ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Гузенко Віталій Семенович ms

Інформація для ЄДЕБО

Найменування посади

Професор

Факультет, на якому працює особа

Факультет машинобудування

Кафедра, на якій працює особа

Комп’ютеризовані мехатронні системи, інструменти та технології

Трудовий статус посади (основне місце роботи, сумісництво)

Основне місце роботи

ID (Ідентифікаційний код)

 

ПІБ

Гузенко Віталій Семенович

Дата народження

26 липня 1948 року

Громадянство

Україна

Стать

чоловіча

Дата, з якої працює

6. 08. 1966 року

Стаж науково-педагогічної та/або наукової роботи. Тип (може  бути Науковий, науково-педагогічний, педагогічний.)

науково-педагогічний 20 років

 

Стаж науково-педагогічної та/або наукової роботи. Років

науковий – 20 років

Найменування навчальних дисциплін, які закріплені за викладачем, та кількість лекційних годин з кожної навчальної дисципліни

Другий (магістерський) рівень:

1.    Комп’ютерні системи інженерного аналізу – 30 годин,

2.     Спецкурс за напрямком магістерської роботи – 5 годин.

Перший (бакалаврський) рівень:

Технологія верстатобудування – 62 години,

Відомості про підвищення кваліфікації

м. Краматорськ, ДДМА, Центр післядипломної освіти та підвищення кваліфікації, з 09.03. 2016 р. по 08.04. 2016 р. Наказ № 05-11 від 05.03.2016 р. Свідоцтво АА № 2070789/000004-16

Професія

 

Педагогічне звання

 

Кваліфікаційна категорія

 

Розряд

 

Інформація про наукову діяльність:

 

основні публікації за напрямом

1   Клименко Г. П., Гузенко В. С., Полупан И. И. Исследование влияния усилий закрепления режущей пластины по цилиндрическому отверстию на динамические характеристики сборного резца. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Технології в машинобудуванні. – Х. : НТУ «ХПІ». – 2015. – № 4 (1113).

2   Хорошайло В. В., Гузенко В. С., Миранцов С. Л. Повышение виброустойчивости расточных резцов при обработке отверстий большого диаметра на токарно-винторезных станках. Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем. Збірник наукових праць. – Краматорськ, вип. № 35, 2014. С. 131-134.

3     Влияние технологического воздействия на обеспечение эксплуатационных свойств тяжелонагруженных закаленных крупномодульных зубчатых колес на основе применения комплексных параметров их состояния / А. А. Клочко, Е. В. Мироненко, В. С. Гузенко, С. А. Гаков, А. Н. Кравцов // Надежность инструмента и оптимизация технологических систем : сб. науч. тр. – Краматорск : ДГМА, 2014. – Вып. 35. – С. 35–47.

4      Повышение виброустойчивости расточных резцов при обработке отверстий большого диаметра на токарно-винторезных станках / Хорошайло В. В., Гузенко В. С., Миранцов С. Л. // Надежность инструмента и оптимизация технологических систем : сб. науч. тр. – Краматорск : ДГМА, 2014. – Вып. 35. – С. 131–135.

5     Компьютерное моделирование напряженно-деформированного состояния расточных резцов / Гузенко В. С., Хорошайло В. В., Соловьев В. В. // Надежность инструмента и оптимизация технологических систем : сб. науч. тр. – Краматорск : ДГМА, 2013. – Вып. 32. – С. 413–417.

 

науково - дослідні роботи

Керівник тем НДР:

1.    Д–01–11 «Розробка енергоефективних процесів та інструментальних систем механічної обробки в умовах важкого машинобудування» Державний реєстраційний номер:  0111U000882 ( 2011 – 2012р.)

2.     Д–-01–15 «Підвищення енергоефективності процесів механообробки на основі багатокритеріальної оптимізації параметрів технологічних систем важкого машинобудування»: Державний реєстраційний номер: ): 0115U003122 (2015 –2016р.)

Відповідальний виконавець тем НДР:

1.    Дк-01-2014 “ Підвищення надійності та продуктивності комп’ютеризованих мехатронних верстатоінструментальних систем важкого машинобудування.” з 01.01.2014 по 31.12.2018р.

