ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Технічної механіки

Участь студентів та викладачів КІТ ДДМА в літній школі за проєктом Erasmus+ BioArt

З 30 серпня по 6 вересня студенти третього курсу кафедри КІТ Микита Маліновський, Владислав Алту...

Четвер, 23 вересня 2021
В Академії проходить міжнародна конференція з ливарного виробництва

В Академії почала роботу VIIІ Міжнародна науково-технічна конференція «Перспективні технології, ...

Четвер, 23 вересня 2021
ОБЛАСНА ОЛІМПІАДА З ПРОГРАМУВАННЯ

(усі призові місця – у ДДМА)

Середа, 22 вересня 2021
Викладачка ДДМА очолила раду молодих учених при ДонОДА

На засіданні ради молодих учених при Донецькій обласній державній адміністрації другого скликанн...

Середа, 22 вересня 2021
Академія переходить в дистанційний режим роботи

В Академії запроваджується з 23.09.2021 р. організація освітнього процесу в дистанційному режимі...

Середа, 22 вересня 2021

Кафедра Інноваційних технологій і управління

ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ З ПРИКЛАДНОЇ МЕХАНІКИ


131 «ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА»

Освітньо-наукова програма на третьому (освітньо-науковому) рівні

«ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА»


Гарант програми – Ковалевський Сергій Вадимович,

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри «Інноваційних технологій і управління»

Факультет «Інтегрованих технологій і обладнання»

Випускові кафедри:

Кафедра інноваційних технологій і управління

Завідувач кафедри – Ковалевський Сергій Вадимович,

доктор технічних наук, професор

Web: Кафедра інноваційних технологій і управління

E-mail:tiup@dgma.donetsk.ua

Кафедра «Обладнання та технологій зварювального виробництва»

Завідувачка кафедри – Макаренко Наталія Олексіївна,

доктор технічних наук, професор

Web: Кафедра «Обладнання та технологій зварювального виробництва»

E-mail:sp@dgma.donetsk.ua

Кафедра «Комп’ютеризовані дизайн і моделювання процесів і машин»

Завідувач кафедри – Марков Олег Євгенійович,

доктор технічних наук, професор

Web: Кафедра «Комп’ютеризовані дизайн і моделювання процесів і машин»

E-mail:mto@dgma.donetsk.ua


Галузь знань

13 «Механічна інженерія»

Спеціальність

131 «Прикладна механіка»

Програма

«Прикладна механіка»

Обсяг програми

240 кредитів ЄКТС

Тривалість програми

4 роки

Форма навчання

денна / заочна

Освітня кваліфікація

Доктор філософії з прикладної механіки


Освітньо-наукова програма «Прикладна механіка» спрямована на підготовку фахівців у галузі знань 13 «Механічна інженерія» спеціальності 131 «Прикладна механіка», які здатні генерувати нові ідеї, розв’язувати комплексні наукові проблеми у галузі механічної інженерії та/або до дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіти методологією наукової та педагогічної діяльності, проводити власні наукові дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.

Особливості освітньо-наукової  програми

Освітньо-наукова програма є освітньо-науковою академічною. Структура програми передбачає виконання освітньої та наукової складових. Наукова складова виконується під час усього терміну навчання, не переривається на освітню складову, сесію та практику. Зміст кожної складової програми орієнтується на сучасні наукові дослідження в галузі механічної інженерії, враховує регіональні особливості промисловості, базується на сучасних результатах, тенденціях науково-практичного стану в прикладній механіці в України та за кордоном.

Програма є багатопрофільною та передбачає науково-педагогічну підготовку для формування навичок у сфері дослідницької та педагогічної діяльності.

 

Компоненти програми:

Обов’язкові компоненти ОП

Цикл загальної підготовки

Назва навчальної дисципліни

ЄКТС

Філософія і методологія науки

4

Англійська мова наукового спрямування

6

Методологія наукових досліджень та організація науково-педагогічної діяльності

6

Педагогічна практика

4

Цикл професійної підготовки

Назва навчальної дисципліни

ЄКТС

Механіка та технології обробки матеріалів

4

Сучасні наукові аспекти прикладної механіки

4

Вибіркові компоненти ОП

Цикл професійної підготовки
(здобувач вищої освіти вибирає дисципліни обсягом 12 кредитів)

Назва навчальної дисципліни

ЕКТС

Методи дослідження та обробка експериментальних даних

4

Наукометричні бази даних і публікаційна активність

4

Нові та високоефективні технології в машинобудуванні

4

Фізико-хімічні процеси в оброблюваних матеріалах

4

Інтелектуальні керуючі системи

4

Хвильові процеси в матеріалах

4

Сучасні машини обробки тиском

4

Новітні технології обробки тиском

4

Сучасні методи моделювання процесів та машин обробки тиском

4

Спеціальні технології та обладнання обробки тиском

4

Нові та високоефективні технології в зварюванні і споріднених процесах

4

Перспективні напрямки інженерії поверхні

4

Комплексні дослідження матеріалів для зварювання та наплавлення

4

Управління якістю в інженерії поверхні

4


Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми

Випускники можуть продовжити навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні на споріднених спеціальностях, а також працювати на державних та приватних підприємствах, проектно-конструкторських, наукових і освітніх організаціях на посадах наукового співробітника, викладача, керівника підрозділу та інших, а також в інших установах на інженерних та керівних посадах структурних підрозділів.


