ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Науково-дослідна робота студентів

f25.09_1.jpg

Студентський науковий гурток «Математичні студії» призначений для організації дослідницької роботи з математики студентів Донбаської державної машинобудівної академії.

 

Метою роботи гуртка «Математичні студії» є розвиток творчого потенціалу учасників, формування у них компетенцій та навичок щодо планування та здійснення наукових досліджень у контексті проблем, пов'язаних з математичною теорією та теорією і методикою навчання математики.

 

До роботи гуртка залучаються студенти академії, які цікавляться проблемами чистої та прикладної математики, теорії ймовірності, математичної статистики, методики навчання, математичного моделювання та мають схильність до виконання наукової роботи. 

 

Робота гуртка включає в себе як теоретичні лекції, так і проведення дискусій, круглих столів, презентацій на актуальні теми, практичних семінарів, на яких студенти можуть опанувати та вдосконалити методику виконання наукової роботи з математики, роботи з науковими джерелами, отримати додаткову інформацію, пов'язану з майбутньою діяльністю в галузі математичних наук.

 

Основними завданнями гуртка є:

 

 • розвиток здібностей студентів до дослідницької діяльності з математики шляхом залучення їх до самостійної наукової та практичної роботи;
 • формування у студентів систематичних уявлень про наукову діяльність в математиці, її основні складники, новітні технології, основи ефективної роботи з інформацією, управління даними дослідження;
 • опанування студентами сучасних практик та пошукових технік для роботи з науковими джерелами, використання універсальних та спеціалізованих інформаційних ресурсів, сучасних веб-застосунків для різних етапів дослідження тощо.

 

Організаційні напрямки діяльності гуртка включають:

 

 • проведення засідань, заслуховування студентських доповідей;
 • підготовка студентів до участі у наукових конференціях, у тому числі до Всеукраїнськоії наукової конференції «Математика у технічному університеті ХХІ сторіччя», яка проходить на базі ДДМА;
 • інформування учасників гуртка про проведення регіональних, всеукраїнських та міжнародних наукових конференцій, консультування під час роботи над тезами доповідей та статтями для публікації;
 • надання консультативної підтримки під час роботи над курсовими проектами з математичних дисциплін.

 

 Студентські публікації

 

2023 рік 

 

О. Г. Ровенська, Ж. А. Куцобіна, О. Ю. Дьяченко Особистісно-центрований підхід в організації дослідницької діяльністі з математики. Тези VI всеукраїнської науково-практичної конференції "Методичний пошук учителя математики", Вінниця, 28-29 вересня 2023 року. 

Шевцов С. О., Яковенко Д. Ю., Чисельне моделювання студентами температурного поля пластини методом сіток в прикладних задачах. Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку. Матеріали XXІ Міжнародної науково-технічної конференції 20 – 22 червня 2023 року

Колесников С., Черкас С., Проведення самоаналізу і контролю знань здобувачів у курсі фінансової математики. Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-методичної онлайн-конференції 27 червня 2023 року Сучасна професійна освіта: виклики та їх шляхи подолання м. Запоріжжя, 27 червня 2023р.  С. 75-85. [Електронний ресурс]. Запоріжжя: НМЦ ПТО у Запорізькій області, 2023. 122 с.

Kateryna V. Vlasenko, Olha H. Rovenska, Iryna V. Lovianova, Oksana M. Kondratyeva, Vitaliy V. Achkan, Yana M. Tkachenko Inquiry-based learning for enhancing students' interest in mathematical research: a case study on approximation theory and Fourier series CEUR Workshop Proceedings (CEUR-WS.org) Vol-3482. Proceedings of the VII International Workshop on Professional Retraining and Life-Long Learning using ICT: Person- oriented Approach (3L-Person 2022), P. 169-186. (Scopus)

Антоненко Я.С., Дмитришин І.С., Черкас С.М. Моделі поведінки споживачів. Важкемашинобудування. Проблеми та перспективирозвитку. Матеріали XXІ Міжнародної науково-технічної конференції 20 – 22 червня 2023 року / за заг. ред. В. Д. Ковальова. — Краматорськ-Тернопіль: ДДМА, 2023. С.11 ISBN 978-617-7889-45-7

Антоненко Я.С., Ровенська О.Г., Хрульов В.С. Імітаційне моделювання в бізнес-плануванні Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку. Матеріали XXІ Міжнародної науково-технічної конференції 20 – 22 червня 2023 року / за заг. ред. В. Д. Ковальова. — Краматорськ-Тернопіль: ДДМА, 2023. С.12ISBN 978-617-7889-45-7

-Антоненко Я.С., Шевцов С.О., Жувак М.С. Моделювання рівня життя населенняВажкемашинобудування. Проблеми та перспективирозвитку. Матеріали XXІ Міжнародної науково-технічної конференції 20 – 22 червня 2023 року / за заг. ред. В. Д. Ковальова. — Краматорськ-Тернопіль: ДДМА, 2023. С.13 ISBN 978-617-7889-45-7

