др.] ; ред. В. С. Гузенко. - Краматорск: ДГМА, 1999. - 222 с. - (Надежность. Информатика. Управление). - ISBN 966-95591-2-Х

5.     Теоретические предпосылки оптимального управления на станках с ЧПУ: монография / В. С. Гузенко [и др.] ; Донбас. гос. машиностроит. акад. - Краматорск : ДГМА, 2011. - 136 с.: рис. - Бібліогр.: с. 135. - 300 экз. - ISBN 978-966-379-518-8

6.     Энергосбережение в металлообработке [Текст] : монография / В. С. Гузенко, А. В. Маковецкий, Е. В. Мироненко и др. ; Донбас. гос. машиностроит. акад. - Краматорск : ДГМА, 2007. - 263 с.: ил. - Библиогр. : с. 255-263. - ISBN 978-966-379-227-9:

7.     Клименко Г.П. Експлуатація збірних різців: монографія / Клименко Г. П., Мироненко Є. В., Гузенко В. С., Васильченко Я. В., Шаповалов М. В. // Краматорськ : ДДМА, 2015. – 83 с. УДК 621.9.02 ISВN: 978-966-379-732-8.

4)   наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня

Подгора Є.А. Исследование и многокритериальная оптимизация торцовых фрез для тяжелых станков – 1996г.

Васильченко Я.В. Підвищення ефективності експлуатації збірних різців в умовах ускладненого стружкодробління – 1999р.

Міранцов С.Л. Підвищення ефективності збірних різців для важких верстатів шляхом забезпечення міцності різальної частини на стадії проектування – 2002р.

Хорошайло В.В. Підвищення ефективності розточування отворів на токарних верстатах шляхом створення вібростійкої інструментальної системи. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук – 2016 р.

Полупан І. І. Підвищення ефективності процесу відновлення профілю колісних пар збірними різцями. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук – 2016р.

5)   участь у міжнародних наукових проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії”

 

6)   проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною мовою в обсязі не менше 50 аудиторних годин на навчальний рік

 

7)   робота у складі експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій МОН або галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, або Акредитаційної комісії, або їх експертних рад, або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН / зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради/ науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої освіти МОН

 

 

8)   виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/ члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання

Керівник тем НДР:

Д–01–11 «Розробка енергоефективних процесів та інструментальних систем механічної обробки в умовах важкого машинобудування» Державний реєстраційний номер:  0111U000882 ( 2011 – 2012р.)

Д–-01–15 «Підвищення енергоефективності процесів механообробки на основі багатокритеріальної оптимізації параметрів технологічних систем важкого машинобудування»: Державний реєстраційний номер: ): 0115U003122 (2015 –2016р.)

Відповідальний виконавець тем НДР:

Дк-01-2014 “ Підвищення надійності та продуктивності комп’ютеризованих мехатронних верстатоінструментальних систем важкого машинобудування.” з 01.01.2014 по 31.12.2018р.

Д-01-2015 «Підвищення енергоефективності процесів механообробки на підставі багатокритеріальної оптимізації параметрів технологічних систем важкого машинобудування» з 01.01.2015 по 31.12.2016р.

Член редакційної колегії наукового видання: Збірник наукових праць «Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем» – Краматорськ, ДДМА.

 

9)   керівництво школярем, який зайняв призове місце III-IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, II-III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідних робіт учнів-членів Національного центру “Мала академія наук України”, участь у журі олімпіад чи конкурсів “Мала академія наук України”

 

10)             організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/ інституту/ факультету/ відділення (наукової установи)/ філії/ кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/ відділу (наукової установи)/ навчально-методичного управління (відділу)/ лабораторії/ іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/ вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/ відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника

 

11)             участь атестації наукових працівників як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше трьохразових спеціалізованих вчених рад)

Член постійної спеціалізованої вченої ради К12.105.02 у Донбаській державній машинобудівній академії (2014 – 2017 р.)

12)             наявність не менше п’яти авторських свідоцтв та / або патентів загальної кількістю два досягнення

1   Пат. 108585 Україна. МПК В23В 27/16. ЗБІРНИЙ ВІДРІЗНИЙ РІЗЕЦЬ. / Гузенко В.С., Міранцов С.Л., Мироненко Є.В., Трунов В.В. № u201600087. –опуб. 25.07.2016, бюл. № 14/2016.

2. Пат. 108978 Україна. МПК В23В 27/16. ЗБІРНИЙ РІЗЕЦЬ ДЛЯ ВАЖКИХ ВЕРСТАТІВ. / Гузенко В.С., Гах В.М., Гуржий Н.С. № u201600380. – опуб. 10.08.2016, бюл. № 15/2016.

3. Пат. 122069 Україна. МПК В23В 27/16. ЗБІРНИЙ РІЗАЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ. / Гузенко В.С., Міранцов С.Л., Мироненко Є.В., Мельник М.С. №3u201706667. –опуб. 26.12.2017, бюл. № 24/2017.

4. Пат. 122452 Україна. МПК В23В 27/16. ЗБІРНИЙ РІЗАЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ. / Гузенко В.С., Гах В.М., Хорошайло В.В., Кінденко М.І. № u201707296. –опуб. 10.01.2018, бюл. № 1/2018.

5. Пат. 126816 Україна. МПК В23В 27/16. ЗБІРНИЙ РІЗЕЦЬ. / Гузенко В.С., Гах В.М., Калініченко В.В.,  Хорошайло В.В., № u201800209. –опуб. 10.07.2018, бюл. № 13/2018..

6. Пат. 127144 Україна. МПК В23В 27/16. ЗБІРНЕ СВЕРДЛО. / Гузенко В.С., Гах В.М., Мироненко Є.В., Колот О.В., Мельник М.С. № u201710193 –опуб. 25.07.2018, бюл. № 14/2018

7. Пат. 136496  Україна. МПК В23В 27/16. РІЗАЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ. / / Гузенко В.С., Гах В.М., Міранцов С.Л., Савченко О.С.. № u201804837. –опуб. 27.08.2019, бюл. № 16/2019.

