ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Факультет автоматизації машинобудування й інформаційних технологій

ВАГОМІ ДОСЯГНЕННЯ ЗА 2020 РІК

Кафедра КІТ пройшла акредитаційну експертизу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти за спеціальністю «122 Комп'ютерні науки» освітньої програми «Комп'ютерні науки в техніці, бізнесі та медицині» за другим (магістерським) рівнем вищої. Програму акредитовано на п’ять років.

Створено центр ІТ рішень при ДДМА за участі кафедр ФАМІТ (КІТ, ІСПР, ЕСА, ІІГ). Керівником центру призначено декана факультету С.В. Подлєсного.

Дякуючи зусиллям кафедри КІТ укладено меморандум між ДДМА та ТОВ «Інформаційні технології САПР» – постачальником та інтегратором інженерного програмного забезпечення в сфері автоматизації інженерно-проєктної сфери. Завдяки цьому наша Академія долучилась до ініціативи кампанії Dassault Systèmes та отримала 2000 ліцензій SolidWorks-2021 (майже безкоштовно, в той час, як ринкова вартість становить 110 тис. дол.).

Підписано меморандум з громадською спілкою IT-Cluster Donbass, що допоможе реалізувати спільні великі проекти в IT-сфері.

Зав.каф. ЕСА д.т.н О.І.Шеремет отримав звання професора.

Почали роботу лабораторії біоелектроніки та біомеханіки. Для їх оснащення було придбано наступне нове обладнання: верстат по металу з ЧПУ фрезерно-гравіювальний з токарним модулем, 3D принтер FARM2, цифровий мікроскоп Levenuk, шолом віртуальної реальності VIVE Pro KIT з потужним комп’ютером CPU I7 9700k, GPU GTX 1080Ti та інше обладнання. В процесі знаходиться придбання обладнання для відео студії для проведення онлайн лекцій.

Кафедра ЕСА у рамках багаторічного співробітництва з компанією SIEMENS, отримала один із прототипів стенда з промисловим контролером SIMATIC S7-1200 і зменшеною масштабною моделлю робота-маніпулятора з кроковим електроприводом.

Зав. каф. ЕСА спільно зі співробітниками компанії Siemens розроблено та впроваджено у виробництво методику роботи з нейрокомп’ютерним модулем Intel Neural Compute Stick 2. Використання запропонованих рішень дозволяє у найкоротший термін інтегрувати обчислювальні можливості нейронних мереж до сучасної автоматизованої системи керування електроприводом.

За результатами наукових досліджень працівниками факультету виконано 189 публікацій, з них у фахових виданнях України – 27,1, в зарубіжних виданнях – 10,4, у міжнародних науково-метричних виданнях – 14,6, подано 6 заяв на видачу охоронних документів, отримано 3 патенти, впроваджено 5 розробок у навчальний процес і 2 – у виробництво, проведено 1 наукову конференцію, зроблено 129 доповідей на міжнародних і всеукраїнських конференціях плюс 109 доповідей на щорічній конференції ДДМА. Видано 2 монографії і 11,1 навчальних посібників.

Залучено 47 студентів у «Програму роботи з обдарованими студентами». Студентами опубліковано 117 наукових статей, у т.ч. особисто 28, на студентських конференціях прочитано 79 доповідей. 60 студентів взяли участь в обласних, всеукраїнських і міжнародних олімпіадах, отримано 2 нагороди. До базових ВНЗ надіслано 16 робіт на конкурс, отримано 1 нагорода.

Ст. викл. Ісікова Н.П. отримала вчене звання доцента.

Викладачі Тарасов О.Ф., Васильєва Л.В., Гурковська С.С. отримали дипломи магістрів зі спеціальності «Комп’ютерні науки».

Доц. Сташкевич І.І. отримав диплом магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування», став вдруге депутатом міської ради, та обраний Секретарем міської ради.

Доценти Гетьман І.А. та Сташкевич І.І. обрані Членами-кореспондентами Міжнародної академії інформатики (Рішення президії Протокол 020/2020 від 17/02/2020).