2.     Д-01-2015 «Підвищення енергоефективності процесів механообробки на підставі багатокритеріальної оптимізації параметрів технологічних систем важкого машинобудування» з 01.01.2015 по 31.12.2016р.

участь у конференціях і семінарах

1.    Мироненко Е.В., Гузенко В.С., Миранцов С.Л., Фомин Д.Г., Нелуп А.В. Диагностический стенд для исследований динамических характеристик блочных резцов Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку. Матеріали тринадцятої Міжнародної науково-технічної конференції 2–4 червня 2015 року / Під заг. ред. В. Д. Ковальова. — Краматорськ: ДДМА, 2015. С. 71.

2.    Гузенко В.С., Мироненко Е.В., Миранцов С.Л., Шторгин Д.Г., Мокляк А. Исследование динамических характеристик токарной технологической системы слиткоразрезных станков Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку : матеріали XIV Міжнародної науково-технічної конференції 31 травня–3 червня 2016 року / за заг. ред. В. Д. Ковальова, д-ра техн. наук — Краматорськ : ДДМА, 2016. С. 22.

3.     Мельник М.С., Гузенко В.С. Математическая модель вынужденных колебаний режущего инструмента со встроенным элементом вязкого трения. Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку : матеріали XIV Міжнародної науково-технічної конференції 31 травня–3 червня 2016 року / за заг. ред. В. Д. Ковальова, д-ра техн. наук — Краматорськ : ДДМА, 2016.  С. 63.

4.    Гузенко В.С., Сытник М.Ю., Денщик К.В. Повышение энергоэффенктивности процесса чернового торцевого фрезерования Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку. Матеріали
Міжнародної  науково-технічної конференції 30 травня –1 червня 2017 року / Під заг. ред. В. Д. Ковальова. – Краматорськ: ДДМА, 2017. С. 23.

5.    Мироненко Є.В., Гузенко В.С., Калініченко В.В., Носков В.В. Використання твердих сплавів зі зносостійкими покриттями при напівчистовій токарній обробці валків прокатних станів. Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку. Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції 30 травня–1 червня 2017 року / Під заг. ред. В. Д. Ковальова. — Краматорськ: ДДМА, 2017. С. 62.

6.    Гузенко В.С., Гордєєв І.А., Самодуров Д.В. Визначення функціональних ніш різального інструменту методами імітаційного моделювання. Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку. Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції 29–31 травня 2018 року / Під заг. ред. В. Д. Ковальова. — Краматорськ: ДДМА, 2018. С. 21.

7.     Гузенко В.С., Федоров В.М., Ліфанов А.В. Вдосконалення торцевих фрез для чорнової обробки з тангенціальним кріпленням пластин. Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку. Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції 30 травня–1 червня 2017 року / Під заг. ред. В. Д. Ковальова. — Краматорськ: ДДМА, 2017. С. 23.

8.    Гузенко В.С., Соколов Є.П., Шевцов О.О. Автоматизована система контролю процесу глибокого свердління. . Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку. Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції 30 травня–1 червня 2017 року / Під заг. ред. В. Д. Ковальова. — Краматорськ: ДДМА, 2017. С. 22.

9.    Савченко О.С., Мельник М.С,. Гузенко В.С. Вдосконалення розточувальних збірних різців з вбудованими віброгасниками. Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку. Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції 30 травня–1 червня 2017 року / Під заг. ред. В. Д. Ковальова. — Краматорськ: ДДМА, 2017. С. 107.

робота з аспірантами та докторантами

Подгора Є.А. Исследование и многокритериальная оптимизация торцовых фрез для тяжелых станков – 1996г.

Васильченко Я.В. Підвищення ефективності експлуатації збірних різців в умовах ускладненого стружкодробління – 1999р.

Міранцов С.Л. Підвищення ефективності збірних різців для важких верстатів шляхом забезпечення міцності різальної частини на стадії проектування – 2002р.

Хорошайло В.В. Підвищення ефективності розточування отворів на токарних верстатах шляхом створення вібростійкої інструментальної системи. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук – 2016 р.