8. Пат. 132605  Україна. МПК В23В 27/16. ЗБІРНИЙ РІЗАЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ. / Ковальов В.Д., Гузенко В.С., Гах В.М.,  Березовська Я.К. № u201804837 . –опуб. 11.03.2019, бюл. № 5/2019

9. Пат. 129476 Україна. МПК В23В 27/16. ЗБІРНИЙ РІЗАЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ. / Гузенко В.С., Гах І.О., Хорошайло В.В., Кінденко М.І. № u201806382. –опуб. 25.10.2018, бюл. № 20/2018.

13)              наявність виданих навчально-методичних посібників/ посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/ практикумів/ методичних вказівок/ рекомендацій загальною кількістю три найменування

1.    Теорія різання. Мастильно-охолоджувальні технологічні середовища. Навчальний посібник / Колот В. А., Гузенко В. С., Колот А. В., Колот Л. П. // Краматорськ: ДДМА, 2015. – 132 с.

2.    Альбом заданий к курсовому проекту по дисц. "Режущий инструмент и инструментальное обеспечение автоматизированного производства" (для студентов специальности 7.090202, 7.090203, 7.090204)/ В. С. Гузенко, Т. В. Казакова, Е. В. Мироненко, Г. П. Клименко. – Краматорск : ДГМА, 2003. – 48 с.

3.     Инструментальщик : энциклопед. справочник-каталог в 3-х томах. Т. 1 / Я. А. Музыкант, Я. Арпаз, М. А. Волосова, В. А. Гречишников, С. Н. Григорьев, В. С. Гузенко, Ю. А. Иванов, В. Ф. Лутай, А. Р. Маслов, Е. В. Мироненко; под общ. ред. Я. А. Музыканта. – М. : Наука и технологии, 2009. – 464 с.

4.    Инструментальщик : энциклопед. справочник-каталог в 3-х томах. Т. 2 / Я. А. Музыкант, Я. Арпаз, В.Г. Боровский, В. А. Гречишников, В. С. Гузенко; под общ. ред. Я. А. Музыканта. – М. : Наука и технологии, 2013. – 432 с.

5.     Общемашиностроительные нормативы режимов резания: Справоник: в 2=х томах Т.1/А.Д.Локтев, И.Ф.Гущин, В.А.Батуев, В.С.Гузенко и др. – М.: Машиностроение, 1991. –640 с.: ил.

6.     керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/ журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком/ проблемною групою, керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів, керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Параолімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України, виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту, виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань, керівництво спортивною делегацією, робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу.

Керівник наукової роботи  студентки Власенко Дарії Вікторівни – I місце на Всеукраїнській конкурсі студентських робіт зі спеціальності «Інструментальне виробництво» 2013 рік.

 

15) наявність науково–популярних та / або консультаційних (дорадчих) та / або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій

1.    Мироненко Е.В., Гузенко В.С., Миранцов С.Л., Фомин Д.Г., Нелуп А.В. Диагностический стенд для исследований динамических характеристик блочных резцов Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку. Матеріали тринадцятої Міжнародної науково-технічної конференції 2–4 червня 2015 року / Під заг. ред. В. Д. Ковальова. — Краматорськ: ДДМА, 2015. С. 71.

2.    Гузенко В.С., Мироненко Е.В., Миранцов С.Л., Шторгин Д.Г., Мокляк А. Исследование динамических характеристик токарной технологической системы слиткоразрезных станков Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку : матеріали XIV Міжнародної науково-технічної конференції 31 травня–3 червня 2016 року / за заг. ред. В. Д. Ковальова, д-ра техн. наук — Краматорськ : ДДМА, 2016. С. 22.

3.     Мельник М.С., Гузенко В.С. Математическая модель вынужденных колебаний режущего инструмента со встроенным элементом вязкого трения. Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку : матеріали XIV Міжнародної науково-технічної конференції 31 травня–3 червня 2016 року / за заг. ред. В. Д. Ковальова, д-ра техн. наук — Краматорськ : ДДМА, 2016.  С. 63.

4.    Гузенко В.С., Сытник М.Ю., Денщик К.В. Повышение энергоэффенктивности процесса чернового торцевого фрезерования Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку. Матеріали
Міжнародної  науково-технічної конференції 30 травня –1 червня 2017 року / Під заг. ред. В. Д. Ковальова. – Краматорськ: ДДМА, 2017. С. 23.

5.    Мироненко Є.В., Гузенко В.С., Калініченко В.В., Носков В.В. Використання твердих сплавів зі зносостійкими покриттями при напівчистовій токарній обробці валків прокатних станів. Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку. Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції 30 травня–1 червня 2017 року / Під заг. ред. В. Д. Ковальова. — Краматорськ: ДДМА, 2017. С. 62.

6.    Гузенко В.С., Гордєєв І.А., Самодуров Д.В. Визначення функціональних ніш різального інструменту методами імітаційного моделювання. Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку. Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції 29–31 травня 2018 року / Під заг. ред. В. Д. Ковальова. — Краматорськ: ДДМА, 2018. С. 21.

7.     Гузенко В.С., Федоров В.М., Ліфанов А.В. Вдосконалення торцевих фрез для чорнової обробки з тангенціальним кріпленням пластин. Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку. Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції 30 травня–1 червня 2017 року / Під заг. ред. В. Д. Ковальова. — Краматорськ: ДДМА, 2017. С. 23.

8.    Гузенко В.С., Соколов Є.П., Шевцов О.О. Автоматизована система контролю процесу глибокого свердління. . Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку. Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції 30 травня–1 червня 2017 року / Під заг. ред. В. Д. Ковальова. — Краматорськ: ДДМА, 2017. С. 22.

9.    Савченко О.С., Мельник М.С,. Гузенко В.С. Вдосконалення розточувальних збірних різців з вбудованими віброгасниками. Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку. Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції 30 травня–1 червня 2017 року / Під заг. ред. В. Д. Ковальова. — Краматорськ: ДДМА, 2017. С. 107.

16) участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю

 

17) досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років

Завідуючий галузевою науково-дослідною лабораторією «Підвищення техніко-економічної ефективності важких токарних верстатів», керівник науково-технічного центру «Інструмент» ДДМА 1989–1996 рр.

18) наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не менше двох років

 

 

19) інше (для ПТО)

 

Документи, що засвідчують рівень освіти та кваліфікацію працівника (додатии копії скан-документів)

 

 

Декан факультету машинобудування                                                                                                           В.Д. Кассов

Зав. кафедрою КМСІТ                                                                                                                                    Я.В. Васильченко

Ковальов Віктор Дмитрович

Інформація для ЄДЕБО

Найменування посади

Ректор

Факультет, на якому працює особа

Факультет машинобудування

Кафедра, на якій працює особа

Комп’ютеризовані мехатронні системи, інструменти і технології

Трудовий статус посади (основне місце роботи, сумісництво)

Основне місце роботи

ID(Ідентифікаційний код)

 

ПІБ

Ковальов Віктор Дмитрович

Дата народження

02.09.1962

Громадянство

Україна

Стать

Чоловіча

Дата, з якої працює

13.05.1985 р.

Стаж науково-педагогічної та/або наукової роботи. Тип(може  бути Науковий, науково-педагогічний, педагогічний.)

Науково-педагогічний 21 р.

Стаж науково-педагогічної та/або наукової роботи. Років

33 р.

Найменування навчальних дисциплін, які закріплені за викладачем, та кількість лекційних годин з кожної навчальної дисципліни

Спецкурс за напрямком магістерської роботи (5 годин)

Спеціальні розділи теорії механічної обробки матеріалів (30 годин)

Відомості про підвищення кваліфікації

м. Краматорськ, ДДМА, Центр післядипломної освіти та підвищення кваліфікації,

з 09.03. 2016 р.по 08.04. 2016 р. Наказ № 05-11від 05.03.2016 р. Свідоцтво про підвищення кваліфікації АА № 02070789/000264-16.

Професія

 

Педагогічне звання

 

Кваліфікаційна категорія

 

Розряд

 

Інформація про наукову діяльність:

 

основні публікації за напрямом

1.    Родічев Ю. М., Сорока О. Б., Ковальов В. Д., Васильченко Я. В., Шаповалов М. В. Прискорені випробування різальних пластин при інтенсивному контактному навантаженні. Вісник Донбаської державної машинобудівної академії : зб. наук. пр. Краматорськ, 2018. № 1 (43). С. 181–187.

2.    Shapovalov M. Kovalov V., Vasylchenko Y. Increase the productivity of hard-alloy tools for heavy machine tools by processing impulse magnetic field (Підвищення продуктивності твердосплавних інструментів для важких верстатів шляхом обробки імпульсним магнітним полем). Вісник ТНТУ. Тернопіль, 2018. № 4 (92). С. 52–59.\

3.    Кovalov V., Vasilchenko Y., Shapovalov M, Turmanidze R., Da?i? P. Impact of a Pulsed Magnetic Field on a Hard Alloy During Machining on Heavy Machine Tools. International Journal of Industrial Engineering and Management (IJIEM), Vol. 10 No 1, 2019, pp. 125-130. ISSN 2217-2661. DOI: 10.24867 / IJIEM-2019-1-125. (Scopus)

4.    Kovalov V., Vasilchenko Y., Turmanidze R., Da?i? P., Sukova T., Shapovalov M. The technique of designing high-power CNC lathes for enterprises of the heavy engineering industry. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Vol. 568 (2019) (Special Volume with: Annual Session of Scientific Papers "IMT ORADEA 2019"; Oradea, Felix Spa; Romania; 30-31 May 2019), Article no. 012119: pp. 1-6. ISSN 1757-8981. DOI: 10.1088/1757-899X/568/1/012119. (Web of Science)

5.    Kovalov V., Vasilchenko Y., Shapovalov M, Turmanidze R., Dašić P. Impact of a Pulsed Magnetic Field on a Hard Alloy During Machining on Heavy Machine Tools. International Journal of Industrial Engineering and Management (IJIEM), Vol. 10 No 1, 2019, pp. 125-130. ISSN 2217-2661. doi: 10.24867 / IJIEM-2019-1-125. 

науково - дослідні роботи

Науковий керівник тем НДР Донбаської державної машинобудівної академії:

Д-03-2013 «Розробка технологічних систем для екологічно ефективної обробки деталей енергетики на базі адаптивних багатоцільових важких верстатів» (№ держреєстрації – 0113U000607) (01. 2013 р. – 12. 2014 р.);

Д-03-2015 «Управління процесами механічної обробки деталей вітроенергетики з нових важкооброблюваних матеріалів на важких верстатах» (№ держреєстрації – 0115U003124) (01. 2015 р. – 12. 2017 р.);

Д 03-2019 «Нові верстати та надтверді інструменти для виготовлення виробів оборонного та енергетичного призначення з високоміцних матеріалів» (№ держреєстрації – 0115U003124) (01.01.2019р.  – 31.12. 2020 р.).

участь у конференціях і семінарах

1.   Development of the integral complex ofoptimal control of heavy machine tools adaptiv etechno logical system forwind-powerengineeringparts / V. Kovalov, Y. Vasilchenko, P. Dasic // 8TH INTERNATIONAL CONFERENCE INTERDISCIPLINARITY IN ENGINEERING, INTER-ENG 2014 : ProcediaTechnology, – Trstenik (Serbia), 2015.  –  Vol.19. –  P.145-152.

2.   Дослідження стійкості твердосплавних різальних інструментів, оброблених імпульсним магнітним полем, за допомогою форсованих методів випробувань / Ковальов В.Д., Васильченко Я.В., Шаповалов М.В. // Инженерия поверхности и реновация изделий: Матеріали  18-й Международноїнауково-технічної конференції, 04-08 червня 2018 р., Свалява, Закарпатская обл. – Київ: АТМ України, 2018. – С. 75-77.

