ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОМТ

Методичні вказівки

1)Теорія та технологія металургійного виробництва : навчальний посібник для студентів спеціальності 136 «Металургія» денної та заочної форм навчання) / уклад. : І. С. Алієв, Л. В. Таган. – Краматорськ : ДДМА, 2018. – 135 с.,ISBN 978-966-379-874-5

2) Основи технології металообробки : посібник для студентів спеціальності 136 «Металургія» денної та заочної форм навчання / Л. І. Алієва, О. В. Чучин, П. Абхарі, Н. С. Грудкіна. – Краматорськ : ДДМА, 2019. – 87 с., ISBN 978-966-379-906-3

3) Спеціальні види обробки металів тиском : посібник для студентів спеціальності 136 «Металургія» денної та заочної форм навчання / Л. І. Алієва, П. Абхарі, Х. В. Малій, О. А. Кузенко. – Краматорськ : ДДМА, 2019. – 95 с., ISBN 978-966-379-907-0


МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ОПП ТА ОНП «ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА» ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 131 «ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА» ДЛЯ СТУДЕНТІВ – МАГІСТРІВ

Інтелектуальна власність

Зразок білета

Конспект

Питання до заліку

Самостійна робота


Переддипломна практика

Методичні вказівки


Комп’ютерне моделювання і проектування процесів і машин (ч.4) (2018р.) - Комп’ютеризовані дизайн і моделювання процесів і машин (ч.4) (2019р.)

Зразок білета

Конспект

Контрольні завдання та питання

Методичні вказівки

Триместровий графік

Методологія та організація наукових досліджень (2018р.) - Методика та організація наукових досліджень (2019р.)

План проведення практичних занять

Конспект

Контрольні завдання та питання

Методичні вказівки

Триместровий графік

Чисельні методи аналізу обладнання і процесів ОМТ

Зразок білета

Конспект

Контрольні завдання та питання

Методичні вказівки

Триместровий графік


Комп’ютерне моделювання і проектування процесів і машин (ч.5) (2018р.) - Комп’ютеризовані дизайн і моделювання процесів і машин (ч.5) (2019р.)

Зразок білета

Конспект

Контрольні завдання та питання

Методичні вказівки

Триместровий графік

Основи тертя, зношування і змащення (2018р.) - Триботехнічні процеси в базових вузлах автоматизованих комплексів (2019р.)

Зразок білета

Конспект

Питання до заліку

Завдання до контрольної роботи

Екзаменаційні питання

Методичні вказівки

Конспект лекцій

Методичні вказівки до практичних занять

Питання до контрольної роботи

Питання до контрольної роботи№2

Зразок білету ККР

Приклад білету до контрольної роботи№2

Приклад тесту

Семестровий графік

Спец курс за напрямком магістерської роботи

Зразок білета

Посібник ДП

Посібник

Питання до заліку

Критерій оцінювання

План практ.занять

Триместровий графік

Сучасне обладнання, автоматичні лінії та гнучкі виробничі системи

Зразок білета

Конспект лекцій частина 1

Конспект лекцій частина 2

Конспект лекцій частина 3

Конспект лекцій частина 4

Методичні вказівки

Питання до екзамену

Триместровий графік

Технологія виготовлення, наладка та ремонт КШО

Зразок білета

Конспект

Контрольні завдання та питання

Методичні вказівки

Цільова індивідуальна підготовка

Зразок білета

Посібник ДП

Посібник ЦИП

Контрольні завдання та питання

Методичні вказівки

Триместровий графік

Науково-дослідна практика

Методичні вказівки

Система 3-D моделювання Power Shape

Конспект лекцій

Методичні вказівки

Питання до іспиту

Приклад екзаменаційного білету

 

Науково-дослідна робота за темою магістерської роботи

Посібник НДР

Методичні вказівки до ДП

Питання до заліку

Приклад білета

Семестровий графік

 

Комп’ютерне моделювання і проектування процесів і машин (ч.1) (2018р.) - Комп’ютеризовані дизайн і моделювання процесів і машин (спец. розд.) (2019р.)

Конспект

Методичні вказівки з усіх видів робіт з дисципліни

Контрольні завдання та питання

Зразок білета

Семестровий графік

 

Ковальсько-штампувальне обладнання (курсовий проект) (2018р.) - Дизайн і моделювання обладнання та автоматизованих комплексів (курсовий проект) (2019р.)

Методичні вказівки

 

Проектування дільниць та цехів КШВ

Методичне забезпечення лекційного курсу

Методичне забезпечення практичних занять

Питання до екзамену

Критерії оцінювання дисципліни та матеріали для тестування

 

Ресурсозберігаючі процеси виготовлення деталей відповідального призначення

Конспект лекцій

Посібник

 

Технологічні комплекси ОМТ (2018р.) - Технологічні комплекси машинобудування (2019р.)

Конспект лекцій

Методичні вказівки до практичних занять

Екзаменаційні питанна з дисципліни ТКМ

Зразок білету

Критерії оцінювання

Семестровий графік

 

Комп’ютерне моделювання і проектування процесів і машин (ч.2) (2018р.) - Комп’ютеризовані дизайн і моделювання процесів і машин (2019р.)

Конспект

Методичні вказівки

Питання для самостійної підготовки

Зразок білета

Семестровий графік

 

Гідравлічні машини, гідроприводи та гідро-пневмоавтоматика (2018р.) - Моделювання і дослідження гідравлічних машин або гідроприводів, діагностика гідропневмоавтоматики (2019р.)

Конспект

Методичні вказівки

Питання для тестового контролю з дисципліни

Зразок білета

Приклад білету