Полупан І. І. Підвищення ефективності процесу відновлення профілю колісних пар збірними різцями. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук – 2016р.

керівництво науковою роботою студентів

Керівник наукової роботи  студентки Власенко Дарії Вікторівни – I місце на Всеукраїнській конкурсі студентських робіт зі спеціальності «Інструментальне виробництво» 2013 рік.

Додаткові показники, що визначають кваліфікацію працівника:

 

1)   наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection

Kovalov V. Research of the construction parameters in elements of fastening of tip on the durability of split cup-tip tool / V. Kovalov, V. Guzenko, I. Polupan // 9th International Quality Conference: Conference manual.  – Kraguevac, Serbia : Center for Quality, Faculty of  Engineering, University of Kraguevac, 2015. – Scientific Focus 1. – P. 94-98. – ISBN 978-86-6335-015-1.

http://www.cqm.rs/2015/cd1/pdf/papers/focus_1/009.pdf

2)   наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях , включених до переліку наукових фахових видань України

1   Клименко Г. П., Гузенко В. С., Полупан И. И. Исследование влияния усилий закрепления режущей пластины по цилиндрическому отверстию на динамические характеристики сборного резца. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Технології в машинобудуванні. – Х. : НТУ «ХПІ». – 2015. – № 4 (1113).

2   Хорошайло В. В., Гузенко В. С., Миранцов С. Л. Повышение виброустойчивости расточных резцов при обработке отверстий большого диаметра на токарно-винторезных станках. Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем. Збірник наукових праць. – Краматорськ, вип. № 35, 2014. С. 131-134.

3      Влияние технологического воздействия на обеспечение эксплуатационных свойств тяжелонагруженных закаленных крупномодульных зубчатых колес на основе применения комплексных параметров их состояния / А. А. Клочко, Е. В. Мироненко, В. С. Гузенко, С. А. Гаков, А. Н. Кравцов // Надежность инструмента и оптимизация технологических систем : сб. науч. тр. – Краматорск : ДГМА, 2014. – Вып. 35. – С. 35–47.

4      Повышение виброустойчивости расточных резцов при обработке отверстий большого диаметра на токарно-винторезных станках / Хорошайло В. В., Гузенко В. С., Миранцов С. Л. // Надежность инструмента и оптимизация технологических систем : сб. науч. тр. – Краматорск : ДГМА, 2014. – Вып. 35. – С. 131–135.

5     Компьютерное моделирование напряженно-деформированного состояния расточных резцов / Гузенко В. С., Хорошайло В. В., Соловьев В. В. // Надежность инструмента и оптимизация технологических систем : сб. науч. тр. – Краматорск : ДГМА, 2013. – Вып. 32. – С. 413–417.

3)   наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії

1.    Сборный твердосплавный инструмент: производственно-практическое издание / Г. Л. Хает [и др.]; ред.: Г. Л. Хает. - Москва: Машиностроение, 1989. - 254 с.: ил. - (Библиотека инструментальщика). - ISBN 5-217-00452-5:

2.     Теория проектирования инструмента /Хает Г.Л., Гузенко В.С., и др.: Донбасская гос. машиностроительная академия Краматорськ: ДГМА, 1994. – 370 с.

3.     Системный анализ: оптимизация и принятие решений в механообработке / Г. Г. Коткин [и др.]; ред. В. С. Гузенко; Донбасская гос. машиностроительная академия. - Краматорск: 1998. - 234 с. - ISBN 5-7763-8566-0

4.     Вопросы оптимизации в металлообработке и исчисление вероятностей/ Г. Г. Коткин [и др.] ; ред. В. С. Гузенко. - Краматорск: ДГМА, 1999. - 222 с. - (Надежность. Информатика. Управление). - ISBN 966-95591-2-Х

5.     Теоретические предпосылки оптимального управления на станках с ЧПУ: монография / В. С. Гузенко [и др.] ; Донбас. гос. машиностроит. акад. - Краматорск : ДГМА, 2011. - 136 с.: рис. - Бібліогр.: с. 135. - 300 экз. - ISBN 978-966-379-518-8

