ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Факультет автоматизації машинобудування й інформаційних технологій

Основні напрями науково-дослідної роботи факультету

 • розроблення інтелектуальних програмних систем на основі розвитку об'єктно-орієнтованого підходу й методів штучного інтелекту;
 • візуальне структурне проектування виробів машинобудування як засобів інтелектуалізації CAD-систем;
 • моделювання динамічних і дискретно-безперервних процесів у технологічних системах;
 • розроблення систем підтримки прийняття рішень на базі методів нечітких множин і динамічної ідентифікації ситуації;
 • автоматизація вимірювань із безпосереднім введенням інформації в ЕОМ і наступним її обробленням;
 • вивчення й розвиток діаграмних методик проектування програмних систем на основі об’єктно-орієнтованого підходу для забезпечення гнучкості й еволюції програмного забезпечення;
 • удосконалення електромеханічних систем автоматизації при знятті остаточних напруг металовиробів і металоконструкцій;
 • розвиток методів діагностики й моделювання електромеханічних систем, у тому числі з пружними зв'язками й грузлим тертям.

Кафедри факультету співпрацюють із провідними фірмами в галузі автоматизованих систем керування й комп’ютерно-інтегрованих технологій: «Інтерсед», «Аскон», T-Flex, «Солід», Soft-Line, «Інтермех», Siemens, Festo, «Спецсистеми», B&R, Московський завод теплової автоматики, Balluff, «Росток-Спаркс», «Логікон» і ін.

Кафедрами факультету систематично організовуються науково-технічні конференції й семінари за участю багатьох фірм і підприємств, паралельно з якими проводяться виставки з презентаціями продукції цих фірм. Так, у 2000 р. був проведений семінар по CAD-CAM-CAE-системам. У березні 2003 року за участю 72 підприємств відбулася Міжнародна науково-технічна конференція «Сучасні засоби автоматизації й комп’ютерно-інтегровані технології». У квітні 2004 року проведений науково-практичний семінар «Сучасні засоби автоматизації в машинобудуванні». У листопаді 2006 р. на семінарі по сучасному електроприводу й системам автоматизації взяли участь, презентувавши свою продукцію, фірми Omron (Японія), Siemens (Німеччина), Balluff (Німеччина), Heidenhain (Німеччина), Schneider (Франція – Німеччина), ABB (Швеція), Moeller (Німеччина), «Росток-Спарк» (Київ), МХК «Облік» (Дніпропетровськ), «Харків-Прилад», «Мінетек» (Краматорськ).

Студенти факультету щорічно беруть участь в олімпіадах і конкурсах різного рівня,посідають перші й призові місця, наприклад із таких предметів, як програмування, комп'ютерна графіка, САПР, теоретична механіка, вища математика та ін. Тільки за період з 2000 по 2007 р. студентами отримано більш ніж 40 нагород за призові місця в олімпіадах із комп'ютерної графіки, САПР, теоретичної механіки, вищої математики й ін.

В арсеналі навчального процесу  – 49 аудиторій, лабораторій і приміщень, із яких 7 комп'ютерних класів і 16 лабораторій, більш ніж 160 одиниць обчислювальної техніки, 26 одиниць оргтехніки (принтери, сканери, ксерокси). Студенти мають доступ до Інтернету. Комп'ютерні мережі з'єднують усі кафедри академії.

Постійно проводиться робота з переоснащення й модернізації лабораторій. За останні роки в лабораторіях встановлено устатковання фірм Siemens, Balluff, Festo, В& R, АВВ і ін. Усі дисципліни навчальних планів, за якими передбачений лабораторний практикум, мають необхідну лабораторну базу. З окремих дисциплін використовуються лабораторії інших кафедр, зокрема – «Технологія й управління виробництвом» і «Металорізальні верстати й інструменти».

Під час проведення виробничих практик використовується устатковання лабораторій філій кафедр і центру розвитку персоналу ЗАТ «НКМЗ», у тому числі – навчальних класів, оснащених сучасним устаткованням фірми Siemens для навчання операторів-технологів-програмістів. Усі дисципліни, закріплені за кафедрами факультету, забезпечені необхідною навчальною й методичною літературою. При цьому використовується загальний бібліотечний фонд ДДМА. З окремих дисциплін (в основному з програмування, інформаційних технологій, автоматизації й електроніки) широко використовуються методичні вказівки, навчальні посібники й конспекти лекцій, розроблені викладачами ДДМА, є їх електронні варіанти.

На всіх кафедрах факультету діє аспірантура, де випускники мають можливість продовжити своє навчання за денною або заочною формою.

Щорічно практично 100 % випускників розподіляються й працевлаштовуються на великих промислових підприємствах міст Донецької області: Краматорська (НКМЗ, КЗВВ, ЕМСС, КЦШК і ін.), Слов'янська, Дружківки, Костянтинівки, Артемівська й ін. З 2004 р. випускники направляються на роботу до м. Києва (завод «Авіант»). Крім того, випускники факультету працюють на підприємствах, у НДІ Донецька, Харкова, Львова, Києва, Москви й ін., а також за кордоном (Великобританія, США, Ізраїль, Чехія й ін.). Сфера їх діяльності – розробка й використання систем керування, автоматизації, АСУ ТП в установах, банках і підприємствах, зайнятих використанням інформаційних технологій, web-технологій, роботою з базами даних, експертними системами й ін.

Підвищенню конкурентоспроможності випускників на ринку праці сприяє можливість паралельного одержання другої спеціальності –  «Економіка підприємства», а також проходження додаткової підготовки за напрямами «Референт-перекладач», «Психологія управління», «Реклама й дизайн», «Журналістика», «Правознавство».

За роки існування факультет підготував і випустив тисячі висококваліфікованих фахівців, багато з яких стали керівниками, начальниками відділів і служб, провідними спеціалістами й ученими.

Серед кращих випускників:
В. А. Панков, генеральний директор НКМЗ;
О. Є. Гридасов, керівник відділення українсько-швейцарського концерну, м. Київ;
В. Д. Нотченко, директор ВНДІметмаш;
К. О. Ніколаєв, заступник технічного директора КЗВВ;
М. Л. Кутепов, директор Центру громадських ініціатив «Співдружність і розвиток», директор ТОВ «КрамЕталонСервіс», канд. техн. наук, доцент кафедри «Інтелектуальні системи прийняття рішень» ДДМА; 
С. В. Уваров, канд. техн. наук, генеральний директор фірм «Катрис» і «Катойл», м. Краматорськ;
К. О. Ніколаєв, заступник технічного директора КЗВВ, м. Краматорськ;
В. О. Колот, д-р техн. наук, генеральний директор фірми «Мінетек», м. Краматорськ;
О. В. Колот, д-р техн. наук, заст. генерального директора фірми «Мінетек»;
Г. О. Коваленко, канд. техн. наук, завідувач кафедри «Менеджмент» ДДМА;
В. С. Рижиков, канд. техн. наук, завідувач кафедри «Економіка підприємства» ДДМА;
О. В. Суботін, канд. техн. наук, завідувач кафедри «Автоматизація виробничих процесів» ДДМА.