 

 

2022 рік

 

Зозуля Є.С., Омел’яненко Є.К., Застосування метода повної математичної індукції до знаходження суми, Сучасна освіта – доступність, якість, визнання Збірник наукових праць ХIV міжнародної науково-методичної конференції, 9–11 листопада 2022 року, м. Краматорськ / [за заг. ред. д-ра техн. наук., проф. С. В. Ковалевського і Hon.D.Sc., prof. Dasic Predrag]. – Краматорськ- Тернопіль : ДДМА, 2022. – C.105-106. ISBN 978-617-7889-30-3

Rovenska O., Denisenko V., Nepomnyashiy V. Developing research competencies of informational-technical sciences students while teaching functional analysi / збірник наукових праць ХІII міжнародної науково-методичної конференції, 16–18 листопада 2021 року, м. Краматорськ / [за заг. ред. д-ра техн. наук., проф. С. В. Ковалевського і

Hon.D.Sc., prof. Dasic Predrag]. – Краматорськ : ДДМА, 2021. – C.44-46. ISBN 978-617-7889-04-4.

Rovenska O., Kotenko A., Tkachenko Ya. Organization of research activity in functional analysis student's in technique university / збірник наукових праць ХІII міжнародної науково-методичної конференції, 16–18 листопада 2021 року, м. Краматорськ / [за заг. ред. д-ра техн. наук., проф. С. В. Ковалевського і Hon.D.Sc., prof. Dasic

Predrag]. – Краматорськ : ДДМА, 2021. – C.47-49. ISBN 978-617-7889-04- 4.

Vlasenko, K.; Rovenska, O.; Lovianova, I.; Kondratyeva, O.; Achkan, V.; Tkachenko, Y. and Shyshkina, M. (2022). The Implementation of Inquiry-based Learning in the Organization of Students' Research Activities on Mathematics. In Proceedings of the 1st Symposium on Advances in Educational Technology - Volume 2: AET, ISBN 978-989-758-558-6, pages 169-180. DOI: 10.5220/0010929700003364  (Scopus)

Ровенська О.Г., Кураченко Т., Аненко Н.   ОСВІТНІЙ АСПЕКТ ЕКОНОМІКО- МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ КУРСІВ З ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ/ Міжнародна конференція "Сучасна освіта, якість, визнання", 15-16 листопада 2022, ДДМА, м. Краматорськ – Тернопіль, Україна.

Бондаренко А.О., Тарасенко А.В., Ровенська О.Г.  МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В ЕКОНОМІЦІ ТА УПРАВЛІННІ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ /Міжнародна конференція "Сучасна освіта, якість, визнання", 15-16 листопада 2022, ДДМА, м. Краматорськ – Тернопіль, Україна.

 

2021 рік

 

Астахов В.М. (ДДМА, каф. ММ), Дмитришин І.С., Лаврищев О.С., Аврамов Є.О. ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАСОБУ GRAN-2d ПІД ЧАС ЗАНЯТЬ З МАТЕМАТИКИ В ОСНОВНІЙ ТА СТАРШІЙ ШКОЛІ. СУЧАСНА ОСВІТА – ДОСТУПНІСТЬ, ЯКІСТЬ, ВИЗНАННЯ , XIII Міжнароднf науково-методична конференція, 16–18 листопада 2021 року ,м. Краматорськ, Україна

Дмитришин І.С., Діхтенко І. Р., Cулейманов М. Д., Ільїчов Д. С., Діхтенко С.І. ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ У НАВЧАННІ НА ПРИКЛАДІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В ДЕЯКИХ ШКОЛАХ КРАМАТОРСЬКОГО РАЙОНУ. СУЧАСНА ОСВІТА – ДОСТУПНІСТЬ, ЯКІСТЬ, ВИЗНАННЯ , XIII Міжнароднf науково-методична конференція, 16–18 листопада 2021 року ,м. Краматорськ, Україна

Дмитришин І.С.,  Шаповалов О.О., Корчагіна Л.А. «МЕНТОРСТВО» ЯК ОДНА З ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДИК В ОСВІТІ ІТ-СПЕЦІАЛІСТІВ. СУЧАСНА ОСВІТА – ДОСТУПНІСТЬ, ЯКІСТЬ, ВИЗНАННЯ , XIII Міжнароднf науково-методична конференція, 16–18 листопада 2021 року ,м. Краматорськ, Україна

Hrudkina N., Astakhov V., Kliuieva Y. (магістр), Sahai O. , Kolesnikov S. USING WEBQUEST TECHNOLOGY IN THE CONTEXT OF RESOURCE-BASED LEARNING. збірник наукових праць ХІII міжнародної науково-методичної конференції, 16–18 листопада 2021 року, м. Краматорськ / [за заг. ред. д-ра техн. наук., проф. С. В. Ковалевського і Hon.D.Sc., prof. Dasic Predrag]. – Краматорськ : ДДМА, 2021. – C.26-27. ISBN 978-617-7889-04-4

Зозуля Є.С.,  Дмитрієв А., Бондаренко П., Андрієнко Диференціальні рівняння як інструмент при розв’язуванні технічних задач майбутнім інженером. збірник наукових праць ХІII міжнародної науково-методичної конференції, 16–18 листопада 2021 року, м. Краматорськ / [за заг. ред. д-ра техн. наук., проф. С. В. Ковалевського і Hon.D.Sc., prof. Dasic Predrag]. – Краматорськ : ДДМА, 2021. – C.114-116. ISBN 978-617-7889-04-4

Костіков О.А., Крутенко А.В. Застосування моделі Раша для оцінки якості тестових завдань. Innovations and prospects of world science. Proceedings of the 4th International scientific and practical conference. Perfect Publishing. Vancouver, Canada. 2021. Pp. 474-480.

С. Л. Загребельний, А. П. Рассошенко, О. О. Загребельна. Реалізація математичних моделей знаходження коренів нелінійних рівнянь. Збірник наукових праць. – Переяслав, 31.10.2021 р. – С.31-33 Електронний доступ: http://conferences.neasmo.org.ua/uploads/conference/file/91/conference_31-31.10.2021.pdf

С. Л. Загребельний, А. О. Лапченкова. Сучасні методи викладання математичних наук у вищій школі. Збірник наукових праць. – Переяслав, 31.10.2021 р. – С.56-58. Електронний доступ: http://conferences.neasmo.org.ua/uploads/conference/file/91/conference_31-31.10.2021.pdf

С. Л. Загребельний,  Л. Є. Висоцька. Використання елементів дистанційної освіти для навчання студентів у вишах під час пандемії. Збірник наукових праць. spc “sciconf.com.ua”, Kharkiv, Ukraine. 2021. Р. 560-566. Електронний доступ: https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2021/11/TOPICAL-ISSUES-OF-MODERN-SCIENCE-SOCIETY-AND-EDUCATION-1-3.11.21.pdf

С. Л. Загребельний,  Є. О. Іршенко, О. С. Штейнерт Використання хмарних технологій для вивчення математики на прикладі програми SMath Studio. збірник наукових праць ХІII міжнародної науково-методичної конференції, 16–18 листопада 2021 року, м. Краматорськ / [за заг. ред. д-ра техн. наук., проф. С. В. Ковалевського і Hon.D.Sc., prof. Dasic Predrag]. – Краматорськ : ДДМА, 2021. – C.112-114. ISBN 978-617-7889-04-4

О. Ровенська, Є. Іршенко Особистісно центрований підхід до навчання і викладання в організації дослідницької діяльності майбутніх викладачів математики / Проблеми викладання математики у закладах освіти: теорія, методика, практика: тези доповідей ІІ міжнародної конференції (23–25 березня, м. Харків, Україна). – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. – 270 с. C. 182-183.

О. Ровенська, Я. Ткаченко Формування дослідницької компетентності майбутніх викладачів математики засобами науково-дослідної діяльності з математичного аналізу / Проблеми викладання математики у закладах освіти: теорія, методика, практика: тези доповідей ІІ міжнародної конференції (23–25 березня, м. Харків, Україна). – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. – 270 с. C. 184-185.

Ткаченко Я. М. Ефективність використання навчальних платформ для тестового оцінювання знань студентів коледжу з предметів науково – природничого циклу/ Тези доповідей Дистанційної Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю «Актуальні проблеми теорії і методики навчання математики: до 90-річчя з дня народження професора З. І. Слєпкань», 15–16 квітня 2021 р., Київ, Україна [електронне видання] – К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2021. – 150 с. С. 129-130.

Є. О. Аврамов, Н. С. Грудкіна, О. В. Сагай До питання практичної реалвзації задач у n-вимірних просторах / Проблеми викладання математики у закладах освіти: теорія, методика, практика: тези доповідей ІІ міжнародної конференції (23–25 березня, м. Харків, Україна). – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. – 270 с. C. 10-12.

Ровенська О.Г., Ткаченко Я. Формування дослідницької компетентності майбутніх викладачів математики засобами науково-дослідної діяльності з математичного аналізу ./ Математика та математичне моделювання у сучасному технічному університеті.[Електронний ресурс]: Збірник тез доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, 26 – 27 квітня 2021 р. – Покровськ: ДонНТУ – 154 с. C. 126- 127.

