ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

НАШІ ДОСЯГНЕННЯ ТА ЗВ’ЯЗКИ

Кафедра плідно займається винахідницькою діяльністю. За весь період діяльності на кафедрі розроблено понад 30 навчальних посібників та монографій, велика кількість публікацій; понад 80 нових технологічних процесів і машин, отримано понад 1000 патентів на винаходи, частина з яких впроваджена у виробництво. На кафедрі існує чотири наукові школи.

ОСНОВНІ НАУКОВІ НАПРЯМКИ ТА ШКОЛИ КАФЕДРИ

 1. Наукова школа д. т. н., професора В. Г. Капоровича: «Розробка теорії і технології обкатки трубних заготовок».
 2. Наукова школа д. т. н., професора Л. Л. Роганова: «Розробка швидкодіючих технологій і машин з комбінованою (статико-динамічною) дією на метал»
 3. Наукова школа д. т. н., професора О. М. Лаптєва: «Розробка теорії і технології одержання порошкових і пористих виробів із унікальними властивостями».
 4. Наукова школа д. т. н., професора О. Є. Маркова: «Розробка теорії і технології кування великих поковок зі злитків».

ДОСЯГНЕННЯ ТА РОЗРОБКИ ШКОЛИ В. Г. КАПОРОВИЧА

br.jpg

Учні наукової школи В. Г. Капорович продовжують досліджувати і розробляти нові технологічні процеси обкатки труб (Я. Є. Пиц, В. Г. Середа, О. М. Кулик, В. О. Паламарчук, С. О. Шевцов).

Співробітники кафедри мають великий практичний досвід у розробці технологій і створення устаткування для гарячого профілювання трубчастих заготовок, включаючи виготовлення балонів.

1.jpg

Розроблено велику кількість технологічних процесів і оснащення для виготовлення складнопрофільних тонкостінних деталей; унікальних технологічних процесів, оснащення, інструменту й обладнання для одержання з труб готових виробів вісесиметричної форми й заготовок, які потребують мінімальної наступної механічної обробки.
2.jpg 3.jpg 4.jpg

На основі цих розробок понад 80 винаходів, 9 іноземних патентів (США, Англії, Японії, Швеції, Німеччини, Австрії, Франції й ін.) впроваджені на машинобудівних заводах міст Миколаєва, Полевська, Радомира (Болгарія), Іжевська (Росія), Макіївському заводі «Смолоскип» і багатьох інших.

За цими напрямками науки захищено 16 кандидатських дисертації.

ДОСЯГНЕННЯ ТА РОЗРОБКИ ШКОЛИ Л. Л. РОГАНОВА

9.jpg

Учні наукової школи Л. Л. Роганова продовжують досліджувати і розробляти нові ковальсько-пресові та металургійні машини (О. С. Корчак, С. Г. Карнаух, Н .В. Чоста, Є. А. Єрьомкін, П. А. Бочанов).

На основі наукових досліджень професора Л. Л. Роганова були розроблено 83 нові ресурсозберігальні технології і машини на базі гідропружних і клиношарнірних приводів, біля 200 винаходів, виконано 157 проектів і розробок для різних галузей господарства: машинобудування, приладобудування, гірничої справи, транспорту, енергетики, сільського господарства, будівництва, оборонної промисловості. Впроваджено у виробництво понад 30 різних винаходів.

10.jpg

Створені унікальні машини й технології, які не мають аналогів у світі, закріплюють пріоритет України в галузі швидкодійних машин і технологій, у тому числі: технології статико-динамічного деформування матеріалів, швидкодійні молоти, прес-молоти, іспитові стенди з точним дозуванням енергії та інші.

11.jpg 12.jpg

Розробки впроваджені на Білокалитовинському й Ступинському металургійних комбінатах, Одеському заводі «Строймаш», НІАТ (Москва), ВІЛС (Москва) та ін. – у цілому на 28 підприємствах 19 міст СНД.

За цими напрямками науки захищено 8 кандидатських та 2 докторські дисертації
ДОСЯГНЕННЯ ТА РОЗРОБКИ ШКОЛИ О. М. ЛАПТЄВА

Розроблено велику кількість технологічних процесів виготовлення одержання порошкових і пористих виробів із унікальними властивостями.

Для цих досліджень використовується сучасне обладнання, яке відповідає всім міжнародним стандартам (вимогам).

13,1.jpg

Пристрій для визначення розмірів частинок методом ситового аналізу

14,1.jpg

Волюметр для визначення насипної щільності і щільності утруски

15.jpg

Мікроскоп

17,1.jpg

Вироби виготовлені за отриманими новітніми технологіями.
Учні наукової школи О. М. Лаптєва продовжують досліджувати і розробляти нові технології виробництва виробів з порошкових матеріалів. (О. Ю. Вяль, Л. В Попівненко, Н. О. Руденко, С. В. Подлєсний, С. Г. Прийменко, О. Ю. Мельников).

