ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Економічної теорії

Шевченко Елена Александровна

Шевченко Елена Александровна
кандидат экономических наук, доцент, PhD

Кандидатская диссертация
Тема: «Інновації як пріоритетний напрямок інвестування в трансформацій-ній економіці»
Специальность: 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки.
Защита: 2008 г.

Ученое звание – доцент.
По кафедре экономической теории
Присуждено: 2013 г.

Научные публикации, учебные пособия, патенты

 • опубликовано более 50 научных статей и тезисов докладов на научных конференциях;
 • издано 10 учебных пособий;
 • соавтор более 5 отчетов о НИР.

Область научных интересов

 • специфика современной парадигмы теоретических исследований в экономической теории;
 • концептуальные основы экономического развития в условиях современного мирового общества;
 • эволюция хозяйственной системы в течениях мировой современной экономической мысли (к. ХІХ – нач. ХХІ ст.);
 • стратеги национального развития в парадигме глобальной экономической политики.

Монографии и пособия с грифом Министерства образования и науки Украины:

 • Шевченко О. О. Економічний розвиток: методологія, еволюція теорій, перспективи дослідження : монографія / Шевченко О. О. – Краматорськ : ДДМА, 2014. – 312 с.
 • Шевченко О. О. Вплив глобальних викликів сучасності на економічний розвиток національної економіки: теоретико-методологічний аспект / Шевченко О. О. // Менеджмент, маркетинг та інтелектуальний капітал в глобальному економічному просторі : моногр. / за ред. П. Г. Перерви, О. І. Савченко, В. Л. Товажнянського. – Х. : Апостроф, 2012. – Розд. 1.2. – С. 30–42.
 • Шевченко О. О. Інновації та їх інвестиційне забезпечення: методологічний аспект : монографія / Шевченко О. О. – Краматорськ : ДДМА, 2009. – 168 с. – ISBN 978-966-379-316-0.
 • Шевченко О. О. Історія економіки та економічної думки: сучасні економічні теорії / Шевченко О. О. – К. : Центр навчальної літератури, 2012. – 288 с. – ISBN 978-611-01-0258-2.
  Гриф надано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. Лист № 1/ ІІ-11909 від 23.12.2010).
 • Шевченко О. О. Міжнародна економіка / Шевченко О. О. – Краматорськ : ДДМА, 2012. – 376 с. – ISBN 978-966-379-535-5.
  Гриф надано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.
  Лист № 1/ ІІ-10923 від 22.11.2011).

Основные публикации

 • Публикации в специальных изданиях (32), в т. ч.:
  1. Шевченко О. О. Концептуальні засади економічного розвитку в контексті глобалізаційних тенденцій / Шевченко О. О. // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2012. – № 5(1). – С. 57–64.
  2. Шевченко О. О. Вектори стратегічного розвитку в умовах глобальної інтеграції України / Шевченко О. О. // Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку : зб. наук. праць ІЕП НАН України. – 2011. – С. 364–374. – ISSN 2220-7961.
  3. Шевченко О. О. Оцінка рівня інтеграції країни у глобальний фінансовий простір: методологічний аспект / Шевченко О. О. // Вісник Хмельницького національного університету. – 2011. – № 2. – Т. 2. – С. 255–257.
  4. Шевченко О. О. Перспективи розвитку національної економіки в епоху економіки знань: теоретичний аспект / Шевченко О. О. // Вісник нац. техн. унів. “ХПІ” : зб. наук. праць. Тематичний випуск «Технічний прогрес і ефективність виробництва». – Харків : НТУ «ХПІ». – 2011. – № 7. – С. 184–188.
  5. Шевченко О. О. Моделі підвищення міжнародної конкурентоспроможності країни: теоретико-методологічний аспект / Шевченко О. О. // Економічний вісник Донбасу. – 2011. – № 3 (25). – С. 57–60.
  6. Шевченко О. О. Зовнішньоекономічна політика держави в контексті моделі ендогенного розвитку економіки / Шевченко О. О. // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2010. – № 5. – С. 117–122.
  7. Шевченко О. О. Участь України в процесах інтеграції і глобалізації: теоретико-методологічний аспект / О. О. Шевченко, І. М. Кадикова // Галицький економічний вісник. – 2010. – № 3. – С. 5–9.
  8. Шевченко О. О. Економічна інтеграція України у вимірі регіональної політики держави / Шевченко О. О. // Проблемы повышения эффективности функционирования предприятий различных форм собственности : сб. науч. тр. ИЭП НАН Украины. – 2010. – Т. 1. – С. 410–422.
  9. Шевченко О. О. Вплив євроінтеграційного курсу України на стан і перспективи інноваційного розвитку національної економіки / Шевченко О. О. // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 5 (95). – С. 110–119.
  10. Шевченко О. О. Домогосподарство в системі інститутів, що змінюються / Шевченко О. О. // Вісник ДДМА. – 2009. – № 3. – С. 300–303.
  11. Шевченко О. О. Формування споживацької поведінки домогосподарств в умовах розвитку нової економіки: інституціональний аспект / Шевченко О. О. // Формування ринкових відносин в Україні. – 2009. – № 7–8. – С. 26–30.
  12. Галуза С. Г. Детермінанти системного розвитку національної економіки: глобалізаційний та інтеграційний аспект / Галуза С. Г., Шевченко О. О. // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. НАУ «ХАІ». – 2008. – № 4 (4). – С. 14–26.
  13. Шевченко О. О. Інституціональна складова розвитку економіки знань / Шевченко О. О. // Регіональна бізнес-економіка та управління. – 2009. – № 4 (24). – С. 39–44.
  14. Шевченко О. О. Шляхи підвищення конкурентоспроможності країни в умовах поглиблення євроінтеграційного курсу / Шевченко О. О. // Економіка: проблеми теорії та практики. – 2009. – Вип. 255, т. 5. – С. 1166–1172.
  15. Шевченко О. О. Теоретичні засади розвитку економіки, що базується на знаннях / Шевченко О. О. // Регіональна бізнес-економіка та управління. – 2010. – № 1 (25). – С. 157–163.
  16. Шевченко О. О. Стратегія розвитку національної економіки: інтеграційний аспект / Шевченко О. О. // Вісник нац. техн. унів. «ХПІ» : зб. наук. пр. Тематичний випуск «Технічний прогрес і ефективність виробництва». – Харків : НТУ «ХПІ». – 2010. – № 05. – С. 189–194.
  17. Шевченко О. О. Вплив тіньового сектору на механізм технологічного оновлення економіки інноваційного спрямування / Шевченко О. О. // Прометей. – 2010. – № 1. – С. 78–81.
  18. Шевченко О. О. Вплив світової фінансово-економічної кризи на стан та перспективи розвитку національної економіки / Шевченко О. О. // Вісник ХНУ. – 2010. – № 3. – Т. 2. – С. 158–161.
 • Конференции (13), в т. ч.:
  1. International Conference «Global Making and Economic Policy in developing countries», Paphos (Cyprus), September 29 – October 6, 2010.
  2. Міжнародна науково-практична конференція «Методологія досліджень та сучасні соціальні, економічні, технологічні проблеми розвитку суспільства», Харків, 18 листопада 2011 р.
  3. The Sixteenth international scientific conference «Global Imbalances: World Economy and Ukraine», Antalya (Turkey), September 19–26, 2012.

Контактная информация

e-mail: e.shevchenko@krm.net.ua, alenka1206@gmail.com