6.     Энергосбережение в металлообработке [Текст] : монография / В. С. Гузенко, А. В. Маковецкий, Е. В. Мироненко и др. ; Донбас. гос. машиностроит. акад. - Краматорск : ДГМА, 2007. - 263 с.: ил. - Библиогр. : с. 255-263. - ISBN 978-966-379-227-9:

7.     Клименко Г.П. Експлуатація збірних різців: монографія / Клименко Г. П., Мироненко Є. В., Гузенко В. С., Васильченко Я. В., Шаповалов М. В. // Краматорськ : ДДМА, 2015. – 83 с. УДК 621.9.02 ISВN: 978-966-379-732-8.

4)   наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня

Подгора Є.А. Исследование и многокритериальная оптимизация торцовых фрез для тяжелых станков – 1996г.

Васильченко Я.В. Підвищення ефективності експлуатації збірних різців в умовах ускладненого стружкодробління – 1999р.

Міранцов С.Л. Підвищення ефективності збірних різців для важких верстатів шляхом забезпечення міцності різальної частини на стадії проектування – 2002р.

Хорошайло В.В. Підвищення ефективності розточування отворів на токарних верстатах шляхом створення вібростійкої інструментальної системи. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук – 2016 р.

Полупан І. І. Підвищення ефективності процесу відновлення профілю колісних пар збірними різцями. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук – 2016р.

5)   участь у міжнародних наукових проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії”

 

6)   проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною мовою в обсязі не менше 50 аудиторних годин на навчальний рік

 

7)   робота у складі експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій МОН або галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, або Акредитаційної комісії, або їх експертних рад, або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН / зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради/ науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої освіти МОН

 

 

8)   виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/ члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання

Керівник тем НДР:

Д–01–11 «Розробка енергоефективних процесів та інструментальних систем механічної обробки в умовах важкого машинобудування» Державний реєстраційний номер:  0111U000882 ( 2011 – 2012р.)

Д–-01–15 «Підвищення енергоефективності процесів механообробки на основі багатокритеріальної оптимізації параметрів технологічних систем важкого машинобудування»: Державний реєстраційний номер: ): 0115U003122 (2015 –2016р.)

Відповідальний виконавець тем НДР:

Дк-01-2014 “ Підвищення надійності та продуктивності комп’ютеризованих мехатронних верстатоінструментальних систем важкого машинобудування.” з 01.01.2014 по 31.12.2018р.

Д-01-2015 «Підвищення енергоефективності процесів механообробки на підставі багатокритеріальної оптимізації параметрів технологічних систем важкого машинобудування» з 01.01.2015 по 31.12.2016р.

Член редакційної колегії наукового видання: Збірник наукових праць «Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем» – Краматорськ, ДДМА.

 

9)   керівництво школярем, який зайняв призове місце III-IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, II-III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідних робіт учнів-членів Національного центру “Мала академія наук України”, участь у журі олімпіад чи конкурсів “Мала академія наук України”

 

10)             організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/ інституту/ факультету/ відділення (наукової установи)/ філії/ кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/ відділу (наукової установи)/ навчально-методичного управління (відділу)/ лабораторії/ іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/ вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/ відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника

 

11)             участь атестації наукових працівників як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше трьохразових спеціалізованих вчених рад)

Член постійної спеціалізованої вченої ради К12.105.02 у Донбаській державній машинобудівній академії (2014 – 2017 р.)

12)             наявність не менше п’яти авторських свідоцтв та / або патентів загальної кількістю два досягнення

1   Пат. 108585 Україна. МПК В23В 27/16. ЗБІРНИЙ ВІДРІЗНИЙ РІЗЕЦЬ. / Гузенко В.С., Міранцов С.Л., Мироненко Є.В., Трунов В.В. № u201600087. –опуб. 25.07.2016, бюл. № 14/2016.

2. Пат. 108978 Україна. МПК В23В 27/16. ЗБІРНИЙ РІЗЕЦЬ ДЛЯ ВАЖКИХ ВЕРСТАТІВ. / Гузенко В.С., Гах В.М., Гуржий Н.С. № u201600380. – опуб. 10.08.2016, бюл. № 15/2016.

