ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Навчальні плани

Анотація курсу

ФІЗИЧНІ ОСНОВИ СУЧАСНИХ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ НАНОТЕХНОЛОГІЙ

Головна мета дисципліни – дати уявлення студентам про можливості сучасних напівпровідникових технологій, які у значній мірі визначають обличчя нашого світу – те, що наш світ є таким, яким він є. Робоча програма дисципліни відображає наше уявлення про те, яким має бути ознайомчий курс з такої дисципліни і в той же час базується на аналогічних курсах, що читаються у провідних університетах світу для студентів технічних, електричних, комп’ютерних та електронних спеціальностей. Оскільки курс – ознайомчий, то в ньому не плануються практичні і лабораторні заняття, а тільки лекції і семінари. Заплановано 2 семінари по 2 години кожний. Планується, що ці семінари будуть проводитися як підсумкові заняття після начитання достатньо великих, закінчених курсів з основ квантової механіки і фізики напівпровідників – перший семінар, і оптики і фізики низькорозмірних структур - другий. Самостійна робота студентів планується у тому ж обсязі учбових годин, що і лекції.

Головна мета дисципліни – дати уявлення студентам про можливості сучасних напівпровідникових технологій, які у значній мірі визначають обличчя нашого світу – те, що наш світ є таким, яким він є. Робоча програма дисципліни відображає наше уявлення про те, яким має бути ознайомчий курс з такої дисципліни і в той же час базується на аналогічних курсах, що читаються у провідних університетах світу для студентів технічних, електричних, комп’ютерних та електронних спеціальностей. Оскільки курс – ознайомчий, то в ньому не плануються практичні і лабораторні заняття, а тільки лекції і семінари. Заплановано 2 семінари по 2 години кожний. Планується, що ці семінари будуть проводитися як підсумкові заняття після начитання достатньо великих, закінчених курсів з основ квантової механіки і фізики напівпровідників – перший семінар, і оптики і фізики низькорозмірних структур - другий. Самостійна робота студентів планується у тому ж обсязі учбових годин, що і лекції.

Анотація курсу

ФІЗИКА

Фізика належить до числа фундаментальних дисциплін, яки утворюють цикл природничих наук, які викладаються у технічних вузах і складають основу теоретичної підготовки інженерів.

Фізика викладається студентам першого та другого курсу разом з вищою математикою і теоретичною механікою. У подальшому вона є основою для вивчення студентами електротехніки та роботи електронних приладів, термодинаміки, технологічних процесів, що використовуються у різних галузях виробництва.

Сучасний стан фундаментальних наук багато в чому визначає рівень технології і техніки. Розвиваючись в тісному контакті з технікою і будучи її фундаментом, фізика проникнула практично у всі галузі промисловості. Не можливо уявити сучасну техніку без досягнень в галузі обчислювальної техніки, без сучасного телезв'язку, які в свою чергу є результат розвитку фізики твердого тіла. Лазерні технології різання металів і інших матеріалів, плазмове зварювання, плазмова обробка поверхонь дозволяють досягати високого технологічного рівня обробки матеріалів.

Інженер працює в оточенні, де все визначається фізичними закономірностями. Фізика - це та наукова основа, на якій повинна базуватись загально інженерна і спеціальна фахова підготовка майбутнього інженера. Спеціаліст, що має достатній рівень підготовки з фундаментальних наук, який отримав широку фізико-математичну освіту, може самостійно вирішувати проблеми, підвищувати свій фаховий рівень, без чого неможливо уявити собі сучасного інженера.

Курс фізики являє собою єдине неподільне ціле. Усякого роду спроби розірвати курс, віднести окремі розділи до суміжних дисциплін не мають під собою ні наукової, ні методологічної, ні дидактичної основи.

Програма побудована на основі «Программы по физике для инженерно -технических специальностей высших учебных заведений».- М.: Высшая школа, 1991. Вона відображає сучасний стан фізики та її практичних застосувань. В її розділах розкриті внутрішні логічні зв'язки фізики як науки.

Загальна фізика в об'ємі 206 години викладається спеціальностям механічного профілю: ТМ, ІС, ІВ, МС, ОМТ, МТО, ЗВ, ЛВ, ОЛВ.

Скорочення курсу (міністерська програма, за якою розроблена програма курсу, розрахована на 250 - 360-годин аудиторних занять) відбувається за рахунок зменшення деталізації обгрунтування фундаментальних положень та виключення прикладів технічного використання фізичних явищ.

В відповідності до робочої програми курс фізики вивчається в такій послідовності:

 1. Фізичні основи класичної механіки.
 2. Основи молекулярної фізики та термодинаміки.
 3. Електростатика.
 4. Постійний електричний струм.
 5. Електромагнетизм.
 6. Коливання і хвилі.
 7. Хвильова та квантова оптика.
 8. Елементи квантової механіки, квантової статистики і фізики твердого тіла.

Анотація курсу

СПЕЦІАЛЬНІ ГЛАВИ ФІЗИКИ. ЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА І КОЛИВАННЯ

Фізика належить до числа фундаментальних дисциплін, які утворюють цикл природничих наук, які викладаються у технічних вузах і складають основу теоретичної підготовки інженерів. Спеціальні глави фізики викладаються студентам другого курсу спеціальності „Електромеханіка”. У подальшому вони є основою для вивчення студентами електротехніки та роботи електронних приладів.

Сучасний стан фундаментальних наук багато в чому визначає рівень технології і техніки. Розвиваючись в тісному контакті з технікою і будучи її фундаментом, фізика проникнула практично у всі галузі промисловості. Не можливо уявити сучасну техніку без досягнень в галузі обчислювальної техніки, без сучасного телезв'язку, які в свою чергу є результат розвитку фізики твердого тіла. Лазерні технології різання металів і інших матеріалів, плазмове зварювання, плазмова обробка поверхонь дозволяють досягати високого технологічного рівня обробки матеріалів.

Інженер працює в оточенні, де все визначається фізичними закономірностями. Фізика - це та наукова основа, на якій повинна базуватись загально інженерна і спеціальна фахова підготовка майбутнього інженера. Спеціаліст, що має достатній рівень підготовки з фундаментальних наук, який отримав широку фізико-математичну освіту, може самостійно вирішувати проблеми, підвищувати свій фаховий рівень, без чого неможливо уявити собі сучасного інженера.

Особливо велике значення має вивчення фізики для студентів спеціальності «Електромеханіка». В цьому випадку виникає потреба у вивченні додаткового матеріалу, який не вивчається студентами інших спеціальностей. Таку потребу має задовольнити курс ”Спеціальні глави фізики”, у якому вивчаються закономірності протікання струмів у рідких та газоподібних провідниках, робота хімічних та плазмових джерел струму, генераторів. Крім того вивчаються коливання пружних тіл, виникнення напруги на кристалах за рахунок деформації при коливаннях, явище електрострикції і використання цих явищ в генераторах високоїчастоти.

Курс ”Спеціальні глави фізики” складає 66 годин, з яких 48 годин припадає на лекції, 18 годин – на практичні заняття.