ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

ГІТІС ТЕТЯНА ПАВЛІВНА

gitis.jpg

На кафедрі працює з  2000 року

Робочий телефон 0626 41-81-08

Робоча кімната 2423

Поштова скринька tatyana.gitis@gmail.com

Посада: доцент кафедри економіки підприємства

Вчене звання: доцент кафедри економіки підприємства

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

 

Освіта

Донбаська державна машинобудівна академія, 2000 р., спеціальність «Фінанси», кваліфікація - економіст

 

Дисципліни, які викладає

Мотивація персоналу та тактика особистої поведінки

Організація виробництва та нормування

Економіка соціального забезпечення

Економіка бюджетних організацій

Бізнес-культура та бізнес-айдентика

 

Тема дисертації: Підвищення ефективності управління за рахунок удосконалення оцінки професіоналізму верстатників машинобудівного підприємства

Спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) (051 «Економіка»)

Дата захисту 2011 рік


Напрямок наукових досліджень: сучасні підходи і методи оцінки персоналу, використання засобів штучного інтелекту для оцінки персоналу; формування ефективного механізму управління професійним розвитком персоналу; удосконалення системи професійної підготовки кадрів; мотивація і стимулювання праці.

 

Останні наукові публікації

1. Gitis T., Lysenko M. Directions for Improving the System of Social Protection of the Population of Ukraine. Економічний Вісник Донбасу (Economic Herald of the Donbas). 2020. №4 (62). С. 168-173

2. Гітіс Т. П., Міляновська О. В., Риндін Г. Г., Лущик Л. С., Агулов О. В. Дослідження державної політики України щодо формування прожиткового мінімуму як основи забезпечення соціальних гарантій. Вісник економічної науки України. 2020. № 2 (39). С. 112-116

3. Гітіс Т. П., Євсейчик А. В., Спірато А. С., Андрійчук М. Є. Рівень освіти в Україні: дослідження динаміки у контексті забезпечення якості робочої сили. Економічний Вісник Донбасу. 2020. № 3 (61). С. 222-228

4. Гітіс Т. П., Романенко Є. В., Однораленко Т. О. Визначення та дослідження об’єктивних обмежень реалізації стратегії сталого розвитку України в економічному аспекті. Вісник економічної науки України. 2019. № 1 (36). С. 26-30

5. Гітіс Т. П., Гітіс В. Б., Діденко Д. П. Дослідження рівня задоволеності працею персоналу промислових підприємств України. Економічний Вісник Донбасу. 2018. №2 (52). С. 206-211

6. Гітіс Т. П., Нікуліна А. А. Дослідження сучасного стану трудових ресурсів України. Вісник економічної науки України. Київ, Інститут економіки промисловості НАН України, 2018. №2. С. 43-47

7. Гітіс Т. П., Собчук А. Г. Дослідження зарубіжного досвіду соціальної відповідальності бізнесу і можливості його адаптації до вітчизняних умов. Економічний Вісник Донбасу. 2017. №3 (49). С. 70-74

8. Gitis T., Klimenko S. Research of factors impeding professional development of the personnel of domestic enterprises. Економічний Вісник Донбасу (Economic Herald of the Donbas). 2017. №4 (50). - С. 185-189

9. Гітіс Т. П. Визначення та дослідження обмежувальних факторів розвитку соціальної відповідальності бізнесу в Україні. Вісник економічної науки України. 2016. №2(31). С. 44-47

 

Навчальні посібники, посібники для самостійної роботи, конспекти лекцій, методичні вказівки/рекомендації

1. Рекова Н.Ю., Підгора Є.О., Ровенська В.В., Рижиков В.С., Латишева О.В., Єрфорт І.Ю, Гітіс Т.П., Смирнова І.І., Касьянюк С.В. Економіка підприємства: навчальний посібник для здобувачів вищої освіти. Краматорськ: ДДМА, 2021. 236 с.

2. Рекова Н.Ю., Підгора Є.О., Ровенська В.В., Латишева О.В., Гітіс Т.П.,Єрфорт І.Ю., Смирнова І.І., Касьянюк С.В. Економічний аналіз: навчальний посібник для здобувачів вищої освіти. Краматорськ: ДДМА, 2021. 200 с.

3. Гітіс Т. П., Смирнова І. І. Економіка соціального забезпечення: конспект лекцій для студентів спеціальності 232 «Соціальне забезпечення» другого (магістерського) рівня вищої освіти. Краматорськ : ДДМА, 2020. 64 с. URL: http://moodle.dgma.donetsk.ua

4. Гітіс Т.П., Грибкова С.М., Підгора Є.О. Організація виробництва: посібник. Краматорськ: ДДМА, 2018. 140 с. URL: http://moodle.dgma.donetsk.ua

5. Дарченко Н. Д., Гітіс Т. П., Мішура В.Б. Мотивація персоналу: навчальний посібник. Краматорськ: ДДМА, 2018. 140 с. URL: http://moodle.dgma.donetsk.ua

6. Гитис Т. П. Организация производства: методические указания к практическим занятиям для студентов экономических специальностей всех форм обучения. Краматорск: ДГМА, 2016. 98 с. URL: http://www.dgma.donetsk.ua/metod/uo/vedp/Гитис_ЭП.pdf

 

Наукове консультування установ, підприємств, організацій

2017-2019рр. - наукове консультування Управління з гуманітарних питань Краматорської міської ради

 

Участь у конференціях

1. Стаценко Д. С., Гітіс Т. П. Дослідження можливості прогнозування потреби промислового підприємства в оборотних активах. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управлінська діяльність: досвід, тенденції та перспективи». Харків: ХНУБА, 2020. С. 209-211

2. Саржевська Є. О., Стаценко Д. С., Гітіс Т. П. Нематеріальна мотивація персоналу як фактор забезпечення ефективної діяльності підприємства. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управлінська діяльність: досвід, тенденції та перспективи». Харків: ХНУБА, 2020. С. 192-194

3. Рачок А. І., Баранов А. О., Гітіс Т. П. Рекрутинг як дієвий спосіб забезпечення машинобудівних підприємств персоналом. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управлінська діяльність: досвід, тенденції та перспективи». Харків: ХНУБА, 2020. С. 182-184

4. Гітіс Т.П., Чемерис Є. Т. Вивчення проблеми професійного розвитку персоналу у контексті забезпечення сталого розвитку промислових підприємств. Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та праві : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Київ. 2018. С. 157-159

5. Гітіс Т. П., Нікуліна А. А. Дослідження рівня освіти населення в контексті забезпечення сталого розвитку України. Сталий розвиток в Україні: проблеми інституційного забезпечення та практичної реалізації: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, 12 грудня 2018 р. Краматорськ: ДДМА, 2018 р. С. 130-131

6. Гітіс Т.П., Чемерис Є.Т. Вивчення проблеми професійного розвитку персоналу у контексті забезпечення сталого розвитку промислових підприємств. Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та праві : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Київ. 2018. С. 157-159

7. Гітіс Т.П. Особливості розвитку соціальної відповідальності підприємств України. Соціально-економічні та правові аспекти трансформації суспільства : матеріали XXI Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених. Бахмут: ДонУЕП, 2017. С. 19-21

 

Керівництво науковою роботою здобувачів вищої освіти

1. Курішко Катерина Андріївна (2020-2021 рр.)

2. Євсейчик Анастасія Володимирівна (2019-2020 рр.)

3. Нікуліна Альона Анатоліївна (2017-2018 рр.)