Д.т.н., доцент Сагайда П.І. став Членом Спеціалізованої вченої рада Д11.052.03 з захисту докторських і кандидатських дисертацій за спеціальностями: 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти», 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» (ДонНТУ м. Покровськ). Також він виступив офіційним опонентом на захисті докторської дисертації зі спеціальності 05.13.05 у цій Раді (27.11.2020).

Д.т.н., проф. Тарасов О.Ф. став заступником Голови, д.т.н., доц. Грибков Е.П. став Членом Спеціалізованої вченої рада Д12.105.01 з захисту докторських і кандидатських дисертацій за спеціальностями: 05.03.05 «процеси та машини обробки тиском» (ДДМА) (наказ МОНУ №387 від 04.03.2020).

Доц. Гетьман І.А. є головою Екзаменаційних комісій для проведення атестації здобувачів вищої освіти ДонНТУ за освітнім ступенем «бакалавр» та «магістр» за спеціальністю 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка та за спеціальністю 171 Електроніка (Наказ №141 від 02.03.2020 р.) (ДонНТУ м. Покровськ).

Доц. Сташкевич І.І. є головою Екзаменаційних комісій для проведення атестації здобувачів вищої освіти ДДМА за освітнім ступенем «бакалавр» та «магістр» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування».

Викладачі кафедри пройшли підвищення кваліфікації у ТОВ «Шнейдер Електрік Україна».

На кафедру КІТ прийнято на роботу випускника 2020 р. Касьянюка О.С., який поступив до аспірантури за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» (науковий керівник Сагайда П.І.). Також до аспірантури за цій же спеціальності поступив асистент кафедри Коваленко А.К. (науковий керівник Сагайда П.І.).

Тарасов О.Ф. прийняв участь в програмному комітеті міжнародної науково-практичної конференції “Information Control Systems & Technologies (ICST-2020) ОНПУ, м. Одеса (август).

Гетьман І.А. постійний учасник міжнародних круглів столів «Реінтеграція Донбасу. Європейський погляд» за участю Послів Латвії, Літви, Естонії, Фінляндії  та Польщі.

Тарасов О.Ф., Сагайда П.І., Васильєва Л.В., Грибков Е.П., Богданова Л.М., Кравченко В.І. узяли участь у триденному вебінарі, що був організований відділом міжнародних відносин Грецького середземноморського університету (Hellenic International Relations Office of the Hellenic Mediterranean University from Greece) та EVM, an SME from Spain

Тарасов О.Ф., Сагайда П.І., Васильєва Л.В., Гетьман І.А., Бабаш А.В. – долучилися до онлайн-обговорень «Програми інформатизації Краматорська» за участі представників громадськості та влади. Захід проводився Центром Розвитку Інновацій (Center for Innovations Development) в рамках проекту «Демократичне врядування у Східній Україні» за підтримки USAID.

Гетьман І.А. взяла участь у 1st Global Training-Workshop on Scientific Writing, Peer Reviewing and Editing Research for International Publication organized by ISTAR global Headquarters (Nepal) on September 18-21, 2020.

Студентка Софія Баган (СА-19-маг) пройшла до фіналу конкурсу «Управління ІТ-проектами» міжнародної олімпіади «IT-Universe-2020», де посіла 2-е місце.

Студент Олександр Сокольский (СМ-16-1) пройшов до фіналу конкурсу «Кращий інноваційний проект (диплом)» міжнародної олімпіади «IT-Universe-2020», де посів 3-е місце.

На Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у 2019/2020 навчальному році з галузі «Комп’ютерні науки» робота Микити Кадацького (СМ-16-1) отримала диплом 2-го ступеня (науковий керівник – Мельников О.Ю.).

На Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у 2019/2020 навчальному році з галузі «Інформаційні системи та технології» робота Ольги Верещак (СА-18-маг) отримала диплом 3-го ступеня (науковий керівник – Шевченко Н.Ю.).

