ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Металоведення

Участь студентів та викладачів КІТ ДДМА в літній школі за проєктом Erasmus+ BioArt

З 30 серпня по 6 вересня студенти третього курсу кафедри КІТ Микита Маліновський, Владислав Алту...

Четвер, 23 вересня 2021
В Академії проходить міжнародна конференція з ливарного виробництва

В Академії почала роботу VIIІ Міжнародна науково-технічна конференція «Перспективні технології, ...

Четвер, 23 вересня 2021
ОБЛАСНА ОЛІМПІАДА З ПРОГРАМУВАННЯ

(усі призові місця – у ДДМА)

Середа, 22 вересня 2021
Викладачка ДДМА очолила раду молодих учених при ДонОДА

На засіданні ради молодих учених при Донецькій обласній державній адміністрації другого скликанн...

Середа, 22 вересня 2021
Академія переходить в дистанційний режим роботи

В Академії запроваджується з 23.09.2021 р. організація освітнього процесу в дистанційному режимі...

Середа, 22 вересня 2021

Кафедра Економічної теорії

Шевченко Елена Александровна

Шевченко Елена Александровна
кандидат экономических наук, доцент, PhD

Кандидатская диссертация
Тема: «Інновації як пріоритетний напрямок інвестування в трансформацій-ній економіці»
Специальность: 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки.
Защита: 2008 г.

Ученое звание – доцент.
По кафедре экономической теории
Присуждено: 2013 г.

Научные публикации, учебные пособия, патенты

 • опубликовано более 50 научных статей и тезисов докладов на научных конференциях;
 • издано 10 учебных пособий;
 • соавтор более 5 отчетов о НИР.

Область научных интересов

 • специфика современной парадигмы теоретических исследований в экономической теории;
 • концептуальные основы экономического развития в условиях современного мирового общества;
 • эволюция хозяйственной системы в течениях мировой современной экономической мысли (к. ХІХ – нач. ХХІ ст.);
 • стратеги национального развития в парадигме глобальной экономической политики.

Монографии и пособия с грифом Министерства образования и науки Украины:

 • Шевченко О. О. Економічний розвиток: методологія, еволюція теорій, перспективи дослідження : монографія / Шевченко О. О. – Краматорськ : ДДМА, 2014. – 312 с.
 • Шевченко О. О. Вплив глобальних викликів сучасності на економічний розвиток національної економіки: теоретико-методологічний аспект / Шевченко О. О. // Менеджмент, маркетинг та інтелектуальний капітал в глобальному економічному просторі : моногр. / за ред. П. Г. Перерви, О. І. Савченко, В. Л. Товажнянського. – Х. : Апостроф, 2012. – Розд. 1.2. – С. 30–42.
 • Шевченко О. О. Інновації та їх інвестиційне забезпечення: методологічний аспект : монографія / Шевченко О. О. – Краматорськ : ДДМА, 2009. – 168 с. – ISBN 978-966-379-316-0.
 • Шевченко О. О. Історія економіки та економічної думки: сучасні економічні теорії / Шевченко О. О. – К. : Центр навчальної літератури, 2012. – 288 с. – ISBN 978-611-01-0258-2.
  Гриф надано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. Лист № 1/ ІІ-11909 від 23.12.2010).
 • Шевченко О. О. Міжнародна економіка / Шевченко О. О. – Краматорськ : ДДМА, 2012. – 376 с. – ISBN 978-966-379-535-5.
  Гриф надано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.
  Лист № 1/ ІІ-10923 від 22.11.2011).

