ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Історія кафедри

Кафедру фізики як самостійний підрозділ Донецької державної машинобудівної академії було засновано 1 вересня 1962 року. До цього студенти Краматорського вечірнього індустріального інституту вивчали фізику на об'єднаній кафедрі фізики, теоретичної механіки і опору матеріалів.

Є. А. Костюк – засновник і перший завідувач кафедри
(1962–1974 рр.)

Троян Григорій Олексійович – один із найулюбленіших студентами викладачів кафедри

На 1 вересня 1962 р. на кафедрі працювали:

Костюк Євген Арсентійович, ст. викладач, зав. кафедри;
Андрєєв Павло Іванович, ст. викладач;
Костюк Віктор Павлович, ст. викладач;
Копиловська Кіма Давидівна, ст. викладач;
Пашин Віктор Никонович, ст. викладач;
Кравченко Галина Іванівна, ст. викладач;
Задів Геннадій Абрамович, асистент;
Мартинова Ніна Андріївна, асистент;
Донець Вікторія Павлівна, асистент;
Хозяїнов Володимир Іванович, асистент;
Троян Григорій Олексійович, асистент;
Тишкевич Анатолій Володимирович, асистент.

Допомагали в забезпеченні навчального процесу:

Анфалов Борис Васильович, зав. лабораторії;
Сидоренко Василь Васильович, ст. лаборант;
Трофімов Василь Тихонович, лаборант.

Канд. фіз.-мат. наук, доц. В. С. Комісаров, завідувач кафедри
(1974-1982 рр.)

Становлення кафедри фізики відбувалося в новому, тільки що побудованому, першому корпусі інституту, де кафедра отримала в повне розпорядження третій поверх лівого крила. До комплексу приміщень кафедри також належала велика лекційна (нині 1317) аудиторія, об'єднана з великим приміщенням, оснащеним системою проектування на екран у лекційній аудиторії кінофільмів, діапозитивів і лекційних демонстрацій. Пізніше в лекційній аудиторії в робочий стіл лектора було вмонтовано телевізійну систему з телекамерою, встановлено велику демонстраційну таблицю Менделєєва з пультом керування.

Силами співробітників кафедри були створені навчальні лабораторії для проведення фізичного практикуму «Механіка й молекулярна фізика», «Електростатика й електромагнетизм», «Хвильова й квантова оптика».

Ж. М. Огньотова, канд. техн. наук, доц., зав. кафедри
(1982–1999 рр.)

У 1972 р. на кафедрі з'явився перший кандидат фізико-математичних наук – Євген Арсентійович Костюк захистив дисертацію «ЕПР вугілля Донбасу».

У 1974 році керівником кафедри став Комісаров Віталій Сергійович. За його керівництва були прийняті на кафедру молоді співробітники: І. Н. Писаренко, Л. М. Коцюба, С. С. Чайка, В. Ф. Череп'яна (нині Соломіна), В. М. Тулупенко, А. М. Зайцев, С. С. Шевченко, а також кандидати наук, доценти: Ю. М. Спадкоємцев, У. К. Саметдинов і Ж. М. Огньотова «Старожили» кафедри А. В. Тишкевич і В. І. Хозяїнов захистили кандидатські дисертації.

Канд. фіз.-мат. наук, доц. В. Г. Білих –завідувач кафедри
(1997–2003 рр.)

За найбезпосереднішої участі В. С. Комісарова до денної цільової аспірантури на кафедру фізики напівпровідників і діелектриків Ленінградського політехнічного інституту були відряджені В. М. Тулупенко (1980 р.), А. М. Зайцев (1982 р.) і С. С. Шевченко (1983 р.). Після закінчення аспірантури та захисту дисертацій усі вони повернулися для роботи на кафедрі.

У 1982 році після того, як В. С. Комісаров звільнився з КІІ, кафедру очолила канд. техн. наук, доцент Ж. М. Огньотова. Вона ініціювала й сама взяла активну участь у оновленні та створенні нового методичного забезпечення кафедри. За її безпосереднього керівництва був змонтований дисплейний клас НКНЦ для проведення практичних занять із використанням персональних ЕОМ.

У 1980-і роки для роботи на кафедрі були прийняті В. Г. Білих, В. П. Рижков, І. А. Мальований, А. В. Лідер; канд. техн. наук, доц. А. М. Цибулько; канд. техн. наук, доц. В. А. Бойко; канд. фіз.-мат. наук. В. І. Лаврентьєв. У ці роки активно розвивалася кафедральна наука на базі великої госпдоговірної тематики. Під керівництвом Ж. М. Огньотової виконувалися роботи, пов'язані зі зміцненням різальної кромки різців на установках «Булат». У цей же час В. М. Тулупенко створив лабораторію твердотілої квантової електроніки, яка за своїм оснащенням була однією з кращих серед аналогічних лабораторій у СРСР на кінець 80-х років минулого століття. Про важливість проваджуваних досліджень свідчить той факт, що в лабораторії виконувалися роботи за Постановами військово-промислової комісії при Раді міністрів СРСР. У 1990-і роки, після набуття Україною незалежності, колектив лабораторії вигравав усі конкурси Фонду фундаментальних досліджень України й Міністерства освіти і науки України.

Д-р фіз.-мат. наук, проф. В. М. Тулупенко, зав. кафедри
(з 2003 р.)

Крім того, вигравалися Гранти НАТО і ІНТАС. У 1999 р. керівник лабораторії В. М. Тулупенко захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора фіз.-мат. наук у Київському Національному університеті ім. Т. Шевченка.

У 1999 р. Ж. М. Огньотова передала керівництво кафедрою кандидату фіз.-мат. наук, доценту В. Г. Білиху.

На 01.01.2011 р. на кафедрі працює колектив досвідчених, кваліфікованих викладачів, у тому числі 1 професор, доктор наук; 4 доценти, кандидати наук: В. Г. Білих, В. М. Костенко, Ж. М. Огньотова і А. В. Тишкевич; 2 ст. викладачі, кандидати наук: Т. Л. Богданова, і В. В. Петухов; ст. викл. В. Ф. Соломіна і 6 асистентів: М. І. Авраменко, Р. А. Демедюк, Т. В. Дмитриченко, В. В. Масич, А. М. Тютюнник, О. С. Фоміна і 3 лаборанти: І. В. Васильєва, В. М. Мудрий і В. П. Рижков.