ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Історія кафедри математики та моделювання ДДМА


     Кафедру вищої математики було створено в 1960 р. для підготовки інженерних кадрів промислових підприємств м. Краматорська на чолі з Федченко Глібом Андрійовичем (1960-1974).


     Важливою ділянкою роботи кафедри була організація і проведення вступних іспитів під керівництвом кандидата фізико-математичних наук Астахова Віктора Миколайовича.


     У вересні 2017 року кафедру очолила доктор педагогічних наук, професор Власенко Катерина Володимирівна.


     У 2021 році в.о. завідувача кафедри математики і моделювання призначений кандидат фізико-математичних наук Астахов Віктор Миколайович.


     Натепер на кафедрі математики та моделювання працюють: шість кандидатів наук: В. М. Астахов, С. О. Колесников, О. А. Костіков, О. Г. Ровенська; С. О. Шевцов, О. О. Чумак; асистент М. В. Дзюба; аспіранти ІПММ НАН України Є. С. Зозуля, І. С. Дмитришин.     Співробітники кафедри викладають математичні дисципліни для студентів усіх напрямів навчання, що забезпеченні дистанційними курсами, електронними підручниками, навчальними інтернет-ресурсами; працюють над держбюджетним темами. Професор К. В. Власенко здійснює керівництво науковою школою «Комп'ютерно орієнтоване моделювання дидактичних систем під час навчання математичних дисциплін у ЗВТО». Захищено ряд кандидатських дисертацій.     Кафедра є організатором і співорганізатором щорічних міжнародних науково-методичних конференцій різних університетів України, Польщі, Естонії, Чеської Республіки, регіональних та всеукраїнських наукових конференцій, обласних олімпіад. Видано ряд монографій, більш 50 підручників із грифом МОН України. Опубліковано біля 1000 наукових праць, в тому числі у закордонних виданнях, журналах Scopus та з імпакт-фактором.


     У 2019 році кафедра ліцензувала спеціальність: 014 Середня освіта (Математика). 

Склад кафедри

Штатні працівники кафедри

Астахов Віктор Миколайович

Кандидат фізико-математичних наук, доцент,
в.о. завідувача кафедри математики та моделювання

Інформація

Наукові праці

Грудкіна Наталія Сергіївна

Кандидат технічних наук, доцент кафедри математики та моделювання

Інформація

Наукові праці

Загребельний Сергій Леонідович

канд. пед. наук, доцент,

szagrebelniy@gmail.com

Наукові праці

Інформація

Ровенська Ольга Геннадіївна

Кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри математики та моделювання

Інформація

Наукові праці

Шевцов Сергій Олександрович

Кандидат технічних наук, доцент кафедри математики та моделювання

Інформація

Наукові праці

Дмитришин Ірина Сергіївна

асистент

Інформація

Зозуля Євген Сергійович

Асистент кафедри вищої математики

Інформація

Сумісники

Дзюба Марина Володимирівна

Кандидат фізико-математичних наук, асистент

Костіков Олександр Анатолійович

Кандидат фізико-математичних наук
доцент

Інформація