3.   Основи проектування важких верстатів / Ковальов В.Д., Васильченко Я.В., Шаповалов М.В., Сукова Т.О. // Матеріали доповідей VIII Міжнародної науково-технічної конференції «Прогресивні технології у машинобудуванні PTME-2019», 04-08 лютого 2019 р., Івано-Франківськ – Яремче, 2019.– С. 75-77.

4.   Визначення опору руйнуванню і зношуванню різальних пластин при контактному навантаженні /Ковальов В.Д.,Родічев Ю.М., Сорока О.Б., Васильченко Я.В., Шаповалов М. В. // Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку. Матеріали тринадцятої Міжнародної науково-технічної конференції 2 - 4 червня 2015 року / Під заг. ред. В. Д. Ковальова. — Краматорськ: ДДМА, 2015. – С.82

5.   Ковальов В.Д., Васильченко Я.В., Шаповалов М.В. Математичні моделі для проектування важких верстатів в концепції «Індустрія 4.0». Проблеми інформатики та моделювання (ПІМ‑2019). Тези дев‘ятнадцятої міжнародної науково-технічної конференції. Харків – Одеса: НТУ «ХПІ», 2019. С. 14.

робота з аспірантами та докторантами

1.    Нестеренко В.М.

2.    Любович І.В.

3.    Саєнко М.О.

4.    Зєлік М.С.

5.    Коваленко А.В.

керівництво науковою роботою студентів

Буренок К.О.  I  місце у конкурсі студентських наукових робіт 2016р..

Додаткові показники, що визначають кваліфікацію працівника:

 

1)   наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або WebofScienceCoreCollection

1.    Kovalov V.,Vasilchenko Y.,Shapovalov M, Turmanidze R.,Dašić P. Impact of a Pulsed Magnetic Fieldon a Hard Alloy During Machiningon Heavy Machine Tools. International Journal of Industrial Engineering and Management (IJIEM), Vol. 10 No 1, 2019, pp. 125-130. ISSN 2217-2661. DOI: 10.24867 / IJIEM-2019-1-125. (Scopus)

2.    Kovalov V.,Vasilchenko Y.,Turmanidze R.,Dašić P., Sukova T., Shapovalov M. The technique of designing high-power CNC lathes for enterprises of the heavy engineering industry. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Vol. 568 (2019) (Special Volume with: Annual Session of Scientific Papers "IMT ORADEA 2019"; Oradea, Felix Spa; Romania; 30-31 May 2019), Article no. 012119: pp. 1-6. ISSN 1757-8981. DOI: 10.1088/1757-899X/568/1/012119. (Web of Science)

3. Kovalov V., Antonenko Y., Dašić P. Method of Structural Design of Heavy MachineTools. Interdisciplinarity in Engineering, INTER-ENG 2015: 9th International Conference, 8–9 October, 2015. Tirgu-Mures, Romania. Pp. 146-152. (Web of Science)

4. Vadim V. Khoroshaylo, Viktor D. Kovalov, Predrag Dasic. Efficiency improving of big diameter holes tooling on turning lathes.. In: Modern trends in material processing. Vol. 1: Scientific Monography. Edited by Predrag Dašić. Vrnjačka Banja: 2018. – 350 pр. ISBN 978-86-6075-065-7.

5. Improving of Vibration Resistance of Boring Tools by Big Diameter Holes Tooling on Lathe

Автор:: Khoroshailo, VadimKovalov, ViktorDasic, Predrag

Конференция: 9th International Conference on Interdisciplinarity in Engineering (INTER-ENG) Местоположение: UnivTirguMure, FacEngn, TirguMures, ROMANIA публ.: OCT 08-09, 2015

9TH INTERNATIONAL CONFERENCE INTERDISCIPLINARITY IN ENGINEERING, INTER-ENG 2015   Сериякниг: Procedia Technology   Том: 22   Стр.: 153-160   Опубликовано: 2016

6. Development of the integral complex of optimal control of heavy machine tools adaptive technological system for wind-power engineering parts

Автор:: Kovalov, ViktorVasilchenko, YanaDasic, Predrag

Конференция: 8th International Conference on Interdisciplinarity in Engineering (Inter-Eng) Местоположение: TirguMures, ROMANIA публ.: OCT 09-10, 2014

8TH INTERNATIONAL CONFERENCE INTERDISCIPLINARITY IN ENGINEERING, INTER-ENG 2014   Сериякниг: Procedia Technology   Том: 19   Стр.: 145-152   Опубликовано: 2015

7. Kostyk, V.O.; Kostyk, K.O.; Kovalov, V.D.; Turmanidze, R. &Dašić, P.: Increase of operational properties of tools and machine parts nitriding the powder mixture. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Vol. 568 (2019) (Special Volume with: Annual Session of Scientific Papers "IMT ORADEA 2019"; Oradea, Felix Spa; Romania; 30-31 May 2019), Article no. 012118: pp. 1-6. ISSN 1757-8981. doi: 10.1088/1757-899X/568/1/012118.

2)   наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях , включених до переліку наукових фахових видань України

1      Оцінка конструкційної міцності та особливостей руйнування модифікованих твердих сплавів / Родічев Ю.М., Сорока О.Б., Ковальов В.Д., Васильченко Я.В. // Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем. Збірник наукових праць. - Краматорськ, вип. № 34, 2015. - С.89-100.

2      Клименко Г. П. Васильченко Я. В., Шаповалов М. В. Качество и надежность эксплуатации сборных твердосплавных инструментов. Вісник Національного технічного університету ХПІ. Series: Techniques in a machine industry : зб. наук. пр. № 34 (1310) 2018. Харків, 2018. С. 34–39.

3      Родічев Ю. М.,Сорока О. Б., Ковальов В. Д., Васильченко Я. В.,Шаповалов М. В.Прискорені випробування різальних пластин при інтенсивному контактному навантаженні. Вісник Донбаської державної машинобудівної академії : зб. наук. пр. Краматорськ, 2018. № 1 (43). С. 181–187.