Програмні результати навчання

Після закінчення програми випускники мають:

 • знати методи наукових досліджень, вміти визначати актуальні напрямки досліджень, виконувати незалежні оригінальні і придатні для опублікування дослідження у галузі прикладної механіки;
 • вміти використовувати сучасні методи дослідження нових технологій; вміти налагоджувати та робити виміри необхідних параметрів за допомогою сучасних приладів та обладнання; що використовується при проведенні експериментів;
 • вміти використовувати існуючі технічні засоби і математичні методи, що використовуються при моделюванні нових технологій; засоби і програмне забезпечення комп'ютерного моделювання, методи статистичного аналізу та умови їх використання;
 • знати та розуміти структуру вищої освіти в Україні, специфіку професійно-педагогічної діяльності викладача вищої школи, вміти використовувати законодавче та нормативно-правове забезпечення вищої освіти, сучасні засоби і технології організації та здійснення освітнього процесу, різноманітні аспекти виховної роботи зі студентами, інноваційні методи навчання.
 • Конференції


  Сучасна освіта – доступність, якість, визнання

  .

  QUALITY OF EDUCATION 2015

  MODERN EDUCATION 2016

  ЗБІРНИК_СО 2017

  ЗБІРНИК_СО 2018

  ЗБІРНИК_СО 2019

  ЗБІРНИК_СО 2020


  Молода наука – роботизація і нано- технології сучасного машинобудування

  .

  МОЛОДА_НАУКА_ 2016

  МОЛОДА_НАУКА_2017

  МОЛОДА_НАУКА_2018

  МОЛОДА_НАУКА_2019

  МОЛОДА_НАУКА_2020


  НЕЙРОМЕРЕЖНІ ТЕХНОЛОГІЇ І ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ

  .

  НМТіЗ_2019

  НМТіЗ_2020

  Магістр науковий з прикладної механіки

  Детальніше...

  Проекти освітніх програм «Прикладна механіка»

  Проект освітньої професійної програми бакалавр «Прикладна механіка» 2019р


  Проект освітньої професійної програми магістр «Прикладна механіка» 2018р


  Проект освітньої професійної програми магістр «Прикладна механіка» 2019р


  Проект освітньо-наукової програми "Прикладна механіка" другого (магістерського) рівня вищої освіти 2018р.


  Проект освітньо-наукової програми"Прикладна механіка" другого (магістерського) рівня вищої освіти 2019р


  Проект освітньої професійної програми бакалавр «Прикладна механіка» 2020р


  Проект освітньої професійної програми магістр «Прикладна механіка» 2020р


  Проект освітньо-наукової програми"Прикладна механіка" другого (магістерського) рівня вищої освіти 2020р


  Проєкт освітньо-наукової програми «Прикладна механіка» третього(освітньо-наукового) рівня 2020р.


  Проєкт освітньо-професійної програми «Прикладна механіка» першого(бакалаврського) рівня 2021р.


  Проєкт освітньо-професійної програми «Прикладна механіка» другого(магістерського) рівня 2021р.


  Проєкт освітньо-наукової програми «Прикладна механіка» другого(магістерського) рівня 2021р.


  Проєкт освітньо-наукової програми «Прикладна механіка» третього(освітньо-наукового) рівня 2021р.


  Шановні стейкхолдери, роботодавці та студенти, якщо у ВАС є пропозиції по внесенню змін у проекти освітніх програм «Прикладна механіка» для підвищення якості освіти, зв'яжіться з нами та ми розглянемо їх та внесемо корективи.

  E-mail: tiup@dgma.donetsk.ua

  Гарант програми – Ковалевський Сергій Вадимович

  Бакалавр з прикладної механіки


  131 «ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА»

  Освітньо-професійна програма на першому (бакалаврському) рівні

  «ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА»


  Гарант програми – Ковалевський Сергій Вадимович,

  доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри «Інноваційних технологій і управління»

  Факультет «Інтегрованих технологій і обладнання»

  Випускові кафедри:

  Кафедра «Інноваційних технологій і управління»

  Завідувач кафедри – Ковалевський Сергій Вадимович,

  доктор технічних наук, професор

  Web: Кафедра інноваційних технологій і управління

  E-mail:tiup@dgma.donetsk.ua

  Кафедра «Обладнання та технологій зварювального виробництва»

  Завідувачка кафедри – Макаренко Наталія Олексіївна,

  доктор технічних наук, професор

  Web: Кафедра «Обладнання та технологій зварювального виробництва»

  E-mail:sp@dgma.donetsk.ua

  Кафедра «Комп’ютеризовані дизайн і моделювання процесів і машин»

  Завідувач кафедри – Марков Олег Євгенійович,

  доктор технічних наук, професор

  Web: Кафедра «Комп’ютеризовані дизайн і моделювання процесів і машин»

  E-mail:mto@dgma.donetsk.ua


  Галузь знань

  13 Механічна інженерія

  Спеціальність

  131 Прикладна механіка

  Програма

  "Прикладна механіка"

  Обсяг програми

  240 кредитів ЄКТС (за скороченою формою на базі ОПП молодшого спеціаліста – 180 кредитів ЄКТС)

  Тривалість програми

  Денна – 3 роки 10 місяців (за скороченою формою – 1 рік 10 місяців; заочна – 4 роки 10 місяців (за скороченою формою – 2 роки 10 місяців)

  Освітня кваліфікація

  Бакалавр з прикладної механіки

   

  Освітньо-професійна програма «Прикладна механіка» спрямована на підготовку фахівців у галузі знань 13 «Механічна інженерія» спеціальності 131 «Прикладна механіка», які мають професійні компетентності технічної підготовки  машинобудівного виробництва та вирішення практичних завдань забезпечення якості продукції машинобудування.