Основные публикации

 • Публикации в специальных изданиях (32), в т. ч.:
  1. Шевченко О. О. Концептуальні засади економічного розвитку в контексті глобалізаційних тенденцій / Шевченко О. О. // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2012. – № 5(1). – С. 57–64.
  2. Шевченко О. О. Вектори стратегічного розвитку в умовах глобальної інтеграції України / Шевченко О. О. // Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку : зб. наук. праць ІЕП НАН України. – 2011. – С. 364–374. – ISSN 2220-7961.
  3. Шевченко О. О. Оцінка рівня інтеграції країни у глобальний фінансовий простір: методологічний аспект / Шевченко О. О. // Вісник Хмельницького національного університету. – 2011. – № 2. – Т. 2. – С. 255–257.
  4. Шевченко О. О. Перспективи розвитку національної економіки в епоху економіки знань: теоретичний аспект / Шевченко О. О. // Вісник нац. техн. унів. “ХПІ” : зб. наук. праць. Тематичний випуск «Технічний прогрес і ефективність виробництва». – Харків : НТУ «ХПІ». – 2011. – № 7. – С. 184–188.
  5. Шевченко О. О. Моделі підвищення міжнародної конкурентоспроможності країни: теоретико-методологічний аспект / Шевченко О. О. // Економічний вісник Донбасу. – 2011. – № 3 (25). – С. 57–60.
  6. Шевченко О. О. Зовнішньоекономічна політика держави в контексті моделі ендогенного розвитку економіки / Шевченко О. О. // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2010. – № 5. – С. 117–122.
  7. Шевченко О. О. Участь України в процесах інтеграції і глобалізації: теоретико-методологічний аспект / О. О. Шевченко, І. М. Кадикова // Галицький економічний вісник. – 2010. – № 3. – С. 5–9.
  8. Шевченко О. О. Економічна інтеграція України у вимірі регіональної політики держави / Шевченко О. О. // Проблемы повышения эффективности функционирования предприятий различных форм собственности : сб. науч. тр. ИЭП НАН Украины. – 2010. – Т. 1. – С. 410–422.
  9. Шевченко О. О. Вплив євроінтеграційного курсу України на стан і перспективи інноваційного розвитку національної економіки / Шевченко О. О. // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 5 (95). – С. 110–119.
  10. Шевченко О. О. Домогосподарство в системі інститутів, що змінюються / Шевченко О. О. // Вісник ДДМА. – 2009. – № 3. – С. 300–303.
  11. Шевченко О. О. Формування споживацької поведінки домогосподарств в умовах розвитку нової економіки: інституціональний аспект / Шевченко О. О. // Формування ринкових відносин в Україні. – 2009. – № 7–8. – С. 26–30.
  12. Галуза С. Г. Детермінанти системного розвитку національної економіки: глобалізаційний та інтеграційний аспект / Галуза С. Г., Шевченко О. О. // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. НАУ «ХАІ». – 2008. – № 4 (4). – С. 14–26.
  13. Шевченко О. О. Інституціональна складова розвитку економіки знань / Шевченко О. О. // Регіональна бізнес-економіка та управління. – 2009. – № 4 (24). – С. 39–44.
  14. Шевченко О. О. Шляхи підвищення конкурентоспроможності країни в умовах поглиблення євроінтеграційного курсу / Шевченко О. О. // Економіка: проблеми теорії та практики. – 2009. – Вип. 255, т. 5. – С. 1166–1172.
  15. Шевченко О. О. Теоретичні засади розвитку економіки, що базується на знаннях / Шевченко О. О. // Регіональна бізнес-економіка та управління. – 2010. – № 1 (25). – С. 157–163.
  16. Шевченко О. О. Стратегія розвитку національної економіки: інтеграційний аспект / Шевченко О. О. // Вісник нац. техн. унів. «ХПІ» : зб. наук. пр. Тематичний випуск «Технічний прогрес і ефективність виробництва». – Харків : НТУ «ХПІ». – 2010. – № 05. – С. 189–194.
  17. Шевченко О. О. Вплив тіньового сектору на механізм технологічного оновлення економіки інноваційного спрямування / Шевченко О. О. // Прометей. – 2010. – № 1. – С. 78–81.
  18. Шевченко О. О. Вплив світової фінансово-економічної кризи на стан та перспективи розвитку національної економіки / Шевченко О. О. // Вісник ХНУ. – 2010. – № 3. – Т. 2. – С. 158–161.
 • Конференции (13), в т. ч.:
  1. International Conference «Global Making and Economic Policy in developing countries», Paphos (Cyprus), September 29 – October 6, 2010.
  2. Міжнародна науково-практична конференція «Методологія досліджень та сучасні соціальні, економічні, технологічні проблеми розвитку суспільства», Харків, 18 листопада 2011 р.
  3. The Sixteenth international scientific conference «Global Imbalances: World Economy and Ukraine», Antalya (Turkey), September 19–26, 2012.

Контактная информация

e-mail: e.shevchenko@krm.net.ua, alenka1206@gmail.com

{nomultithumb}

Пономарева Лидия Николаевна

Пономарева Лидия Николаевна
старший преподаватель

Научные публикации, учебные пособия, патенты

 • опубликовано более 16 научных статей и тезисов докладов на научных конференциях;
 • издано 4 учебных пособия;
 • соавтор более 16 отчетов о НИР.

Область научных интересов

 • влияние монетарных факторов на экономическое развитие Украины;
 • методологические основы использования «проблемы безбілетника» для анализа еффективности трансформации сбережений в инвестиции;
 • особенности функционирования рынка труда в условиях трансформационной экономики Украины.

