ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Історія кафедри математики та моделювання ДДМА


     Кафедру вищої математики було створено в 1960 р. для підготовки інженерних кадрів промислових підприємств м. Краматорська на чолі з Федченко Глібом Андрійовичем (1960-1974). З 1974 до 1981 кафедру очолював Вішняков Марк Веніамінович.


     Сучасний колектив викладачів кафедри сформовано під керівництвом Астахова Віктора Миколайовича, який очолював кафедру на протязі 38 років (1981-2017, 2021-2023)


     З 2017 року до 2021 року кафедру очолювала доктор педагогічних наук, професор Власенко Катерина Володимирівна. Під її керівництвом у 2019 році кафедра ліцензувала спеціальність 014 Середня освіта (Математика).


     У 2019 році кафедра вищої математики була перейменована у кафедру математики та моделювання.     Зараз кафедра математики та моделювання забезпечує викладання математичних дисциплін для всіх факультетів академії. Зокрема факультету автоматизації машинобудування й інформаційних технологій (математичний аналіз, алгебра і геометрія, теорій ймовірності, функціональний аналіз, рівняння математичної фізики); факультету інтегрованих технологій і обладнання (інформатика та інформаційні технології, теорій ймовірності, інформатика, вища математика); факультету машинобудування (вища математика, інформатика та інформаційні технології, теорій ймовірності, алгебра, теорія алгоритмів, диференційні рівняння, спеціальні розділи алгебри, геометрія); факультету економіки та менеджменту (вища математика, економіко-математичні методи та моделі, теорій ймовірності, новітні інформаційні технології).


     Важливою частиною роботи кафедри є організація і проведення вступних випробувань для забезпечення вступної кампанії на всі спеціальності академії.

     Головними напрямами наукової роботи кафедри є:

     - теорія наближення, теорія рядів Фур'є (кандидат фізико-математичних наук, доцент О.Г. Ровенська);

     - чисельне та математичне моделювання процесів обробки тиском (кандидат технічних наук, доцент С.О. Шевцов);

     - синхронізація механічних систем за допомогою інваріантних співвідношень (асистент І.С. Дмитришин);

     - якісні властивості розв'язків еліптичних і параболічних диференціальних рівнянь з сингулярними молодшими членами (асистент Є.С. Зозуля).

     За час існування викладачами кафедри опубліковано понад 350 наукових праць, із них 55 стаття у виданнях, що індексуються в міжнародних науковометричних базах Scopus та Web of Science, 72 фахові статті, 11 монографій, 7 підручників.

     Укладено договори про співробітництво з провідними математичними центрами та закладами вищої освіти: Інститутом прикладної математики тамеханіки НАН України, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», Приазовський технічний університет, Східноукраїнський нацвональний університет ім. В. Даля.

     Щорічно спільно з Інститутом прикладної математики і механіки НАН України кафедрою проводиться студентська обласна олімпіада з математики, метою якої є підвищення якості математичної підготовки майбутніх фахівців; сприянню орієнтації обдарованої студентської молоді на подальшу наукову та науково-професійну діяльність; забезпеченню розвитку системи зв’язків між підрозділами вищих навчальних закладів Донецької області, які забезпечують математичну освіту майбутніх фахівців та популяризації математичної та фундаментальної складової вищої освіти.

     Викладачі кафедри підтримують професійні зв'язки з науковцями інших країн, зокрема Німеччини, Польші, Сербії, Чехії, Італії. В рамках співробітництва опубліковано дві монографії та більше 35 наукових статей у закордонних виданнях. За останні п'ять років викладачі кафедри проходили міжнародні стажування у Katowice School of Technology, Katowice, Poland, University of Lübeck, Lübeck, Germany 

Склад кафедри

Ровенська Ольга Геннадіївна

Кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри математики та моделювання

Інформація

Наукові праці

Шевцов Сергій Олександрович

Кандидат технічних наук, доцент кафедри математики та моделювання

Інформація

Наукові праці

Антоненко Яна Сергіївна

Кандидат технічних наук, доцент кафедри математики та моделювання

Інформація

Зозуля Євген Сергійович

Асистент кафедри математики та моделювання

Інформація

Наукові праці

Кузьміна Влада Олександрівна

Асистент кафедри математики та моделювання

Інформація

Наукові праці

Нестеренко Олена Олександрівна

Лаборант кафедри математики та моделювання