   

  Особливості освітньо-професійної програми

  Освітньо-професійна програма є практично-орієнтованою. Навчальний процес базується на студентоцентрованому навчанні з елементами самонавчання, проведення занять у поєднанні з позаурочною формою на основі індивідуального підходу, враховуючі наступні види занять: лекції, практичні заняття, лабораторні роботи, самостійна робота, консультації з викладачами, практична підготовка (виробничі практики), індивідуальна робота з підготовки проектів. Керівництво проводиться також у формі керівництва практикою, виконанням кваліфікаційної роботи бакалавра.


  Компоненти програми:

  Компоненти освітньої програми

  Кредити ЄКТС

  Обов’язкові компоненти ОП

  Цикл загальної підготовки

  Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

  8

  Історія України

  4

  Історія української культури

  3

  Українська мова (за професійним спрямуванням)

  3

  Філософія

  3

  Вища математика

  16

  Вступ до освітнього процесу

  3

  Екологія

  3

  Інформатика

  7,5

  Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка

  9

  Теоретична механіка (частина 1 і 2)

  6

  Фізика

  11

  Хімія

  5

  Цикл професійної підготовки

  Гідравліка, гідро- та пневмоприводи

  3

  Деталі машин, теорія механізмів і основи взаємозамінності

  10,5

  Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка. (частина 1)

  4

  Матеріалознавство

  3

  Менеджмент та організація виробництва

  3

  Опір матеріалів

  7,5

  Основи наукових досліджень

  3

  Основи охорони праці та безпека життєдіяльності

  6

  Підприємницька діяльність та економіка підприємства

  3

  Теплофізичні процеси

  3

  Технології прикладної механіки

  7,5

  CAD/CAM/CAE системи в машинобудуванні. Частина 1. Основи САПР

  3,5

  Практична підготовка

  Виробнича практика  (ознайомча)

  3

  Виробнича практика (конструкторсько-технологічна)

  4,5

  Переддипломна практика

  5

  Атестація

  Кваліфікаційна робота бакалавра

  7,5

  Вибіркові компоненти ОП

  Цикл загальної підготовки (здобувач вищої освіти повинен вибрати дисципліни обсягом 9 кредитів з каталогу дисциплін)

  Дисципліна 1

  1,5

  Дисципліна 2

  1,5

  Дисципліна 3

  1,5

  Дисципліна 4

  1,5

  Дисципліна 5

  1,5

  Дисципліна 6

  1,5

  Цикл професійної підготовки

  (здобувач вищої освіти повинен вибрати дисципліни обсягом 72,5 кредитів

  Теорія механізмів та машин

  5

  Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка (частина 2)

  3,5

  Теоретична механіка (частина 3)

  2,5

  Виробнича практика (технологічна)

  4,5

  Основи інноватики і технічної творчості

  3

  Теорія автоматичного управління

  5

  Технологічні методи виробництва заготовок деталей машин

  5

  Теоретичні основи технології виробництва деталей та складання машин

  6

  Обладнання та транспорт механообробних цехів

  5

  Механоскладальні дільниці та цехи у машинобудуванні

  4

  Різальний інструмент

  6

  Технологічна оснастка

  5

  Теорія різання

  6

  Технологія обробки типових деталей  та складання машин

  5

  CAD/CAM/CAE системи в машинобудуванні. Частина 2. Пакети прикладних програм

  7

  Автоматизація та роботизація сучасного обладнання

  3,5

  Дизайн і моделювання обладнання та автоматизованих комплексів

  6,5

  Дизайн – графіка в проектуванні

  3

  Дизайнерське кування

  3

  Засоби дизайну

  3

  Комп’ютеризовані дизайн і моделювання процесів і машин.

  7,5

  3D - Конструювання оснащення для формоутворення

  4

  Нагрівальне обладнання

  3

  Основи композиції у промисловому дизайні

  3

  Підйомно-транспортні машини

  3,5

  Фірмова графіка у промисловості

  3

  Формоутворення у металі.

  18,5

  Автоматичне керування зварюванням

  3

  Електроніка і схемотехніка

  4

  Зварювальні джерела живлення

  6

  Наплавлення та напилення

  9

  Напруження та деформації при зварюванні

  3

  Проектування зварних конструкцій

  7

  Теорія  процесів зварювання

  7,5

  Технологія та устаткування зварювання плавленням

  10

  Технологія та устаткування зварювання тиском

  4

  Технологічна оснастка

  3

  Технологічні процеси зварювального виробництва

  6

  Практикум зі зварювання

  3

  Показники якості зварних конструкцій

  4

  Технологія зварювання спеціальних сталей і сплавів

  3

   

  рацевлаштування та конкурентні переваги випускників програми

  Випускники можуть продовжити навчання на другому (магістерському) рівні, а також працювати на державних та приватних підприємствах, проектно-конструкторських організаціях; виконувати функціональні обов’язки технічних фахівців-механіків, а саме механіка, механіка виробництва, механіка з ремонту устаткування, механіка цеху, механіка-налагоджувальника обладнання, механіка з інструменту, техніка з експлуатації і ремонту устаткування, техніка-технолога.