На ХІІІ міжнародному молодіжному конкурсі наукових робіт «Молодь в науці: нові аргументи» 2 роботи студентів кафедри ІСПР (Сокольський О., гр. СМ-16-1, Капелещук А., гр. СМ-18-1, науковий керівник – доцент Мельников О.Ю.) стали переможницями в номінаціях і нагороджені грамотами 3-го ступеня.

У першому (обласному) етапі олімпіади з командного програмування (AUCPC) від кафедри КІТ прийняли участь 8 команд (22 учасники). Команда Копілевич А. О., Мазуров А. С., Петренко Б. П. зайняли перше місце по академії та перейшли на наступний етап.

Студентка Академії Олена Балаболко (КН19-1мн), нагороджена дипломом III ступеня у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології», що відбувся в Харківському національному університеті радіоелектроніки (ХНУРЕ).

11 грудня, в рамках інвестиційного онлайн-форуму EAST COAST: IT Investment Forum серед 10 стартапів від розробників зі сходу України вибрали переможців. Серед них – стартап з Краматорська – fineBinder, який отримав призовий фонд 50 000 грн. Серед учасників - Несен Єлизавета, співзасновниця стартапу, яка навчається у магістратурі ДДМА за спеціальністю «Комп'ютерні науки» та викладає у КА Шаг.

Студентами спеціальності ЕСА отримано 2 місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт (Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське).

Студенти Сергій Хряков та Тетяна Ройбул (КН-17-1) працюють у редакції газети «Академія», де займаються підготовкою та обробкою фото та відео матеріалів.

Грищенко Олександр (Кн-20м) переможець обласного конкурсу «Волонтер Донеччини»  в номінації «Допомога, надана мешканцям Донецької області під час дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19».

Студентка Каміла Грищенко (КН-20-2) здобула бронзову медаль із класичних шахів серед дівчат до 18 років на чемпіонаті України з шахів та  перемогу в чемпіонаті України з блискавичної гри в шахи серед дівчат до 18 років.

Команда КН-19т (капітан Аліна Григор'єва) здобула друге місто з гри «Що? Де? Коли?» – «Ліга старту. Епізод XIX, в онлайн-форматі та трете місто за підсумки II сезону «аматорської ліги України» і «Ліги міст».

Олександр Грищенко представляв ДДМА у ІV Чернігівському літньому таборі «Молодість. Активність. Профспілка», який об’єднав активну профспілкову молодь з усієї країни.

В складі команди ДДМА, яка  на чемпіонаті Донецької області з бадмінтону серед студентів ЗВО ІІІ–ІV рівнів акредитації отримала перемогу наш студент Михайло Денисов (КН-18-1)/

В складі команди ДДМА студенти спеціальності здобули перемогу у квесті Церемонії посвяти в студенти.

До складу нової Студради увійшли Олександр Грищенко, Дмитро Корсун, Аліна Тертишна, Ілля Дамян, Анна Ленкевич.

Студент спеціальності КН є головою студентського самоврядування Академії (Грищенко Олександр – КН-20м). Він так само є співробітником відділу з виховної роботи.

Також студенти спеціальності КН – Тертишна Алина обрана головою студентського самоврядування ФАМІТ, а Корсун Дмитро – головою профспілки студентів ФАМІТ. Він також є членом Вченої Ради Академії.

Студенти Корсун Дмитро та Тищенко Артем э також членами Профспілкового комітету ППО ДДМА.

Грищенко О.С., як Голова студентського самоврядування Академії прийняв участь у акредитації усіх освітніх програм, що проходили акредитацію у ДДМА цього року, в кількості сімох програм.

Студенти Фоменко О. і Хряков С. в процесі практики і дипломування для станції переливання крові створюють програмно-апаратний комплекс для стеження за температурою крові, що зберігається в холодильниках.

На чемпіонаті ДДМА по грі «Що? Де? Коли?» серед першокурсників команди груп ІСТ-20-1 та СА-20-1 посіли відповідно 1-е та 2-е місця.