ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Факультет автоматизації машинобудування й інформаційних технологій

Історія факультету

У різні періоди до складу факультету входили кафедри автоматизації виробничих процесів, електротехніки й електроустатковання, математики, фізики, теоретичної механіки, опору матеріалів, прикладної математики, обчислювальної техніки й автоматизованих систем, зварювального виробництва, підйомно-транспортних машин, фізичного виховання, технічної механіки, комп'ютерних інформаційних технологій.

Першим деканом факультету була канд. техн. наук, доцент Марія Іллівна Плєхнова (1969–1972).

У різний час факультет очолювали доценти Василь Семенович Хлістун (1972–1975), В'ячеслав Миколайович Бузунов (1978–1983), Олександр Олександрович Сердюк (1983–1988), Едуард Пилипович Колотій (1988–1991), Віктор Євграфович Циганаш (1991–1993), Євген Федорович Чекулаєв (1993–1997).

З 1997 року й дотепер факультет очолює доцент, канд. техн. наук Сергій Володимирович Подлєсний.

Про роботу факультету в 1980-і роки розповідає доцент, канд. техн. наук О. О. Сердюк: «У той час на факультеті було дві групи студентів спеціальності АКМ («Автоматизація й комплексна механізація», зараз – спеціальність АВП) і три групи студентів ПТМ. За всіма спеціальностями навчання проходило також і за вечірньою формою. Студенти наполегливо оволодівали знаннями. Ця звичка набувалася ще в школі. Студентів із середнім балом, більшим за «4», на факультеті було близько 55 %. З кожного потоку випускалося не менше ніж 10 фахівців із дипломами з відзнакою. Так, у групі ПТМ-82-2 було 2 Ленінські стипендіати (стипендія в розмірі 100 руб. при заробітній платі інженера близько 110 руб.). Звичайна стипендія на 1–4-му курсах становила 40 руб. (підвищена – 50 руб.), на п'ятому курсі – 45 руб. (підвищена – 56,25 руб.)».

Тепер доцент, канд. техн. наук О. О. Сердюк є доцентом кафедри АВП, почесним професором ДДМА, активно займається науковою роботою. Під його керівництвом працюють аспіранти, готуються до захисту дисертації. Наукові інтереси О. О. Сердюка – проблеми різання, пов'язані з хаотичною динамікою й фрактальною геометрією. Він є співавтором науково-дослідного проекту, затвердженого Міністерством освіти і науки України, «Дослідження динамічних явищ процесів і підвищення ефективності механообробки на основі теорії фракталів ідетермінованого хаосу». Проект реалізується разом із кафедрою МВІ.

«У 1990-і роки, – відзначає колишній декан факультету доцент, канд. техн. наук В. Є. Циганаш, – кафедри факультету вперше проходили акредитацію. Це був важкий період, але кафедри гідно впоралися з цим завданням. Було скасовано вечірня форма навчання, з'явилися групи заочної форми навчання. Студенти працювали сумлінно, навчання було складним, але щороку до шести студентів одержували дипломи з відзнакою. Зараз ці люди обіймають керівні посади, мають високооплачувану роботу, багато хто з них працює за кордоном (у США, Австралії й інших країнах). Саме високий рівень освіти допоміг їм досягти успіхів».

Під керівництвом доцента, канд. техн. наук В. Є. Циганаша в той період зі студентами в гуртожитку № 1 був організований радіогурток, а в Києві 12 випускників організували земляцтво випускників спеціальності АВП, які працювали на заводі обчислювальних машин. Зараз В. Є. Циганаш працює на кафедрі АВП. Має більш ніж 20 авторських свідоцтв, опублікував понад 50 статей. Науковий напрям дослідника – оптимальні системи керування потужними енергокористувачами (печі, гідроприводи). Тепер В. Є. Циганаш продовжує займатися науковою діяльністю, керує роботою аспірантів.

Нинішній декан факультету доцент, канд. техн. наук С. В. Подлєсний двічі був переможцем щорічного конкурсу «ДДМА – кращі імена» в номінації «Кращий декан». Він є автором більш ніж 110 наукових і науково-методичних розробок, серед яких 12 навчальних посібників із грифом Міністерства освіти і науки України.

Сьогодні факультет готує високопрофесійних випускників за спеціальностями, які пов'язані з автоматизацією, комп’ютерно-інтегрованими й інформаційними технологіями, комп'ютерними й мікропроцесорними системами.

Сьогодні до складу факультету входять 4 кафедри. Три випускні: автоматизації виробничих процесів (АВП), комп'ютерних інформаційних технологій (КІТ), електромеханічних систем автоматизації й електропривод (ЕСА) і одна загальнотехнічна – технічної механіки (ТМ). Усі випускні кафедри мають філії на ЗАТ «Новокраматорський машинобудівний завод». На факультеті створені й діють Центр інформаційних технологій (при кафедрі КІТ), Центр автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій (при кафедрі АВП) і лабораторія електротехнічної діагностики ДДМА (при кафедрі ЕСА).

«Відповідно до сучасних вимог економіки й виробництва, – відзначає С. В. Подлєсний,– за всіма спеціальностями перероблені навчальні плани й робочі програми, введено багато нових дисциплін, у тому числі – дисциплін вільного вибору. Значною мірою переглянуто змістовну частину традиційних для спеціальностей дисциплін. У навчальному процесі використовуються сучасні технології навчання. Застосування кредитно-модульної системи дозволило організувати більш ритмічну роботу студентів. Уперше студенти мають реальну можливість формувати індивідуальні траєкторії підготовки (за рахунок дисциплін вільного вибору) із урахуванням своїх інтересів і місця майбутньої роботи. Велика увага на факультеті приділяється фундаментальній, спеціальній і практичній підготовці майбутніх фахівців, що забезпечує їхню високу конкурентоспроможність на ринку праці. Студенти, що виявляють бажання й здатність займатися науковою роботою, включаються до «Програми роботи з обдарованою студентською молоддю», кожному з них призначається науковий керівник із провідних учених. Вони, беручи участь у науковій роботі, публікують статті, подають заявки на винаходи, виступають із доповідями на наукових конференціях».