  Програмні результати навчання

  Після закінчення програми випускники мають вміти:

  • застосовувати сучасні технології, процеси механічної обробки та металорізальне обладнання, технологічне оснащення для пошуку оптимальних рішень щодо створення окремих видів продукції з урахуванням вимог довговічності, безпеки життєдіяльності, якості, вартості, термінів виконання та конкурентоспроможності;
  • розробляти з використанням комп’ютеризованих систем проектування (CAD), створення (САМ) та інженерних досліджень (CAE) конструкторсько-технологічну документацію при технічній підготовці машинобудівного виробництва;
  • проводити експериментальні дослідження точності технологічних процесів, оцінки стабільності роботи технологічного обладнання відповідно до вимог безпеки;
  • здійснювати проектно-технологічні розрахунки з реконструкції діючих і створення нових машинобудівних підприємств.

  Магістр з прикладної механіки

  Детальніше...

  Проблемна науково-дослідницька лабораторія мобільних інтелектуальних технологічних машин

  Загальні засади

  1. Проблемна науково-дослідна лабораторія інтелектуальних мобільних технологічних машин (далі – ПНДЛ) є структурним підрозділом:
   • Інституту проблем штучного інтелекту МОН України і НАН України;
   • Донбаської державної машинобудівної академії (кафедра технології машинобудування) МОН України.
  2. Метою діяльності ПНДЛ є проведення наукових досліджень, виконання науково-дослідних робіт, надання науково-технічних послуг, виготовлення науково-технічної продукції на замовлення підприємств, організацій, установ та фірм, провадження інноваційної діяльності, а також забезпечення умов для здійснення підготовки фахівців, у т.ч. фахівців вищої наукової кваліфікації.
  3. ПНДЛ у своїй діяльності керується чинним законодавством, нормативними документами Міністерства освіти і науки України, Статутами Інституту проблем штучного інтелекту, Донбаської державної машинобудівної академії та цим Положенням.
  4. ПНДЛ утворюється та ліквідується спільним наказом ректора Донбаської державної машинобудівної академії та директора Інституту проблем штучного інтелекту.
  5. ПНДЛ проводить діяльність відповідно до пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки України та пріоритетних напрямів діяльності Донбаської державної машинобудівної академії та Інституту проблем штучного інтелекту.
  6. ПНДЛ створюється на площах і науково-приладній базі академії.

  Наукові напрями та напрями діяльності ПНДЛ

  1. Науковими напрямами ПНДЛ є: дослідження і створення технологій та засобів апаратного і програмного забезпечення розробки і застосування інтелектуальних мобільних верстатів-роботів і технологічних машин для енергетичного і важкого машинобудування.
  2. Основними напрямами діяльності ПНДЛ є: проведення науково-дослідних робіт, надання консультаційних послуг, розроблення програмного забезпечення, нових матеріалів та технологій, створення та реалізація науково-технічної продукції, зразків обладнання, приладів, нової техніки, а також здійснення маркетингу, провадження інноваційної діяльності, сприяння підготовці студентів, аспірантів і докторантів, вирішення актуальних наукових і науково-технічних проблем економіки, співпраця з підприємствами, вищими навчальними закладами, установами , компаніями, у т.ч. закордонними.

  Кадрове забезпечення, склад та управління ПНДЛ

  1. Склад працівників ПНДЛ визначається штатним розписом.
  2. Штатними працівниками ПНДЛ є наукові та інженерно-технічні працівники.
  3. Для роботи в ПНДЛ на умовах сумісництва або за договорами цивільно-правового характеру можуть залучатись особи з відповідною кваліфікацією:
   • наукові працівники інших ПНДЛ,
   • науково-педагогічні та інші працівники академії,
   • наукові та інші кадри ІПШІ;
   • докторанти, аспіранти, студенти академії,
   • а також працівники інших установ, організацій та підприємств,
  4. Посадові обов’язки та права працівників ПНДЛ визначаються посадовими інструкціями (відповідно до чинного законодавства).
  5. Наукове керівництво ПНДЛ здійснює науковий керівник (особа із числа наукових або науково-педагогічних працівників, який має досвід науково-дослідної роботи, науковий ступінь доктора наук).
   Науковий керівник:
   • формує стратегічні напрямки розвитку ПНДЛ на перспективу;
   • організовує роботу, спрямовану на виконання перспективних і поточних завдань, координує науково-дослідну роботу;
   • контролює якість виконаних робіт;
   • забезпечує взаємодію навчального та наукового процесів шляхом залучення до науково-дослідної роботи науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів та студентів, а також наукових працівників лабораторії до навчального процесу;
   • сприяє підготовці дисертацій штатними науковими працівниками науково-дослідної лабораторії;
   • контролює підготовку наукових публікацій працівниками лабораторії.
  6. Керівництво поточною діяльністю ПНДЛ здійснює завідувач лабораторії.
  7. Завідувач лабораторії призначається наказом ректора за поданням завідувача кафедри, погодженого з директором Інституту проблем штучного інтелекту.
   Завідувач лабораторії:
   • організовує виконання науково-дослідних робіт;
   • забезпечує дотримання нормативних вимог, належне оформлення документації, вчасне звітування щодо виконаних робіт у встановленому порядку;
   • здійснює моніторинг у напрямку пошуку можливостей практичного застосування результатів виконаних робіт;
   • бере участь у підборі, атестації і оцінюванні діяльності працівників ПНДЛ,
   • забезпечує підтримання у належному технічному стані приладів та обладнання для виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт;
   • забезпечує проведення метрологічної атестації та повірку приладів контрольно-вимірювальної апаратури;
   • забезпечує та контролює дотримання правил техніки безпеки.