4      Shapovalov M.Kovalov V., Vasylchenko Y.Increase the productivity of hard-alloy tools for heavy machine tools by processing impulse magnetic field (Підвищення продуктивності твердосплавних інструментів для важких верстатів шляхом обробки імпульсним магнітним полем). Вісник ТНТУ. Тернопіль, 2018. № 4 (92). С. 52–59.

5      Шаповалов М. В., Ковальов В. Д., Васильченко Я. В. Вплив результатів виробничих випробувань твердосплавних різальних інструментів, зміцнених ОІМП на підвищення ефективності технологічного процесу різання.Сучасний стан наукових досліджень та технологій в промисловості. Харків, 2018. Вип. 4 (6). С. 84–92.

3 наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії

1 Soroka O.,Rodichev I., Shabetia O., Kovalov V., Vasilchenko Y., Shapovalov M. Strengthof tool materials. Moderntrendsinmaterialprocessing : сollectivemonograph / Editedby Predrag Dašić. VrnjačkaBanja, 2018. Рр. 185–217. ISBN 978-86-6075-065-7.

2 Vadim V. Khoroshaylo, Viktor D. Kovalov, Predrag Dasic. Efficiency improving of big diameter holes tooling on turning lathes.. In: Modern trends in material processing. Vol. 1: Scientific Monography. Edited by Predrag Dašić. Vrnjačka Banja: 2018. – 104-120 pр. ISBN 978-86-6075-065-7.

4 наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня

Захист кандидатських дисертацій : Гаков С. О. – 2009 р., Мельник  М. С. – 2009 р., Пономаренко О. В. – 2010 р., Антоненко Я. С. – 2019 р., докторської дисертації : Васильченко Я. В. – 2017 р.

5 участь у міжнародних наукових проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії”

 

6 проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною мовою в обсязі не менше 50 аудиторних годин на навчальний рік

 

7 робота у складі експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій МОН або галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, або Акредитаційної комісії, або їх експертних рад, або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН / зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради/ науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої освіти МОН

Член спеціалізованої секції Експертної ради Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки

8 виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/ члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання

Науковий керівник теми НДР Донбаської державної машинобудівної академії:

Дк-07-2018 «Підвищення енергоефективності мехатроннихверстатоінструментальних систем механічної обробки в умовах важкого машинобудування (09. 2018 р. – 06. 2023 р.).

Відповідальний виконавець тем НДР:

Д-03-2013 «Розробка технологічних систем для екологічно ефективної обробки деталей енергетики на базі адаптивних багатоцільових важких верстатів» (№ держреєстрації – 0113U000607) (01. 2013 р. – 12. 2014 р.);

Д-03-2015 «Управління процесами механічної обробки деталей вітроенергетики з нових важкооброблюваних матеріалів на важких верстатах» (№ держреєстрації – 0115U003124) (01. 2015 р. – 12. 2017 р.);

Д 03-2019 «Нові верстати та надтверді інструменти для виготовлення виробів оборонного та енергетичного призначення з високоміцних матеріалів» (№ держреєстрації – 0115U003124) (01.01.2019р.  – 31.12. 2020 р.);

ДЗ/61-2015 від 30 жовтня 2015 р. «Розроблення конструкцій і технологій виготовлення та складання комбінованих систем оперативного бронювання стаціонарних і пересувних об’єктів військового призначення із змінним рівнем захисту» (01.11.2015 р. по 31.12.2016 р.).

9 керівництво школярем, який зайняв призове місце III-IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, II-III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідних робіт учнів-членів Національного центру “Мала академія наук України”, участь у журі олімпіад чи конкурсів “Мала академія наук України”

 

10 організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/ інституту/ факультету/ відділення (наукової установи)/ філії/ кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/ відділу (наукової установи)/ навчально-методичного управління (відділу)/ лабораторії/ іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/ вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/ відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника

Ректор ДДМА

11 участь атестації наукових працівників як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше трьохразових спеціалізованих вчених рад)

Член спеціалізованої вченої ради Д12.105.02 при Донбаській державній машинобудівній академії (за спеціальністю 05.03.01 – «Процеси механічної обробки, верстати та інструменти» (133 – «Галузеве машинобудування» згідно з наказом МОН України № 419 від 12.04. 2016 р.))

12 наявність не менше п’яти авторських свідоцтв та / або патентів загальної кількістю два досягнення

Загальна кількість  патентів – 27.

1.     Спосіб оцінки якості різального інструменту і деталей машин/  Ковальов В. Д.,  Мирошниченко Ю. В., Клименко Г.П., Васильченко Я.В.: пат. на корисну модель 40077 Україна : МПК C21D 6/04. № 2000010205; заявл. 13.01.2000; опубл. 16.07.2001, бюл. № 6.

2.     Спосіб підвищення надійності твердосплавного різального інструменту: пат. на корисну модель 48884 Україна : МПК В27G 15/00. № u200910174; заявл. 07.10.2009; опубл. 12.04.2010, бюл. № 7.

3.    Спосіб обробки колісних пар рухомого складу на колесотокарному верстаті/КовальовВ. Д.,Гаков С.О., Васильченко Я.В., Пономаренко О.В., Бєлов М. О.: пат. на корисну модель 51951 Україна : МПК В61В 12/00. № u201000692; заявл. 25.01.2010; опубл. 10.08.2010, бюл. № 15.

4.     Система вимірювання розмірного зносу інструменту/ Мельник М.С., Ковальов В. Д., Васильченко Я.В., Полуніна Л.В. : пат. на корисну модель 64961 Україна : МПК В23В 25/00. № u201104723; заявл. 18.04.2011; опубл. 25.11.2011, бюл. № 22.

5.     Зразок для оцінки міцності різальної частини твердосплавного інструменту шляхом його випробування на консольний згин/Родічев Ю.М., Сорока О.Б., Новогрудський Л.С., Ковальов В. Д., Васильченко Я.В.: пат. на корисну модель 89666 Україна : МПК G01N 3/00. № u201314289; заявл. 06.12.2013; опубл. 25.04.2014, бюл. № 8.

