ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Методичне забезпечення для магістрів cпеціальності « 014 Середня освіта (математика)»

Навчально-методичні матеріали розроблено за підтримки громадської організації "SmartMaths"

Навчальний план другий (магістерський) рівень ОПП "Математика" 2023-2024 н.р.

ОПП "Математика" другий (магістерський) рівень 2023-2024 н.р.

Перелік компонент ОП

Обов’язкові компоненти ОП

ОК 1

Українська мова за професійним спрямуванням та громадянська освіта:

Робоча програма навчальної дисципліни

Методичні рекомендації

ОК 2

Ділове та академічне письмо іноземною мовою:

Робоча програма навчальної дисципліни

Методичні рекомендації

ОК 3

Психолого-педагогічні засади управління освітнім процесом

Робоча програма навчальної дисципліни

Методичні рекомендації

ОК 4

Додаткові розділи елементарної математики

Робоча програма навчальної дисципліни

Методичні рекомендації

ОК 5

Методика навчання математики в профільних та спеціалізованих навчальних закладах

Робоча програма навчальної дисципліни

Методичні рекомендації

ОК 6

Основи економічної теорії та методика навчання економіки

Робоча програма навчальної дисципліни

Методичні рекомендації

ОК 7

Дистанційні технології та STEM-освіта

Робоча програма навчальної дисципліни

Методичні рекомендації

ОК 8

Виробнича педагогічна практика (у середній школі)

Робоча програма навчальної дисципліни

Методичні рекомендації

ОК 9

Міждисциплінарна курсова робота (математика+економіка)

Робоча програма навчальної дисципліни

Методичні рекомендації

ОК 10

Прикладні математичні пакети для обробки даних та математичного моделювання

Робоча програма навчальної дисципліни

Методичні рекомендації

ОК 11

Виробнича педагогічна практика (у закладах профільної середньої та вищої освіти)

Робоча програма навчальної дисципліни

Методичні рекомендації

ОК 12

Кваліфікаційна робота магістра

Робоча програма навчальної дисципліни

Методичні рекомендації

Вибіркові компоненти ОП

ВК 1

Основи лекторської майстерності

Робоча програма навчальної дисципліни

Методичні рекомендації

Професійна етика

Робоча програма навчальної дисципліни

Методичні рекомендації

ВК 2

Основи фундаментальних досліджень

Робоча програма навчальної дисципліни

Методичні рекомендації

Основи варіаційного числення

Робоча програма навчальної дисципліни

Методичні рекомендації

ВК 3

Методика розробки бізнес-проектів

Робоча програма навчальної дисципліни

Методичні рекомендації

Сучасні освітні парадигми та технології

Робоча програма навчальної дисципліни

Методичні рекомендації

ВК 4

Вибрані питання теорії диференціальних рівнянь

Робоча програма навчальної дисципліни

Методичні рекомендації

Чисельні методи та моделювання

Робоча програма навчальної дисципліни

Методичні рекомендації

ВК 5

Сучасні проблеми математичної та економічної освіти

Робоча програма навчальної дисципліни

Методичні рекомендації

Сучасний урок економіки

Робоча програма навчальної дисципліни

Методичні рекомендації

ВК 6

Функціональний аналіз

Робоча програма навчальної дисципліни

Методичні рекомендації

Теорія функцій

Робоча програма навчальної дисципліни

Методичні рекомендації