  Під керівництвом завідувача кафедри технології машинобудування ДДМА, д.т.н., проф. Ковалевського Сергія Вадимовича в ПНДЛ МІТМ були виконані науково-дослідницькі роботи, такі як:

  ПРОЕКТ ІННОВАЦІЙНОГО МЕХАНОСКЛАДАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ З ВИРОБНИЦТВА БАРАБАНІВ МЛИНІВ 1600/140

  Магістерська робота за спеціальністю: Технологія машинобудування
  Студент гр. ТМ-12м ДДМА, А. В. Абрамченко. – Краматорськ, 2017.

  У роботі проведено аналіз обладнання, яке використовується у промисловості, а також те, що воно є застарілим. Використання такого обладнання є недоцільним, що шкодить технологічному процесу, знецінює роботу конструкторів, завищує вартість кінцевого продукту.

  Технологічний процес виготовлення деталі повинен виконуватися з найбільш повним використанням технічних можливостей засобів виробництва при найменшій собівартості виробів. Оптимізація технологічного процесу полягає в тому, що в установлений проміжок часу необхідно забезпечити випуск необхідної кількості виробів заданої якості при можливо мінімальної собівартості їх виготовлення.

  Для вирішення цих завдань необхідно при виготовленні деталей використовувати прогресивне обладнання, а саме, технологічні машини з паралельною кінематикою.

  ПРОЕКТ ІННОВАЦІЙНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО КОМПЛЕКСУ ДЛЯ ОБРОБКИ БАРАБАНУ ПРИВОДНОГО

  Магістерська робота по спеціальності: Технологія машинобудування
  Студент гр. ТМ-12-1м ДДМА, ММ. Бєлугіна. – Краматорськ, 2017

  У дипломному проекті створена концепція проектування інноваційного технологічного комплексу, представлена схема ділянки для обробки барабанів приводних. Встановлено можливість автоматизації обробки деталей на проектованій ділянці.

  Розроблено схему та циклограму складання вузла, для деталей виконаний аналіз базових технологічних процесів, визначено оптимальні способи отримання заготовок. Розроблена розрахунково-технологічна карта для операції, виконуваної на верстаті з паралельною кінематикою. Виконано літературний аналіз в області застосування комбінованих методів підвищення якості виробів, а саме електрохімічного методу обробки поверхонь деталей машин Розроблено методику експериментальних досліджень електрохімічної обробки шліцьових (шпонкових) з'єднань в умовах резонансних коливань. Виконано економічний аналіз розробленого технологічного комплексу, аналіз безпечних і небезпечних виробничих факторів на виробництві та заходи щодо запобігання негативного впливу.

  ПРОЕКТ ІННОВАЦІЙНОГО МЕХАНОСКЛАДАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ З ВИРОБНИЦТВА РЕДУКТОРІВ ПП-180 ПРИВОДУ ПРАВИЛЬНОГО РОЛИКУ В ТЯГНУЧЕ ПРАВИЛЬНІЙ КЛІТІ

  Магістерська робота за спеціальністю: Технологія машинобудування
  Студент гр. ТМ-12м ДДМА, Є.Ю. Євсюков. – Краматорськ, 2017.

  Об’єкт дослідження – Проект інноваційного механоскладального комплексу з виробництва редукторів ПП-180 приводу ролика в тягнуче правильній кліті.

  Експериментально досліджено новий енергозберігаючий метод зміцнення робочих поверхонь технологічного інструменту за допомогою наведення високовольтних розрядів електричного струму, що виникає між електродом та поверхнею інструмента при досягненні пробійної відстані.

  Наукова новизна роботи: виявлено вплив високовольтного електричного розряду на поверхню технологічного інструменту з метою зниження зносу та підвищення стійкості, досліджена можливість оцінки якості технологічного інструмента за допомогою акустичних спектрів власних коливань, а за допомогою нейромережевого моделювання реалізована можливість прогнозування стійкості ріжучих пластин.

  ПРОЕКТ ІННОВАЦІЙНОГО МЕХАНОСКЛАДАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ З ВИРОБНИЦТВА ПНЕВМОЦИЛІНДРІВ 100Х160 ВІДВЕДЕННЯ КРИШКИ СИСТЕМИ ОХОЛОДЖЕННЯ ПРОКАТНИХ СТАНІВ

  Магістерька робота за спеціальністю: Технологія машинобудування
  Студент гр. ТМ-12-1м ДДМА В.А. Остапенко.- Краматорськ, 2017.

  Об'єкт дослідження: реконфігуруємо виробництво як новий клас реконфігуруємих виробничіх систем.

  Предмет дослідження: характеристики якості обробки функціональних поверхонь деталей.

  Мета і завдання проекту: спроектувати іноваційній механоскладальний комплекс з виробництва пневмоциліндрів в умовах реконфігурованого виробництва.

  Методи дослідження: вивчення публікацій і статей, порівняльний, аналітичний, узагальнення.

  У проекті виконано аналіз об'єкта проектування – пневмоциліндра 100х160 і деталей представників. Виконано аналіз базових технологічних процесів. Визначені вимоги до виробничого устаткування, що використовується в реконфігурованому виробництві.