13 наявність виданих навчально-методичних посібників/ посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/ практикумів/ методичних вказівок/ рекомендацій загальною кількістю три найменування

 

14 керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/ журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком/ проблемною групою, керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів, керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Параолімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України, виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту, виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань, керівництво спортивною делегацією, робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу.

 

15) наявність науково–популярних та / або консультаційних (дорадчих) та / або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій

1 Дослідження стійкості твердосплавних різальних інструментів, оброблених імпульсним магнітним полем, за допомогою форсованих методів випробувань / Ковальов В.Д., Васильченко Я.В., Шаповалов М.В. // Инженерия поверхности и реновація изделий: Материалы 18-й Международной научно-технической конференции, 04-08 июня 2018 г., г. Свалява, Закарпатская обл. – Киев: АТМ Украины, 2018. – С. 75-77.

2 Основи проектування важких верстатів / Ковальов В.Д., Васильченко Я.В., Шаповалов М.В., Сукова Т.О. // Матеріали доповідей VIII Міжнародної науково-технічної конференції «Прогресивні технології у машинобудуванні PTME-2019», 04-08 лютого 2019 р., г. Івано-Франківськ – Яремче, 2019.– С. 75-77.

3 Ковальов В.Д., Васильченко Я.В., Шаповалов М.В.Математичні моделі для проектування важких верстатів в концепції «Індустрія 4.0». Проблеми інформатики та моделювання (ПІМ‑2019). Тези дев‘ятнадцятої міжнародної науково-технічної конференції. Харків – Одеса: НТУ «ХПІ», 2019. С. 14.

4 Ковальов В.Д., Васильченко Я.В., Сукова Т.А., Буренок К.К. //Підвищення ефективності важкого металорізального обладнання на основі визначення його раціональних технічних та конструктивних параметрів. // Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку : матеріали XIV Міжнародної науково-технічної конференції 30 травня — 1 червня 2017 року / за заг. ред. В. Д. Ковальова, д-ра техн. наук — Краматорськ : ДДМА, 2017. С 12

5 O. Soroka,  I. Rodichev, O. Shabetia, V. Kovalov, Y. Vasilchenko. //Characteristics of structural strength of tool materials under heavy machining. // Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку : матеріали XIV Міжнародної науково-технічної конференції 31 травня — 3 червня 2016 року / за заг. ред. В. Д. Ковальова, д-ра техн. наук — Краматорськ : ДДМА, 2016. С 5.

6 Новітні технології виготовлення зубчастих коліс. / Ковальов В.Д., Васильченко Я.В., Волошин О.І., Статкевич О.В., Іванов С.О., Клочко О.О., Рябченко С.В.. // Оборудование и інструмент для профессионолов 2017.№ 5 С. 76-77.

16) участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю

Член Асоціації технологів-машинобудівників України (посвідчення № 0037; рішення Правління від 14 лютого 2019 року, прот. № 1).

17) досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років

 

18)наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не менше двох років

Голова Донецького наукового центру Національної Академії наук і Міністерства освіти і науки України, Голова Ради ректорів вищих навчальних закладів Донецької і Луганської областей, Керівник відокремленого підрозділу Всеукраїнської громадської організації «Спортивна студентська спілка України» у Донецькій області, Член Наукової ради Національної Академії наук України з проблем навколишнього середовища і сталого розвитку.

19) інше (для ПТО)

 

Документи, що засвідчують рівень освіти та кваліфікацію працівника (додатии копії скан-документів)

 

Декан факультету машинобудування                                                                                                           В.Д. Кассов

Антоненко Яна Сергіївна

Інформація для ЄДЕБО

Найменування посади

Асистент кафедри

Факультет, на якому працює особа

Факультет машинобудування

Кафедра, на якій працює особа

Комп’ютеризовані мехатронні системи, інструменти і технології

Трудовий статус посади (основне місце роботи, сумісництво)

Основне місце роботи

ID(Ідентифікаційний код)

 

ПІБ

Антоненко Яна Сергіївна

Дата народження

16.10.1982

Громадянство

Україна

Стать

Жіноча

Дата, з якої працює

01.09.2006р.

Стаж науково-педагогічної та/або наукової роботи. Тип(може  бути Науковий, науково-педагогічний, педагогічний.)

Науково-педагогічний

Стаж науково-педагогічної та/або наукової роботи. Років

13 років

Найменування навчальних дисциплін, які закріплені за викладачем, та кількість лекційних годин з кожної навчальної дисципліни

Сучасні програмні засоби у наукових дослідженнях – 30 годин;

Експлуатація, ремонт і модернізація верстатного обладнання – 36 годин;

Експлуатація та обслуговування машин – 18 годин.

Відомості про підвищення кваліфікації

Захист дисертації «Підвищення точності важких токарних верстатів шляхом управління параметрами несучої системи». На підставі рішення Атестаційної колегії від 20 червня 2019 отримано диплом ДК№ 052677

Професія

 

Педагогічне звання

 

Кваліфікаційна категорія

 

Розряд

 

Інформація про наукову діяльність:

 

основні публікації за напрямом

1     Kovalov V., Antonenko Y., DašićP. Method of Structural Design of Heavy Machine Tools. Interdisciplinarity in Engineering, INTER-ENG 2015: 9th International Conference, 8–9 October, 2015. Tirgu-Mures, Romania. Pp. 146-152.

2     Ковальов В. Д. Антоненко Я. С. Підвищення працездатності важких токарних верстатів з урахуванням збереження точності. ІІІ Всеукраїнська науково-технічна конференція «Прогресивні технології в машинобудуванні»: зб. наук. праць 2–6 лютого 2015р. Львів, 2015. С. 53–55.

3     Ковальов В. Д., Антоненко Я. С., Виганяйло Б. Ю. Натурні випробування крутної жорсткості станин важких токарних верстатів. Вісник НТУ «ХПІ». Технологія в машинобудуванні. Харків, 2017. 26 (1248). С. 94-98.

4     Антоненко Я. С. Натурні випробування жорсткості станин важких токарних верстатів. Міжвузівський збірник «НАУКОВІ НОТАТКИ». Луцьк, 2017. Вип. № 60. С. 36–42.