Монографии и пособия с грифом МОНУ:

 • Пономарьова Л. М. Мікроекономіка в схемах : навчальний посібник для самостійної роботи з вивчення курсу „Мікроекономіка” для студентів економічних спеціальностей / Пономарьова Л. М., Нарижна Л. Д. – Краматорськ : ДДМА, 2006. – 164 с.
 • Пономарьова Л. М. Трансформаційна економіка та економічна політика держави / Пономарьова Л. М., Нарижна Л. Д. – Краматорськ : ДДМА, 2008. – 100 с.
 • Пономарьова Л. М. Теорія рівноваги : навчальний посібник / Пономарьова Л. М., Нарижна Л. Д., Мішура В. Б. – Краматорськ: ДДМА, 2010. – 104 с.
 • Пономарьова Л. М. Мікроекономіка. Теорія виробництва : навчальний посібник / Пономарьова Л. М., Нарижна Л. Д., Мішура В. Б. – Краматорськ : ДДМА, 2010. – 140 с.

Основные публикации

 • Публикации в специальных изданиях (16), в т. ч.:
  1. Пономарева Л. Н. Влияние монетарных факторов на экономическое развитие / Пономарева Л. Н. // Вестник Днепропетровського национального университета. – 2006. – Випуск 215, том 3. – С. 882–891.
  2. Пономарьова Л. М. Порівняльний аналіз еволюцій поглядів на природу та роль домогосподарств / Пономарьова Л. М. // Вісник ДДМА. – 2007. – № 2Е (10). – С. 34–39.
  3. Пономарьова Л. М. Особливості розвитку сектору домогосподарств у трансформаційній економіці інверсійного типу / Пономарьова Л. М. // Вісник ДДМА. – Краматорськ : ДДМА, 2008. – Випуск 2 (12). – С. 203–208.
  4. Пономарьова Л. М. Методологічні засади застосування «проблеми безбілетника» для аналізу ефективності трансформації заощаджень в інвестиції / Пономарьова Л. М. // Наукові праці НУХТ. – К. : НУХТ, 2008. – С. 64–67.
  5. Пономарьова Л. М. Система національних рахунків як інструментарій аналізу розподілу домогосподарств / Пономарьова Л. М. // Вісник ДДМА. – Краматорськ : 2010. – № 4 (21). – С. 164–169.
  6. Пономарьова Л. М. Конкурентний потенціал підприємств роздрібної торгівлі споживчої кооперації / Пономарьова Л. М. // Економіка: Проблеми теорії та практики : збірник наукових праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2010. – Випуск 264, том 3. – С. 672–680.
  7. Пономарьова Л. М. Дослідження економіко-орієнтованого моделювання людської поведінки / Пономарьова Л. М. // Економіка: Проблеми теорії та практики : збірник наукових праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2011. – Випуск 260, том 5. – С. 905–912.
  8. Пономарьова Л. М. Специфічність інституціональної моделі економіки України / Пономарьова Л. М. // Вісник ДДМА. – Краматорськ : ДДМА, 2012. – № 2 (27). – С. 261–265.
  9. Пономарева Л. Н. Особенности функционирования рынка труда в условиях трансформационной экономики Украины / Пономарева Л. М. // Бізнес-навігатор. – 2013. – № 2 (40). – С. 29–34 (Фахове видання).
 • Конференции (5), в т. ч.:
  1. Пономарьова Л. М. Методологічні засади застосування «проблеми безбілетника» для аналізу ефективності трансформації заощаджень в інвестиції / Пономарьова Л. М. // IV Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми економіки підприємств в умовах сталого розвитку» : тези доповідей. – К.: НУХТ, 2008. – С. 113–114.
  2. Пономарева Л. Н. Особенности функционирования рынка труда в условиях трансформационной экономики Украины / Пономарева Л. Н. // Материалы 9 Международной научно-практической конференции «Бъдещите изследвания». – София : Бял ГРАД-БГ, 2013. – Том 8. Экономика. – С. 61–63.

Контактная информация

e-mail: acksay@mail.ru

{nomultithumb}

Болотина Евгения Валерьевна

Болотина Евгения Валерьевна,
кандидат философских наук, доцент

Кандидатская диссертация
Тема: «Судьба как предмет философского дискурса (социально-философский анализ феномена».
Специальность: 09.00.03 – социальная философия и философия истории.
Защита: 2002 г.

Ученое звание – доцент.
По кафедре экономической теории.
Присуждено: 2007 г.

