ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

ПІДГОРА ЄЛИЗАВЕТА ОЛЕКСАНДРІВНА

pidgora.jpg

На кафедрі працює з  1996 року

Робочий телефон 0626 41-81-08

Робоча кімната 2423

Поштова скринька:  podgora.elis@gmail.com

Посада: в.о. зав. кафедри економіки підприємства

Вчене звання: доцент кафедри економіки підприємства

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

 

Освіта

Донбаська державна машинобудівна академія, 2000р., спеціальність – «Економіка підприємства», кваліфікація – економіст

Краматорський індустріальний інститут, 1989 р., спеціальність – «Технологія машинобудування, металорізальні станки і системи», кваліфікація - інженер-механік

 

Дисципліни, які викладає

Економіка підприємства

Економічний аналіз

Стратегія розвитку підприємства

Управління потенціалом підприємства


Тема дисертації: Дослідження і оптимізація торцевих фрез для важких верстатів

Спеціальність: 132 «Матеріалознавство» (05.03.01 «Процеси механічної обробки, верстати та інструменти»)

Дата захисту: 1996 рік

 

Напрямок наукових досліджень: аналітичні дослідження в економіці й пошук напрямків підвищення ефективності діяльності підприємств; проблеми формування й розвитку персоналу; удосконалення методики викладання економічних дисциплін.

 

Останні наукові публікації

1. Korytko T., Pіletska S., Arefieva О., Pidhora Ye., Pryimakova Yu. Formation of organizational and economic mechanism of motivation of increase of investment activity of the enterprise. Financial and credit activity: problems of theory and practice. Vol 4, No 35 (2020). P. 418–425. URL: http://fkd.org.ua/article/view/222446

2. Латишева О.В., Підгора Є.О., Касьянюк С.В., Візіров В.Е. Природно-техногенна безпека та екологічна безпека: суть, індикатори оцінювання, роль у формуванні стратегії національної безпеки держави. Економічний вісник Донбасу. 2020. №1(59). С.145–161.

3. Підгора Є.О., Приймакова Ю.А., Мельничук С.Д. Обґрунтування кількісного складу співробітників служби підтримки кадрової безпеки великого промислового підприємства. Економічний вісник Донбасу. 2019. №2(56). С.215–223.

4. Латишева О.В., Підгора Є.О., Бохонок Л.М. Сутність та процедура планування та моделювання бізнес-процесів системи кадрової безпеки в умовах вітчизняних підприємств. Вісник економічної науки України: науковий журнал . Київ. 2019. № 1 (36), С.60–67.

5. Латишева О. В., Підгора Є.О., Кіріллова М. М. Інформаційно-аналітичне забезпечення аналізу фінансового стану суб’єкта господарювання. Інфраструктура ринку: електронний науково-практичний журнал з економічних наук. 2019. Вип. № 38. С. 181–187.

6. Грибкова С.М., Підгора Є.О., Кузьменко К.І. Використання теорії гри в процесі створення гнучких планів у діяльності сільськогосподарського підприємства. Інформаційно–аналітичний наукометричний журнал «Економіка. Фінанси. Право». 2018. № 7/1. С. 14–19.

 

Навчальні посібники, посібники для самостійної роботи, конспекти лекцій, методичні вказівки/рекомендації

1.Рекова Н.Ю., Підгора Є.О., Ровенська В.В., Рижиков В.С., Латишева О.В., Єрфорт І.Ю, Гітіс Т.П., Смирнова І.І., Касьянюк С.В. Економіка підприємства: навчальний посібник для здобувачів вищої освіти. Краматорськ: ДДМА, 2021. 236 с.

2. Рекова Н.Ю., Підгора Є.О., Ровенська В.В., Латишева О.В., Гітіс Т.П.,Єрфорт І.Ю., Смирнова І.І., Касьянюк С.В. Економічний аналіз: навчальний посібник для здобувачів вищої освіти. Краматорськ: ДДМА, 2021. 200 с.

3. Бурлуцький С.В., Шимко О.В., Підгора Є.О., Грибкова С.М., Касьянюк С.В., Ровенська В.В., Мішура В.Б., Латишева О.В., Єрфорт І.Ю. Методичні рекомендації з виконання техніко-економічного обґрунтування і оцінки економічної ефективності досліджень дипломних проектів кваліфікаційного рівня «магістр». Краматорськ: ДДМА, 2018. 40 с.

4. Гітіс Т.П., Грибкова С.М., Підгора Є.О. Організація виробництва: посібник. Краматорськ: ДДМА, 2018. 140 с.

 

Наукові теми

1. Науковий керівник наукової теми «Формування процесно-орієнтованої системи управління складовими сталого розвитку на різних ієрархічних рівнях» (ДР№ 0120U104099)

2. Науковий керівник наукової теми «Альтернативні джерела фінансування інвестиційних проектів промислового підприємства в умовах ризику» (ДР № 0115U004733)

 

Участь у конференціях і семінарах

1. Симивол О.М., Підгора Є.О. Розробка прикладу анкетування для оцінки лояльності персоналу. Економічна аналітика: сучасні реалії та прогностичні можливості: зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. (м.Київ, 19 квітня 2019р.). Київ : КНЕУ, 2019. С. 243-245.

2. Підгора Є.О., Бохонок Л.М. Особливості формування бізнес–процесу кадрової безпеки промислового підприємства. Сталий розвиток в Україні: проблеми інституційного забезпечення та практичної реалізації: матеріали всеукраїнської науково–практичної конференції, 12 грудня 2018 р. Краматорськ: ДДМА, 2018. С. 74–77.

3. Симивол О.М., Підгора Є.О. Зарубіжний досвід нематеріальної мотивації праці. Соціально-економічні та правові аспекти трансформації суспільства: матеріали XXI всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених (м.Бахмут, 17 травня 2017р.). Бахмут : ДонУЕП, 2017. С.82-83.

 

Керівництво науковою роботою здобувачів вищої освіти

1. Фокін Вадим Сергійович (2020-2022 рр.)

2. Мельничук Світлана Дмитрівна (2016-2019 рр.)