ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Економічної теорії

Болотина Евгения Валерьевна

Болотина Евгения Валерьевна,
кандидат философских наук, доцент

Кандидатская диссертация
Тема: «Судьба как предмет философского дискурса (социально-философский анализ феномена».
Специальность: 09.00.03 – социальная философия и философия истории.
Защита: 2002 г.

Ученое звание – доцент.
По кафедре экономической теории.
Присуждено: 2007 г.

Участие в защитах диссертаций

Официальное оппонирование: 03.07.2007 г. на заседании специализированного ученого совета Донецкого национального университета оппонирование кандидатской диссертации Л. А. Шагимагиной на тему «Любовь как предмет философского дискурса (социально-философский анализ феномена)».

Оформила более 6 отзывов на авторефераты диссертаций.

Научные публикации, учебные пособия, патенты

 • опубликовано более 30 научных статей;
 • издано 10 учебных пособий;
 • соавтор более 4 отчетов о НИР.

Область научных интересов:

 • нелинейная философия истории;
 • цивилизационный аспект глобализации;
 • многофакторная модель экономического поведения;
 • трансплантация социально-экономических институтов.

Монографии и учебные пособия с грифом Министерства образования и науки Украины:

 1. Методичний посібник до вивчення курсу «Соціологія» (для студентів економічних спеціальностей). – Краматорськ : ДДМА, 2004. – 144 с.
  Гриф надано Міністерством освіти і науки України.
  Лист № 14/18.2-1618 від 09.10.2003.
 2. Методичний посібник до вивчення курсу «Економічна історія». – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 124 с.
  Гриф надано Міністерством освіти і науки України.
  Лист № 14/18.2-1221 від 31.05.2005.

Основные публикации (35), в т. ч.:

 1. Болотина Е. В. Социокультурная трансформация личности в информационном социуме / Е. В. Болотина // Культурологічний вісник : науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини. - Запоріжжя, 2006. – Вип. 16. – С. 109–114.
 2. Болотина Е. В. Собственность как социальный институт / Е. В. Болотина // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. – 2008. – № 3 (13). – С. 32–36.
 3. Болотіна Є. В. Інституціональні зміни і перехідна економіка / Є. В. Болотіна // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. 2008. – № 1Е (8). – Режим доступу: http// www. nbuv. gov. ua // e-journals / VDDMA / 2008-1e8 / 08GOKTIZ.pdf.
 4. Болотіна Є. В. Власність як соціальний інститут перехідної економіки / Є. В. Болотіна // Торгівля і ринок України. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2008. – Вип. 26, т. 1. – С. 22–28.
 5. Болотіна Є. В. Домогосподарство в умовах інституціоналізації перехідної економіки України / Є. В. Болотіна // Вісник ДДМА. – 2009. – № 2 (16). – С. 30–35.
 6. Болотіна Є. В. Інституційний ринок як механізм інституціональних змін / Є. В. Болотіна // Економіка: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2010. – Випуск 259 : в 7 т., т. IV. – С. 905–912.
 7. Болотіна Є. В. Домогосподарство в системі інститутів ринкової інфраструктури України / Є. В.Болотіна // Торгівля і ринок України. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2010. – Вип. 32, т. 1. – С. 26–33.
 8. Болотіна Є. В. Механізм інституціональних змін і перехідна економіка / Є. В. Болотіна // Вісник ДДМА : зб. наук. пр. – Краматорськ, 2011. – № 4 (21). – С. 20–24.
 9. Болотіна Є. В. Дослідження економіко-орієнтованого моделювання людської поведінки / Є. В. Болотіна // Приднепровский научный вестник. – 2011. – № 6(116). – С. 44–52.
 10. Болотіна Є. В. Інституціональна структура перехідної економіки України / Є. В. Болотіна // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. – 2012. – № 1Е (12). – Режим доступу: http// www. nbuv. gov. ua // e-journals / VDDMA / 2012-1e12 / 12GOKTIZ.pdf.
 11. Болотіна Є. В. Інституціональна структура перехідної економіки України / Є. В. Болотіна // Научный вестник ДГМА. – 2012. – № 1 (9Е). – С. 243–249. – ISSN 2219-7869.
 12. Болотіна Є. В. Методологія інституціонального аналізу поведінки домашніх господарств / Є. В. Болотіна // Галицький економічний вісник (Тернопіль) : науковий журнал. – 2012. – № 2 (35). – С. 123–130.
 13. Болотіна Є. В. Теорія гри у розв´язанні політико-економічних конфліктів / Є. В. Болотіна, А. В. Астахів // Вістник ДДМА. – 2012. – № 2 (27). – С. 188–192.
 14. Болотина Е. В. Институциональный конфликт и инструменты его регулирования в Украине / Е. В. Болотина // Бизнес-навигатор (Херсон). – 2013. – № 4. – С. 72–81.
 15. Болотіна Є. В. Багатофакторна модель економічної поведінки / Є. В. Болотіна // Галицький економічний вісник (Тернопіль) : науковий журнал. – 2013. – № 2 (41). – С. 5–10.

Публикации со студентами:

 1. Болотина Е. В. Экономическая роль домохозяйств в создании национального продукта / Е. В. Болотина, Е. Е. Семеренко // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. – 2006. – № 1Е (6). – С.218-224. – Режим доступу: http// www. nbuv. gov. ua // e-journals / VDDMA / 2006-1e6 / 06GOKTIZ.pdf.
 2. Болотина Е. В. Теория игр в разрешении политико-экономических конфликтов / Е. В. Болотина, А. В. Астахов // Вестник ДГМА. – 2012. – № 2 (27). – С. 188–192.
 3. Болотина Е. В. Социально-экономические проблемы интеграции Украины в ЕС и пути их разрешения / Е. В. Болотина, И. В. Рудюк // Вестник ДГМА. – 2013. – № 1 (Е). – С. 117–121.
 4. Болотина Е. В. Институциональные матрицы общества и институт труда / Е. В. Болотина, Д. А. Кучма // Вестник ДГМА. – 2013. – № 1 (11Е). – С. 178–187.

Контактная информация

e-mail: twinpiks@inbox.ru