5     Мельник М. С., Антоненко Я. С. Дослідницький комплекс для контролю якості зварних станин важких верстатів. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Технології в машинобудуванні. № 34 (1310). 2018. С. 21–28.

6     Ковальов В.Д., Мельник М.С., Антоненко Я.С. Адаптивна система управління похибками обробки виробу з урахуванням геометричних відхилень несучої системи та температурних деформацій Міжвузівський збірник "НАУКОВІ НОТАТКИ". Луцьк, 2019. Випуск № 65 – с.101-105.

науково - дослідні роботи

Виконавець НДР:

1№0102U001664;

2 №0105U002445;

3 №0109U002669;

4  №0114U002757

участь у конференціях і семінарах

1.    Антоненко Я. С. Повышение точности обработки крупногабаритных нежестких деталей за счет адаптивного управления формообразующими движениями станков. Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку: матеріали 12-ї Міжнародної науково-технічної конференції 23–24 вересня 2014 р. / за заг. ред. В. Д. Ковальова. Краматорськ, 2014.

2.    Антоненко Я. С. Ковалев В. Д. Повышение точности обработки крупногабаритных нежестких деталей за сет управления точностьют ехнологической системы тяжелых станков. Машинобудування України очима молодих: прогресивні ідеї - наука - виробництво : тези доповідей XIV Всеукраїнської молодіжної науково-технічної конференції, 27–31 жовтня 2014 р. / відп. за вип. В. О. Залога. Суми, 2014. С. 5–6.

3.    Антоненко Я. С., Ковалев В. Д., Любович И. В., Попов А.  Анализ факторов влияния различных видов погрешностей на точность при обработке на тяжелых токарных станках. Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку: матеріали 12-ї Міжнародної науково-технічної конференції 2–4 червня 2014 р. / за заг. ред. В. Д. Ковальова. Краматорськ, 2014. С. 20. 100 с.

4.    Антоненко Я. С. Моделирование формообразующих движений токарного станка. Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку: матеріали 13-ї Міжнародної науково-технічної конференції 2–4 червня 2015 р. / за заг. ред. В. Д. Ковальова. Краматорськ, 2015. 100 с.

5.    Ковальов В. Д., Антоненко Я. С. Перехід від простору технологічних параметрів до траєкторій формоутворюючих рухів з метою забезпечення заданої геометричної точності важкого токарного верстата. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті заслуженого винахідника України академіка АН вищої школи України, доктора технічних наук, професора Нагорняка С. Г. (Україна, м. Тернопіль, 11–12 травня 2017 р.). Тернопіль, 2017. С. 12–13.

6.    Ковальов В. Д., Антоненко Я. С. Проектування важких верстатів з урахуванням результатів експериментальних натурних досліджень. Машинобудування очима молодих: прогресивні ідеї – наука – виробництво: тези доповіді на XVII Всеукраїнській науково-практичній конференції, 1–3 листопада 2017 р. Чернігів, – Краматорськ, 2017.

7.     IMPROVING THE ACCURACY OF HEAVY LATHES Viktor Kovalov, Yana Antonenko, Marina Saenko // SUSTAINABLE INDUSTRIAL PROCESSING SUMMIT AND EXHIBITION Volume 1: Intl. Symp. FLOGEN, 2018

робота з аспірантами та докторантами

 

керівництво науковою роботою студентів

 

Додаткові показники, що визначають кваліфікацію працівника:

 

1)    наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або WebofScienceCoreCollection

1.    Kovalov V., Antonenko Y., DašićP. Method of Structural Design of Heavy MachineTools. Interdisciplinarity in Engineering, INTER-ENG 2015: 9th International Conference, 8–9 October, 2015. Tirgu-Mures, Romania. Pp. 146-152. (Web of Science)

2)    наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях , включених до переліку наукових фахових видань України

1      Ковальов В. Д. Антоненко Я. С. Підвищення працездатності важких токарних верстатів з урахуванням збереження точності. ІІІ Всеукраїнська науково-технічна конференція «Прогресивні технології в машинобудуванні»: зб. наук. праць 2–6 лютого 2015р. Львів, 2015. С. 53–55.

2      Ковальов В. Д., Антоненко Я. С., Виганяйло Б. Ю. Натурні випробування крутної жорсткості станин важких токарних верстатів. Вісник НТУ «ХПІ». Технологія в машинобудуванні. Харків, 2017. 26 (1248). С. 94-98.

3      Антоненко Я. С. Натурні випробування жорсткості станин важких токарних верстатів. Міжвузівський збірник «НАУКОВІ НОТАТКИ». Луцьк, 2017. Вип. № 60. С. 36–42.

4      Мельник М. С., Антоненко Я. С. Дослідницький комплекс для контролю якості зварних станин важких верстатів. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Технології в машинобудуванні. № 34 (1310). 2018. С. 21–28.

5      Ковальов В.Д., Мельник М.С., Антоненко Я.С. Адаптивна система управління похибками обробки виробу з урахуванням геометричних відхилень несучої системи та температурних деформацій Міжвузівський збірник "НАУКОВІ НОТАТКИ". Луцьк, 2019. Випуск № 65 – с.101-105.

3)    наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії

1. INCREASE THE ACCURACY OF HEAVY LATHES BY CONTROLLING THE PARAMETERS OF THE CARRIER SYSTEM Viktor D. Kovalov, Yana S. Antonenko, Vladislav M. Nesterenko //Modern trends in material processing. Collective monograph. EditedbyPredragDašić. VrnjačkaBanja: 2018. (монографія).