  У проекті проведено дослідження реконфігурованого виробництва як нового класу реконфігурованих виробничих систем.

  РОЗРОБКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО КОМПЛЕКСУ НА БАЗІ ВЕРСТАТНОГО МОДУЛЯ З ПАРАЛЕЛЬНОЮ КІНЕМАТИКОЮ

  Магістерська робота за спеціальністю: Технологія машинобудування
  Студент гр. ТМ-11-1з(маг) ДДМА, О. О. Пелипинко – Краматорськ, 2017.

  Починаючи з кінця 20 століття, всі розвинені країни починали процес впровадження роботизованого обладнання у промислове виробництво, а також створення на базі роботів, гнучких виробничих систем. Верстати з паралельною кінематикою використовувані в гнучких виробничих системах, дозволяють виробляти кілька операцій без переустановлення деталі, що підвищує точність обробки використовуючи одну настановну базу, знизити допоміжний час і відразу після обробки провести контрольне вимірювання. І всі ці операції виконуються без участі людини.

  В даній роботі проведений аналіз конструкції існуючих верстатів з кінематикою паралельної структури з метою створення нового верстата, з допомогою якого можливо вивести гнучке виробництво на новий рівень . Аналіз існуючих механізмів виділив конструкцію на основі дельта-механізму Така конструкція дозволяє спроектувати мало габаритний верстат, з малою металоємністю, великою мобільністю, все це дозволить значно понизити вартість на подібні дельта-машини. В роботі розглянута експериментальна модель дельта-машини, з вагою лише 90 кг і здатною обробляти деталей габаритними розмірами 600х600. Аналогічні деталі виготовлюються на багато тонних стандартних верстатах. Також в роботі розроблена конструкція дельта машин для всього циклу обробки деталей.

  ПРОЕКТ ІНОВАЦІЙНОГО МЕХАНОСКЛАДАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ З ВИРОБНИЦТВА РЕДУКТОРІВ КОНІЧНО – ЧЕРВ’ЯЧНИХ МЕХАНІЗМУ ЗМІНИ НОЖІВ МАШИНИ НОЖИЦЬ КРОМКООБРІЗНИХ

  Магістерька робота за спеціальністю: Технологія машинобудування
  Студент гр. ТМ-12-1м ДДМА А.О. Попов.- Краматорськ, 2017.

  Об'єкт дослідження: реконфігуруємо виробництво як новий клас реконфігуруємих виробничіх систем.

  Предмет дослідження: характеристики якості обробки корпусних деталей.

  Мета і завдання проекту: спроектувати іноваційній механоскладальний комплекс з виробництва редукторів конічно - черв'ячних в умовах реконфігурованого виробництва.

  Методи дослідження: вивчення публікацій і статей, порівняльний, аналітичний, узагальнення.

  У проекті виконано аналіз об'єкта проектування - редуктора ЧН-95 і деталей представників - черв'як, кришка і корпус. Виконано аналіз базових технологічних процесів. Визначені вимоги до виробничого устаткування, що використовується в реконфігурованому виробництві.

  У проекті проведено дослідження реконфігурованого виробництва як нового класу реконфігурованих виробничих систем. Розроблено технологічну документацію по складанню, механічної обробки вузла. Розроблено план реконфігурованого цеху. Розраховано економічний ефект від застосування концепції реконфігурованого виробництва. Розроблено заходи щодо забезпечення безпечних умов праці.

  ПРОЕКТ ІННОВАЦІЙНОГО МЕХАНОСКЛАДАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ З ВИРОБНИЦТВА ПРИВОДНИХ ВАЛІВ МЛИНІВ «МШЦ 3600Х5500»

  Магістерська робота за спеціальністю: Прикладна механіка
  Студент гр. ТМ-12-1; ДДМА; Трускін Є. Ю. – Краматорск, 2017.

  Було проаналізовано існуючі виробничі системи виділені їх недоліки та запропоновано застосувати реконфігурований тип виробництва.

  Були проаналізовані особливості багатономенклатурних матеріальних потоків в умовах РВС, а також структурний склад цього виду виробничої системи, в результаті якого був синтезований алгоритм імітаційного моделювання РВС.

  В результаті аналізу імітаційного моделювання було вибрано найкращий варіант системи «механообробка-складання» запровадження, якої дасть змогу забезпечити поточне виробництво, економію виробничої площі, та підвищити продуктивність до двох разів у порівнянні з традиційними типами виробничих систем.

  Після аналізу результатів моделювання та розробки компонування технологічного обладнання, було спроектовано схему технологічного комплексу механообробки деталей представників.

  ПРОЕКТ ІННОВАЦІЙНОГО МЕХАНОСКЛАДАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ З ВИРОБНИЦТВА РЕДУКТОРІВ МЕХАНІЗМУ ПОВОРОТУ БАРАБАНА МІКСЕРА ПЕРЕСУВНОГО

  Магістерська робота за фахом: Технологія машинобудування>
  Студент гр. ТМ-12- 1м ДДМА, А.М.Тюленева - Краматорськ, 2017.

  Об’єкт дослідження – проект інноваційного механоскладального комплексу.

  Мета роботи – моделювання нанесення антифрикційного покриття на робочу поверхню підшипників ковзання за допомогою верстата з паралельною кінематикою.

  Метод дослідження – теоретичні та експериментальні дослідження процесу нанесення антифрикційного матеріалу.

  Забезпечення якості наносимого шару антифрикційного покриття.

