ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

КАСЬЯНЮК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

kasyanuk.jpg

На кафедрі працює з  1998 року

Робочий телефон 0626 41-81-08

Робоча кімната 2423

Поштова скринька skasenuk@mail.ru

Посада: доцент кафедри економіки підприємства

Вчене звання: доцент кафедри економіки підприємства

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

 

Освіта

Донбаська державна машинобудівна академія, 1994 р., спеціальність – «Металургійні машини та устаткування», кваліфікація - інженер-механік
Донбаська державна машинобудівна академія, 2000р., спеціальність – «Економіка підприємства», кваліфікація – економіст
Донбаська державна машинобудівна академія, 2017 р., спеціальність:– «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», кваліфікація – спеціаліст з комп’ютерних наук та інформаційних технологій,

Дисципліни, які викладає

Потенціал і розвиток підприємства

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

Сучасні інформаційні системи та технології в управлінні підприємством

Системи електронного документообігу

Інформаційні технології, електронне урядування та електронна демократія і

 

Тема дисертації "Вдосконалення технологічних режимів і конструктивних параметрів механічного обладнання для реалізації процесу волочіння багатошарових поліметалевих композицій"

Спеціальність 132 «Матеріалознавство» (05.03.05 – процеси та машини обробки тиском)05.03. 05 - процеси та машини обробки тиском

Дата захисту 1999 рік

Напрямок наукових досліджень:аналітичні дослідження в економіці й пошук напрямків підвищення ефективності діяльності підприємств; зовнішньоеномічна діяльність підприємства у сучасних умовах; оцінка потенціалу промислового підприємства, використання сучасних інформаційних технологій в управлінні підприємством.

 

Останні наукові публікації

1. Латишева О.В., Підгора Є.О., Касьянюк С.В., Візіров В.Е. Природно-техногенна безпека та екологічна безпека: суть, індикатори оцінювання, роль у формуванні стратегії національної безпеки держави. Економічний вісник Донбасу. 2020. №1(59). С.145–161.

2. Kasianiuk S., Mishura V. Effective implementation of financial decentralization at the local level. Економічний вісник Донбасу. – 2018. – № 3 (53), С. 88-93.

3. Каракай М.С., Касьянюк С.В. Оцінка рівня інформатизації державного управління та стану впровадження електронного урядування в Україні. Державне управління: удосконалення та розвиток, 2019. №11.

4. Каракай М. С., Касьянюк С. В. Напрями адаптації закордонного досвіду впровадження елементів електронного урядування в Україні. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 8.

5. Каракай М.С., Коломієць Є.В., Касьянюк С.В. Структура та зміст інформаційно-аналітичної системи державного управління. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. №1.

6. Касьянюк С.В., Бурцева О.Є., Підгора Є.О. Оцінка та управління експортним потенціалом товарної продукції металургійних підприємств України. Наукові праці ДонНТУ. Серія економічна. № 1(20), 2019. С.144–152. http://doi.org/10.31474/1680-0044-2019-1(20)-144-152

7. Латишева О.В., Касьянюк С.В., Голубова І.В., Хаджийський Є.А. Витрати підприємства: можливості управління та оптимізації на основі функціонального моделювання та перепроектування бізнес-процесів. Вісник економічної науки України : науковий журнал . 2019, № 2 (37), с.282. – С.67-72

8. Латишева О.В., Касьянюк С.В., Мілявський М.Ю. Визначення особливостей управління витратами в системі формування стратегії економічної безпеки та сталого розвитку вітчизняних підприємств . Інформаційно-аналітичний наукометричний журнал «Економіка. Фінанси. Право», вип. №7, 2018, с. 40, С.15-20

9. Латишева О.В., Касьянюк С.В., Касьянюк О.С. Аналіз результативності впровадження природоохоронних заходів регіонального розвитку України. Економічний вісник Донбасу. 2018. Вип. № 2 (52), с.254, С. 72-78

10. Латишева О.В., Касьянюк С.В., М.Ю. Мілявський. Дослідження стану екологічної безпеки та рівня екологічної сталості регіонів України. Економіка і Фінанси. Дніпропетровськ, 2018. № 6. С. 50-61.

11. Касьянюк С. В., Мішура В. Б. Оцінка ефективності інвестиційної діяльності підприємств машинобудування. Економічний вісник Донбасу. – 2018. – № 3 (53), С. 100-105.

 

Навчальні посібники, посібники для самостійної роботи, конспекти лекцій, методичні вказівки/рекомендації

1. Рекова Н.Ю., Підгора Є.О., Ровенська В.В., Рижиков В.С., Латишева О.В., Єрфорт І.Ю, Гітіс Т.П., Смирнова І.І., Касьянюк С.В. Економіка підприємства: навчальний посібник для здобувачів вищої освіти. Краматорськ: ДДМА, 2021. 236 с.

2. Рекова Н.Ю., Підгора Є.О., Ровенська В.В., Латишева О.В., Гітіс Т.П.,Єрфорт І.Ю., Смирнова І.І., Касьянюк С.В. Економічний аналіз: навчальний посібник для здобувачів вищої освіти. Краматорськ: ДДМА, 2021. 200 с.

3. Добикіна О.К., Касьянюк С.В., Мельник Г.В. Управління потенціалом підприємства: Навч. посібник для самостійного вивчення. Краматорськ : ДДМА, 2016. 127 с.

4. Бурлуцький С.В., Шимко О.В., Підгора Є.О., Грибкова С.М., Касьянюк С.В., Ровенська В.В., Мішура В.Б., Латишева О.В., Єрфорт І.Ю. Методичні рекомендації з виконання техніко-економічного обґрунтування і оцінки економічної ефективності досліджень дипломних проектів кваліфікаційного рівня «магістр». Краматорськ: ДДМА, 2018. 40 с.

 

Участь у конференціях і семінарах

1. Касьянюк С.В., Дмитренко Ю.С. Фінансові ризики – сучасний показник фінансового стану підприємств. Модернізація фінансово-кредитної системи України: виклики глобалізації. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. Кривий Ріг: ДонНУЕТ ім. М.Туган-Барановського, 2017. С. 152-154.

2. Касьянюк С.В., Дмитренко Ю.С. Риски в системе показателей финансового состояния предприятия. Актуальні процеси економічного розвитку в сучасних умовах. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. Херсон: Херсонський державний університет, 2017. С. 253-256.

3. Касьянюк С.В., Хаджийський Є.А., Касьянюк О.С. Дослідження експортного потенціалу металургійної промисловості України. Сталий розвиток в Україні: проблеми інституційного забезпечення та практичної реалізації: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, 12 грудня 2018 р. – Краматорськ: ДДМА. 2018 р. С. 38 – 46с.

 

Керівництво науковою роботою здобувачів вищої освіти

1. Антонова В.І.

2. Курбатська Д.С.