ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Аспірантура

На кафедрі фізики є аспірантура в галузі фізико-математичних наук за напрямком «Фізика твердого тіла», шифр 01.04.07.

Керівником є Тулупенко В.М. В даний час в аспірантурі навчається два аспіранти Агулов А.В. та Фоміна О.С. На 2011 рік для аспірантів подана заявка ще на 2 місця. Випускники: 4 чоловіки - 2 захистили дисертацію, один захищає у цьому році і один - у наступному році.

Важливо зазначити, що в ДДМА є експериментальна база для проведення наукових досліджень з напрямку - фізика твердого тіла. Під керівництвом професора Тулупенка В.М. працює лабораторія твердотільної електроніки, яка займається дослідженням оптичних властивостей твердих тіл, напівпровідників та напі­впровідникових наноструктур з метою створення інвертованих розподілів для середньої та далекої інфрачервоної області спектру. Досягнення лабора­торії дозволяють стверджувати, що в ДДМА є наукова школа з назначеного напрямку досліджень фізики твердого тіла. Важливими досягненнями цієї школи с дослідження резонансних інвертованих станів носіїв заряду у дірковому кремнії, одновісно стиснутому германії і у напружених кремній-кремній-германієвих ямах, отримання генерації ДІЧ-випромінювання при схрещених напрямах електричного та магнітного полів, отримання генерації випромінювання завдяки пролітному резонансу в фосфіді індію.

В 2005 році в ДДМА була створена дослідницька група з фізики пластичності та руйнування (к.т.н. Бусов В.Л.). де при співробітництві з д.ф.м.н. В.С. Абрамовим (с.н.с. ДонФТІ ім.О.О Галкіна, м. Донецьк) була збудована теоретична модель взаємодії імпульсного магнітного поля з ядром дислокації (5 докладів на міжнародних конференціях, 1 стаття в міжнародному науковому виданні). Для експериментальної перевірки моделі була зібрана та ви­пробувана установка магнітоімпульсної обробки зразків з феромагнітних та неферомагнітних матеріалів. Група співпрацює з відділами ДонФТІ для про­ведення електрономікроскопічних, магнітометричних та дилатометричних досліджень. Академія має три фахових видання: ''Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем". "Удосконалення процесів і обладнання обробки тиском в металургії і машинобудуванні", "Вісник Донбаської державної ма­шинобудівної академії".

Наукове забезпечення спеціальності 01.04.07 - фізика твердого тіла: 1 доктор ф.-м. наук, 4 кандидата ф -м. наук.