ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Методичне забезпечення для магістрів cпеціальності « 014 Середня освіта (математика)»

Навчально-методичні матеріали розроблено за підтримки громадської організації "SmartMaths"

Перелік компонент ОП

Обов’язкові компоненти ОП

ОК 1

Українська мова за професійним спрямуванням:

Силабус

Робоча програма

Методичні вказівки

ОК 2

Ділове та академічне письмо іноземною мовою

Силабус

Робоча програма

Методичні вказівки

ОК 3

Психолого-педагогічні засади управління освітнім процесом

Syllabus

Робоча програма навчальної дисципліни

Аналіз курсу

ОК 4

Хмарні технології та STEM-освіта

Syllabus

Робоча програма навчальної дисципліни

Аналіз курсу

ОК 5

Методика навчання математики та основ економіки в профільних та спеціалізованих навчальних закладах

Syllabus

Робоча програма навчальної дисципліни

Курс лекцій

Практичні заняття та самостійна робота

Білети ККР, критерії оцінювання

Аналіз курсу

ОК 6

Теорія функцій комплексної змінної

Syllabus

Робоча програма навчальної дисципліни

Аналіз курсу

ОК 7

Основи фундаментальних досліджень

Syllabus

Робоча програма навчальної дисципліни

Аналіз курсу

ОК 8

Виробнича педагогічна практика (у середній школі)

Силабус

Робоча програма

Методичні вказівки

ОК 9

Міждисциплінарна курсова робота (математика+економіка)

Syllabus

Робоча програма навчальної дисципліни

Аналіз курсу

ОК 10

Прикладні математичні пакети для обробки даних та математичного моделювання

Syllabus

Робоча програма навчальної дисципліни

Аналіз курсу

ОК 11

Виробнича педагогічна практика (у закладах вищої освіти)

Силабус

Робоча програма

Методичні вказівки

ОК 12

Кваліфікаційна робота магістра

Силабус

Робоча програма

Методичні вказівки

Вибіркові компоненти ОП

ВК 1

Основи лекторської майстерності

Syllabus

Робоча програма навчальної дисципліни

Професійна етика

Syllabus

Робоча програма навчальної дисципліни

Оберіть дисципліну

ВК 2

Додаткові розділи елементарної математики

Syllabus

Робоча програма навчальної дисципліни

Основи варіаційного числення

Syllabus

Робоча програма навчальної дисципліни

Оберіть дисципліну

ВК 3

Методика розробки бізнес-проектів

Syllabus

Робоча програма навчальної дисципліни

Сучасні освітні парадигми та технології

Syllabus

Робоча програма навчальної дисципліни

Оберіть дисципліну

ВК 4

Вибрані питання теорії диференціальних рівнянь

Syllabus

Робоча програма навчальної дисципліни

Чисельні методи та моделювання

Syllabus

Робоча програма навчальної дисципліни

Оберіть дисципліну

ВК 5

Сучасні проблеми математичної та економічної освіти

Syllabus

Робоча програма навчальної дисципліни

Сучасний урок економіки

Syllabus

Робоча програма навчальної дисципліни

Оберіть дисципліну

ВК 6

Функціональний аналіз

Syllabus

Робоча програма навчальної дисципліни

Теорія функцій

Syllabus

Робоча програма навчальної дисципліни

Оберіть дисципліну