  Установлено, що запропонований спосіб нанесення антифрикційних покриттів дозволяє здешевити собівартість нанесення антифрикційного матеріалу у порівнянні з відомими способами. Експериментально та теоретично установлено залежність кількості перенесеного матеріалу від положення ролика. Виконана обробка отриманих даних кількості перенесеного матеріалу у вигляді графіків.

  ПРОЕКТ ІННОВАЦІЙНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО КОМПЛЕКСУ ДЛЯ ОБРОБКИ РЕДУКТОРА Ц2-450 ДО ПРИВОДУ ПІДЙОМУ БАЛОК ХОЛОДИЛЬНИКА №5

  Магістерська робота по спеціальності: Технологія машинобудування
  Студент гр. ТМ-12-1м ДДМА, О.В. Шостак. – Краматорськ, 2017

  У дипломному проекті створена концепція проектування інноваційного технологічного комплексу, представлена схема ділянки для обробки редуктора Ц2-450 до приводу підйому балок холодильника №5. Встановлено можливість автоматизації обробки деталей на проектованій ділянці. Розроблено схему та циклограму складання вузла, для деталей виконаний аналіз базових технологічних процесів, визначено оптимальні способи отримання заготовок. Розроблена розрахунково-технологічна карта для операції, виконуваної на верстаті з паралельною кінематикою. Виконано літературний аналіз в області застосування комбінованих методів підвищення якості зубчатих поверхонь. Розроблено методику експериментальних досліджень обробки зубчатих поверхонь високовольтним розрядом електричного струму. Виконано економічний аналіз розробленого технологічного комплексу, аналіз безпечних і небезпечних виробничих факторів на виробництві та заходи щодо запобігання негативного впливу.

  Навчальні плани

  ПІДГОТОВКА БАКАЛАВРІВ

  1 Plan__бакалавр_2019_2020 прикладна механіка денне основной
  1Plan _прикладна механ_ка_2019_2020_бакал_заоч (ТМ)
  2 Plan__бакалавр_2019_2020 прикладна механіка денне приск
  2Plan_ прикладна механ_ка бак. ускор з.о.
  План_Бакалавр_Прикладна_механіка_основний_2020
  План_Бакалавр_Прикладна_механіка_прискор_2020

  ПІДГОТОВКА МАГІСТРІВ

  План магістрів прик. мех. денне
  План 131 ТЕХМАШ МАГИСТР ОНП_2019 скорректр
  План 131 ТЕХМАШ МАГИСТР 2019 (скорректированній 16.05)
  3Plan маг_стр прикл мех правка общий (ОК)
  Навч план Прикладна механіка магістр ОПП 2020

  Навчальні плани підготовки магістрів (науковий) з прикладної механіки:

  Денна форма навчання (1 рік 9 місяців) 2018р.

  Денна форма навчання (1 рік 9 місяців) 2019р.

  Навч план Прикладна механіка магістр ОНП 2020


  ПІДГОТОВКА ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ

  Навч план Прикладна механіка Доктор філософії 2020

  Пропозиції до підприємств та фірм ТМ

  ОСВІТНІ ПОСЛУГИ

  • Індивідуальна підготовка студентів за спеціалізаціями та програмами магістерської підготовки
  • Цільова індивідуальна підготовка студентів на підприємствах під конкретні робочі місця
  • Перепідготовка і підвищення кваліфікації спеціалістів підприємств
  • Визначення компетентністного рівня спеціалістів підприємства

  Цільова індивідуальна підготовка студентів

   

  НАУКОВІ РОЗРОБКИ ДЛЯ ВПРОВАДЖЕННЯ У ВИРОБНИЦТВО

  • Технологія інтелектуального прогнозування стану об’єктів
  • Технологія електроімпульсного оброблення різанням
  • Технологія селективного складання збірного інструменту за акустичним індексом
  • Технологія модифікацій і зміцнення робочих поверхонь деталей машин з використанням екзотермічних сумішей
  • Технологія резонансного зміцнення робочих поверхонь деталей машин
  • Технологія комплексного акустичного контролю розмірів і фізико-механічних властивостей деталей машин
  • Технологія зменшення залишкових напружень у деталях машин
  • Технологія оцінювання трудових ресурсів підприємств

  Лабораторія спеціальних методів обробЛЕННЯ деталей машин важкого машинобудування

  «соответствующее видео из старого раздела кафедры
  Технології машинобудування – це моя спеціальність

  Проблемна лабораторія мобільних інтелектуальних технологічних машин (НАНУ і МОНУ)

  Положення про Проблемну науково-дослідну лабораторію мобільних інтелектуальних технологічних машин

  АБІТУРІЄНТУ КАФЕДРИ ІТУ

   

  Кафедра існує з 1961 року (до 2020 року кафедра мала назву «Технологій машинобудування») та є однією з провідних кафедр Донбаської державної машинобудівної академії. Тут здійснюється підготовка бакалаврів, магістрів, докторів філософії за напрямами підготовки 13 «Механічна інженерія», за спеціальністю 131 «Прикладна механіка».


  Спеціальність «Прикладна механіка»

   

  Бакалавр за спеціальністю «Прикладна механіка» – 3 роки 10 місяців навчання на базі шкільного атестата і 1 рік 10 місяців навчання на базі диплома молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста).

  Магістр за освітньо-професійною програмою – 1 рік 4 місяці навчання (на базі диплома бакалавра або магістра).