Участие в защитах диссертаций

Официальное оппонирование: 03.07.2007 г. на заседании специализированного ученого совета Донецкого национального университета оппонирование кандидатской диссертации Л. А. Шагимагиной на тему «Любовь как предмет философского дискурса (социально-философский анализ феномена)».

Оформила более 6 отзывов на авторефераты диссертаций.

Научные публикации, учебные пособия, патенты

 • опубликовано более 30 научных статей;
 • издано 10 учебных пособий;
 • соавтор более 4 отчетов о НИР.

Область научных интересов:

 • нелинейная философия истории;
 • цивилизационный аспект глобализации;
 • многофакторная модель экономического поведения;
 • трансплантация социально-экономических институтов.

Монографии и учебные пособия с грифом Министерства образования и науки Украины:

 1. Методичний посібник до вивчення курсу «Соціологія» (для студентів економічних спеціальностей). – Краматорськ : ДДМА, 2004. – 144 с.
  Гриф надано Міністерством освіти і науки України.
  Лист № 14/18.2-1618 від 09.10.2003.
 2. Методичний посібник до вивчення курсу «Економічна історія». – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 124 с.
  Гриф надано Міністерством освіти і науки України.
  Лист № 14/18.2-1221 від 31.05.2005.

Основные публикации (35), в т. ч.:

 1. Болотина Е. В. Социокультурная трансформация личности в информационном социуме / Е. В. Болотина // Культурологічний вісник : науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини. - Запоріжжя, 2006. – Вип. 16. – С. 109–114.
 2. Болотина Е. В. Собственность как социальный институт / Е. В. Болотина // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. – 2008. – № 3 (13). – С. 32–36.
 3. Болотіна Є. В. Інституціональні зміни і перехідна економіка / Є. В. Болотіна // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. 2008. – № 1Е (8). – Режим доступу: http// www. nbuv. gov. ua // e-journals / VDDMA / 2008-1e8 / 08GOKTIZ.pdf.
 4. Болотіна Є. В. Власність як соціальний інститут перехідної економіки / Є. В. Болотіна // Торгівля і ринок України. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2008. – Вип. 26, т. 1. – С. 22–28.
 5. Болотіна Є. В. Домогосподарство в умовах інституціоналізації перехідної економіки України / Є. В. Болотіна // Вісник ДДМА. – 2009. – № 2 (16). – С. 30–35.
 6. Болотіна Є. В. Інституційний ринок як механізм інституціональних змін / Є. В. Болотіна // Економіка: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2010. – Випуск 259 : в 7 т., т. IV. – С. 905–912.
 7. Болотіна Є. В. Домогосподарство в системі інститутів ринкової інфраструктури України / Є. В.Болотіна // Торгівля і ринок України. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2010. – Вип. 32, т. 1. – С. 26–33.
 8. Болотіна Є. В. Механізм інституціональних змін і перехідна економіка / Є. В. Болотіна // Вісник ДДМА : зб. наук. пр. – Краматорськ, 2011. – № 4 (21). – С. 20–24.
 9. Болотіна Є. В. Дослідження економіко-орієнтованого моделювання людської поведінки / Є. В. Болотіна // Приднепровский научный вестник. – 2011. – № 6(116). – С. 44–52.
 10. Болотіна Є. В. Інституціональна структура перехідної економіки України / Є. В. Болотіна // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. – 2012. – № 1Е (12). – Режим доступу: http// www. nbuv. gov. ua // e-journals / VDDMA / 2012-1e12 / 12GOKTIZ.pdf.
 11. Болотіна Є. В. Інституціональна структура перехідної економіки України / Є. В. Болотіна // Научный вестник ДГМА. – 2012. – № 1 (9Е). – С. 243–249. – ISSN 2219-7869.
 12. Болотіна Є. В. Методологія інституціонального аналізу поведінки домашніх господарств / Є. В. Болотіна // Галицький економічний вісник (Тернопіль) : науковий журнал. – 2012. – № 2 (35). – С. 123–130.
 13. Болотіна Є. В. Теорія гри у розв´язанні політико-економічних конфліктів / Є. В. Болотіна, А. В. Астахів // Вістник ДДМА. – 2012. – № 2 (27). – С. 188–192.
 14. Болотина Е. В. Институциональный конфликт и инструменты его регулирования в Украине / Е. В. Болотина // Бизнес-навигатор (Херсон). – 2013. – № 4. – С. 72–81.
 15. Болотіна Є. В. Багатофакторна модель економічної поведінки / Є. В. Болотіна // Галицький економічний вісник (Тернопіль) : науковий журнал. – 2013. – № 2 (41). – С. 5–10.

