ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Факультет автоматизації машинобудування й інформаційних технологій

Дошка пошани

Абрамов Арнольд Аркадійович
Абрамов Арнольд Аркадійович

канд. фіз.-мат. наук, ст. викл. кафедри прикладної математики

Працює в ДДМА з 1994 р. (старший науковий співробітник лабораторії твірдотілої квантової електроніки кафедри фізики), з 2005 р. – старший викладач кафедри прикладної математики.

Область наукових інтересів А. А. Абрамова – фізика напівпровідникових наноструктур. За час своєї роботи А. А. Абрамов брав участь у виконанні проектів Фундації фундаментальних досліджень України, а також таких міжнародних наукових проектів, як NATO HTECH LG 960931 і CNS 970627 “Semiconductor Sources for TeraHertz Generation”, ІНТАС-97-751 “New heterostructure lasers based on intraband transitions injected carriers in quantum wells”. На запрошення зарубіжних вчених у 2004–2005 рр. працював у Department Electrical Engineering and Graduate Institute Electronic Engineering, National Taiwan University (Taipei, Taiwan, Republic China). У 2007 р. А. А. Абрамова запрошували виступити з доповіддю “Strained semiconductor materials for THz sources” в Інституті Вальтера Шоттки (м. Мюнхен). У 2008 р. А. А. Абрамов працював у Institute for Electronics (Bundeswehr University, Munich) у рамках проекту, фінансованого Deutsche Forschungsgemeinshaft. Має більше ніж 50 публікацій у спеціалізованих виданнях (у тому числі більше 20 – у науковій періодиці).

Белевцов Леонід Васильович
Бєлєвцов Леонід Васильович

д-р фіз.-мат. наук, доцент, доцент кафедри прикладної математики

Працює в ДДМА з 1992 р. Область наукових інтересів – дослідження магнітних і транспортних властивостей надпровідників II-роду.

У роботах Л. В. Белєвцова були  теоретично передбачені нові потенційні бар'єри для вихорів Абрікосова в полікристалічних ВТНП (вихорів, за які академіку А. А. Абрікосову було присуджено Нобелівську премію з фізики у 2003 р.). У 2003 р. Л. В. Белєвцову були видано три патенти на винаходи пристроїв запам'ятовування інформації на вихорах Абрікосова. Починаючи з 2003 р. Л. В. Белєвцов регулярно запрошується видавцями популярного американського видання "Who’s Who in Scine and Engineering". А бібліографічний центр (IBM) у м. Кембріджі (Англія) вніс його до 2000 видатних учених 21-го століття. У 2005 р. з м. Кембріджа прийшло нове визнання  –  «Провідний вчений світу 2005 року».

Дементій Володимир Романович
Дементій Володимир Романович

канд. техн. наук., доцент кафедри КІТ

Під керівництвом Володимира Романовіча Дементія проводяться дослідження з використання сучасних мікроконтроллерів у навчальному процесі і дослідній діяльності, розробляються програмні засоби для проведення віртуальних лабораторних робіт у середовищі Labview. За час наукової діяльності отримано 2 винаходи, більше ніж 50 публікацій. У навчальний процес введено системи комп'ютерного моделювання Vissim, Multisim, Jigrein, лабораторний практикум по RISC-контролерам на стендах фірми Atmel.

Сердюк Олександр Олександрович
Сердюк Олександр Олександрович

доцент кафедри автоматизації виробничих процесів

За час роботи завідувачем кафедри в 1994 р. створено 5 нових сучасних класів і лабораторій, обладнаних комп’ютерною й мікропроцесорною технікою (76 одиниць), а також стендами світового рівня фірм FESTO (Німеччина), B&R (Австрія), АВВ (Швеція) та ХПІ (м. Харків), широко впроваджувалися новітні технічні й методичні розробки та програмні продукти світового освітнього простору, доступ до яких забезпечили договірні угоди кафедри з рядом провідних вітчизняних і іноземних фірм.

Під керівництвом  О. О.  Сердюка кафедра розпочала створення системи дистанційного навчання студентів, впровадження сучасних методів і комп’ютерних технологій у навчання та контроль знань студентів.

Загальна кількість методичних розробок  О. О.  Сердюка складає 16 найменувань з обсягом понад 50 друкованих аркушів. Значну увагу приділено методичним рекомендаціям щодо застосування комп’ютерних технологій. За останні два роки він підготував до видання  2 навчальні посібники з грифом Міністерства освіти і науки України.

О. О. Сердюк є переможцем конкурсу “ДДМА – кращі імена” в номінації “Викладач професійно орієнтованих дисциплін” у 2005 р.

Під його керівництвом підготовлено 3 дисертаційні роботи, одна захищена. Нині здійснює керівництво двома аспірантами денної форми навчання.

Тарасов Олександр Федорович
Тарасов Олександр Федорович

завідувач кафедри комп`ютерних інформаційних технологій, д-р техн. наук, професор

За результатами наукових досліджень  О. Ф. Тарасовим опубліковано понад 120 наукових робіт, отримано 27 авторських свідоцтв і патентів України.

О. Ф. Тарасов  є заступником голови науково-технічної ради академії, головою секції методичної роботи та членом ради академії, головою зборів трудового колективу ФАМ, виконує роботу з організації науково-методичних семінарів і конференцій.  О. Ф.  Тарасов є членом двох спеціалізованих рад із захисту докторських дисертацій (при академії та СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ), членом редакційних рад трьох наукових видань, що входять до переліку ВАК України. З 2004 р. є членом експертної ради ДАК Міністерства освіти і науки України з комп’ютерних наук.

Під керівництвом  О. Ф. Тарасова здійснено перехід на трьохступеневу підготовку фахівців і акредитацію спеціальності “Інформаційні системи проектування” за 4-м рівнем. Розроблено та впроваджено в навчальний процес ряд програмних продуктів, у тому числі контрольно-тестувальних для інших кафедр академії. Студенти, підготовлені  О. Ф. Тарасовим, посідають призові місця на Всеукраїнських олімпіадах із базових дисциплін, систем автоматизованого проектування та комп’ютерного моделювання (м. Хмельницький).

У 1996 році  О. Ф. Тарасов  спільно з ЗАТ "НКМЗ", де працює філія кафедри, організував Центр інтегрованих систем автоматизованого проектування. Встановлено творчі зв’язки з фірмами  – розробниками програмного забезпечення з України та Росії. Завдяки цьому отримано та впроваджено в навчальний процес ряд ліцензійних програмних продуктів.

Циганаш Віктор Євграфович
Циганаш Віктор Євграфович

доцент кафедри автоматизації виробничих процесів

1984–1989 – завідувач кафедри АВП. За цей час модернізовано лабораторну базу кафедри: впроваджено в навчальний процес 25 мікропроцесорних комплектів УМК-80 (завод ВЕФ, м. Рига) , 7 лабораторних стендів із циклу дисциплін “Гідравліка” (Суднобудівний інститут, м. Ленінград), 7 комплектів мікроЕОМ із програмним забезпеченням (Підмосков'я).

1992–1993 – робота в деканаті. За цей період вирішено важливу проблему – уперше  успішно проведено атестацію факультету автоматизації машинобудування за 4-м рівнем акредитації.

В академічних і галузевих виданнях опубліковано 54 роботи (у т. ч. у фахових виданнях – 17), одержано 17 авторських свідоцтв і патентів. За роботу неодноразово оголошувались подяки, вручались дипломи, почесні грамоти.