3. Пат. 122069 Україна. МПК В23В 27/16. ЗБІРНИЙ РІЗАЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ. / Гузенко В.С., Міранцов С.Л., Мироненко Є.В., Мельник М.С. №3u201706667. –опуб. 26.12.2017, бюл. № 24/2017.

4. Пат. 122452 Україна. МПК В23В 27/16. ЗБІРНИЙ РІЗАЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ. / Гузенко В.С., Гах В.М., Хорошайло В.В., Кінденко М.І. № u201707296. –опуб. 10.01.2018, бюл. № 1/2018.

5. Пат. 126816 Україна. МПК В23В 27/16. ЗБІРНИЙ РІЗЕЦЬ. / Гузенко В.С., Гах В.М., Калініченко В.В.,  Хорошайло В.В., № u201800209. –опуб. 10.07.2018, бюл. № 13/2018..

6. Пат. 127144 Україна. МПК В23В 27/16. ЗБІРНЕ СВЕРДЛО. / Гузенко В.С., Гах В.М., Мироненко Є.В., Колот О.В., Мельник М.С. № u201710193 –опуб. 25.07.2018, бюл. № 14/2018

7. Пат. 136496  Україна. МПК В23В 27/16. РІЗАЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ. / / Гузенко В.С., Гах В.М., Міранцов С.Л., Савченко О.С.. № u201804837. –опуб. 27.08.2019, бюл. № 16/2019.

8. Пат. 132605  Україна. МПК В23В 27/16. ЗБІРНИЙ РІЗАЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ. / Ковальов В.Д., Гузенко В.С., Гах В.М.,  Березовська Я.К. № u201804837 . –опуб. 11.03.2019, бюл. № 5/2019

9. Пат. 129476 Україна. МПК В23В 27/16. ЗБІРНИЙ РІЗАЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ. / Гузенко В.С., Гах І.О., Хорошайло В.В., Кінденко М.І. № u201806382. –опуб. 25.10.2018, бюл. № 20/2018.

13)              наявність виданих навчально-методичних посібників/ посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/ практикумів/ методичних вказівок/ рекомендацій загальною кількістю три найменування

1.    Теорія різання. Мастильно-охолоджувальні технологічні середовища. Навчальний посібник / Колот В. А., Гузенко В. С., Колот А. В., Колот Л. П. // Краматорськ: ДДМА, 2015. – 132 с.

2.    Альбом заданий к курсовому проекту по дисц. "Режущий инструмент и инструментальное обеспечение автоматизированного производства" (для студентов специальности 7.090202, 7.090203, 7.090204)/ В. С. Гузенко, Т. В. Казакова, Е. В. Мироненко, Г. П. Клименко. – Краматорск : ДГМА, 2003. – 48 с.

3.     Инструментальщик : энциклопед. справочник-каталог в 3-х томах. Т. 1 / Я. А. Музыкант, Я. Арпаз, М. А. Волосова, В. А. Гречишников, С. Н. Григорьев, В. С. Гузенко, Ю. А. Иванов, В. Ф. Лутай, А. Р. Маслов, Е. В. Мироненко; под общ. ред. Я. А. Музыканта. – М. : Наука и технологии, 2009. – 464 с.

4.    Инструментальщик : энциклопед. справочник-каталог в 3-х томах. Т. 2 / Я. А. Музыкант, Я. Арпаз, В.Г. Боровский, В. А. Гречишников, В. С. Гузенко; под общ. ред. Я. А. Музыканта. – М. : Наука и технологии, 2013. – 432 с.

5.     Общемашиностроительные нормативы режимов резания: Справоник: в 2=х томах Т.1/А.Д.Локтев, И.Ф.Гущин, В.А.Батуев, В.С.Гузенко и др. – М.: Машиностроение, 1991. –640 с.: ил.

6.     керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/ журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком/ проблемною групою, керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів, керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Параолімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України, виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту, виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань, керівництво спортивною делегацією, робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу.