Публикации со студентами:

 1. Болотина Е. В. Экономическая роль домохозяйств в создании национального продукта / Е. В. Болотина, Е. Е. Семеренко // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. – 2006. – № 1Е (6). – С.218-224. – Режим доступу: http// www. nbuv. gov. ua // e-journals / VDDMA / 2006-1e6 / 06GOKTIZ.pdf.
 2. Болотина Е. В. Теория игр в разрешении политико-экономических конфликтов / Е. В. Болотина, А. В. Астахов // Вестник ДГМА. – 2012. – № 2 (27). – С. 188–192.
 3. Болотина Е. В. Социально-экономические проблемы интеграции Украины в ЕС и пути их разрешения / Е. В. Болотина, И. В. Рудюк // Вестник ДГМА. – 2013. – № 1 (Е). – С. 117–121.
 4. Болотина Е. В. Институциональные матрицы общества и институт труда / Е. В. Болотина, Д. А. Кучма // Вестник ДГМА. – 2013. – № 1 (11Е). – С. 178–187.

Контактная информация

e-mail: twinpiks@inbox.ru

{nomultithumb}

Методическое обеспечение Экономическая теория

Методичне забезпечення
Основы экономической теории
Государственное регулирование экономики
Макроэкономика
Політична економія
История экономических учений
Социология
Ценные бумаги и биржевое дело
Экономическая история
 • Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине "Экономическая история" (для студентов дневного и заочного отделения, слушателей последипломного образования)
Ценные бумаги
Экономическая теория
Мікроекономіка
Биржевое дело
ИЭУ
Макроэкономическое планирование и прогнозирование
Разное

Состав Экономическая теория

Склад кафедри

Болотина Евгения Валерьевна

кандидат философских наук, доцент

Личная страница

Пономарева Лидия Николаевна

старший преподаватель

Личная страница

Шевченко Елена Александровна

кандидат экономических наук, доцент, PhD

Личная страница

Гаркуша Лилия Николаевна

Лаборант

{nomultithumb}

История Экономическая теория

Історія кафедри

В 1985 році в якості окремої структурної одиниці Краматорського індустріального інституту була створена кафедра політичної економії. З 1995 року кафедра перебуває в складі економіко-гуманітарного факультету за назвою кафедри економічної теорії.

У різний час кафедрою керували:

 • 1985 – 1990 рр. доцент, кандидат економічних наук Кузнєцов П. С., який чотири рази становився депутатом Верховної Ради України.
 • 1990 – 2002 рр. доцент, кандидат економічних наук Кузнєцова Л. В.
 • З вересня 2002 року завідувачем кафедри є доцент, кандидат економічних наук Гаршина О. К.

Починаючи з 2002 р. шість викладачів кафедри захистили кандидатські дисертації: Бурлуцький С. В., Болотіна Є. В., Мішура В. Б., Шевченко О. О., Чуніхіна Т. С., Петренко Я. В. Вчене звання доцента кафедри економічної теорії було привласнено трьом викладачам: Бурлуцькому С. В., Болотіній Є. В., Шевченко О. М. Таким чином, 60% складу кафедри мають наукові ступені.

На кафедрі відкрита аспірантура очної форми навчання за фахом 08.00.03 – «Економіка і управління національним господарством». Науковими дослідженнями аспірантів денної форми навчання керує зав. кафедрою О. К. Гаршина, під керівництвом якої захищено дві кандидатські дисертації викладачами Бурлуцьким С. В. і Петренко Я. В.

У цей час 14 викладачів кафедри проводять заняття по 8 нормативним навчальним дисциплінам і 12 дисциплінам вільного вибору студентів. У щорічних конкурсах ДДМА учбово-методичні комплекси дисциплін «Цінні папери й біржова справа», «Соціологія» були відзначені дипломами першого ступеня, дисципліни «Політекономія» і «Мікроекономіка» – другого ступеня. Троє викладачів одержали свідчення переможця конкурсу «Кращий викладач економічних дисциплін» (Гаршина О. К. 2002 р., Шевченко О. М. – 2004 р., Бурлуцький С. В. – 2009 р.).

За період 2003-2009 рр. викладачами кафедри було опубліковано 180 наукових праць. За цей же період було підготовлено більш 120 науково-методичних видань, у тому числі 4 монографії, 17 навчальних посібників із грифом Міністерства освіти й науки України.

Кафедра забезпечує навчальний процес для студентів усіх форм навчання в м. Краматорську й на всіх учбово-консультаційних центрах академії.