18.jpg

Випробувальна машина тертя

Під керівництвом і за участю О. М. Лаптєва виконано низку успішних науково-дослідних робіт у галузі теорії й технології виробництва порошкових матеріалів. Створена технологія одержання труб із оболонок із контрольованою пористістю з металевих сіток, розроблені теорії та оригінальні програмні продукти для розрахунків процесів холодного й гарячого пресування порошкових матеріалів, у тому числі в умовах ізостатичного навантаження. На замовлення Київського авіаційного виробничого об'єднання була розроблена нова технологія виробництва фрикційних дисків. Для заводів м. Краматорська створені технології виготовлення деталей промислових кондиціонерів і замків із металевих порошків. Був проведений комплекс науково-дослідних робіт із підвищення зносостійкості й оптимізації складу порошкових підшипників ковзання. Накопичений досвід дозволив перейти до серійного виробництва підшипників ковзання для автомобілів, міського й залізничного транспорту, побутової техніки.

У співробітництві з дослідним центром «Юліх» (Німеччина) була створена технологія виготовлення біологічно активних імплантатів із порошку титану. Технологія запатентована в Німеччині й США й впроваджена на фірмі Stratec Medical (Швейцарія). Останнім часом у кооперації з Католицьким університетом Левена (Бельгія) був проведений комплекс робіт із моделювання полів температур напруг і щільності при гарячому пресуванні керамічних і металевих порошків в умовах нагрівання з високою швидкістю. Результати цих робіт опубліковані в таких провідних журналах із матеріалознавства, як: «Acta Materialia», «Journal of European Ceramics Society».

На основі наукових досліджень наукова школа О. М. Лаптєва має декілька монографій, понад 10 авторських свідоцтв і патентів, у тому числі 1 патент Німеччини й 1 патент США, більше 150 публікацій, біля 40 із яких опубліковані в США й країнах ЄС.

За цими напрямками науки захищено 8 кандидатів технічних наук, серед яких 5 працюють у Академії.

ДОСЯГНЕННЯ ТА РОЗРОБКИ ШКОЛИ О. Є. МАРКОВА

Після захисту докторській дисертації професор О. Є. Марков продовжує наукові дослідження в галузі свого вчителя Л. М. Соколова «Розробка теорії і технології кування поковок зі злитків» та засновує свою наукову школу (2012 р.).

19,1.jpg

Протягом декількох років наукова школа професора О. Є. Марков (учні: В. М. Злигорєв, М. С. Косілов) займаються НДР, що виконуються за планами МОН і фінансуються з державного бюджету. Під його керівництвом виконано низку науково-технічних проектів з ПрАТ «НКМЗ» (Україна), наприклад розроблено нові технологічні процеси осаджування профільованих заготівок.

На основі досліджень наукової школи: розроблено нові технологічні процеси кування укорочених злитків опуклими і плоскими бойками, опуклими бойками з подальшою обкаткою вирізними і комбінованими бойками. Окрім цього розроблено новий технологічний процес кування ступінчастих обичайок та кування без оправлення пустотілих циліндрів з дном.

20,2.jpg 22,2.jpg

Технологічний процес кування укорочених злитків з осаджуванням та без укладання «на ребро»

23,1.jpg 24,1.jpg

Технологічний процес кування укорочених злитків опуклими бойками з подальшою обкаткою вирізними і комбінованими бойками.

32.jpg 33.jpg

Технологічні процеси кування укорочених злитків опуклими і плоскими бойками

Наукова школа професора О. Є. Маркова має близько 200 наукових публікацій (8 провідних публікації, включені до наукометричних баз SCOPUS та Web Of Science), 5 монографій і понад 40 патентів України, 1 підручник та 1 навчальний посібник з грифом МОНУ, 8 навчальних посібників з номерами ISBN.

На основі цих досліджень захищено 3 кандидатські дисертації.


На кафедрі виконані і впроваджені у виробництво розробки щодо вдосконалення систем управління гідравлічними пресами і підвищенню кавітаційної стійкості регулюючих клапанів Шинкаренко О.М., Устінов В.Є.


Кафедра має тісні наукові зв'язки завдяки професору О. М. Лаптєву з дослідницьким центром Юліх (Німеччина), Дрексельскім університетом (США), Національним політехнічним інститутом Гренобля (Франція), Католицьким університетом Льовена (Бельгія).

Адреса: 84313 г. Краматорск, ул. Академическая 72, ДГМА, корпус №1, аудитория № 1105.

Телефони – кафедри: (0626) 41-81-22,

завідувача кафедри: +38(050)220-85-82

>E-mail: mto@dgma.donetsk.ua