4)    наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня

 

 

5)    участь у міжнародних наукових проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії”

 

 

6)    проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною мовою в обсязі не менше 50 аудиторних годин на навчальний рік

 

 

7)    робота у складі експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій МОН або галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, або Акредитаційної комісії, або їх експертних рад, або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН / зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради/ науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої освіти МОН

 

8)    виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/ члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання

 

9)    керівництво школярем, який зайняв призове місце III-IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, II-III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідних робіт учнів-членів Національного центру “Мала академія наук України”, участь у журі олімпіад чи конкурсів “Мала академія наук України”

 

10)             організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/ інституту/ факультету/ відділення (наукової установи)/ філії/ кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/ відділу (наукової установи)/ навчально-методичного управління (відділу)/ лабораторії/ іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/ вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/ відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника

 

Голова ради з виховної роботи ДДМА

11)             участь атестації наукових працівників як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше трьохразових спеціалізованих вчених рад)

 

 

12)             наявність не менше п’яти авторських свідоцтв та / або патентів загальної кількістю два досягнення

 

13)              наявність виданих навчально-методичних посібників/ посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/ практикумів/ методичних вказівок/ рекомендацій загальною кількістю три найменування

 

14)              керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/ журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком/ проблемною групою, керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів, керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Параолімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України, виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту, виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань, керівництво спортивною делегацією, робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу.

 

15) наявність науково–популярних та / або консультаційних (дорадчих) та / або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій

1.    Антоненко Я. С. Ковалев В. Д. Повышение точности обработки крупногабаритных нежестких деталей за сет управления точностью технологической системы тяжелых станков. Машинобудування України очима молодих: прогресивні ідеї - наука - виробництво : тези доповідей XIV Всеукраїнської молодіжної науково-технічної конференції, 27–31 жовтня 2014 р. / відп. за вип. В. О. Залога. Суми, 2014. С. 5–6.

2.    Антоненко Я. С. Моделирование формообразующих движений токарного станка. Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку: матеріали 13-ї Міжнародної науково-технічної конференції 2–4 червня 2015 р. / за заг. ред. В. Д. Ковальова. Краматорськ, 2015. 100 с.

3.    Ковальов В. Д., Антоненко Я. С. Перехід від простору технологічних параметрів до траєкторій формоутворюючих рухів з метою забезпечення заданої геометричної точності важкого токарного верстата. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті заслуженого винахідника України академіка АН вищої школи України, доктора технічних наук, професора Нагорняка С. Г. (Україна, м. Тернопіль, 11–12 травня 2017 р.). Тернопіль, 2017. С. 12–13.

4.    Ковальов В. Д., Антоненко Я. С. Проектування важких верстатів з урахуванням результатів експериментальних натурних досліджень. Машинобудування очима молодих: прогресивні ідеї – наука – виробництво: тези доповіді на XVII Всеукраїнській науково-практичній конференції, 1–3 листопада 2017 р. Чернігів, – Краматорськ, 2017.

5.    Анциферова О.О., Камчатна-Степанова К. В., Васильченко Я. В., Шаповалов М. В., Антоненко Я. С. Технологія експериментальних досліджень високопродуктивного зубофрезерування загартованих крупномодульних зубчастих коліс. Abstracts of the 6th International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. Liverpool, United Kingdom. 2020. Pp. 418–423. URL: http://sci-conf.com.ua. ISBN 978-92-9472-193-8.

16) участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю

Посвідчення №00113 член Асоціації технологів-машинобудівників України. Рішення Правління від 14 лютого 2019 року, прот. №1.

17) досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років

 

18)наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не менше двох років

 

19) інше (для ПТО)

 

Документи, що засвідчують рівень освіти та кваліфікацію працівника (додати копії скан-документів)

 

 

 

Декан факультету машинобудування                                                                                                                  В.Д. Кассов

Зав. кафедрою КМСІТ                                                                                                                                        Я.В. Васильченко

Науково-інноваційний центр HEIDENHAIN

Студентське життя КМСІТ

Студентське життя

Програми дисциплін КМСІТ

Програми дисциплін за ОПП магістрa 2018

РПНД - Дослідження та випробування верстатів і верстатних комплексів

РПНД-CAD_CAM системи

РПНД-Автоматизоване проектування інструментів

РПНД-Автоматизований електропривод верстатних комплексів

РПНД-Високі технології в машинобудуванні

РПНД-Інструментальні системи та інструментальне забезпечення

РПНД-Мехатронні системи

РПНД-Моделювання та оптимізація технологічних систем

РПНД-Наукова робота та принципи її організації

РПНД-Системи автоматизованного проектування верстaтів

РПНД-Сучасні фізичні та математичні методи досліджень

РПНД-Наскрізна практична підготовка магістрів-2018

Програми дисциплін за ОПП магістрa 2019

РПНД - Дослідження та випробування верстатів і верстатних комплексів

РПНД-CAD_CAM системи

РПНД-Автоматизоване проектування верстатів

РПНД-Автоматизоване проектування інструментів

РПНД-Високі технології в машинобудуванні

РПНД-Мехатронні системи

РПНД-Моделювання та оптимізація технологічних систем

РПНД-Наукова робота та принципи її організації

РПНД-Основи сучасних теорій управління якістю технологічних систем

Програми дисциплін за ОНП магістрa

РПНД-CAD_CAM-ОНП магістра 2019

РПНД-Автоматизоване проектування верстатів-ОНП магістра-2019

РПНД-Автоматизоване проектування інструментів-ОНП магістра-2019

РПНД-Високі технології в машинобудуванні-ОНП магістра-2019

РПНД-Дослідження та випробування верстатів та верстатних комплексів-ОНП магістра-2019

РПНД-Компютерні системи інженерного аналізу-ОНП магістра-2019

РПНД-Мехатронні системи-ОНП магістра-2019

РПНД-Наукова робота та принципи її організації-ОНП магістра-2019

РПНД-Основи сучасних теорій управління якістю технологічних систем-ОНП магістра-2019

РПНД-Сучасні фізичні та математичні методи досліджень-ОНП магістра-2019

Магістр з галузевого машинобудування (ПМОВІ)

Детальніше...

Магістр з галузевого машинобудування (ВМІВМП)

Детальніше...

Магістр з галузевого машинобудування (КМСІТ)

Детальніше...

Бакалавр з галузевого машинобудування (ВМІВМП)

Детальніше...

Бакалавр з галузевого машинобудування (КМСІТ)

Детальніше...