ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Економічної теорії

Пономарева Лидия Николаевна

Пономарева Лидия Николаевна
старший преподаватель

Научные публикации, учебные пособия, патенты

 • опубликовано более 16 научных статей и тезисов докладов на научных конференциях;
 • издано 4 учебных пособия;
 • соавтор более 16 отчетов о НИР.

Область научных интересов

 • влияние монетарных факторов на экономическое развитие Украины;
 • методологические основы использования «проблемы безбілетника» для анализа еффективности трансформации сбережений в инвестиции;
 • особенности функционирования рынка труда в условиях трансформационной экономики Украины.

Монографии и пособия с грифом МОНУ:

 • Пономарьова Л. М. Мікроекономіка в схемах : навчальний посібник для самостійної роботи з вивчення курсу „Мікроекономіка” для студентів економічних спеціальностей / Пономарьова Л. М., Нарижна Л. Д. – Краматорськ : ДДМА, 2006. – 164 с.
 • Пономарьова Л. М. Трансформаційна економіка та економічна політика держави / Пономарьова Л. М., Нарижна Л. Д. – Краматорськ : ДДМА, 2008. – 100 с.
 • Пономарьова Л. М. Теорія рівноваги : навчальний посібник / Пономарьова Л. М., Нарижна Л. Д., Мішура В. Б. – Краматорськ: ДДМА, 2010. – 104 с.
 • Пономарьова Л. М. Мікроекономіка. Теорія виробництва : навчальний посібник / Пономарьова Л. М., Нарижна Л. Д., Мішура В. Б. – Краматорськ : ДДМА, 2010. – 140 с.

Основные публикации

 • Публикации в специальных изданиях (16), в т. ч.:
  1. Пономарева Л. Н. Влияние монетарных факторов на экономическое развитие / Пономарева Л. Н. // Вестник Днепропетровського национального университета. – 2006. – Випуск 215, том 3. – С. 882–891.
  2. Пономарьова Л. М. Порівняльний аналіз еволюцій поглядів на природу та роль домогосподарств / Пономарьова Л. М. // Вісник ДДМА. – 2007. – № 2Е (10). – С. 34–39.
  3. Пономарьова Л. М. Особливості розвитку сектору домогосподарств у трансформаційній економіці інверсійного типу / Пономарьова Л. М. // Вісник ДДМА. – Краматорськ : ДДМА, 2008. – Випуск 2 (12). – С. 203–208.
  4. Пономарьова Л. М. Методологічні засади застосування «проблеми безбілетника» для аналізу ефективності трансформації заощаджень в інвестиції / Пономарьова Л. М. // Наукові праці НУХТ. – К. : НУХТ, 2008. – С. 64–67.
  5. Пономарьова Л. М. Система національних рахунків як інструментарій аналізу розподілу домогосподарств / Пономарьова Л. М. // Вісник ДДМА. – Краматорськ : 2010. – № 4 (21). – С. 164–169.
  6. Пономарьова Л. М. Конкурентний потенціал підприємств роздрібної торгівлі споживчої кооперації / Пономарьова Л. М. // Економіка: Проблеми теорії та практики : збірник наукових праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2010. – Випуск 264, том 3. – С. 672–680.
  7. Пономарьова Л. М. Дослідження економіко-орієнтованого моделювання людської поведінки / Пономарьова Л. М. // Економіка: Проблеми теорії та практики : збірник наукових праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2011. – Випуск 260, том 5. – С. 905–912.
  8. Пономарьова Л. М. Специфічність інституціональної моделі економіки України / Пономарьова Л. М. // Вісник ДДМА. – Краматорськ : ДДМА, 2012. – № 2 (27). – С. 261–265.
  9. Пономарева Л. Н. Особенности функционирования рынка труда в условиях трансформационной экономики Украины / Пономарева Л. М. // Бізнес-навігатор. – 2013. – № 2 (40). – С. 29–34 (Фахове видання).
 • Конференции (5), в т. ч.:
  1. Пономарьова Л. М. Методологічні засади застосування «проблеми безбілетника» для аналізу ефективності трансформації заощаджень в інвестиції / Пономарьова Л. М. // IV Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми економіки підприємств в умовах сталого розвитку» : тези доповідей. – К.: НУХТ, 2008. – С. 113–114.
  2. Пономарева Л. Н. Особенности функционирования рынка труда в условиях трансформационной экономики Украины / Пономарева Л. Н. // Материалы 9 Международной научно-практической конференции «Бъдещите изследвания». – София : Бял ГРАД-БГ, 2013. – Том 8. Экономика. – С. 61–63.

Контактная информация

e-mail: acksay@mail.ru