  Магістр за освітньо-науковою програмою – 1 рік 10 місяців навчання (на базі диплома бакалавра або магістра).

  Підготовка магістрів здійснюється за спільними з провідними європейськими університетами планами.

  Доктор філософії за освітньо-науковою програмою навчання – 4 роки (на базі диплома магістра).


  Освітні програми за рівнями


  Освітня програма першого (бакалаврського) рівня - «Прикладна механіка».

  Освітньо-професійна та освітньо-наукова програма другого (магістерського) рівня - «Прикладна механіка».

  Освітньо-наукова програма третього (освітньо-наукового) рівня - «Прикладна механіка».


  Студенти кафедри інноваційних технологій і управління отримують підготовку в самих перспективних галузях прикладної механіки, комп’ютерних технологій, фізики і процесів наноматеріалів, штучного інтелекту, сучасних технологій інноваційного менеджменту і організації управління виробничими процесами, що дозволяє застосувати це знання для ведення високоефективного бізнесу.


  Яким професійним навичкам навчатимуть?


 • розробляти і впроваджувати інноваційні проекти та програми головна мета яких створення нових продуктів та послуг, конструкцій машин та технологічних процесів їх виробництва з використанням нанотехнологій, нових систем автоматизації, нових досягнень в галузі економіки, управління і організації виробництв майбутнього;
 • виконувати конструкторські та технологічні завдання із використанням сучасних комп’ютерних систем проектування;
 • розробляти керуючі програми для комплексів з програмним управлінням;
 • виконувати дослідження та аналіз фізико-механічних властивостей матеріалів виробів у процесі виготовлення, характеристик обладнання при їх експлуатації з метою виявлення та усунення недоліків з використанням сучасних методів діагностики технологічних систем та виробів машинобудування;
 • виконувати попередню оцінку економічної ефективності виготовлення продукції з використанням методів технологічного консалтингу;
 • створювати інноваційний бізнес та просувати на ринок високотехнологічні продукти;
 • організовувати вирішення професійних завдань з використанням основних положень соціальних та гуманітарних наук, корпоративної культури, аналізу соціально значущих проблем та процесів.

 • Де можна працевлаштуватися після отримання освіти на бакалаврському рівні?


  На підприємствах та установах різних видів економічної діяльності та форм власності виробничого профілю у широкій галузі машинобудування на посадах:

 • інженера з технологій, конструювання та автоматизації в машинобудуванні;
 • майстра дільниці, цеху, виробництва;
 • менеджера промислового виробництва;
 • менеджера з продажу промислових товарів, інструмента та обладнання;
 • спеціалістом служби комп’ютерного проектування та управління виробництвом;
 • приватним підприємцем в галузі машинобудування.
 • Додаткові можливості:

 • навчання за індивідуальним планом у разі працевлаштування;
 • дуальна освіта;
 • навчання на другій спеціальності
 • На базі диплома бакалавра

 • вступ на магістерську освітню програму, яка дозволить пройти спеціальну підготовку за напрямком по управлінню інноваціями, отримати навички і кваліфікацію в галузі розробки сучасного інженерного продукту та наукових досліджень
 • ДИПЛОМ МАГІСТРА дозволить займати ключові посади на сучасних промислових підприємствах та в державних установах

   

  ВСТУП НА ОСНОВІ

  ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

  сертифікати ЗНО 2017, 2018*- 2021* років

  1. Українська мова
  2. Математика
  3. На вибір Історія України, Іноземна мова*, Біологія, Географія, Фізика, Хімія

  ВСТУП НА ОСНОВІ

  ДИПЛОМУ МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА (МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА)

  сертифікати ЗНО 2017- 2021 років

  1. Українська мова
  2. Математика
  3. Фаховий іспит

  Буклет кафедри ІТУ


  Контакти ІТУ


  Адреса: 84313, Донецька обл., м. Краматорськ, б-р Машинобудівників, б. 34, 3-й корп., ауд. 3216, 3210.

  Телефон: (0626) 41-47-70.

  E-mail: tiup@dgma.donetsk.ua


  Сторінка у Facebook

  Офіційна група ІТУ у Facebook

   

  Офіційний Telegram-канал кафедри

  Студентське життя ТМ

  Ковальова Тетяна Олександрівна

  Дата народження: 10.12.1976.

  На кафедрі працює з 2005 року.

  Робочий телефон: (0626) 41-47-70.

  Робоча кімната: 3210.

  Поштова скринька: tiup@dgma.donetsk.ua

  Особиста сторінка:

  • Освіта:
  • інженер з технології машинобудування (ДДМА).

   

  • Наукові здобутки (з посиланнями)
  1. Ковалева Т. А. Концепция управления производственными услугами на промышленном предприятии / Ковалева Т. А. // Вестник ДГМА. – 2009.
  2. 2. Ковальова Т. О. Концепція управління виробничими послугами на промислових підприємствах / Ковальова Т. О. // Вісник ТГТУ. –
  3. 3. Ковалёва Т. А. Автоматизация обработки глобоидных червяков на токарных станках с ЧПУ// Научный вестник ДГМА. – Краматорськ : ДДМА, 2011.
  4. Ковалева Т. А. Автоматизация обработки глобоидных червяков на токарных станках с ЧПУ // Мир техники и технологий. – Харьков, 2013.

   

  • Напрям наукових досліджень:
  • Точність оброблення на токарних верстатах з ЧПК.