І. С. Дмитришин, О. С. Лаврищев, А. П. Рассошенко Використання програм GRAN-2d та GRAN-3d на заняттях з математики в школі/ Проблеми викладання математики у закладах освіти: теорія, методика, практика: тези доповідей ІІ міжнародної конференції (23–25 березня, м. Харків, Україна). – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. – 270 с. C. 55-57.

А. О. Лапченкова Формування виінь школярів застосовувати прийоми класичних нерівностей. Нерівність Коші /Проблеми викладання математики у

закладах освіти: теорія, методика, практика: тези доповідей ІІ міжнародної конференції (23–25 березня, м. Харків, Україна). – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. – 270 с. С 102-103

Ровенська О.Г., Іршенко Є. Особистісно центрований підхід до навчання і викладання в організації дослідницької діяльності майбутніх викладачів математики / Математика та математичне моделювання у сучасному технічному університеті.[Електронний ресурс]: Збірник тез доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, 26 – 27 квітня 2021 р. – Покровськ: ДонНТУ – 154 с. С. 118- 119.

 

Доповіді на щорічній науково-технічній конференції науково-педагогічних працівників і здобувачів вищої освіти ДДМА

 

Доповіді на XLIV Науково-технічній конференції науково-педагогічних працівників і здобувачів вищої освіти, ДДМА, Краматорськ-Тернопіль, 18–28 квітня 2023 року.Програма конференції 

 1. Наближення класів згорток модифікованими середніми Фейєра.

канд. фіз.-мат. наук, доцент Ровенська О. Г.

Студент гр. МН-22-1 Аненко Н.

 1. Використання опуклих властивостей функцій при доведенні нерівностей.

Асистент Зозуля Є.С.

Студент гр. КН-22-2 Чередніченко О.

 Доповіді на XLІІІ Науково-технічній конференції науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, магістрантів і студентів ДДМА, 12–23 квітня 2021 року, Краматорськ 2021. Програма конференції , фізико-математична секція С. 40

 1. Формування дослідницької компетентності засобами математичного моделювання

 Канд. фіз.-мат. наук, доцент Ровенська О.Г.

 магістр Мм-20м Ткаченко Я.М.

 1. Математичні моделі захисту економічної та підприємницької інформації

 Канд. фіз.-мат. наук, доцент Ровенська О.Г.

 магістр Мм-20м Іршенко Є.О.

 1. Моделі оцінки банкрутства та ліквідації підприємств

 Канд. фіз.-мат. наук, доцент Астахов В.М.

 Канд. техн. наук Грудкіна Н.С.

 магістр Мм-20м Рассошенко А.П.

 1. Використання в економіці моделей і методів рівновги Неша

 Канд. техн. наук Грудкіна Н.С.

 магістр Мм-20м Аврамов О.Є.

 студентка СА-19т Мальцева Т.М.

 1. До питання використання методів оцінки фінансової стійкості підприємств

 Канд. техн. наук, доцент Шевцов С.О.

 магістр Мм-20м Лапченкова А.О.

 1. Особливості моделювання ринку державних цінних паперів

 Канд. техн. наук, доцент Шевцов С.О.

 магістр Мм-20м Крутенко А.В.

 1. До питання побудови моделі поведінки споживачів

 Дмитришин І.С.

 магістр Мм-20м Штейнерт О.С.

 1. Моделі прогнозування банкрутсва підприємства

 Дмиришин І.С.

 магістр Мм-20м Висоцька Л.Є.

 1. Прогнозування економічної динаміки на основі трендових моделей

 Канд. фіз.-мат. наук, доцент Астахов В.М.

 магістр Мм-20м Левковська А.О.

  

Участь у семінарах

 Висоцька Л.Є.  участь у Всеукраїнському науково-практичному онлайн семінарі у рік математики в Україні «Шкільна математична освіта і обдарованість» (18 березня 2021 року).

 Лапченкова А.О. участь у Всеукраїнському науково-практичному онлайн семінарі у рік математики в Україні «Шкільна математична освіта і обдарованість» (18 березня 2021 року).

 Черкас С. участь у Всеукраїнській науково-методичній онлайн-конференції  Сучасна професійна освіта: виклики та їх шляхи подолання м. Запоріжжя, (27 червня 2023року)

 

b_300_0_16777215_00_images_ddma_kafedri_vm_news_Висоцька.JPG b_300_0_16777215_00_images_ddma_kafedri_vm_news_Лапченкова.jpg b_300_0_16777215_00_images_ddma_kafedri_vm_news_Черкас.jpg b_300_0_16777215_00_images_ddma_kafedri_vm_news_Ровенська_Ткаченко.jpg b_300_0_16777215_00_images_ddma_kafedri_vm_news_Ровенська_Іршенко.jpg b_300_0_16777215_00_images_ddma_kafedri_vm_news_Ткаченко.jpg

Міждисциплінарні курсові проекти магістрів:

Левковская
Аврамов
Ткаченко