Керівник наукової роботи  студентки Власенко Дарії Вікторівни – I місце на Всеукраїнській конкурсі студентських робіт зі спеціальності «Інструментальне виробництво» 2013 рік.

 

15) наявність науково–популярних та / або консультаційних (дорадчих) та / або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій

1.    Мироненко Е.В., Гузенко В.С., Миранцов С.Л., Фомин Д.Г., Нелуп А.В. Диагностический стенд для исследований динамических характеристик блочных резцов Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку. Матеріали тринадцятої Міжнародної науково-технічної конференції 2–4 червня 2015 року / Під заг. ред. В. Д. Ковальова. — Краматорськ: ДДМА, 2015. С. 71.

2.    Гузенко В.С., Мироненко Е.В., Миранцов С.Л., Шторгин Д.Г., Мокляк А. Исследование динамических характеристик токарной технологической системы слиткоразрезных станков Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку : матеріали XIV Міжнародної науково-технічної конференції 31 травня–3 червня 2016 року / за заг. ред. В. Д. Ковальова, д-ра техн. наук — Краматорськ : ДДМА, 2016. С. 22.

3.     Мельник М.С., Гузенко В.С. Математическая модель вынужденных колебаний режущего инструмента со встроенным элементом вязкого трения. Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку : матеріали XIV Міжнародної науково-технічної конференції 31 травня–3 червня 2016 року / за заг. ред. В. Д. Ковальова, д-ра техн. наук — Краматорськ : ДДМА, 2016.  С. 63.

4.    Гузенко В.С., Сытник М.Ю., Денщик К.В. Повышение энергоэффенктивности процесса чернового торцевого фрезерования Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку. Матеріали
Міжнародної  науково-технічної конференції 30 травня –1 червня 2017 року / Під заг. ред. В. Д. Ковальова. – Краматорськ: ДДМА, 2017. С. 23.

5.    Мироненко Є.В., Гузенко В.С., Калініченко В.В., Носков В.В. Використання твердих сплавів зі зносостійкими покриттями при напівчистовій токарній обробці валків прокатних станів. Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку. Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції 30 травня–1 червня 2017 року / Під заг. ред. В. Д. Ковальова. — Краматорськ: ДДМА, 2017. С. 62.

6.    Гузенко В.С., Гордєєв І.А., Самодуров Д.В. Визначення функціональних ніш різального інструменту методами імітаційного моделювання. Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку. Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції 29–31 травня 2018 року / Під заг. ред. В. Д. Ковальова. — Краматорськ: ДДМА, 2018. С. 21.

7.     Гузенко В.С., Федоров В.М., Ліфанов А.В. Вдосконалення торцевих фрез для чорнової обробки з тангенціальним кріпленням пластин. Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку. Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції 30 травня–1 червня 2017 року / Під заг. ред. В. Д. Ковальова. — Краматорськ: ДДМА, 2017. С. 23.

8.    Гузенко В.С., Соколов Є.П., Шевцов О.О. Автоматизована система контролю процесу глибокого свердління. . Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку. Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції 30 травня–1 червня 2017 року / Під заг. ред. В. Д. Ковальова. — Краматорськ: ДДМА, 2017. С. 22.

9.    Савченко О.С., Мельник М.С,. Гузенко В.С. Вдосконалення розточувальних збірних різців з вбудованими віброгасниками. Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку. Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції 30 травня–1 червня 2017 року / Під заг. ред. В. Д. Ковальова. — Краматорськ: ДДМА, 2017. С. 107.

16) участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю

 

17) досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років

Завідуючий галузевою науково-дослідною лабораторією «Підвищення техніко-економічної ефективності важких токарних верстатів», керівник науково-технічного центру «Інструмент» ДДМА 1989–1996 рр.

18) наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не менше двох років

 

 

19) інше (для ПТО)

 

Документи, що засвідчують рівень освіти та кваліфікацію працівника (додатии копії скан-документів)

 

 

Декан факультету машинобудування                                                                                                           В.Д. Кассов

Зав. кафедрою КМСІТ                                                                                                                                    Я.В. Васильченко