ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Історія кафедри вищої математики ДДМА

     Кафедра вищої математики була утворена в 1960 р. Її очолив учасник Великої вітчизняної війни Федченко Гліб Андрійович. Основна робота кафедри була направлена на формування інженерних кадрів для роботи на промислових підприємствах м. Краматорська і навколо його. Тому головною задачею кафедри було донести до студентів основні математичні методи, які використовуються в технічних науках , навчити майбутніх інженерів методам наближених обчислень. І в цьому досягли вершин майстерності такі викладачі, як Коняхіна П.І., Чальцева І.В., Корольова О.І., Прийменко А. Г. ,Щербаков В.І., Майдан Ф.О., Сіренко П. А., Савенкова І. М., Гаврилова Є.О.. Кафедра в той час складалась з спеціалістів-математиків, основною задачею яких було викладання предмету, а не наукова діяльність.

     З розвитком Краматорського індустріального інституту, його поле діяльності значно ускладнилось. Він став кузнею не тільки інженерних, але й наукових кадрів. Зросли і завдання кафедри вищої математики. Вона поповнилась молодими вченими, випускниками великих наукових центрів СРСР.: Томська, Ростова, Дніпропетровська, Харкова. Її в 1976 р. очолив кандидат фізико – математичних наук  Вишняков Марк Веніамінович. В цей час на кафедрі вже працювали канд.. техн. наук Тутов С.Ф. та канд.. хім.. наук Аршава Н.В. В другій половині 70-х років на кафедру прийшли працювати молоді математики Астахов В.М., Обухов А.М., Топтунова Л. М. , Чорномаз В. М., Духовченко В.І.. Всі вони під час роботи на кафедрі не тільки оволоділи мистецтвом викладання, а й захистили кандидатські дисертаціі  з фізико – математичних та технічних наук. Кафедра стала спроможною виконувати науково – дослідні роботи. З іншого боку співробітники кафедри виконували ще одну важливу соціально – педагогічну функцію – викладали на підготовчому відділенні, через яке проходили абітурієнти з робітничого класу  (Корольова О.І., Назаренко В.Ф., Ісікова Л. А., Медведєва О.Ф.). В ці роки при кафедрі функціонувала лабораторія клавішних обчислювальних машин, яка обслуговувала не тільки денне, а і вечірнє та заочне відділення. Керувала нею Мірошниченко О.І..

      На початку 80-х років на кафедру прийшла нова група молодих вчених: Баран В.І., Баран О.П., Буланов Г.С., Колесников С.О., Паламарчук В.О. . В 1982 р. кафедру очолив  кандидат фізико – математичних наук  Астахов Віктор Миколайович. Кафедра вищої математики перетворилась в осередок математичної думки інституту. Співробітники кафедри плідно співпрацювали з кафедрами, які розвивали різні напрями обробки металів тиском, виконували госпрозрахункові роботи. З розвитком комп’ютерної техніки в КІІ сформувалась кафедра ОТ І АСУ, з якої пізніше відокремилась кафедра прикладної математики. Велика група доцентів кафедри вищої математики підсилила цю  ”новонароджену кафедру”:  Топтунова Л. М. , Чорномаз В. М., Баран В.І.

     В 90-х роках в КІІ з’явились нові напрями підготовки студентів: економічний, комп’ютерний. І кафедра виконала великий об’єм роботи по складанню нових курсів з урахуванням особливостей підготовки  студентів цих профілів. Виконана бюджетна науково – дослідна робота з розробки, підбору і адаптації задач прикладного змісту для різних напрямів підготовки студентів. Ці задачі лягли в основу серії методичних посібників перш за все для заочного навчання, але використовуються повсякчасно.

     Важливою ділянкою роботи кафедри була організація і проведення вступних іспитів. Кафедрою укладено збірник задач для вступних іспитів, який витримав вже вісім видань.       Зусиллями доц. Буланова Г.С. розроблена низка комп’ютерних програм, які спрощують облік контролю поточних знань студентів і ліквідують суб’єктивізм викладачів в цій важливій області, а також спрощують звітність кафедри з різних питань.

У новому тисячолітті кафедра продовжувала жити повнокровним життям. На зміну тим, хто пішов на пенсію, прийшли молоді: Дмитренко І.С., Левандовська І.В., Шевцов С.О., Зозуля Є.С., Грудкіна Н.С., Горбач О.В., Чумак О.О., Кузнецова О.М., Білих Н.В., Ровенська О.Г.. Вони активно включились у роботу. Майже усі вчаться, або уже закінчили аспірантуру за різними напрямками науки. Доцент, канд.. пед. наук Власенко К.В. додала до тематичного спектру робіт кафедри педагогічний напрям. У 2011 р. вона стала першим доктором наук на кафедрі.

     За останні роки співробітники кафедри захистили три кандидатські дисертації в різних наукових напрямах: фізико-математичні науки (Ровенська О.Г.), технічні науки (Грудкіна Н.С.), педагогічні науки (Чумак О.О.).

Кафедра підтримує тісні зв’язки з іншими вишами України: Кафедра має договір про співпрацю  з кафедрою вищої та прикладної математики Приазовського державного технічного університету (ТС-02-2015) та кафедрою математики ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет».